De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2014

Het negeren van natuurwetten komt met een prijs, de hoofdprijs.

dinsdag, augustus 19th, 2014

Politici denken bij de duurzame energietransitie, de basale fysische & economische wetten te kunnen passeren. Een denkfout, waarmee zij op wat langere termijn een enorme schade aanbrengen aan het welvaartsniveau.

In de volksmond wordt energie vertaald met stroom. Binnen de natuurkunde kent energie een meer abstracte betekenis en vele verschijningsvormen, stroom is daar maar één van. De meest bekende andere vormen van energie zijn warmte, zwaartekracht (hydro), kinetische en magnetische energie, stromingsenergie (wind) en licht (zon).

Opslag van energie vindt plaats in Massa (kolen, gas, maar ook de koffiekop naast mijn PC). Daar komt de beroemde formule van Einstein (E=MC2) om de hoek kijken. Het vrijmaken van in Massa opgeslagen energie wordt in de volksmond ‘verbranden’ genoemd.

Met behulp van technologie kan energie omgezet worden van de éne in de andere verschijningsvorm, bij voorkeur in stroom. Stroom heeft als voordeel dat het relatief eenvoudig van A naar B kan worden getransporteerd, zonder al te grote transportverliezen. Stroom heeft als nadeel, dat het niet opgeslagen kan worden, anders dan ‘terug worden geconverteerd’ naar Massa. Onze hele energie infrastructuur is erop gebouwd.

Zie hier waarom we bijvoorbeeld geen grootschalige centrale verwarmingsketel hebben om middels één ketel een hele stad te verwarmen, de transportverliezen van warmte zijn fenomenaal. Het is vele male efficiënter om de energie opgeslagen in gas naar de woning te transporteren en pas daar te verbranden om warmte te produceren.

De eerste natuurwet van de Thermodynamica stelt dat bij de conversie van energie van verschijningsvorm A naar B er geen energie gewonnen kan worden of uit niets kan ontstaan (de wet van behoud van energie, een perpetuum mobile kan niet). De tweede natuurwet van de Thermodynamica stelt dat uit warmte slechts een gelimiteerde hoeveel ‘arbeid’ (stroom) kan worden gewonnen.

Beschikbare stroom moet worden afgenomen, opslag is immers niet mogelijk. Stroom die niet wordt afgenomen wordt door natuur omgezet in warmte, het hoogspanningsnet ontploft. Met wind- en zonne-energie aan de aanbodkant, is het willen sturen van de vraag (smart grids) is dan ook een zinloze exercitie.

Een economische wetmatigheid bepaalt dat bij een te hoog aanbod van stroom, de meest kostbare vorm daarvan, wordt afgeschakeld (uit de markt gehaald). Door de natuurwet van Betz zal dat altijd windenergie zijn. Er zit domweg te weinig energie in wind, waarvan ook nog maar eens de helft technisch kan worden gewonnen. De economische waarde van stroom wanneer het waait is marginaal en regelmatig negatief. U krijgt betaalt om het af te nemen.

Om onnavolgbare redenen (waaronder – maar niet beperkt tot – de klimaatreligie) hebben politici bedacht dat windenergie duurzaam is en dus met voorrang moet worden afgenomen door de consument. Via de achterdeur krijgt die consument daar logischerwijze wel de rekening voor, het negeren van natuurwetten komt met een prijs. In geval van windenergie met de hoofdprijs.

Maak van de Statenverkiezingen 2015 rustig een Wind referendum

zaterdag, augustus 16th, 2014

Afgelopen Zaterdag wist het redactioneel commentaar in de LC onder de kop ‘Ruggengraat’ te melden, dat ons Provinciaal bestuur maar zo snel mogelijk moet kiezen voor windturbines in het IJsselmeer. Om zo te voorkomen dat de Provinciale Staten verkiezingen van Maart 2015 veranderen in een referendum over windturbines in o.a. dat IJsselmeer.

Als belangrijkste argument werd daarbij het Energieakkoord opgevoerd – en de daaraan verbonden verplichting tot het plaatsen van 531MW aan windturbines. Gevolgd door de suggestie dat Friesland zich aan dat akkoord heeft gecommitteerd. Baarlijke nonsens.

De aangehaalde verplichting kent geen enkele democratische legitimiteit. Van alles en nog wat heeft aan tafel gezeten bij dat Energieakkoord, waaronder het complete metier aan groene hobby en lobby clubs. Wie er niet bij zaten waren de materie deskundigen, noch degenen die de rekening daarvan krijgen – de consument. En Friesland al helemaal niet.

De uitkomsten van dat akkoord zijn dan ook logischerwijze bizar kostbaar, zonder dat aan welke doelstelling dan ook wordt voldaan. Daarbij, het ongelimiteerd – zonder democratische controle (!) – geld uitgeven van anderen is ook al zo’n groen- & links specialisme. Het energieakkoord is geen deel van de oplossing maar de kern van het probleem.

Er is geen draagvlak voor windturbines, er is massale weerstand. Friezen kunnen namelijk uitstekend tellen. Niet alleen in Friesland, maar heel Nederland. Daar helpt geen PR campagne meer, ook niet van de LC.

Zelfs fervente voorstanders van windhandel in de Friese Staten stemden tegen (GroenLinks & D66). Electorale angst, met de verkiezingen in zicht. De vroegere tegenstander (FNP) heeft met het pluche in de rug – noodgedwongen – maar meegestemd met de PvdA & CDA. Slappe knieën en bestuurlijk falen alom.

De vertaling van duurzame doelstellingen in windturbines is dan ook absurd. Wind is niet duurzaam, wind is alleen duur en de rekening ervan remt wel duurzame innovaties. Die Friese politieke partijen die ondubbelzinnig afscheid nemen van deze groene wind religie, zullen de winnaars blijken.

Wind op land en/of het wind industrieterrein Fryslân in het IJsselmeer zullen de dezelfde status bereiken als het inpolderen van de Waddenzee. Ooit ook zo’n welvaartsverhogend idee, maar verder dan een plaatje in de beleidsnota is het nooit gekomen. Gelukkig niet, er zijn domweg te veel verstandige Friezen.

Friesland kan in deze rustig af van de Haagse dwang, het blijft een politieke keuze. Laat die Provinciale Staten verkiezingen maar een referendum worden. Wel zo verstandig, ook voor de LC.