De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for september, 2015

Het voorzorgsbeginsel is vooral killing – letterlijk dodelijk.

dinsdag, september 29th, 2015

Stel nu eens dat het klimaat niet gevaarlijk verandert door ‘menselijke’ CO2 uitstoot. Dat zal voor velen in flagrante strijd zijn met het groene geloof, maar stel dat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het klimaat wel verandert en dat ook gewoon zal blijven doen. Immers de vraag – ‘Wanneer hadden wij dan het ideale klimaat’, waardoor verandering daarvan gevaarlijk zou zijn, heeft nog nooit iemand willen of kunnen beantwoorden. Maar gewoon hypothetisch, stel dat.

Dan geven wij dus nu wereldwijd een slordige miljard euro per dag uit, om de gevolgen van die gevaarlijke klimaat verandering te bestrijden, dan wel om de oorzaak daarvan weg te nemen. Dat is voor elke wereld bewoner grosso modo €50,- per jaar en Greenpeace heeft berekend dat we in dit tempo er dan 175 jaar over doen (€64.500 miljard). Stel, dat we ophouden met dat klimaat beleid, waar kunnen we ons dagelijkse miljard Euro dan aan besteden … ?

We kunnen de wereldwijde staatsschuld terug betalen in 156 jaar (€57.000 miljard) – dat is de welvaart van uw kinderen en kleinkinderen en de 6 generaties die daarop nog volgen. Of aan Malaria bestrijding – vooral een armoede ziekte met een twee miljoen dodelijke slachtoffers per jaar – kost €2,- per besmetting. Met halve dag geen klimaatbeleid, is Malaria de wereld uit.

Om honger de wereld uit helpen, kost een slordige €3,5 miljard jaarlijks. Of te wel, met 3,5 dagen minder klimaatbeleid is straks honger een niet bestaand probleem. Het realiseren van alle tien millennium doelen (onderwijs, armoede bestrijding, kindersterfte, sanitatie etc.) kost een slordige €50 miljard – 50 dagen géén klimaatbeleid.

Maar gelukkig hanteren wij het voorzorgs-beginsel. Laten wij dus wereldwijd mensen creperen aan Malaria, honger lijden en bovenal andermans kinderen sterven. Dat alles, in ruil voor 50 dagen klimaat beleid. Klimaat beleid waarvan ieder normaal weldenkend mens weet, dat het niet alleen onnodig is, maar bovendien geen resultaat kán bereiken.

Met 50 dagen zonder klimaatbeleid – laten het er 60 zijn – kunnen wij ook wel bestaande noden oplossen. 60 dagen, of te wel twee maanden. Zelfs wanneer het realiseren van de millennium doelen tegenvalt en het twee maanden klimaat beleid jaarlijks kost … Dan nog is dat by far een betere investering. Stel dat …

Nog steeds staan links & groen minnend Nederland et al dat voorzorgsbeginsel te propaganderen – ‘wat gaat er mis wanneer we ons klimaat niet redden. Dan hebben we toch nog steeds een betere wereld’!

Niet dus …

Dan heeft u jaarlijks 2 miljoen Malaria doden op uw geweten, 5 miljoen kindertjes & 10 miljoen hongerdoden … plus de rest. Een slordige 20 miljoen mensen, die onnodig jaarlijks het leven laten, omdat ‘klimaat’ big business is. Het linkse voorzorgsbeginsel spendeert ongeveer €20.000 per verloren leven om de socialistische business case in leven te houden. In ruil voor een bijdrage van €50,- per lid van de wereld bevolking.

Zie hier, waarom het voorzorgsbeginsel thuishoort in het wetboek van strafrecht. Het kan niet zo zijn dat wij miljarden besteden aan een niet gedefinieerd probleem, maar tegelijkertijd weigeren wel bestaande problemen op te lossen. De leerschool zal hard – maar vooral duur – blijken te zijn.

Urgenda – einde oefening, exit, over en uit. Next.

vrijdag, september 25th, 2015

Het kabinet is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter in de zogenaamde Urgenda klimaatzaak, Nederland moet snel het klimaat van de wereld redden. Een terecht hoger beroep, die uitspraak van een activistische lagere rechter – die op de stoel van de politiek gaat zitten – was absurd. De verdediging van de landsadvocaat trouwens evenzeer. Dat was knoeiwerk van de bovenste plank en een factuur daarvoor hoort thuis in de circulaire shredder.

Wanneer de landsadvocaat begint met het erkennen van de ‘feiten’ zoals die door onze Urgenda malloten worden gepresenteerd, kan een rechter niet anders dan daar vanuit gaan. Zij worden immers niet betwist en derhalve ook niet getoetst. Vanwege links politieke overwegingen, mocht de landsadvocaat die gepresenteerde klimaat ‘feiten’ ook niet betwisten. An sich een briljante marketing strategie van de firma Urgenda, wier advocaat beduidend goedkoper is dan het kopen van reclame zendtijd.

Na de beruchte uitspraak werd het PvdA smaldeel opeens wakker. Een rechter op de stoel van de politiek heeft bijzonder merkwaardige consequenties. Het defensie budget moet gaan voldoen aan de NAVO normen, CAO’s kunnen worden betwist, uitkeringen verlaagd en zo verder. Niet de politiek maar de rechter bepaalt voortaan het beleid.

Een rechter toetst enkel aan wetten en opeens zie je dat onze klimaat alarmisten voorstander zijn van een klimaatwet. Daaraan mag een rechter namelijk wel toetsen, zonder dat de links politieke agenda op andere onderwerpen die rechtelijke toets hoeft te ondergaan. Een beproefde methode, die verklaart waarom er alleen wetten bijkomen en nooit worden doorgehaald.

Diezelfde linkse oppositie zocht ook een juridische uitweg – sprong cassatie. Daarmee wordt de uitspraak niet inhoudelijk meer getoetst, maar uitsluitend haar reikwijdte voor andere beleidsvelden, het NAVO budget en zo. Daar past het Kabinet uiteraard voor, deze klimaatzaak raakt de kern van de democratie. Wie is de baas, de regering of de rechter? De landsadvocaat mag – en moet – in hoger beroep wel de Urgenda ‘klimaat feiten’ ter discussie stellen.

Saillant is dan ook de uitspraak van de staatssecretaris Mansveld (klimaat) in het plenaire Tweede Kamer debat; ‘Een causaal verband tussen een CO2 toename en klimaat opwarming, staat wetenschappelijk niet vast’. Zij heeft volkomen gelijk, maar als door wespen gestoken stonden onze klimaat politici te blazen in de microfoon. De gebruikelijke riedel kwam weer voorbij. Het is geen 5 voor 12 maar later, de marketing footprint, mijn kinderen & kleinkinderen en ga zo maar door.

Door politieke omstandigheden gedwongen, heeft ons kabinet toegezegd de uitspraak van deze activistische lagere rechter te respecteren en uit te voeren. Redelijk absurd, maar ook de PvdA moet voor haar partijraad een verhaal hebben. In hoger beroep zaken wordt normaliter een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd. Of te wel, hangende de uitspraak veranderen wij ons beleid niet. De VVD derhalve, resteert niets anders dan extra onderzoek te verlangen – net zolang tot de uitspraak in hoger beroep onze groene kameraden terug gefloten heeft.

In de staart van het verhaal zit de humor. De hogere rechter kan domweg niet anders dan deze Urgenda klimaatzaak ‘niet ontvankelijk’ verklaren, dan wel inhoudelijk toetsen en afserveren. Ongeacht de gekozen route, gaan Urgenda et al compleet en volledig nat. Dat zal naar mijn inschatting eind 2016, aanvang 2017 zijn. Vlak voor de verkiezingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en in de VS.

Nederlandse politici zullen klimaat minnend Nederland continue herinneren aan de – toekomstige – uitspraak van de klimaat rechter. ‘Onze hoogste rechter heeft bepaald dat uw klimaatbeleid onrechtmatig is’ – we hebben wel andere problemen om op te lossen. Het kan zo maar zo zijn, dat de volgende rekening van de landsadvocaat naar Urgenda gestuurd wordt. Ik zeg: Doen!

De groene toeteraar

donderdag, september 17th, 2015

Verandert ‘hét’ klimaat? De feiten: Ja, de hoeveelheid CO2 is sinds 1850 (het pré-industrieel tijdperk toegenomen) van 0,03% naar 0,04% en ja – de globale temperatuur is sinds die tijd met circa 0,6 C toegenomen. Nee, de directe relatie welke gelegd wordt tussen een toename van CO2 en verandering van het klimaat bestaat niet. Dat is een politieke versimpeling van de werkelijkheid, waarbij de mens bovenaardse invloed wordt toebedacht, CO2 is géén milieuvervuiling.

In een vol geel-blauw gekleurd Cambuur stadion, hebben 6 fans een groen CO2 shirtje aan (0,04%) en elke 7e thuiswedstrijd is er nog ééntje die een roeptoeter meebrengt. Door deze groene roeptoeteraar een stadionverbod op te leggen, wint – de klimaat retoriek volgend – Cambuur de Champions League en is de wereld gered.

Wel serieuze wetenschappers constateren stuk voor stuk dat ‘het’ klimaat nog steeds te complex is om te vatten in modellen. Die klimaatmodellen zitten er dan ook al decennia lang naast. En niet een beetje naast, maar compleet mis. Volgens de klimaat gelovigen zijn dan de metingen foutief. Het KNMI kan al amper het weer 10 dagen vooruit voorspellen, maar denkt wel te weten hoe het klimaat er over 100 jaar uit ziet. Gotesk.

De duurzame gedachte luidt, dat het klimaat erop vooruitgaat middels groene stroom en in het bijzonder zon- & windstroom. Maar Duitsland, Spanje en ook Denemarken hebben niet voor niets een rem gezet op die windturbines. Zij hebben inmiddels geleerd van hun miljarden kostende fouten. Miljarden aan groene subsidies die vooral het effect van een banenshredder bleken te hebben.

De wrange fysieke werkelijkheid is, dat er domweg niet genoeg energie in wind zit om ooit wel rendabel te kunnen worden. Turbines beschadigen enkel het landschap & toerisme, vogels, vleermuizen én de gezondheid van omwonenden. Turbines worden ook niet 40% goedkoper maar 40% duurder – zo leert de recente geschiedenis.

Wie serieus denkt CO2 uitstoot te moeten beperken, opteert logischerwijze voor de nieuwe generatie kerncentrales (Thorium) en/of energie efficiëntere kolencentrales. Dat is dan ook precies wat er in China, India en de rest van Azië gebeurt. Daar worden honderden nieuwe kerncentrales en een 1000-tal moderne kolencentrales gerealiseerd.

Nederland daarentegen laat zich gijzelen door activistisch groene clubs zoals GroenLinks en de daaraan gelieerde geloofsgenoten (Urgenda, Greenpeace et al). Het door hen gehanteerde ‘voorzorgsbeginsel’ hoort thuis in het wetboek van strafrecht – het ontneemt onze kinderen en kleinkinderen de vrijheid om straks betere keuzes te maken.

Het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat

zaterdag, september 5th, 2015

… of hoe het gebrek aan opwarming straks als hét succes van groen beleid zal worden verkocht …

Met verbazing aanschouw ik de huidige energie discussie. Die wordt overheerst door groene dogma’s, waarbij de inbreng van beta-wetenschappers en economen, stelselmatig terzijde wordt geschoven. Elke serieuze analyse wordt afgedaan alsof de groene religie de waarheid in pacht heeft; ‘wij weten wel wat goed voor u is’. Dus niet.

Het enige wat de groene lotgenoten tot op heden daarmee bereikt hebben, is een ongekende welvaartsvernietiging. Vooral in de vorm van gesubsidieerde windenergie. Als vuistregel krijgt elke MegaWatt vermogen voor windturbines op zee een half miljoen subsidie per jaar. Dat zijn 75.000 agenten, 120.000 extra handen aan het bed of het opvangen van 300.000 vluchtelingen. Keuzes!

Er is ook geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst. Het is nog nooit zo goed gegaan met moeder Aarde. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Steeds minder mensen hebben honger of leven onder de armoede grens. Met nog maar een fractie aan landbouw grond, voeden we de wereld.

Het gaat uitstekend met ons milieu en de biodiversiteit doet het prima. Bijensterfte is een non-issue gebleken en de zielige ijsbeertjes populatie is groter dan ooit. De Sahara vergroent, met dank aan meer CO2 maar met name door meer regen. Extreem weer – cyclonen, maar ook wolkbreuken – nemen af, niet toe. De ‘gevaarlijke’ opwarming is al decennia lang zoek.

De resultaten van de afgelopen 30 jaar zijn ongekend. Niet dankzij maar ondanks de groene gekte. Of te wel, groene paniek om niets. Verontrustend is wel, dat ieder weldenkend mens dát weet – of had kunnen weten.

Onbeperkte – min of meer gratis – energie, is een voorwaarde voor het verder doen toenemen van onze welvaart. En die toenemende welvaart is een voorwaarde voor een betere wereld. Landen waar het gemiddelde gezinsinkomen boven de $10,- per dag uitkomt, beginnen met het opruimen van hun milieu problemen. Maar onze groene ideologie misgunt zelfs de allerarmsten een inkomen van die schamele $10,- per dag. Die allerarmsten mogen als eerste consuminderen.

Wij zijn ooit begonnen met spierkracht en later paardenkracht. De stoommachine was de reden van het uitbannen van de slavernij, die leverde meer arbeid dan 1000 slaven en had ook nog eens geen lunch pauze. Technologie waar de wereld heel veel beter van is geworden.

Er staan legio technologische innovaties klaar om wel aan de vraag naar vrijwel gratis energie te voldoen. Maar door de huidige groene gekte worden de benodigde middelen bestemd om de verliezen te dekken van een fossiele technologie uit het jaar 1180. Het jaar waarin de eerste windmolen in Roermond werd neergezet.

Onze groene dwaasheid geeft dus liever het geld uit, om een technologische ontwikkeling van meer dan 800 jaar oud in leven te houden. Liever dat, dan aan 200.000 thuiszorg medewerkers om – uw en mijn – ouders in leven te houden. Met recht, groen is killing.

Gelijk aan de klanten van Henri Ford – die vroegen vooral om een sneller paard – vragen Greenpeace en consorten om meer wind. Als je denkt in wat je hebt, krijg je wat je had. Daarbij worden zelfs de meest basale wetten der fysica rustig terzijde geschoven. De groene waanzin ten top.

Die energie innovaties zijn ‘the next big thing’, met landen als India & China voorop. Het zal mij benieuwen hoe onze gesubsidieerde malloten, zoals Urgenda & Greenpeace die dogmatisch denken tegen houden. Greenpeace is als ‘criminele organisatie’ India al uitgezet – ‘Zij die weten wat goed voor u is, groeten u’, alleen nu voortaan vanaf de andere kant van de Indiase grens. Urgenda solliciteert naar een vergelijkbaar lot.

Zelfs zo het beperken van CO2 goed zou zijn voor het klimaat, kiezen onze groene vrinden dus precies de meest absurde route daar naar toe. Structureel wordt het innovatief vermogen van de mensheid ontkend, alsof het stenen tijdperk ophield door een gebrek aan stenen. Het echte gevaar schuilt nog ergens anders. Wanneer straks blijkt dat menselijke klimaat opwarming non-existent is, zal het ontbreken daarvan, geclaimd worden als succes van groen beleid.

Elke euro (wind-)subsidie is dus een euro die níet besteed kan worden aan energie innovaties. Niet alleen vernietigen de groene weldoeners daarmee onze welvaart, zij maken het oplossen van hun eigen vermeende klimaat- en energie probleem onmogelijk.

Wat dus resteert, is het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat. Om Thatcher maar te citeren; ‘Eventually [green] socialism runs out of other peoples money’. Laat onze toekomst dus maar snel beginnen!