De wereld volgens Gert-Jaap…

augustus 1st, 2007

Gerben Hoogterp

Het hoge woord is eruit. GSM en UMTS mastjes vormen géén gevaar voor de volksgezondheid. Het zoveelste onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de hoogst gemeten straling (een zender in een kerktoren in Valkenburg) op 20 cm afstand, minder dan 5% van het toegestane maximum bereikt. Om daaraan blootgesteld te worden moet de gemiddelde Leeuwarder dan 3,5 uur autorijden, die toren beklimmen én met zijn oren voelen of die zender het überhaupt nog wel doet.

Maar waar zijn de excuses van PAL/groenlinks, die van Gerben Hoogterp in het bijzonder? Vanaf de zomer 2005 ageert Gerben al tegen de plaatsing van GSM en UMTS masten. In september 2005 werd al een motie ingediend (en nota bene aangenomen), waarin de plaatsing van de masten werd opgeschort, in afwachting van nader onderzoek. Tot nog toe werden de conclusies van dat nadere onderzoek telkenmale ontkend en de onderzoeken zelf werden afgedaan als zijnde kortzichtig.

Gerben heeft de afgelopen jaren de politiek van de ‘self fulfilling prophecy’ gehanteerd: Als ik het maar hard genoeg roep, gaat iedereen het geloven en misschien ik zélf ook nog wel’. De gezondheidsrisico’s van UMTS-antennes worden steeds meer onderkend’. Ja, door Gerben. Het college moest juridische acties nemen tegen de plaatsing van een UMTS antenne in Goutum, alsof dat College geen echte problemen heeft om te tackelen.

November 2006 was het weer raak. Het nieuwe schooltje in Zuiderburen zou te dicht bij een UMTS mastje komen te staan en prompt werd besloten het schooltje te verplaatsen. (Dat de vrachtwagen met heipalen klaarstond, terwijl de gemeente verzuimd had de skatebaan tijdig te verplaatsen, is dan nog slechts bijzaak).’Nu kan nog veel procedure gedoe en veel geldverspilling voorkomen worden door de noodschool op voldoende afstand te plaatsen’
Feitelijk is de school nu juist ‘na veel procedure gedoe en veel geldverspilling’ onnodig verplaatst. Met spanning wacht ik af of Gerben nu ook de euvele moed heeft om een motie in te dienen met een tegengesteld karakter. Zo snel mogelijk het plaatsen van afdoende UMTS zenders toestaan, om ook Leeuwarden zo voor draadloos breedband Internet integraal geschikt te krijgen. Dienaangaande heb ik geen illusies, Gerben wil eigenlijk het liefst de letters UMTS gewoon uit het alfabet schrappen.

Leave a Reply

*