De wereld volgens Gert-Jaap…

augustus 21st, 2007

Bierkelder

Al vanaf september 2001 wordt er overlegd, over een te realiseren bierkelder onder de kelders. Na twee jaar commissies, planbesprekingen, architecten overleggen, nadere projectbepalingen en ander tijdverdrijf, wordt uiteindelijk in de raadsvergadering van 8 september 2003 aldus besloten.De heer Krol (weth.): Wat de planning betreft moet een en ander eind 2004 helemaal klaar zijn. De bedoeling is dat de bak nog voor de zomer en de bestrating na de zomer van 2004 wordt gerealiseerd, zodat voor de feestdagen en de drukte van 2004 één en andere gerealiseerd is. Dat is het streven, dat moet ook, gelet op de subsidieverstrekking. Eind 2004 moet één en ander compleet klaar zijn.
En hiermee is de grondslag gelegd voor het onderscheid tussen ‘één en ander compleet klaar zijn in verband met het subsidie’ én het feitelijk in gebruik zijn. Over drie weken is er dan ook op de kop af, zes jaar verstreken tussen planontwikkeling en de casco oplevering. Een voorspelling, daar waar het de oplevering van het casco van het nieuwe Fries Museum betreft, laat zich nu eenvoudig raden. 2012 op zijn vroegst.

Een biertje halen in de bierkelder kan om een hoeveelheid – aan ongetwijfeld – legitieme redenen nog altijd niet. Bedenk daarbij dat onze Oosterburen complete Bierhallen jaarlijks opbouwen en afbreken binnen een termijn van zes weken – en dat alles onder de noemer Oktoberfesten. Dat zijn dan wél hallen, waar een gemiddeld Fries Museum, twee- zoniet driemaal inpast.

Wellicht kunnen de Leeuwarders dan de komende winter genieten van onze bierkelder, zij het dat er dan waarschijnlijk glühwein geschonken wordt – compleet met dames in Heidi-pakjes. En dat, terwijl ik helemaal niet van glühwein houd.

Daarmee kan het bestuurlijk opereren inzake de bierkelder toegevoegd worden aan het rijtje (niet limitatief) Beursplein, Chinese keitjes, BV Sport, WTC Expo, Voetbalclub Blauw Wit (én FVC) en Zuiderburen. Rijkelijk laat en anders dan in eerste instantie ingetekend.

Leave a Reply

*