De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2015

De groene WC Eend stuurt met name blauwe enveloppe’s

vrijdag, maart 20th, 2015

Halverwege het vorige decennium was de firma E-Concern een grote speler aan het groene firmament. In 2009 ging de firma E-concern failliet, met achterlating van miljarden(!) aan maatschappelijke schade.

Nog steeds zijn de curatoren bezig om bestuurders (waaronder Dhr. Nijpels, de huidige borger van het energieakkoord) en accountants aansprakelijk te stellen voor de verkoop van groene dromen. Toekomstige winsten stonden alvast in de boeken, verliezen werden gemaskeerd. De ‘Baan Software’ boekhoud methodiek.

Het groene gesjoemel van E-Concern – en de windturbine park Gemini plunderaars – gaat ook nog steeds gewoon door. Zie http://bit.ly/1xn0K6l

De firma Eneco (voor 100% eigendom van de overheid) nam voor de spreekwoordelijke één euro de adviestak van het failliete Econcern over – Ecofys. Het ‘groene’ ex-management daarvan, kreeg als beloning een door Eneco gefinancierde parttime leerstoel aan de TU-Delft. De heer Ad van Wijk (Directie E-concern, PSP later GroenLinks) houdt dat stoeltje al jaren lekker warm. De Noord Hollandse gedeputeerde Albert Moens (PPR & GroenLinks) liet zich opsluiten in de kassa van de firma Darwind – jawel, ook een afdeling van E-Concern. Uiteraard met – jawel – de heer Nijpels als bewaker van die kassa.

Als bijproduct van diezelfde school, kunt u onze nationale transitie ‘deskundige’ Dhr. Rotmans opvoeren, alsmede het aan hem gelieerde Urgenda met Mw. M. Minnesma aan het roer. Nog zo’n speler is de heer Pier Vellinga en wederom – jawel – samen met Dhr. E. Nijpels bestuurlijk verbonden aan de ‘Wadden Academie’.

Uiteraard komen we deze spelers ook weer tegen in de subsidie ruif van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Duurzaamheid moet wel cultureel gefinancierd worden. De culturele hoofdstad en duurzaamheid zijn uitwisselbare begrippen – tenminste in de subsidie aanvragen. De duurzame top 100 van het dagblad Trouw is in werkelijkheid de top 100 van groene subsidie rovers.

Onze nationale netbeheerder – Tennet – is verantwoordelijk voor de stroomleidingen. Onder en boven de grond én voor het aanlanden van stroom vanuit de windparken op zee. Die stopcontacten op zee, zijn technisch complex en extreem duur. U zult ze niet bij een willekeurige bouwmarkt aantreffen. Zó duur, dat de minister voor ‘wind op zee’ heeft besloten, dat de offshore wind exploitant ze niet hoeft te betalen, maar de belastingbetaler. Windparken op zee worden dan ook uitsluitend cosmetisch goedkoper, u gaat de rekening echt krijgen. Gepresenteerd in een blauwe enveloppe.

Wat schetst mijn verbazing? Omdat Tennet – op uw kosten – door het ijs gezakt is, bij het aansluiten van het Duitse offshore windpark Bard1, is extern advies gewenst. En wie mag voor de hoofdprijs ons aller Tennet van dat advies dienen? Juist, de firma Ecofys! ‘Wij van WC Eend’ dus.

Op het schaakbord staan dus alleen maar namen van ‘old school’ spelers. Spelers met als enige verantwoordelijkheid – de ruif gevuld te houden, om hem daarna leeg te scheppen. Spelers, die nog nooit welke verantwoordelijkheid dan ook, ooit gehad hebben. Noch voor het rendement, noch voor het gevolg van hun advies. Spelers, die nog nooit wakker hebben gelegen van de volgende blauwe enveloppe, anders dan voor het versturen er van.

Het is deze ‘inner crowd’ – het collectieve circuit van groene baantjesjagers – waar we vanaf moeten. Zij dienen geen enkel maatschappelijk belang, maar uitsluitend het eigen belang. Wij hebben enkel het nakijken – voorafgaand aan het betalen van de duurzame aanslag.

Jan Jaap van der Wal heeft groot gelijk #KH2018

zaterdag, maart 14th, 2015

Natuurlijk was de reactie van Jan Jaap van der Wal op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 satire.

http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/c5ca6eb9-6817-beae-15a7-2ba021bf099c

Maar de ondertoon was dat niet. De juiste snaar werd geraakt. De #KH2018 is net een omgekeerde garderobe – je levert je culturele jas in en ontvangt daarvoor subsidie. Er is geen idee (cultureel of niet) of er is wel een haakje vrij in die garderobe.

Vervelend is alleen dat ‘de markt’ niet meedoet met het vullen van de subsidie ruif. Van de benodigde €75 miljoen is er alleen nog maar €33 miljoen aan publiek geld bijeen geharkt. Belastinggeld uit Brussel (€1,5Mio) het Rijk, de Provincie en de gemeente €5Mio). De markt wil hoogstens gratis vegen of voor een paar uurtjes een jurist uitlenen. Daarmee komt de ontbrekende €42 Miljoen niet in de kassa.

Als vliegen op de stroop – en uit alle hoeken en gaten – komen de partijen die afhankelijk zijn van het subsidie infuus zich melden. Als meest recente loot aan die stam de Amsterdamse actie klimaat club ‘Urgenda’. We gaan nu dorpen verduurzamen, door de kieren dicht te plakken met stickers voorzien van het KH2018 logo. Daarbij vergeleken zijn de Grutto’s van Jan Jaap van der Wal nog maar kinderspel.

Het Basisinkomen van GroenLinks valt ook al onder de Iepen Mienskip. Miljoenen over de schutting van de gated community die wij Iepen Mienskip zijn gaan noemen. Ondertussen Parnas weg, Harmonie gekortwiekt, Bibliotheek maar gevuld met flexwerk plekken etc. etc.

De Friese universiteit die met veel bombarie in verkiezingstijd werd aangekondigd, alleen het budget werd vergeten erbij te doen. Maar aan de culturele kapstok was nog een haakje vrij. Nog zo ééntje – de Digitale Agenda – opgehangen aan de culturele kapstok en inmiddels compleet zoekgeraakt in de beleidsarchieven.

Liverpool als grote voorbeeld. Alleen heeft Liverpool na haar feestje 30.000 ambtenaren moeten ontslaan, de stad was failliet. Na 2018 zullen onze Grutto’s Friesland overslaan, de markerende banieren en stickers zijn opgeruimd. De raamstickers met ‘KH2018, een geweldige economische impuls’ worden vooral gebruikt om winkel leegstand – of lege bussen – te verhullen.

Uit de evaluatie na 2020 zal blijken dat het een mooi ver-jubel jaar is geweest. Met cultuur had het niets te maken. De Culturele Hoofdstad 2018 zal nog decennia lang op de balans staan, helaas op de verkeerde kant daarvan.

Windenergie is vooral duurzaam dodelijk

zaterdag, maart 7th, 2015

Om één of andere duistere reden zijn onze windenergie adepten de gedachtegang toegedaan, dat het plaatsen van windturbines, fossiele centrales kan vervangen. Het klinkt dan ook sympathiek. Voor elke 100 windturbines kan er een kolencentrale worden gesloten, laten we de wereld (vooral snel) redden.

De waarheid daarentegen is weerbarstiger. Voor elke windturbine die wij plaatsen zal er 100% fossiele backup stroom paraat moeten staan. Gemiddeld vijf dagen van de week doet de windturbine het niet, of niet goed genoeg.

Het standby houden van deze fossiele backup centrales is logischerwijze niet gratis. De energie maatschappijen zullen de kosten daarvan, dan ook linksom doorberekenen. U krijgt óf een hogere stroomrekening wanneer het niet waait – óf u krijgt domweg geen stroom. Spannender wordt het niet.

Logischerwijze zouden deze ‘standby’ kosten van fossiele centrales – via de windstroom leveranciers – moeten worden doorberekend aan de afnemers van die windenergie. Door wet- en regelgeving gebeurt dat (nog) niet, met als gevolg dat energie maatschappijen de (kolen) centrales in de mottenballen leggen.

Dat wordt door onze groene gelovigen vervolgens vertaald als duurzaam succes. Effectief bestaat dat succes uit een duurzame verdrievoudiging van de rekening. Wanneer alle fossiele centrales straks naar mottenballen ruiken, kunt u nog uitsluitend het licht aandoen, wanneer het waait.

Afgelopen winter zijn er zo in de UK 28.800 dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van energie armoede. Zo bezien, is duurzaam vooral dodelijk.

Een ieder die droomt van een energie transitie – om welke reden dan ook – heeft de basale lessen natuurkunde gemist. De kern van het probleem zit namelijk niet in de productie van stroom, maar in de opslag daarvan. Hoe gaan wij wisselvallige windstroom als constante leveren?

Grootschalige aanleg van windparken is dan ook een slecht idee. Het kost een vermogen, terwijl niemand weet welk probleem ermee wordt opgelost. Door de benodigde backup capaciteit neemt de CO2 uitstoot alleen maar toe, zie Duitsland & Denemarken.

Er is ook geen ‘politieke’ noodzaak. Het energie akkoord wordt straks herzien en als voorschot daarop is nu al duidelijk dat de primaire doelstelling ‘duurzame’ energie is. Dus niet noodzakelijkerwijze het halsstarrig vasthouden aan windenergie. Wel rendabele alternatieven zijn er plenty, bijvoorbeeld het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte.

De landelijke VVD heeft de deur wagenwijd opengezet, voor betere groene alternatieven. Het zou de windstroom adepten (PvdA, FNP et al) sieren, om snel een klomp in die deuropening te plaatsen. En niet deze open deur – om electorale redenen – dicht te smijten.