De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2015

Windhandel participatie? Het failliet van links … en van u.

zaterdag, januari 10th, 2015

In de laatste Staten vergadering van 2014 werd er een motie aangenomen, om als Provincie te ‘participeren’ in het windpark IJsselmeer/Afsluitdijk. Aandeelhouder worden, vinden de voorstanders van windenergie een goed idee. Een Fries windpark voor de Friezen en de winst voor de Mienskip.

Daar valt wel het nodige op af te dingen. De ervaring leert, dat daar waar een overheid de rol van ondernemer op zich neemt, het er niet bepaald beter van wordt. Voorbeelden legio. In 1990 duurde het aanvragen van een tweede telefoon bij de PTT nog 6 maanden. Nu loop ik al bellend bijna gratis de winkel uit. Het Nederlandse staatsbedrijf TenneT kocht het hoogspanningsnet in Noord-Duitsland. En moet nu op kosten van de Nederlandse belastingbetaler daar een slordige €11 miljard investeren. Foutje, bedankt!

Meer pragmatisch, de winst van een windpark in het IJsselmeer is ook nogal beperkt, zo niet compleet afwezig. Dat in tegenstelling tot de risico’s. De voorgespiegelde resultaten zullen uiteraard fenomenaal zijn. Met dank aan de slordige €180 miljoen subsidie jaarlijks, die dat park gedurende 15 jaar gaat ontvangen. Winst van de windkapitalist – maar ook verliezen daarvan, moeten daarentegen wel betaald worden. Uw stroomrekening.

Zo zal ons windpark aansprakelijk gesteld worden voor alle schade. Particuliere schade (waarde verlies eigen woningen), bedrijven (toeristisch omzet verlies), natuur organisaties (ontploffende vleermuizen en vogelgehakt) en maatschappelijke schade. De levensduur van turbines is beperkt – de 15 jaar waarmee gerekend wordt – wordt vaak niet gehaald. In Engeland liep de hoeveelheid windstroom in 2014 met 20% terug, ondanks het bijplaatsen van 1000 turbines. Minder wind dan begroot.

Een keur aan wind-coöperaties in Duitsland en België hebben de afgelopen jaren het faillissement al mogen aanvragen. België mocht Electrawinds met €150 miljoen uit de wind houden. Uiteraard met belastinggeld, de business case kon het kopen van draagvlak toch niet dragen.

Bankiers blijven bij dit soort debacles altijd buiten schot, zij eisen financiële waarborgen van de Provincie Friesland. Sorry, wederom, dat bent u dus. De Friese overheid is daarbij maar een al te gewillig slachtoffer. De verantwoordelijke politici zitten namelijk met de vingertjes aan uw belastingkraan, bijvoorkeur wanneer u even niet oplet.

Wind levert domweg de meeste Kilo Joules energie op, wanneer de subsidie coupures daarmee annex, risicoloos verbrand worden. Letterlijk. Met deze motie sturen we Ali Baba op pad om de Mienskip te redden, om er later achter te komen dat Ali Baba een boef is en de Mienskip arm.

En de beloofde groene banen … hier zijn ze. Participerende vogel-karkas verzamelaars …

Vogelgehakt