De wereld volgens Gert-Jaap…

september 22nd, 2006

Duurzame energie

De gemeente Leeuwarden stimuleert gratis parkeren in de binnenstad voor duurzame voertuigen en biedt een vergoeding voor de ombouw van een voertuig naar duurzame energiegebruik. De gemeente participeert wanneer bedrijven onderzoeken of het economisch aantrekkelijk is om hun wagenpark om te bouwen voor duurzame energie. Daarnaast krijgt Leeuwarden een tweetal tankstations waar aardgas en andere duurzame producten kunnen worden getankt.

Met duurzame voertuigen zal wel niet bedoeld worden dat auto’s nauwelijks meer roesten. Het zal – naar ik aanneem – wel gaan over brandstofverbuik. Bijvoorbeeld auto’s op bio-nucleaire energie.

De gemeente participeert wanneer bedrijven onderzoeken of het economisch aantrekkelijk is om hun wagenpark om te bouwen voor duurzame energie’. Even een sticker op de achterruit met ‘Voorzichtig, baby-reactor aan boord’ en dan mag je in Leeuwarden gratis parkeren. Bij wat grotere aantallen is zo’n reactor snel goedkoper dan het parkeren in de binnenstad en daarmee economisch verantwoord. Daarvoor is participatie van de gemeente niet nodig.

Wethouder Bleize heeft recent een 15-tal personen uit India (936 miljoen inwoners) rondgeleid en verteld hoe geweldig Leeuwarden het doet waar het mobiliteit en duurzame energie betreft. Een uitnodiging om naar India te komen zal binnenkort wel op de mat liggen en daar moet fatsoenshalve uiteraard wel gehoor aan gegeven worden. Om binnen de kaders van duurzame energie te blijven zal dat – mag ik hopen – een erg lange voettocht worden.

Weer 66.000,- over de schutting gegooid omdat PAL-GroenLinks in Leeuwarden (nog geen 95.000 inwoners) zich ook moet profileren.

One Response to “Duurzame energie”

  1. [url]http://www.nrc.nl/economie/article489837.ece[/url]

Leave a Reply

*