De wereld volgens Gert-Jaap…

november 21st, 2008

Werkpaarden en luxe paarden

Hallo, ik ben werkloos, kan ik bij dit loket mijn half miljoen euro ophalen of moet ik mij eerst melden bij het bordje ‘Werkacademie’. Nee hoor, komt u maar. Mag het ietsje meer zijn …tasje erbij? Next please.

Een gisteren bekend gemaakt onderzoek, maakt duidelijk dat re-integratie bureautjes bedragen van circa €537.000,- opstrijken per succesvol bemiddelde werkloze. De score bedraagt slechts 3%. Verder werd bekend dat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden vooral te danken was aan strenger beleid aan de poort en handhavingsbeleid. Staatssecretaris Abouthaleb betiteld het onderzoek als broddelwerk, wat moet hij anders. Voor de rest van Nederland was deze uitkomst minder verrassend.

Voor Leeuwarden impliceert dit, dat elk gezin zo’n €250,- netto in de kas gestort heeft om 20 werklozen in de vaart der volkeren vooruit te doen duwen. Dat is dan inclusief een paar personen die het gemeentelijk apparaat zelf omhelsd heeft. De uitspraak van een cliënt dat deze beste man ’s ochtends een uur nodig had om wakker te worden en dat dát niet de bedoeling van werken kon zijn, kan dan ook in de analen worden bijgeschreven. Let wel, na wél drie dagen werken.

Tegelijkertijd constateert het CWI dat de afname van het aantal aangeboden dossiers voorbij is. Het aantal aanmeldingen bij het CWI neemt grof toe. Dat impliceert dat alle ZZP’ers en uitzendkrachten al thuis op de bank zitten, ZZP’ers hebben geen recht op WW en melden zich dus niet bij het CWI. Het scoringspercentage van re-integratie trajecten zal mettertijd dus wel iets omhoog gaan, maar het blijft dweilen met de kraan open. Klachtwijk beleid, Doen! Projecten, Werkacademie en Matria geneuzel ten spijt … het blijft trekken aan een dood paard. Een nogal duur paard, dat wel.

Er is geen werkgever die zich heden ten dage nog brandt aan het vergeven van vaste arbeidscontracten. In de vorige eeuw impliceerde het aannemen van additioneel personeel extra omzet en extra winst. Tegenwoordig betekent extra personeel extra kosten en een hoop gelazer. Wanneer de nieuwe collega niet brengt wat er verwacht werd óf het gaat macro economisch wat minder, is het schier onmogelijk om afscheid te nemen van al dan niet zeer gewaardeerde collegae.

Een andere consequentie daarvan is, dat er door werkgevers niet geïnvesteerd wordt in het kennisniveau van de flexwerker. Wel opleiden maar afscheid nemen, is een desinvestering volgens de zuivere definitie daarvan. Zie daar, de reden waarom de zo gewenste kennis-economie maar niet van de grond komt. Wanneer je als werkgever gedwongen wordt om in te krimpen, maar daarbij tegelijkertijd gedwongen wordt om afscheid te nemen van juist die mensen met de meeste toegevoegde waarde, gaat er iets niet goed. Dat moge duidelijk zijn.

De hoofdschuldige daaraan, is het huidige kabinet. Onder druk van het FNV – Mw. Jongerius kan beschouwd worden als de vierde coalitie genote – kwam de hervorming van het ontslagrecht niet van de grond. Wanneer werkgevers niet actief kunnen ageren op veranderende omstandigheden, doen ze straks domweg niet meer mee – in Nederland. Daarentegen zal de dame Jongerius zichzelf mettertijd echt wel redden.

Zo heeft de redder van het Vaderland (Wouter Bos) vandaag besloten om de fusie tussen ABN AMRO en Fortis te annuleren. Die fusie zou 8000 banen kosten. Ieder weldenkend mens zou dan redeneren dat je juist moet fuseren, blijkbaar zitten er 8000 mensen zich ergens te vervelen. Wouter zal wel overlegd hebben met de nieuwe commissaris bij Fortis en illustere voorganger van Jongerius, kameraad Lodewijk de Waal.

Gelijk Lodewijk de Waal opeens een groot bancair denkert blijkt te zijn en als zodanig nog een commissariaatje bij Wouter wist af te dwingen, zal de huidige voorzitster van het FNV ook onvermoede kwaliteiten blijken te hebben. Laten we alleen wel even hopen dat die op de achterkant van de maan het best tot haar recht komen. Dáár heb ik wel een half miljoen voor over.

2 Responses to “Werkpaarden en luxe paarden”

  1. Foutje GJ! Wouter Bos laat de fusie gewoon door gaan! De kantr van wakker NEderland toch niet zo wakker???

  2. Het was deze keer de Volkskrant 🙂

Leave a Reply

*