De wereld volgens Gert-Jaap…

april 25th, 2007

Oorkleppen

Automobilisten lijken in Nederland langzamerhand vogelvrij, zeker in relatie tot fietsers en voetgangers – de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers. Automobilisten mogen niets, fietsers alles en als dat dan mis gaat, heeft de auto hét per definitie gedaan. Alsof automobilisten er alles aan doen om mede verkeersdeelnemers bewust en moedwillig van de weg te duwen.

Auto’s moeten –terecht – tot in de puntjes technisch in orde zijn, evenals de bestuurder. Jaarlijks wordt de auto gekeurd en periodiek de bestuurder. Handsfree bellen mag niet, twee handjes aan het stuur … verlichting niet orde … bekeuring, richtingaanwijzer niet gebruikt … aansprakelijk. Stoplicht gemist en daar is de motormuis van onze commune.

Fietsers daarentegen hoeven blijkbaar geen hand meer uit te steken bij het wijzigen van de rijrichting, fietsverlichting is geen issue én zonder MP3 speler op of in je oren hoor je er niet bij. Letterlijk. Fietsers hebben Leeuwarden veroverd en pas als bij een aanrijding de ware doodsverachting van de fietser bewezen is, kan eventuele schade verhaald worden.

En juist deze categorie verkeersdeelnemers gaan we verder faciliteren door op minirotondes de fietsers voorrang te geven boven de automobilist. Onverlicht, onoplettend en bovenal ziende doof, mogen fietsers – op sommige én niet eens alle – rotondes straks diagonaal oversteken én dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. Consistentie van beleid en daarmee doorstroming van verkeer alsmede verkeersveiligheid zijn dan ver te zoeken.

Hoe spijtig ook, de bebording bij de beruchte Harmonie paaltjes, heeft bewezen niet te functioneren. Van de gele bordjes ‘voorrangsituatie gewijzigd’ bij de minirotondes in de binnenstad kan een vergelijkbaar effect worden verwacht. Met dit verschil dat een kapot paaltje eenvoudig vervangbaar is. Het MP3 spelertje is ook nog geen probleem, het fietsertje onder het MP3 spelertje is van een andere orde.

Het structureel wegnemen van elke eigen verantwoordelijkheid bij fietsende verkeersdeelnemers, zal onvermijdelijk leiden tot vermijdbare ongelukjes en ongelukken. Of zal oplossing ook hier weer bestaan uit – volkomen overbodige – slalomhekken op de toegangsstroken naar die minirotondes? Misschien kan het plaatsen van die slalom hekken dan samengaan met een verbod op oorkleppen voor fietsers?

Leave a Reply

*