De wereld volgens Gert-Jaap…

november 12th, 2008

Waarheen leidt de weg ….

Een week of twee geleden was er in Zuiderburen weer eens een inloop-voorlichtingsavond en deze keer over een nieuw te realiseren (beweegbare-)fietsbrug achter in de wijk. Nu houdt het fietspad aldaar nogal abrupt op en zo de fietsende medemens de overzijde van het water al wil bereiken, spreekt het bordje ‘vanaf hier fietswerpen’ boekdelen.

Voor een fietsbruggetje, waardoor de zwemvesten in de zadeltassen kunnen blijven, valt dus an sich wel wat te zeggen. In het vervolg daarop zou er eveneens wat voor te zeggen zijn, wanneer het fietspad tegen die tijd niet meer voor het bruggetje ophoudt, maar ook niet aan de andere zijde van het nieuw te plaatsen bruggetje. Het fietspad gaat namelijk helemaal nergens heen.

De uitbreiding van de fietsroute blijft nogal beperkt tot het aan de andere zijde van de Wâldwei, het  kunnen bereiken van het daar gelegen wegrestaurant. Daarmee is het rondje om de kerk compleet, met dit verschil dat de kerkdienst dan wel moet plaatsvinden in bedoeld wegrestaurant. Het doortrekken van dit fietspad naar Warga, Wartena en Grou gaat nooit gebeuren. De gemeente Grou heeft wel andere prioriteiten.

Eén van de argumenten om de fietsbrug – met een totale begroting van 1,6 miljoen euro(!) – toch aan te willen leggen wordt verwoord met de term woon-werk verkeer. Dat er in Zuiderburen mensen wonen, zal niemand ontkennen, maar wie werkt daarvan in het weiland aan de overkant? Volgens mij blijft dat beperkt tot een zeer goed gecamoufleerde Grutto-teller.

Een ander argument dat wordt genoemd, is het calamiteiten verkeer. Met de aanleg van de fietsersbrug kunnen ambulance en brandweer Zuiderburen ook via de achterzijde van de woonwijk bereiken. De voorlichters wisten te melden dat in geval van uiterste nood dat weliswaar mogelijk zou zijn, maar absoluut niet de bedoeling. Daartoe zou het fietspad richting wegrestaurant met alle beschikbare middelen geblokkeerd worden (betonblokken en eventueel Krolpalen).

Zo bestaat er een serieuze kans, dat er voor 1.6 miljoen een fietsbrug wordt aangelegd, die nergens heen gaat, waar bewoners niet om gevraagd hebben en die dé facto voor bootvluchtelingen alleen maar overlast bezorgd. Tegelijkertijd worden bruggetjes waar bewoners wel om vragen, die al met al nog geen 10% van dit beschikbare budget kosten, afgeschoten als zijnde te duur. En dat alles vanwege de macht van de groene fietsterreur in onze stad … de Grutto-teller komt dan in ieder geval wel op tijd op zijn werk en dat is toch ook winst.

Leave a Reply

*