De wereld volgens Gert-Jaap…

november 7th, 2008

Regel geneuzel …

Dat een normaal weldenkend mens niet per definitie altijd nog kan volgen wat er tussen de oortjes van regelgevende instanties wordt bedacht, begin ik steeds beter te begrijpen. Aan de ene kant wordt er door politiek Nederland – en in Friesland dus ook – alsmaar geroepen dat het ondernemerschap moet worden gepromoot en aan de andere kant maken we diezelfde ondernemers het leven alleen maar moeilijker. Je moet je af gaan vragen of de stakker die nog kruidenier wil worden, nog wel bij zijn volle verstand is.

De over enthousiaste beginner, die nog vermoedt dat het openen van een deurtje niet moeilijk kan zijn, is na het stellen van een paar vragen al snel genezen … hoop je … soms … soms ook niet. Zo moest het op te hangen lichtbakje aan zoveel absurde maten voldoen, dat het lichtbakje uiteindelijk zo klein werd, dat de verlichting er niet meer in paste. Een andere ondernemer moest zijn zaak middels een bordkartonnen wandje splitsen zodat de linker helft een horecavergunning kon krijgen en de rechterhelft een detailhandelsvergunning.

Bij het verkopen van olijfolie – eerste pressing – is een vetput verplicht a raison van een slordige €10.000,-. Logisch, frituren in olijfolie is eco-socio verantwoord, mits voorzien van een olijfolie terugwininstallatie … maar wanneer je nou niet eens een frituur hebt? Dan kun je een ontheffing aanvragen, mits voorzien van een tekening waar de waterleiding ligt. Gokje … in de buurt van de kraan. Maak het winkeltje fris en fruitig … doe een verbouwinkje. Meneer de winkelier, dit is een ander raampje dan ooit in 1660 is ingetekend … (b)ouwstop. Leeuwarden ontregelt … maar wanneer gaan we daar dan mee beginnen?

Niet alleen van lokale regelgeving wordt je als ondernemer horendol, ook De Haag toetert vrolijk mee. (Niet limitatief) Arbo, wet Walvis (meer dan 130 kenmerken per maand per medewerker digitaal opgeven), risico analyse, Plan van Aanpak, arbeidsinspectie, rookpolitie, controleur brandwerende middelen, vluchtweg routering, Kolf ruimte, energie scan, gebruiksvergunning, UWV controle (identificatie plicht op het werk), verklaring arbeidsrelatie, verpakkingsregistratie, scholings-accreditatie, registratie sociale hygiëne (?), CBS aangifte, Intrastat aangifte, BTW aangifte, Provinciale enquête werkgelegenheid.

Dan is er nog de urenregistratie. Niet omdat je wilt weten welke klant welke rekening moet hebben, maar omdat het UWV moet kunnen constateren dat er niet structureel wordt overgewerkt. De meest recente loot aan de stam … het mobiliteitsplan. Nu moeten we gaan opschrijven, welke medewerker met welk vervoersmiddel op welke dagen naar zijn werk komt. Op dat formulier zal dan ook wel weer een kolommetje CO2 uitstoot verstopt staan. Ik wil alleen weten dat mijn collegae op tijd zijn en of ze met de autoped, skeelers, scootmobiel of met hun SUV op tijd komen, vind ik toch beduidend minder interessant.

Godzijdank, hebben we nog de verplichte bedrijfshulpverlener met reanimatie cursus. Anders zou de risico analyse uitgebreid moeten worden met een additionele paragraaf … wat als de ondernemer gewoon niet meer meedoet … gewoon aan het werk gaat … gewoon geld verdient … om al deze goed bedoelde flauwekul te kunnen betalen.

One Response to “Regel geneuzel …”

  1. En, wat gaan we daar nu aan doen?

    De regelgeving is mede veroorzaakt door een aantal jaren VVD in diverse kabinetten en de alom machtige EU, hoe denk je daar dan verandering in te brengen?

    Komkom, Gert-Jaap, er gaat ook nog wel eens wat goed in dit land, daar mag je dan ook wel eens over schrijven

Leave a Reply

*