De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2015

Kolencentrales niet sluiten, maar moderniseren

dinsdag, november 10th, 2015

Het sluiten van kolencentrales in Nederland is een zinloze exercitie en heeft hoogstens een cosmetisch waterbed effect. Kolenstroom is op kernenergie na, de goedkoopste manier om stroom te produceren en blijft dat ook nog voor de komende decennia.

Door de Schaliegas revolutie in Amerika zijn niet alleen de CO2 emissies daar fenomenaal gedaald, maar zitten de kolenmijnen met enorme overproductie. De prijzen zijn gekelderd. Het is voor exploitanten van kolen centrales nu mogelijk om tegen een vaste (lage) prijs voor de komende 30 jaar die kolen af te nemen. Daarmee is het prijs-risico uit de markt genomen. De prijs van kolenstroom gaat dus niet stijgen maar waarschijnlijk zelfs nog verder dalen.

Door in Nederland (maar ook in Duitsland) de kolencentrales te sluiten, zal de vervanging bestaan uit met name duurdere gascentrales. Vervanging door wind- of zonnestroom is een illusie, windstroom en zonnestroom zijn vele male duurder dan stroom uit een gascentrale en blijven dat ook. Bovendien hebben we ook stroom nodig wanneer het niet waait of donker is.

Door het sluiten van de kolencentrales zullen de productiekosten van elektriciteit op macro niveau dan ook stijgen. Duitsland dient daarbij als voorbeeld zo niet schrikbeeld – circa 800.000 Duitsers kunnen de energie rekening niet meer betalen, energie armoede.

Voor de energie intensieve industrie (denk aan staal en chemie) zijn die stijgende stroomprijzen aanleiding om de productie te verplaatsen naar landen waar die stroom goedkoper is. Dat is het geval in Amerika, maar vooral in Azië (China & India). Die landen willen uw werkgelegenheid graag hebben. Laten China en India nou net die landen zijn waar in hoog tempo kolencentrales in enorme hoeveelheden worden bijgebouwd. Alleen al China en India bouwen er samen voor 1080 Gigawatt aan vermogen,  kolencentrales bij dit decennium. Nederland sluit voor circa 3 Gigawatt aan kolencentrales, tel uit je winst.

De CO2 uitstoot beperking die wij bereiken door het sluiten van Nederlandse kolencentrales wordt ruimschoots gecompenseerd door wat er in Azië bijkomt. Alleen spreekt de werkgelegenheid die uit Nederland vertrokken is, straks voornamelijk Chinees. Er is voor Tata steel geen enkele noodzaak om in IJmuiden te blijven zitten.

Wie in Nederland CO2 uitstoot wil beperken, moet onze kolencentrales niet sluiten maar vervangen door nieuwe of de oude moderniseren. Moderne kolencentrales halen een energie efficiency die circa 15% hoger is dan voorheen. Wil Nederland de CO2 uitstoot beperken met 15% kun je beter met 15% minder kolen dezelfde hoeveelheid stroom produceren.

Het moderniseren van de huidige verouderde kolencentrales is niet gratis, maar beduidend goedkoper dan het aanjagen van windparken op zee. Een grove schatting leert dat je met één jaar subsidie voor windenergie, alle zes de verouderde Nederlandse kolencentrales weer up to date kan hebben. Sterker nog, je realiseert een belangrijk deel van de CO2 doelstellingen en hebt die windparken op land en zee helemaal niet meer nodig.

Maar ja, rendementsdenken & economisme …

CO2-beleid als zinloze exercitie …

woensdag, november 4th, 2015

We worden in aanloop naar de klimaat conferentie te Parijs doodgegooid met met CO2 propaganda en de Nederlandse staatsomroep loopt daarbij voorop. Radio1 vult de door mij betaalde zendtijd overdag met een absurde klimaat ideologie en de TV doet dat ’s avonds nog eens dunnetjes over. De mens moet en zal worden geïndoctrineerd met hel en verdoemenis om te komen tot een oplossing voor een niet bestaand probleem.

We zijn heel goed in het oplossen van niet bestaande problemen. Dat we daardoor niet komen tot het oplossen van wel bestaande problemen, wordt eufemistisch afgedaan onder de noemer ‘voorzorgsbeginsel’. We kennen – of definiëren – het probleem niet, maar lossen het op middels een marketing campagne. Wanneer achteraf blijkt dat het probleem er überhaupt niet was, verkopen we het niet bestaan van dat probleem – achteraf – als het succes van beleid.

Voorbeelden daarvan te over, het vermeende klimaat probleem is niet van vorige week. ‘Door radicale opwarming zijn bekende gletsjers verdwenen’ of ‘door ongehoorde afkoeling zullen een miljard mensen niet overleven’. De eerste krantenkop is uit 1922 (Washington post), de tweede uit 1974 (Fortune).

Volgens de Club van Rome (1972) zouden we nu 56 miljard mensen kennen en fossiele brandstoffen zouden voor 1990 verleden tijd zijn. Edelmetalen zoals Goud & Platinum, maar ook Kwik zouden nog slechts deel uitmaken van de geschiedenis. De milieu minister Ed Nijpels wist in 1990 met droge ogen te beweren dat de Nederlandse bossen gedecimeerd zouden zijn. Door een gat in de ozonlaag kent Australië nog uitsluitend inwoners met huidkanker en volgens Al Gore ligt de Randstad inmiddels meters onder de zeespiegel.

Deze Armageddon-achtige voorspellingen zijn stuk voor stuk een soort Artist Impression. De enige zekerheid die Artist Impressions bieden, is de zekerheid dat het zo in ieder geval niet wordt. Me dunkt, met recht een inconvenient truth.

De wereld is niet ten onder gegaan aan overbevolking, uitputting van (fossiele) grondstoffen of marginale veranderingen van de samenstelling van de atmosfeer. Zure regen, het gat in de Ozonlaag en zo verder, bleek óf een niet bestaand probleem of een – door toegenomen welvaart – opgelost probleem.

Het is nog nooit zo goed gegaan in de wereld als nu. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Vaders sterven niet meer massaal op het slagveld en moeders niet meer massaal in het kraambed. Armoede is ‘in control’ en tegen 2030 uitgebannen, hongersnood evenzeer. De luchtkwaliteit in de ontwikkelde landen is uitstekend & sanitatie gemeengoed. Cholera, TBC of Malaria zijn in het vrije westen uitgebannen.

Dan is het logischerwijze tijd voor onze activisten (Greenpeace, Urgenda, PvdA, GroenLinks, dame Thieme et al) om een nieuw scenario te bedenken. De monden moeten wel gevoed worden, met CO2 als kind van de rekening. Alleen CO2 is geen probleem en gaat ook geen geen probleem worden. CO2 is een groeigas waar de wereld beter van wordt. Basale fysica & chemie (niveau MAVO-3).

Van de totale atmosfeer, is het aandeel CO2 wél 0,04% (de rest is stikstof & zuurstof). Van die 0,04% CO2 heeft de mensheid 3% sinds 1700 voor haar rekening genomen. De rest plegen wij natuur te noemen. Van elk miljoen deeltjes atmosfeer, zijn er wél 12 menselijke CO2 uitstoot.

Of te wel, de badmeester staat te blazen tegen een buitenbad van Olympische afmetingen, in de overtuiging dat het vanzelf een tropisch zwemparadijs gaat worden. Het omgekeerde is natuurlijk ook evenzeer waar. Wanneer onze badmeester ophoudt met blazen, vindt er niet opeens een wonderbaarlijke natuurlijke transitie plaats van buitenbad naar 400 meter ijsbaan.

Menselijke CO2 uitstoot is voor ons klimaat volstrekt irrelevant. Het ambiëren van het stoppen daarmee dus ook. Dáárover is 97% van de klimaat wetenschappers het volkomen eens. Het wordt dus tijd dat onze politici ophouden met het aanjagen van angstverhalen, met de aan hen ter beschikking gestelde staatsomroep voorop.

Een zuivere discussie vindt plaats op basis van feiten. Niet op basis van een – mede door de NPO – afgedwongen valse perceptie. Het is hier geen Noord-Korea, nog niet tenminste.