De wereld volgens Gert-Jaap…

februari 23rd, 2006

Vereniging Eigen Huis (OZB – het vervolg 5)

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt voor om per definitie bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag OZB. ‘De aanslag in een la stoppen en verder niets doen, is geen goed idee volgens de VEH. Dan verloopt de termijn waarbinnen je bezwaar kunt aanttekenen en sta je direct veel zwakker. Wie geen bezwaar aantekent verspeelt de kans op teruggave.

Nu heb ik het idee dat mijn bezwaar OZB al heel erg lang in de bureaulade van wethouder Krol ligt. Sinds mijn belletje met de directeur belastingen Leeuwarden, heb ik in ieder geval niets meer gehoord. De betreffende persoon zou ‘begin volgende week’ reageren en dat is inmiddels drie weken geleden. Ik wacht af, maar hoe moeilijk kan het zijn om een ontvangstbevestiging van een bezwaar te versturen.

Richting de Vereniging Eigen Huis kan ik alleen maar zeggen dat het opbergen van de aanslag OZB in de la, wel degelijk een goed idee is. Tenminste de gemeente Leeuwarden hanteert die methodiek uitmuntend.

Leave a Reply

*