De wereld volgens Gert-Jaap…

juni 21st, 2013

Belasting betalen over zelf geproduceerde zonnenstroom …

Al vaker heb ik hier betoogd dat zonne-panelen (nog) niet rendabel zijn. De installateurs en paneel adepten uit de duurzaamheids-industrie willen u graag anders doen geloven en komen dan met het verhaal dat – nadat het paneel na 12 jaar is betaald, u nog 12 jaar gratis stroom geniet. Of beloven 6% rendement terwijl u op spaargeld nog geen 2% krijgt etc. etc. Iedereen die de les bedrijfscalculatie HAVO-1 ooit heeft gevolgd weet beter.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat panelen die u nu aanschaft over 5 a 6 jaar bij het grofvuil terecht zullen komen. Domweg omdat het dan financieel aantrekkelijker is, om onrendabele panelen te vervangen en uw verlies daarop te nemen. Of u deze nou wel of niet gefinancierd hebt met spaargeld of een duurzame lening.

Daarbij worden allerlei aannames in de voorgestelde berekeningen verstopt of juist niet vermeld. Het energie rendement van uw panelen neemt elk jaar met 1% af. Gesuggereerd wordt dat de stroomprijzen zullen blijven stijgen. Echter de stroomprijzen zullen verder dalen, de belasting daarop zal blijven stijgen. Uw teruglever vergoeding zal dus ook navenant dalen. De zogenaamde salderingsregeling zoals we nu (nog) kennen zal onhoudbaar blijken – domweg te duur voor de overheid.

Tot slot doen uw zonnepanelen in het donker het niet, terwijl u ’s avonds juist stroom verbruikt. De energiemaatschappijen zullen een hogere vaste vergoeding gaan vragen voor het enkel beschikbaar hebben en houden van afdoende capaciteit. De variabele component van de stroomprijs zal steeds kleiner worden en daarmee eveneens het financieel rendement van PV panelen.

Koop vooral zonne-panelen, maar niet omdat dan de stroomrekening daalt. Dat zal op termijn ijdele hoop blijken.

Vanuit de belastingdienst komt daar nog een merkwaardig fenomeen bij. Er ligt een arrest van het Europese hof dat zonnestroom leveranciers BTW-plichtig zijn. Het terugleveren van energie wordt gezien als een economische activiteit, belast met 21% BTW. Nu is enkel de BTW-plicht nog niet een ramp, immers dan kun je ook BTW terugvragen op de investering (overigens dit jaar 6%).

Er zit een heel andere adder verstopt onder het gras. Producten die een ondernemer overhevelt vanuit de onderneming naar privé zijn in privé belast voor de inkomstenbelasting. De melkboer die zelf melk uit de winkel meeneemt naar huis, moet daarover belasting betalen, zijnde inkomen in natura.

De eigenaar van zonne-panelen zou – die lijn volgend – over de waarde van de stroom die zelf verbruikt wordt, inkomstenbelasting moeten afdragen. De waarde van die stroom wordt bepaald op de bereikte besparing. Wie dus 5000KwH aan zonnestroom voor eigen verbruik produceert en het meerdere aan het net teruglevert, krijgt een extra belastingaanslag van €500,- per jaar.

Daarmee is het financieel rendement voor particuliere eigenaren van PV panelen tot nihil gedaald. Het zal mij benieuwen hoe de belastingdienst hier mee om wil gaan. Totdat voor langere termijn daar duidelijkheid over is, zou ik mij maar even niet branden aan deze groene hobby.

Leave a Reply

*