De wereld volgens Gert-Jaap…

november 25th, 2008

Onvindbaar

Vol trots vermeldt de gemeente Leeuwarden op haar site www.leeuwarden.nl dat onze gemeente de top drie is binnen gestormd – met stip – in de lijstjes met beste gemeentes in combinatie met digitale dienstverlening. Als klein detail wordt tevens vermeld dat er niet uitgebreid gekeken is naar de vindbaarheid van informatie op de website … daar is de website van de gemeente Leeuwarden dan ook niet voor bedoeld, zij is juist bedoeld voor die onvindbaarheid … en slaagt daar wonderwel in … apparently.

De gemeente Helmond werd eerste en toegegeven, letterlijk met één muisklik was daar de politieke kleur van de college-samenstelling te achterhalen. In Leeuwarden schaamt men zich blijkbaar voor de eigen politieke kleur … in ieder geval behoort die kleur ook tot de categorie onvindbaar.

Van de 42 gemeenten halen er slechts vier(!) een voldoende. Leeuwarden haalt met pijn en moeite een 6 min (5,85) en wordt daarmee derde. Je begint haast te geloven dat deze monitor thuis hoort in de marketing categorie ‘Straatprijs, Jongerenprijs, Ondernemersprijs’ en daarmee van het type is ‘je bedenkt een prijs en wordt zelf dan eerste’. En zelfs dat niet in onderhavige casus.

Om ervoor te zorgen dat de overheid zich niet met handen en voeten overlevert aan de firma Microsoft, is diezelfde overheid verplicht om haar stukken in open standaarden aan te bieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft net gisteren – toeval of niet – gepubliceerd dat niet afgeweken mag worden van die open standaarden, tenzij de bedrijfsvoering van de betreffende afdeling in gevaar komt … Voor een positieve score is het noodzakelijk dat de Raadsstukken voor een ieder te lezen zijn als pdf, odf of tekst / html bestand. En dus wordt de ‘verordening gemeentelijke digitale dienstverlening’ aangeleverd in Microsoft Word – zucht. De bedrijfsvoering van de gemeente is zeker in gevaar, groot gevaar.

Op 11 september jongstleden – wederom toeval of niet – werd er een onderzoek bekend gemaakt, waaruit bleek dat ambtenaren totaal onbekend zijn met zogenaamde open standaarden. De gedachtegang overheerst overduidelijk dat de MS Word standaard open genoeg is. Dat de firma Microsoft haar eigen standaarden hanteert en daarmee haar gebruikers voor het blok zet – de zogenaamde Vendor Lockin – wordt nog steeds blind geaccepteerd. Je kunt er in ieder geval derde mee worden. Gemeente Leeuwarden … gefeliciteerd.

Leave a Reply

*