De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari, 2015

Ed Nijpels als energie populist

vrijdag, februari 20th, 2015

Onder de kop ‘Windmolens moeten er tóch komen’, mocht Dhr. Ed Nijpels in zijn rol van bewaker van het energieakkoord een tweetal pagina’s vullen in diverse kranten. Waaronder de LC. Onze bewaker gaat de argumenten van tegenstanders van windenergie fact-checken.

Het ware beter geweest met de inhoud van onderhavig artikel te beginnen. Wie hardop durft te beweren dat de overheid windenergie niet subsidieert, maar slechts het verschil tussen kost- en marktprijs overbrugt, getuigt hoogstens van semantische gaven. Windparken maken geen verliezen, zij hebben slechts een structureel tekort aan subsidie. Zoals de SER fact-check site terecht constateert; ‘om uitsluitend economische redenen moeten we vooral niet aan windenergie willen beginnen’.

Klimaat sceptici betitelen ‘als een slag mensen wat volhoudt dat de aarde plat is’, getuigt evenzeer van populisme. Wat op zijn best, inhoudelijke kennis van zaken verbergt. Jammer. De meer serieuze wetenschap ontkent marginale klimaatopwarming dan ook niet. Alleen zal die, de menselijke invloed daarop middels CO2 uitstoot – tegelijkertijd dan ook als marginaal betitelen.

Helemaal bijzonder wordt het, wanneer fossiele brandstoffen als ‘te goedkoop’ worden benoemd. Omdat de maatschappelijke kosten niet zouden worden meegeteld. Het is juist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkope energie, waardoor moeder Aarde een nog nooit eerder vertoonde sprong voorwaarts heeft kunnen maken.

Van windenergie of biomassa bijstook zal het klimaat dus ook niet afkoelen. Zelfs zonder de maatschappelijk schade van windturbines mee te tellen, is – en blijft – juist windenergie een financiële bleeder van een ongekende omvang. Een welvaartsshredder pur sang.

Het offshore Windpark Gemini krijgt €300 miljoen subsidie jaarlijks. Dat zijn 6000 agenten, docenten of handen aan het bed. Datzelfde windpark zorgt voor ‘groene’ werkgelegenheid van wél 200 onderhoudstechnici. We hebben dus per saldo straks 5800 mensen thuis zitten, die de stroomrekening niet meer kunnen betalen. Over maatschappelijke schade gesproken.

Offshore windenergie wordt ook niet 40% goedkoper door schaalvoordelen. Gemini werd zelfs 40% duurder ten opzichte van 2010 (€4,6 miljoen per MegaWatt vermogen).

Bij het Duitse windpark Bard1 is het nóg droeviger. Daar zitten die kosten nu al op meer dan €7,5 miljoen, terwijl die turbines al bijna twee jaar géén stroom leveren. Het stopcontact van úw Tennet is stuk.

Facts? Check!

Inmiddels wordt serieus overwogen om windpark Bard1 maar te ontmantelen om die schade (€3 miljard) nog enigszins te beperken. Windpark Bard1, als waardig opvolger van Kalkar.

Onze bewaker van het energieakkoord heeft overduidelijk maar één missie – ‘to run out of of other peoples money’.