De wereld volgens Gert-Jaap…

augustus 30th, 2007

Het is weer lente in de ogen van de SP fractie-assistente ..

De fractie assistente van de SP (Astrid van der Berg-Dijkstra) had de volgende reactie op mijn bijdrage van gisteren, waarin ik mij verbaas over het gebrek aan daadkracht bij het incasseren van geconstateerde bijstandsfraude.
Betreffende de uitkeringsfraude – waarom wordt er altijd zo streng gedaan tegenover de mensen aan de onderkant van de samenleving? Zie bouwfraude etc. Daar werden slechts een aantal bedrijven bekeurd en kwamen met een lachertje weg. Pak dat maar eens strenger aan!Blijkend deze reactie, heeft Astrid niet helemaal goed gelezen of in ieder geval niet goed begrepen waar het nu over gaat. Dus hierbij nogmaals.

Volgens de monitor van de gemeente Leeuwarden van april 2007 moet er nog €11,5 miljoen geïncasseerd worden van (ex)bijstandscliënten, waarbij de monitor zelf omfloerst aangeeft dat de feitelijke terugbetaling van dat bedrag twijfelachtig is. Hoe de schuld ontstaan is, wordt weliswaar niet expliciet aangegeven, maar dat het niet allemaal leningen voor startende ondernemers zijn, ligt voor de hand. Mocht dat wél het geval zijn, dan zouden er in ons dorp zo’n 450 voor zichzelf startende (ex)bijstandscliënten zijn, met een dermate slecht ondernemersplan, dat geen bank deze wil financieren. Het zou kunnen, maar ik heb zo mijn twijfels.

€11,5 miljoen … én dat is meer dan de stand van de algemene reserve op dit moment. Het bedrag wat uiteindelijk niet door de doelgroep geretourneerd wordt, wordt op die reserve afgeboekt. De facto is de algemene reserve per saldo op dit moment dus nihil, zij het dat de feitelijke afboeking nog niet heeft plaatsgevonden. Je zou dat – op zijn charmantst gesteld – toch een financiële tegenvaller kunnen noemen.

Omgekeerd gesteld, wordt de complete algemene reserve tegen 0% nu uitgeleend aan frauderende bijstandscliënten én doet de gemeente nou niet bepaald haar best om dat geld alsnog op het kleed te krijgen. Het getuigt van een onbedoelde filantropie, waar menig goed doel om staat te smachten. Alleen fraudeurs zijn géén goed doel, net zo min als bouwfraudeurs dat geweest zijn. Zij hebben de rekening wél gewoon moeten voldoen.

7 Responses to “Het is weer lente in de ogen van de SP fractie-assistente ..”

  1. Ey jopie. Ik dach dat ik redelijk bij de tijd was wat politiek betreft, en ook nog wel een beetje in jouw richting, maarrrrrrrr let op terwijl jij nog bezig bent met schuldsaneringen van mensen die mischien onbedoeld in de bijstand zitten, en dus net zoals de amerikaanse cultuur dus sneller afzakken terwijl de rijken sneller rijk worden, denk ik aan die spreuken die je een tijd geleden hoorde over de GAST(arbeiders) dat wij dat zelf in de hand gewerkt hebben. omdat onze ouders geen treinen schoon wouden maken.
    Nou geloof me, ik vraag me af wat de school verlater van de LTS zometeen gaat doen . Het enige dat ik kan verzinnen is Pools leren, omdat je toch met de meerderheid wil kunnen spreken in de kantine. Ook zal deze LTSer er een vak bij moeten nemen om te begrijpen wat concurentie nou pecies is. tegen de tijd dat er naar jaren werken echt wat met hem aan de hand is, en dus ook afzakt van WW 70% naar bijstand (noodgedwongen) ( btway 70% zal in Łabiszyn een absurt hoog inkomen zijn) zal er dan iemand durfen te zeggen we hebben ze hier zelf naar toe gehaald, nou ik weet van nix , wie gaf hier toestemming voor , en waarom word het niet per direct terug gedraaid. go joop goo . daar ligt het toekomstige probleem dus pak het bij de wortel aan , en dat was vorig jaar. Bijstand stadsbanken leningen werkeloosheid zijn een probleem van gister . De grens is het probleem van morgen. suc6 en de groeten uit Zwolle k’zag dat je ma ook nog actief is in politiek gl&hf

  2. Oja. tis natuurlijk wel waar dat er redelijk word gesmeten met geld, maar vergeet de kosten er niet af te trekken, de kosten die gemaakt worden voor de leningen , en de mensen die er mee bezig zijn zijn vaak hoger dan het uitgegeven bedrag zelf. Hoe hoog was het salaris bijv. ook alweer van directie Rode kruis. en hoeveel mensen moesten daar voor langs de deur met een bus , ik weet het niet exact meer , maar t’was een hoop .

  3. Je wekt de indruk dat die 11,5 mln. aan vorderingen allemaal fraudevorderingen zijn; dat is niet zo. Vraag maar eens na.

  4. Ik geef aan dat het hele bedrag vast niet uit leningen bestaat en dus voor een materieel deel bestaat uit geconstateerde fraude. €7,5 miljoen ligt trouwens geparkeerd bij mensen die (nu) niet meer in de bijstand zitten, tenminste niet in Leeuwarden …

  5. Nou dat moet je dan ook gelijk aangeven, al is het natuurlijk wel waar dat as we speak er ook weer een aantal dubieuse leningen bij komen, en dat zal niet alleen via de voor uitkeringsgerechtigden weg gaan , maar ook via lenen.nl waar je het al eerder op een andere manier over had.

  6. Punt is, dat fraudebestrijding in Leeuwarden een stiefkindje is en als bijstandsfraude dan al geconstateerd wordt, een ieder weigert om het weer op te halen. Moet je eens proberen je OZB rekening niet te betalen, dan staat de deurwaarder wel direct klaar.

  7. Heb je nou wel of niet gecheckt hoeveel van die 11,5 mln. fraudeschulden zijn? Je kan zoveel denken, stellen en aangeven als je wilt, maar check het eens, vraag het eens na. Of ben je bang voor het antwoord?

Leave a Reply

*