De wereld volgens Gert-Jaap…

november 22nd, 2008

Wouter Bos gaat op tijd betalen … duh

Den Haag gaat de lokale economie stimuleren door €6 miljard vrij te maken. De regeling voor tijdelijke (deeltijd) WW wordt – onder voorwaarden – verruimd, overheidsopdrachten worden naar voren gehaald en tot slot – the blody limit – de overheid gaat voortaan haar rekeningen op tijd betalen. Een willekeurige MKB’er die zijn belasting één dag te laat betaald, krijgt een boete, maar de overheid gaat de economie stimuleren door wel op tijd te betalen. Omgekeerd redenerend stimuleert het MKB de fiscus dus al jaren.

Voor het lokale bedrijfsleven gaat dit dus niet helpen, men loopt nog steeds om de hete brei heen. De groenteboer wil om te beginnen collegae helemaal geen tijdelijke WW aanbieden maar definitieve. Wanneer het tij gekeerd is, nodigen we verse collegae wel uit om opnieuw te reflecteren. Dat de overheid haar rekeningen voortaan op tijd gaat betalen is mooi meegenomen, maar daarvoor moet je wel rekeningen bij de overheid hebben uitstaan en daar ligt precies het probleem.

Het MKB levert nauwelijks aan die overheid en de oorzaak daarvan ligt bij de overgedetailleerde regelgeving van de Europese aanbestedingswetgeving. Er is geen MKB’er meer over die het zich kan permitteren om überhaupt aan een dergelijke aanbesteding mee te doen. Het is een nogal kostbare aangelegenheid om mee te kunnen doen en de kleinste vergissing is funest, de aangeboden prijsstelling is daarbij van ondergeschikt belang.

Het bijvoegen van een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel, één dag ouder dan de voorgeschreven termijn van één jaar … uw aanbesteding kan op de andere stapel. Uw aanbesteding zit in twee enveloppen in plaats van de voorgeschreven enkele enveloppe … andere stapel. De door u aangegeven referenties bevinden zich buiten de gevraagde regio … andere stapel. Of deze: Wij horen goede geluiden over u in de markt, maar wij doen alleen zaken met die (grote-) partijen waarmee wij een mantelovereenkomst hebben afgesloten. Wij adviseren u zich bij die partijen te voegen. Alsof die daaraan niets hoeven te verdienen.

Nog zo ééntje, die in de kleine lettertjes staat vermeld. De aanbestedende partij wordt eigenaar van alle tekeningen, suggesties, ideeën en berekeningen die partijen inbrengen en mag daar meedoen wat haar goed dunkt. Nee, u heeft de aanbesteding niet gewonnen … uw organisatie is te klein .. wel een heel goed plan … we hebben uw specificaties doorgegeven aan een grote marktpartij om één en ander conform uit te voeren. Vergoeding? Nee, helaas … volgens de aanbestedingsregels doen wij daar niet aan mee.

Zo werd door een lokale leverancier een groot contract verloren met een alhier gevestigde Hoge School. Niet omdat de betreffende relatie ontevreden was over de onderlinge relatie … integendeel zelfs. De betreffende leverancier mag nu nog enkel de reparatie en garantie afwikkeling doen van door anderen geleverde materialen. En zo werden wederom enkele tonnen aan euri’s buiten de regio – en in onderhavige casus – zelfs buiten Europa gespendeerd.

Dat er Europese aanbestedingsregels zijn, prima. Echter de grenzen waarbinnen deze aanbestedingen verplicht zijn liggen nu veel te laag. Een beetje dorpshuis wat ten behoeve van de klaverjasclub nieuwe speelkaarten wil aanschaffen, valt er nog net niet onder, maar dat is het dan ook wel. Niet alleen moet de overheid – gelijk ieder ander – haar rekeningen op tijd betalen, zij dient er ook voor te zorgen dat het MKB een faire kans krijgt om mee te dingen naar die overheidsopdrachten. De huidige systematiek maakt dat niet alleen welhaast onmogelijk, maar ik ben ervan overtuigd ook nog eens onnodig duur … voor diezelfde overheid. Het meedoen aan een Europese aanbesteding moet namelijk uiteindelijk ook gewoon betaald worden.

Leave a Reply

*