De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2015

Windpark Fryslân, een duurzaam fiasco …

vrijdag, mei 29th, 2015

Minister Kamp zet druk op het windpark Fryslân in het IJsselmeer en de initiatiefnemers daarvan zijn blij met deze wind in de rug. Zij zien graag dat de Provincie Fryslân voor 49% partner in crime wordt. Onder het mom van participatie en draagvlak worden zo de risico’s van deze hobby verlegd naar de Friese Mienskip. De belasting betaler dus.

Vooraan staat daarbij onze voormalige CdK, Ed Nijpels, als borger van het energieakkoord. Met een dagvaarding op zak, inzake het faillissement van het renewable Econcern, is die positie kwalijk duurzaam houdbaar.

De risico’s van Provinciale deelname in dat wind industrieterrein zijn aanzienlijk. Recentelijk mocht windpark Amalia voor een slordige €50 miljoen worden hersteld – de turbines vielen om. Eneco (100% overheid, waaronder een zestal Friese(!) gemeentes) gaat elders voor een slordige €800 miljoen het schip in. De voorgespiegelde winsten bleken vooral duurzame verliezen. Je bent eigenaar van een financiële bleeder of niet.

Onze Friese overheid moet vooral ver weg blijven bij windparken die uitsluitend draaien op kosten van de belastingbetaler. Het is niet per ongeluk, dat uw pensioen beheerder uitsluitend onder dwang zich geroepen voelt. Wie er wel aan wil beginnen, moet zelf dan ook maar op de blaren zitten.

De ontwikkelaar van windpark Fryslan wil middels een ‘lokaal en regionaal omgevingsfonds’, de toeristische sector welke schade leidt, enigszins tegemoetkomen. Gratis bier en bovenal smeergeld, als doekje voor het bloeden. ‘We kopen draagvlak’.

Zelfs, wanneer u géén zicht heeft op een nabij gelegen windturbine, is uw woning al 2% minder waard. De eigenaren van windpark Fryslan moet gewoon iedereen volledig schadeloosstellen. Dus ook het waardeverlies van woningen, bedrijfspanden en de omzetverliezen van (toeristische) ondernemers.

Net zoals een ruime politieke meerderheid pleit voor omkering van de bewijslast bij schade door gaswinning, dient ook bij schade door windparken, de bewijslast bij de exploitant daarvan te liggen. Het kan kwalijk de bedoeling zijn dat een eenzame wind-kapitalist grof geld verdient, enkel door het afwentelen van de (maatschappelijke) schade op onze Mienskip.

Dat een Provinciale overheid ook nog eens denkt mee te moeten profiteren, getuigt niet bepaald van empathisch vermogen. Het getuigt hoogstens van een onwrikbaar geloof in groene sprookjes.

Wanneer private partijen geen heil zien in dit soort groene idealen, moet je er met een grote boog omheen lopen. Wanneer private partijen er wél heil in zien, hebben die de Provincie Friesland – en dus de belasting betaler – niet nodig. Prima.

De groene gekte

vrijdag, mei 1st, 2015

Met een immer toenemende verbazing aanschouw ik de energie discussie, zoals die breed gevoerd wordt. Deze wordt overheerst door groene dogma’s, waarbij de inbreng van beta wetenschappers en economen, stelselmatig terzijde wordt geschoven. Elke serieuze analyse wordt afgedaan alsof de groene religie de waarheid in pacht heeft – ‘wij weten wel wat goed voor u is’.

Het enige wat de groene kerk tot op heden daarmee bereikt heeft, is een ongekende welvaartsvernietiging. Vooral in de vorm van gesubsidieerde wind-energie, maar ook andere ‘weg met ons’ alternatieven doen grappig goed mee.

Er is geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst, alleen met de groene gekte is die er natuurlijk wel.

Het is nog nooit zo goed gegaan met moeder Aarde als nu. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Steeds minder mensen hebben honger of leven onder de armoede grens. De resultaten van de afgelopen 30 jaar zijn ongekend. Niet dankzij maar ondanks de groene gekte.

Het gaat prima met ons milieu, de biodiversiteit doet het uitstekend. Bijensterfte is een non-issue gebleken, de meeste hebben het loodje gelegd door het kantelen van een vrachtwagen. De Sahara wordt groener, waarschijnlijk met dank aan meer CO2 en met name met dank aan meer regen. Extreem weer – cyclonen, maar ook wolkbreuken – nemen af, niet toe. De klimaatopwarming is al decennia lang zoek. Of te wel, groene paniek om niets én ieder weldenkend weet dat.

Energie is een ander verhaal. Onbeperkte – min of meer gratis – energie, is een voorwaarde voor het verder doen toenemen van onze welvaart. We zijn ooit begonnen met spierkracht, de Romeinen hebben de slavernij niet voor niets uitgevonden. De stoommachine was de oorzaak van het uitbannen van slavernij, die vrat tenminste alleen maar steenkolen.

Uiteraard staat het een ieder vrij om ’s winters dood te vriezen, maar ik kies daar niet voor. Er staan legio technologische innovaties klaar om aan de vraag naar bijna gratis energie te voldoen. Maar door de groene gekte worden de benodigde middelen bestemd voor met name windenergie. Het gratis geld uitgeven van onze kinderen, is juist wel weer de enige competentie van onze groene gelovigen.

Wind turbines – een innovatie uit 1180, toen de eerste windmolen in Roermond werd neergezet. De nieuwe religie geeft dus €75 miljard (!) uit van uw – en mijn – geld, om een technologische ontwikkeling van meer dan 800 jaar oud, in leven te houden. Groene waanzin.

Die energie innovaties gaan doorbreken – met landen als India & China voorop. Het zal mij benieuwen met welke dogma’s onze gesubsidieerde malloten zoals Greenpeace & GroenLinks gaan komen, om die tegen te houden.

Het enige wat zij bereiken met de structurele ontkenning van energie innovaties, is de vernietiging van Nederlandse welvaart. Want ‘zij weten wat goed voor u is’. Malloten.