De wereld volgens Gert-Jaap…

juli 31st, 2007

Zakkenvullers

Elke keer, wanneer ik met enig overdrijven, de zotheid van sommige Leeuwarder bestuurlijke maatregelen aanhaal, wordt er door sommigen beschimpt geageerd. Niet gespeend door enige feitenkennis of zelfs zonder de meest elementaire vormen van leesvaardigheid, weigeren deze reactionairen, kennis te nemen van de werkelijkheid om zich heen.

Alles moet beter, socialer en rechtvaardiger. Dat deze termen relatief zijn, wordt daarbij gemakshalve vergeten. Wat voor een ander beter, socialer en rechtvaardiger is, hoeft dat immers niet per definitie voor mij te zijn. Ik vind het bijvoorbeeld rechtvaardig dat iemand die harder werkt, meer mag verdienen. Dat is beter en ook nog socialer. In de becommentariëring wordt dat afgedaan met ‘zakkenvullen’.

Strikt genomen heeft de betreffende commentator uiteraard gelijk. Iemand die meer verdient, vult meer zakken, met name die van anderen. De zakken van hard werkende Nederlanders zijn over het algemeen vooral gevuld met de spreekwoordelijke handjes en wel de graaiende exemplaren. Dit uit zich in een met blauwe enveloppen gevulde brievenbus, bijvoorkeur op zaterdag. (Dan kun je namelijk niet bellen, hoewel gezien dat argument, de betreffende enveloppen ook wel vanaf donderdag ’s ochtends 10 uur bezorgd zouden kunnen worden.)

Hele volksstammen in de Leeuwarder Raad houden zich bezig met hoe de bijééngeharkte centjes moeten worden uitgedeeld, zonder zich erom te bekommeren hoe die centjes dan op het kleed gekomen zijn én met name van wie ze ooit waren. Een bedankbriefje bijvoorbeeld bij de OZB aanslag is toch niet een al te grote geste? Daarin zou dan in kort bestek ook aangegeven kunnen worden waaraan – of zelfs aan wie – deze bijdrage ten gunste is gekomen. In concreto wier zakken zijn daarmee gevuld.

In meer algemene zin is het met de dekkingsvoorstellen voor leuke linkse dingen van de betreffende raadsleden droef gesteld. Incidentele boekhoudtruc baten worden gebruikt om echte structurele kosten te dekken. Een typische – na mij de zonvloed – gedachte.

Om een tekort van €14 miljoen op de bijstandsuitkeringen te dekken schrijft wethouder Florijn een Calimero-bedelbriefje naar het kabinet mede ondertekend door de burgemeester van Enschede (Jawél Peter den Oudsten, PvdA)). Het is niet eerlijk zij zijn groot en ik is klein. Dat gaat dus niet helpen. Een tekort van €14 miljoen jaarlijks, begint de totale opbrengst van de OZB overigens aardig te naderen! Dat kan dan dus een kort bedankbriefje worden.

Tegen een gebrek aan doortastendheid, domweg ontkennen en het naar achteren blijven schuiven van financiële gaten, kunnen – op termijn – geen zakken gevuld blijven worden. Daarvoor zijn zij gewoon te diep en het aantal zakkenvullers te klein in aantal. De functie van wethouder van financiën komt binnenkort vast vacant … wegens gebrek aan financiën.

Leave a Reply

*