De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2014

Wij van WC Eend bevelen ‘omgekeerd inzamelen aan’

dinsdag, mei 6th, 2014

De bewoners van Zuiderburen in Leeuwarden (waaronder ondergetekende) zijn de afgelopen maanden lotgenoot geweest van de afvalproef ‘omgekeerd inzamelen’. Het idee hierbij is om van alles op te halen (papier, textiel, drankkartonnen, tuinafval etc.), behalve het grijze restafval. Drankkartonnen moesten gescheiden worden aangeboden en de grijze container wordt nog maar éénmaal per drie weken geleegd.

De proef zou uitgebreid geëvalueerd worden. Nog voordat de proef ten einde is, is daarop middels een stage verslag een voorschot genomen. Leerlingen van de NHL hebben overdag bij 186 lotgenoten (10%) aangebeld en hun bevindingen samengevat. De lessen statistiek om te komen tot een wél representatieve steekproef worden blijkbaar pas in het tweede jaar gegeven.

Op basis van het verslagje wil de wethouder het éénmaal per drie weken legen van de grijze container promoveren naar nieuw beleid voor de gehele gemeente. Let wel, nog voordat de bewoners van Zuiderburen zich hebben kunnen uitspreken over het al dan niet geslaagd zijn van de pilot. Het communicatief onvermogen van de verantwoordelijk wethouder is inmiddels genoegzaam bekend (Tekorten Harmonie, Sluiting Parnas, Straatverlichting, omroep Mercurius) maar deze slaat werkelijk alles.

De wethouder heeft zichzelf eerst benoemd tot bestuurslid van het ‘Kennis Instituut Duurzame Verpakkingen’ en dringt vanuit die positie haar wereld reddende afval ambities op aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Wij van WC eend bevelen WC eend aan.

Uit het verslagje blijkt dat 85% voorstander is van een schone leefomgeving. De vraag of de zondag in het weekend valt, had waarschijnlijk een vergelijkbare positieve respons gekend. De vraag over het nog maar eens per drie weken legen van de grijze container is niet gesteld.

De Omrin geeft aan dat het gescheiden aanbieden van drankkartonnen onzin is, het scheiden achteraf levert betere resultaten op. Dat geldt overigens ook voor plastic flacons & flessen, daarbij wordt de doelstelling 2020 (75%) nu al ruimschoots gehaald.

Feit is, dat er ’s winters nauwelijks tuinafval is en groene containers amper worden aangeboden. Behalve in Zuiderburen, daar staan ook ’s winters de groene containers huis aan huis in het gelid opgesteld.

Uit de metingen van Omrin (de containers zijn gewogen) blijkt dat het aangeboden groenafval met 24% is toegenomen en het aangeboden grijze afval met 19% is afgenomen. Daaruit blijkt dan het doorslaggevend succes van de afvalproef. Ieder weldenkend mens zou willen weten hoeveel van die 19% afname van grijs afval in de groene container verdwijnt. Iedereen … behalve onze WC eend.

Teken de petitie en laat de grijze container weer gewoon per twee weken legen http://petities.nl/petitie/stop-de-afvalproef-leeuwarden-zuiderburen