De wereld volgens Gert-Jaap…

juli 11th, 2007

Huisvuil

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van huisvuil, één van haar primaire taken. Het is heden ten dage modieus om dat huisvuil zo veel mogelijk te (laten) scheiden, over de zin of onzin daarvan valt nog wel een discussie te voeren. In het verlengde van het scheiden van afval, ligt het dogma ‘de vervuiler betaald’, waarbij er nu wel wat selectief gewinkeld gaat worden.

Onze groene vrienden pleiten voor de invoering van de zogenaamde Diftar, gedifferentieerde Tarifering, wie meer huisvuil heeft, gaat meer betalen. Dat leidt per definitie tot afvaltoerisme, de vuilniszak gaat bij de buren in de container óf bij de werkgever. Erger nog, het wordt gewoon gedumpt in de Dokkumer Ee, bij het overig klein chemisch afval. De invoering van de Diftar gaat in ieder geval niet door vóór 2010 – de kosten wegen niet op tegen de baten – maar alle nog te nemen maatregelen moeten wél Diftar proof zijn.

We kennen al de scheiding tussen gewoon huisvuil, drie soorten glas, GFT afval, chemisch afval, oud papier én batterijen. Daar komen straks vanzelf nog de plastic flessen en kleding bij én dat zijn dan in totaal 10(!) containers voor de deur. Daarmee zijn de onderscheidende primaire kleuren voor die containers dan ook wel op.

Nu zijn 10 containers per woning in onze binnenstad op zijn minst horizonvervuiling, dus worden daar centraal 8 verzamelunits ondergronds geplaatst. De gemeente heeft die nog over, want in Zuiderburen zijn die units een aantal jaren geleden weg-geoptimaliseerd. Daar worden een x aantal containers per woning wél als esthetisch verantwoord beschouwd, elke woning zijn eigen Mondriaan op de oprit.

Een andere maatregel is, dat het grofvuil niet meer onbeperkt gratis wordt opgehaald, feitelijk een bezuinigingsmaatregel, want middels de huisvuil afvoerrechten wordt daar wél voor betaald. Gelukkig wordt ook hier weer een uitzondering gemaakt voor de minima, zij hebben al een vrijstelling voor de afvoerrechten én ook voor het betaald laten afvoeren van grofvuil wordt weer eens een uitzondering gemaakt. Je zou voor de bedenker dezes, zelf een kleur container moeten uitvinden.

In het kader van goed nabuurschap zou je eigenlijk één of twee minima moeten kunnen adopteren. Dan kunnen zij voor je het grofvuil gratis laten ophalen. Dat valt dan via de gratis Internetverbinding op de gratis verstrekte PC aan te vragen en zo komen de geadopteerde minima ook nog eens uit hun sociaal isolement.

Leave a Reply

*