De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for december, 2014

Duitsland als voorbeeldland om te stoppen met windenergie

zondag, december 21st, 2014

Het klimaatdebat en daarmee het energiedebat staat bol van frames. Met name het linker deel der natie is daar heel goed in en blijft deze herhalen. Herhaling is de kracht van de reclame, maar die reclame is zelden waar. Veel gebruikte frames zijn: ‘97% van de wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat verandert door invloed van de mens’ én ‘Nederland hangt onderin het Europese klasje inzake duurzame energie’. Beide zijn verifieerbaar inhoudelijk onjuist of zelfs misleidend.

De 97% wetenschapsclaim komt voort uit een ‘literatuur onderzoek’ uit 2013 van de klimaat adept John Cook. Tientallen studenten hebben ruim 12.000 publicaties verdeeld in de categorieën ‘de mens heeft het – wellicht een beetje – gedaan’ via ‘neutraal’ tot ‘de mens heeft er niets mee te maken’. Na het weglaten van de categorie ‘neutraal’ (8.261 publicaties) en wat meer statistisch gerommel komt de 97% bovendrijven.

De inhoud van dat ‘literuur onderzoek’ is tot op de dag van vandaag geheim, er loopt een rechtszaak om die data vrij te geven. Reacties op de website van ‘Macro biologisch punniken’ zouden zomaar onder de onderzochte publicaties kunnen vallen. De wel beschikbare gegevens uit het onderzoek volgend, kan enkel gesteld worden dat 65 van de 12.271 publicaties de mens aanwijzen als schuldige – of te wel, slechts 0.5%.

De klimaat discussie voor gesloten verklaren omdat een half procent van de onderzochte literatuur eventuele opwarming aan de mens verwijt, is lichtelijk prematuur. Me dunkt.

Het frame ‘Nederland hangt onderin het Europese klasje’ komt voort uit een publicatie (2012) van het Internationale Energie Agentschap. In die publicatie over CO2 vrije stroom opwekking, laat Nederland slechts Luxemburg, Griekenland en Polen achter zich. De landen met een overvloed aan waterkracht- en nucleaire centrales voeren de lijst aan (IJsland, Zwitserland, Noorwegen & Zweden).

Waterkracht kan niet in Nederland en kernenergie willen onze groene gelovigen niet. Daarvoor gecorrigeerd stormt Nederland met stip de top tien binnen van het bedoelde ranglijstje. De andere landen in die top tien hebben stuk voor stuk beduidend hogere stroom tarieven, als gevolg van excessieve groene belastingen. Met de voorbeeldlanden Denemarken en Duitsland als negatieve uitschieter.

Datzelfde geldt logischerwijze ook voor de CO2 uitstoot, welke in die voorbeeldlanden juist toeneemt. Duitsland alleen al, bouwt 30(!) nieuwe kolencentrales om als backup te dienen voor wisselvallige – en daarmee – onbetrouwbare windenergie.

Nieuwe kolencentrales Duitsland

Duitsland schaft de Energiewende af, windenergie blijkt niet de oplossing, maar het probleem. Klimaat- en energiekeuzes op basis van groene frames, leiden dus niet tot optimaal resultaat. Ook daarin zijn Duitsland en Denemarken juist ‘voorbeeldlanden’. Je zou verwachten dat Nederland daar de lessen uit zou trekken, helaas hebben de Nederlandse politici vooral een Master behaald in ‘Wensdenken’.

De splitsing van E.ON als voorbode …

donderdag, december 4th, 2014

EON – de Duitse energie reus – stoot haar (verlieslatende) kolenstroom tak af en heel de groene sector staat te juichen. Blijkbaar hebben Greenpeace en consorten het boekje ‘economie voor dummies’ overgeslagen en heeft de groene klimaat-industrie gemist wat de inhoud van die boodschap is. De groene euforie is volkomen misplaatst.

EON heeft voor 10GW aan opgesteld vermogen staan in de vorm van windturbines & waterkracht, de groene factor. Verder staat er nog voor 8GW aan nucleaire centrales en 43GW aan kolen- en gascentrales. De windturbines staan maar circa een kwart van de tijd aan, de andere centrales pruttelen rustig op vol vermogen door. Tenzij dat meer kost dan het oplevert.

Te pas en te onpas staan de kolencentrales stroom te produceren waar geen vraag naar is, door een over aanbod van wind- en zonnestroom. De grote kolen BBQ even in de pauze stand zetten, gaat niet. Dus een relevant deel van die kolenstroom is waardeloos of er moet zelfs betaald worden om de stroom kwijt te raken.

Tegelijkertijd neemt de behoefte aan fossiele centrales één op één toe, met de toename van wisselvallige wind- en zonnestroom. Als Backup. Vandaar ook, dat meer ‘duurzame’ energie leidt tot meer CO2 uitstoot.

Alle energiebedrijven willen dan ook af van deze verlies producerende kolencentrales. Het in de mottenballen leggen van onrendabele centrales of nucleaire installaties is helaas ook al niet gratis. De Duitse Energiewende is dan ook in een fatale fase beland – domweg door aan constant beschikbare stroom een zelfde tarief op te hangen als aan wisselvallige windstroom.

Met windstroom die vrijwel volledig op de kosten van de belastingbetaler wordt gesubsidieerd en kolenstroom waarvan de verliezen door het energiebedrijf moeten worden opgehoest, is de EON keuze niet zo spannend. Vervelend is alleen, dat voor de consument straks alleen het licht aangaat wanneer de zon schijnt of de trein vertrekt mits de wind waait.

EON boekt een slordige €5 miljard af door irrationele keuzes van de groene kerk – zonder keuze voor de belasting betaler. Die krijgt alleen de rekening van deze kortzichtigheid. Feitelijk is EON aan de bedelstaf gebracht, gesubsidieerd namens het groene geloof.

In Nederland dreigt het Duitse scenario. Bijna 100% gesubsidieerde windstroom en dus integrale afbraak van de energie-zekerheid. Over 15 jaar – na grofweg €15.000 betaalde windsubsidie per huishouden (en dus ook door uw kinderen) – blijven wij zitten met vooral duurzaam schroot. Zonder stroom en zonder geld. Welkom.