De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2014

Je kon naar de #UK lopen zonder Messiasachtige competenties. De klimaatgekte als religie & Nijpels als haar profeet

dinsdag, november 18th, 2014

Bij het winddebat over de 530,5 MW, welke aan turbines geplaatst moeten worden in Friesland, wordt structureel voorbij gegaan aan de vraag, waarom? Waarom moeten wij meer dan 100 turbines van tweemaal de hoogte van een Achmea toren plaatsen? En wanneer wij die turbines plaatsen, welk probleem is dan opgelost of is er een nieuw probleem gecreëerd? Sustainable schroot.

Klimaat verandering door CO2 uitstoot is daarbij de kern. Fossiele centrales veranderen het klimaat en Bijbelse plagen zullen ons deel zijn. De aarde heeft koorts, Amersfoort aan de zee en zo nog een aantal one-liners om het publiek angst aan te jagen. En ‘97% van de wetenschappers gelooft in de klimaat opwarming’ als duurzame dooddoener.

Ja, het klimaat is veranderlijk en dat is maar goed ook. In de middeleeuwen kon je wijn verbouwen in Engeland maar ook schaatsen op de Theems. Er was ooit een tijd dat je Engeland lopend kon bereiken – zelfs zonder Messias-achtige competenties.

De hoeveelheid CO2 die de mensheid uitstoot is een afrondingsverschil en laat zich becijferen op minder dan 0,001% van de samenstelling van de atmosfeer. Alsof je een zwembad laat vollopen en met de hele familie daar omheen gaat blazen, om het water op temperatuur te krijgen.

De angst voor een klimaat Armageddon wordt politiek gevoed en niet wetenschappelijk. Het VN klimaat instituut (IPCC) is dan ook géén wetenschappelijk instituut, maar een politiek instrument. Wetenschap produceert door onderzoek een these welke door derden reproduceerbare resultaten oplevert. In het klimaat debat produceert het politieke metier een sentiment, welke door volgelingen tot religie is verheven – ‘Wij weten wat goed voor u is’.

Feit blijft dat het klimaat verandert en de invloed van de mens daarop minder dan marginaal is. Daarover is die 97% van de wetenschap het eens. Het frame dat CO2 milieu-vervuiling is, is idioot. CO2 is de chemische levensader, een voorwaarde voor al het leven op aarde.

Een recente petitie tegen BiHydro-Monoxide – tijdens een marketing klimaat mars – was een doorslaand succes. H2O als levensbedreigende chemische component. Water! De ultieme ontmaskering van de groene dwaasheid. Het debat over klimaat verandering en vermeende oplossingen, is compleet doorgeslagen. Het groene dogma als de moderne inquisitie.

Als joker wordt dan dhr Nijpels ingezet ten faveure van het energieakkoord. Ex failliet E-concern, ex failliet DSB, ex failliet veel. Het failliet van het energie akkoord behoeft daarmee geen verder betoog. Het voorspelbaar failliet van de collectieve klimaatgekte evenmin.