De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2014

Leeuwarden Fossielvrij? Een dure prietpraat ambitie.

vrijdag, juni 27th, 2014

Ik weet niet of het iemand is opgevallen maar ‘Leeuwarden fossielvrij in 2020’ lijkt een stille dood te zijn gestorven. Ik heb dat zelf altijd opgevat als het virtuele einde voor de verantwoordelijk wethouder, in zoverre is het opgeven van deze onmogelijke ambitie jammer. Minder fossielen op zichzelf hoeft niet per definitie verkeerd te zijn.

Met name de duurzame fracties in de Leeuwarder Raad hebben geen flauw benul waar het over gaat. Om het hardst schreeuwen de fracties van GroenLinks & D66 (maar ook de PvdA & Christen Unie) om oplossingen. Maar voor welk probleem?

Om de haverklap wordt daarbij verwezen naar CO2 en de verandering van het klimaat en recentelijk is daar het gedrag van de Russische president Poetin bijgekomen. Maar verandert het klimaat en zo ja is CO2 daar dan de oorzaak van – en zo ja – heeft de mensheid daar dan invloed op? Redelijk elementaire vragen me dunkt en een ieder die zich de moeite zou getroosten zich te verdiepen in de materie, kan de antwoorden daarop vinden. Ook de duurzame raadsleden en wethouder.

De hoeveelheid CO2 bedraagt slechts 0,04% van de atmosfeer en de menselijke bijdrage daaraan is slechts marginaal – zo niet onmeetbaar. Leeuwarden fossiel vrij zou een besparing betekenen op de Nederlandse(!) CO2 uitstoot van 0,005%. De stijging van de globale temperatuur zou 0,0004 graden minder zijn. Aangezien het kleinst meetbare temperatuurs-verschil een halve graad Celsius bedraagt, zullen we 75.000 jaar moeten wachten om te kunnen meten of het beleid succes gehad heeft. De opwarming van de aarde wordt met een slordige anderhalve minuut uitgesteld, over SMART doelstellingen gesproken.

Onder verwijzing naar consensus onder de klimaatwetenschappers (95% gelooft dat de mens het klimaat verandert) wordt elke discussie daarover in de kiem gesmoord. Maar het klimaat verandert al decennia lang niet meer. In werkelijkheid kun je hoogstens constateren dat 95% van de klimaatwetenschappers van mening is, dat de gemeten feiten niet kloppen. Zelfs als de gemeten feiten niet kloppen, moeten we het voorzorgsbeginsel toepassen en ons onderzoek wel blijven subsidiëren. Wetenschappers die deze conclusie trekken worden hardhandig uit het wetenschappelijk metier geduwd. Klimaatwetenschap is verworden tot een groene religie.

De kosten van Leeuwarden fossielvrij in 2020 zijn becijferd op een bedrag tussen de €800 miljoen en slordige €1,2 miljard, ruim €25.000 per Leeuwarder gezin. Wanneer je als gemeente Leeuwarden een slordige €15 miljoen moet bezuinigen in verband met de decentralisaties, zie ik hier riante mogelijkheden. Er zit in het stadskantoor een hele vleugel, waarvan wij de resultaten niet zullen gaan missen.

 

Wind is geen oplossing, maar het probleem!

donderdag, juni 19th, 2014

 

Er zijn vele redenen om te willen migreren naar een moderne vorm van hernieuwbare energie. De vermeende klimaat opwarming of dhr. Poetin behoren daar overigens niet toe. Die beide argumenten doen vooral een beroep op valse sentimenten. In zoverre heeft de ratio het verloren van de groene marketing en religieuze werkelijkheden. Ook de perceptie dat ‘fossiele energie’ opraakt is niet gestoeld op feiten, op een schromelijke onderschatting van het menselijk innovatief vermogen des te meer.

Er bestaat onmiskenbaar een correlatie tussen gewijzigde klimaat omstandigheden en de toenemende CO2 uitstoot. Zo bestaat er ook onmiskenbaar een correlatie tussen de toename van mijn gewicht en diezelfde vermeende opwarming. Helaas, hoezeer ik ook op dieet ga, de temperatuur zal er niet van dalen. Er bestaat wel een directe relatie tussen de beschikbaarheid van voldoende goedkope energie en welvaart. Half Afrika loopt niet voor niets verder voor een stopcontact, dan voor drinkwater.

Energie bestaat er in vele vormen; Stroom & warmte zijn de bekendste, maar ook zwaartekracht, wrijving of kinetische energie zijn bekende energievormen. Stroom heeft het voordeel dat het met marginaal verlies getransporteerd kan worden – vandaar de elektrificering van Nederland.

Warmte transporteren is by far de meest kostbare wijze om energie van A naar B te krijgen. Daarbij geniet met name dan de lokale zwaluw van de plaatselijk opgewekte thermiek. Circa 80% van de (industrieel) opgewekte warmte – thermische energie – vliegt via de schoorsteen naar buiten. Omgekeerd uw bofkip willen pasteuriseren door deze in het stopcontact te steken is nogal onhandig of in ieder geval weinig effectief.

Dé reden waarom je op een andere manier met energie wenst om te gaan, is domweg geld. Wanneer je – als maatschappij – geld wilt verdienen met energie, is het economisch onzinnig om te beginnen met de 4% stroomverbruik door gezinnen. Dan begint elk weldenkend mens met die 80% die door de industriële schoorsteen (en transport) wegvliegt – over opwarming gesproken.

Windenergie is dus geen deel van de oplossing – maar deel van het probleem. Niet alleen omdat windturbines lelijk zijn, lawaai geven, beschermde vleermuizen doen exploderen & Grutto’s choppen. Dat zijn helaas slechts bijzaken. Windenergie is onbetaalbaar – een welvaarts-shredder pur sang. De wind adepten financieren hun groene hobby middels de door u gevoede klimaatruif.

Er zit domweg niet genoeg energie in wind – een natuurkundige wetmatigheid. Daarover klagen kunt u enkel bij de lieve Heer.

 

 

 

Meer inkomenspolitiek door de gemeente? Nou, nee bedankt.

woensdag, juni 4th, 2014

In de LC van maandag 2 juni pleit Jan-Atze Nicolai (PALGroenLinks) voor het bedrijven van lokale inkomenspolitiek bovenop de Haagse nivelleringsdrang, De gemeente moet zichzelf een mandaat toe-eigenen om ook lokaal aan inkomensherverdeling te gaan doen. Als de wereld niet gered kan worden, dan tenminste de inwoners van de eigen gemeente.

Wat ons GroenLinkse Raadslid er niet bij vertelt, is dat de gemeente Leeuwarden onder leiding van de combinatie PvdA & GroenLinks al jaren de grenzen in deze opzoekt en soms overschrijdt. Zo werd bijvoorbeeld de verboden ‘buitenwettelijke’ (!) uitkering via de achterdeur teruggeploegd naar deelnemers aan de collectieve ziektekosten faciliteit AV Friso (gratis meer verzekering).

Jaarlijks wordt er middels inkomensvoorzieningen in Leeuwarden een slordige €10 miljoen overgeheveld naar minima. Tevens zijn deze minima vrijgesteld van vrijwel alle lokale belastingen (inkomenspolitiek middels de rioolaansluiting & huisvuil) en daarnaast bestaan er nog tientallen nationale en lokale inkomens-aanvullende regelingen. Nog even en zonder loonstrookje bent u niet meer welkom bij de groenteboer.

Het gevolg hiervan is bekend. Jan Modaal, gescheiden, 2 kinderen en een Labrador houdt jaarlijks beduidend minder over dan Mien Minima. Beiden hebben het druk. Jan Modaal met het elke ochtend om acht uur naar de baas fietsen, Mien Minima vooral met coördineren en cumuleren van de voor haar bedoelde aanvullende inkomenscomponenten.

In zoverre is het lokaal armoedebeleid van de voorbije decennia in Leeuwarden een doorslaand succes gebleken, de armoede is alleen maar verder toegenomen. Je zou toch mogen verwachten dat politieke partijen die vooral bezig zijn, de taart opnieuw te verdelen, inmiddels geleerd hebben dat die taart daarvan niet groter wordt. Blijkbaar niet.

De meest recente loot aan de stam is het afromen van het inkomen middels de energierekening. De grote voorstanders van ‘duurzaam’ realiseren zich blijkbaar niet dat inmiddels jaarlijks 500.000 Duitsers hun energierekening niet meer kunnen betalen en worden afgesloten. De inkomensafhankelijke energietoeslag ligt in het verschiet.

Het pleit voor een lokaal inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de zorg is al begonnen. Had u maar geen pensioen moeten opbouwen voordat u (mantel)zorg of een traplift nodig had. Lokale politici die hun persoonlijke perceptie van ‘eerlijk’, betalen middels een graai in uw beurs.

De cumulatie van inkomens-aanvullende regelingen houdt de slachtoffers daarvan gevangen en daar is niets sociaals aan. Integendeel. Lokale inkomenspolitiek – en als afgeleide daarvan – een lokaal belastingmandaat gebaseerd op inkomen, leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid. Dát is het eerlijke verhaal.