De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for oktober, 2014

Mijn kinderen willen duurzame Thorium centrales

vrijdag, oktober 24th, 2014

In een eerdere bijdrage schreef ik; ‘GroenLinks & D66 – altijd voorstanders van windenergie – zijn opeens tegen en hebben last van het NIMBY complex’. Dat bleek, zoals te verwachten, tegen het zere been. Zowel GroenLinks als D66 profileren zich immers als duurzame partij, die het beste met mij – en vooral met mijn kinderen – voor hebben.

Feit is, dat zowel GroenLinks als D66 voor de zomer tégen het megalomane windpark Fryslân in het IJsselmeer gestemd hebben. Gelukkig. Feit is dus ook dat onze groene vrienden vóór windenergie zijn, maar niet in hun achtertuin. Laat dat nou net de definitie van een NIMBY zijn, ik ga er niets anders van maken.

De coalitie partij FNP is inmiddels terug gefloten door haar eigen leden. 200 Meter hoge turbines op land worden enkel toegelaten in Harlingen en bij het klaverblad Heerenveen. Zoals dat opgenomen staat in het Provinciaal coalitie akkoord. De beide gemeentes zijn overigens mordicus tegen.

Wordt het niet eens tijd om lessen te leren uit het Duitse én Deense wind fiasco? De stroomprijzen zijn daar door het plafond geschoten én de CO2 uitstoot is alleen maar toegenomen. In Denemarken met 7% en in Duitsland met 3,5%. In Nederland is die zonder windturbines juist gedaald!

Offshore windparken werden afbesteld of in de koelkast gezet. Het in juni – vorig jaar – opgeleverde Duitse windpark Bard1 in de Noordzee, staat stil. Het stopcontact op zee – betaald door de Nederlandse belastingbetaler(!) is stuk. Er wordt voornamelijk diesel verbrand om het roesten van de turbines tegen te gaan.

Engeland heeft besloten om nieuwe kerncentrales te bouwen met politieke rugdekking van de EU. Dat is geen vergissing, maar uitermate verstandig beleid. Windenergie is niet gratis en al helemaal niet duurzaam. Het letterlijk verbranden van de subsidies daarmee annex levert alleen al meer energie op. Wie anders beweert, speelt met valse sentimenten.

Wanneer wij besluiten het Noorden als energie regio te positioneren – en er zijn vele argumenten voor te bedenken – dan is nucleaire energie een onmisbare component. De ‘next generation nucleair’ (Thorium) heeft de aandacht van China, Noorwegen & India. Het gebruik van hetgeen wij kernafval plegen te noemen, als input voor nucleaire centrales is pas innovatief.

Ondertussen blijven wij spelen met 800 jaar oude wind technologie, de toekomst van vóór de Batavieren. Wie het beste met mijn kinderen voor heeft, laat wind links liggen en gaat voor de volgende generatie kernenergie.

Niemand zit te wachten op die malle molens – ook de #FNP niet

donderdag, oktober 9th, 2014

Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen in Maart 2015 zal het ‘windturbine debat’ onvermijdelijk de boventoon gaan voeren. Enerzijds hebben de college partijen PvdA, CDA & FNP Friesland gecommitteerd aan het plaatsen van honderden windturbines, waarvan velen tweemaal(!) de hoogte van de Achmea-toren. Anderzijds maken met name de Friese PvdA & de FNP ‘opeens’ terugtrekkende bewegingen. Voorlieden die de mogelijkheid openhouden (Lutz Jacobi, PvdA) en ingelaste ledenvergaderingen om de woedende achterban te dempen (FNP).

Het is al met al een verwarrend speelveld. De FNP is opeens vóór het massaal plaatsen van windturbines, terwijl zij – tot aan de pluche deelname – fervent tegenstander daarvan waren. GroenLinks & D66 – altijd voorstanders van windenergie – zijn opeens tegen en hebben last van het NIMBY complex. De Friese VVD – nota bene in weerwil van haar eigen Haagse minister Henk Kamp – is altijd consequent tegenstander gebleven van deze zwaar gesubsidieerde wind hobby.

De beginnersfout is gemaakt bij het energie akkoord zelf. Duurzame ambities zijn door politici vertaald met windturbine ambities. Waar waren de belastingbetalers bij het formuleren daarvan … of de ingenieurs? Wat deden de bouw- & vakbonden daar? Of Greenpeace?

Feitelijk zit ons politiek metier met een knoop in de maag in de provinciale bankjes. Helemaal niemand zit te wachten op die malle molens. Ieder weldenkend mens heeft inmiddels begrepen, dat wind turbines amper een bijdrage leveren aan de energievoorziening en géén bijdrage leveren aan de CO2 uitstoot beperking. Ook het CPB kwam recentelijk tot diezelfde conclusie. Wind turbines leveren hoogstens een bijdrage aan het vullen van de beurs van de subsidie ontvangers. Enkele tientallen miljarden tot aan 2023 – ergo, de nieuwe rijken van morgen.

Als u straks tegen die 200 meter hoge turbines aankijkt, bedenk dan, dat daar ook jaarlijks ruim 5000 Friese docenten, agenten of handen aan het bed van hadden kunnen worden betaald. Bedenk dan ook dat diezelfde turbines, de energie-equivalent opleveren van wél een slordige 10.000 Friese huishoudens. Waarvan dan dus de helft werkloos thuis zit. Niet in staat om die windenergie rekening te betalen.

Het worden interessante maanden tot aan de verkiezingen. De afspraak met Den Haag zal door de Friese PvdA & CDA worden misbruikt als duurzame dooddoener. De FNP zal willen mee leunen, anders gaat het pluche verloren. D66 zal in het ‘wind debat’ een middenpositie kiezen, wij zijn wel vóór, maar niet hier. De VVD zal volharden in het gezond verstand. Keuzes.