De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari, 2014

Duurzaam, dus tegen windmolens

vrijdag, februari 21st, 2014

Deze bijdrage verscheen eerder al Te gast in de Leeuwarder Courant van vandaag

Altijd wanneer argumenten onwelgevallig zijn en niet passen binnen de op emotie gebaseerde perceptie van de groene kerk, worden deze door de aanhangers daarvan terzijde gelegd. De Te Gast (LC 19 januari) van Chris Weijer vormt daarop geen uitzondering. Jammer.

Als argument om versneld over te gaan naar een duurzame energie voorziening worden recente weer extremen benoemd (New York, Filipijnen, Somerset) als bewijs voor klimaatverandering. Een bekend fenomeen, geef klimaatverandering een gezicht en iedereen gaat er in geloven.

In werkelijkheid bestaat er geen relatie tussen het klimaat en het weer, de VN klimaatcommissie (IPCC) constateert zelfs dat het aantal zware orkanen afneemt. De overstromingen in Zuid Engeland zijn het gevolg van het verwaarlozen van het rivier-management de afgelopen decennia (de pompen zijn stuk).

De ‘deskundigen’ krijgen het al niet voor elkaar om het weer een paar dagen vooruit te voorspellen, laat staan het klimaat voor honderd jaar. Dat blijkt ook, de al 15 jaar durende pauze in de vermeende opwarming heeft iedere visionair gemist. Het klimaat Armageddon is gebaseerd op fictie, niet op feiten. De hoeveelheid CO2 is ontegenzeggelijk toegenomen en wel in hetzelfde tempo als mijn gewicht. De redenatie volgend warmt de wereld op, omdat ik te veel eet. Overigens ben ik nu op dieet, waarmee de recente afkoeling ook is verklaard.

Er zijn veel argumenten vóór een migratie naar een duurzame energievoorziening. Die discussie moet niet verwart worden met een klimaat discussie. Duurzame energie dient zich gewoon te houden aan duurzame economische wetten en windenergie is daarmee in flagrante tegenspraak. De miljarden aan windsubsidies kunnen niet gebruikt worden om te komen tot wel rendabele alternatieven. Technologische innovaties op energiegebied volgen elkaar in een hoog tempo op, behalve bij windenergie. Na 800 jaar windmolens bevindt die techniek zich aan het einde van de innovatie cyclus, ze kunnen niet rendabel worden.

Het CPB stelt niet voor niets voor om tenminste enige jaren uitstel te betrachten. Windenergie vernietigt welvaart en zet de migratie naar wel rendabele groene energievormen op een achterstand van decennia. Voorstanders van duurzame energie zouden logischerwijze tegenstanders van windenergie moeten zijn.

Windhandel vreet subsidie

zaterdag, februari 15th, 2014

Onderstaand verscheen vandaag eerder als Te Gast bijdrage in de Leeuwarder Courant

 

In de Te Gast van donderdag j.l. houdt Chris Wijer de lezer voor dat tegenstanders van windenergie het verbeteren van de wereld frustreren. Daarbij gaat Dhr. Wijer voltrekt voorbij aan de vraag welke probleem windenergie moet oplossen en tegen welke kosten.

In de groene preek komen de gebruikelijke frases weer voorbij. Klimaatverandering, zeespiegel rijzing, bodemdaling en het opraken van fossiele energie bronnen. Waarschijnlijk abusievelijk zijn de zielige ijsbeertjes en de biodiversiteit vergeten.

Ja, het klimaat verandert en dat is maar goed ook, je moet je zorgen gaan maken als het klimaat niet verandert. Alleen de mensheid daar een rol ingeven is een schromelijke overschatting van de menselijke capaciteiten. De klimaat gevoeligheid voor menselijke CO2 uitstoot is marginaal, zo niet non-existent. De zeespiegel stijgt en doet dat al honderden jaren – met 1,8 millimeter per jaar. Strikt genomen daalt de bodem en het droogpompen is daarvan één van de oorzaken. Met een rijtje zandzakken op de Afsluitdijk kan Nederland er weer honderd jaar tegen. Fossiele bronnen raken op, alleen gaat dat nog meer dan een millennium duren.

Er is dus geen enkele haast om de Noordzee massaal met fossiele windtechnologie vol te plempen. Bovendien helpt het niet, er zit domweg te weinig energie in wind. Ook de groene gelovigen zullen zich moeten houden aan de wetten van de natuur. Voor die dagen dat het niet waait moet er een back-up centrale standby staan, dat is dan ook precies de reden dat in het voorbeeldland Duitsland de CO2 uitstoot jaarlijks toeneemt. Amerikaans duurzaam schaliegas doet de prijzen van de steenkool structureel dalen voor lengte van jaren.

Windturbines worden ook niet goedkoper, zij worden alleen maar duurder. In de afgelopen 5 jaar zijn de kosten van turbines met 40% gestegen, niet gedaald. Het éne na het andere windenergie plan sneuvelt door economische wetmatigheden, de fabrikanten ontslaan massaal werknemers. Een beetje turbine op zee vreet €2,5 miljoen subsidie per jaar of te wel een slordige 50 verpleegsters, politieagenten of docenten. Groene banen bestaan niet, groene banen shredders wel. Wat stijgende energieprijzen doet met de werkgelegenheid kunt u verifiëren bij het recent failliet gegane Aldel.

De hoeveelheid belastinggeld die hiermee gemoeid is, is fenomenaal. Meer dan de JSF, Hogesnelheidslijn, Betuwelijn en Deltawerken bij elkaar. De weerstand tegen windenergie is dus geen rechts complot van de fossiele industrie maar gewoon een rekensom. De groene gelovigen zouden die rekensom ook eens vanaf de kansel tot zich moeten nemen.

Gert-Jaap van Ulzen

Duurzame fiasco’s …

donderdag, februari 6th, 2014

Ik ken de Leeuwarder ambtenaar Bouwe de Boer als een aimabele en enthousiasmerend mens met ontegenzeggelijk verstand van zaken wanneer het over energie gaat. Volgens de verslaglegging mocht Bouwe recentelijk zijn verhaal toelichten op de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA – en daar zal het verhaal ongetwijfeld met applaus zijn ontvangen. Immers alles wat naar duurzaamheid riekt wordt door de PvdA en bovenal GroenLinks omarmt.

Sterker nog, als het woord duurzaam niet in de plannen staat heb je pas een probleem. De winnende combinatie is ‘de eerlijke fairtrade sustainable duurzame Mienskip’. Dan heb je de hoofdprijs – die je cash kunt ophalen bij de verantwoordelijk wethouder.

De werkelijkheid daar waar het lokaal duurzaamheids- & energiebeleid betreft is helaas weerbarstiger dan het enthousiasme doet voorkomen. Leeuwarden fossielvrij in 2020 is het voorlopige slotakkoord bij de aaneenrijging van duurzame fiasco’s. De kosten van deze non-ambitie bedragen een slordige miljard euro en het levert niets op, in ieder geval geen lagere energierekening.

De warmtenet plannen onder de noemer Leeuwwarmte kunnen aan het rijtje worden toegevoegd. De projectpartner Essent heeft zojuist al haar warmtenetten verkocht aan het PGGM en doet dat niet uit luxe. Het PGGM staat niet bepaald bekend als het hebben van een gelukkige hand bij duurzame investeringen. Integendeel, zij hebben daarop honderden miljoenen pensioengeld verloren.

Warmtenetten zijn by far de meest kostbare manier om energie te transporteren. Techum van hetzelfde laken een pak, de bewoners klagen steen en been. Als het sneeuwt blijft overal de sneeuw liggen, behalve waar het warmtenet ligt … De koeien die het gas aan Techum moeten leveren … een zwaar verliesgevend fiasco. Wethouder Diks was overal en nergens te zien bij de lancering – één koe verwarmt 7 woningen. Het verschil tussen beiden is dat een koe met enige training van tevoren had kunnen inzien dat dit wel een fiasco moest worden.

De zo geroemde zonnepanelen, alweer een financieel drama. De crowdfunding actie dienaangaande door de openbare basisschool de Potmarge was een ‘doorslaand’ succes. Niet dus. Van de gewenste opbrengst moest 50% in de vorm donaties en subsidies bijeen gescharreld worden omdat het anders niet uit kan.

Wie beweert dat zonne-energie geld bespaart om zo meer leermiddelen te kunnen kopen, fopt zich zelf. De opbrengst van de crowdfunding actie direct investeren in leermiddelen levert een veelvoud daarvan op. De PV actie bij de Euroborg Groningen ook zo’n financieel drama. Die actie is inmiddels maar in fases geknipt, want ‘mislukt’ op de site staat zo lullig. Er wordt in Leeuwarden nog voor tonnen gespendeerd aan onrendabele zonne-energie wat over een paar jaar allemaal als chemisch afval mag worden afgevoerd.

Warmte koude opslag – ik verwijs maar even naar het schooltje in Techum, alle installaties moesten worden vervangen. Een duurzaam succes, de kindertjes zitten nog steeds in de noodlokalen. Duurzaamheidsleningen – €1 miljoen betalen om € 5 miljoen uit te mogen lenen om energie besparing te bereiken bij woningen met een WOZ waarde onder de €150.000. Het loopt storm … niet dus. Investeringen in energiebesparing verdienen zich namelijk amper terug, tochtstrippen uitgezonderd. In plaats van woningen te ‘verduurzamen’ zadel je juist de minima op met extra schulden. Het zal aan mij liggen.

Een eigen energiebedrijf beginnen – de energie coöperatie. Dat klinkt lief, maar is het niet. Het is niet voor niets dat de waarde van bestaande energiebedrijven recentelijk met 50% zijn afgeboekt. Energie wordt namelijk niet duurder, maar alleen maar goedkoper. Alleen de belasting op energie wordt alleen maar hoger en het is een idee fixe te denken dat de eigen energie coöperatie die belasting niet zou hoeven te betalen.

Netbeheerder Tennet moet nog voor miljarden investeren – u gaat het echt betalen. Het energie akkoord gaat €100,- per maand per gezin kosten, of u lid bent van de energie coöperatie of niet.

Dat de duurzame energie plannen van Bouwe de Boer ondanks zijn enthousiasme maar beperkt van de grond komen, ligt niet aan de politiek. Dat ligt aan het ontbreken van onderliggende en sluitende business cases. Duurzame energie is prima, maar er moet wel gewoon geld aan verdiend worden.

—- Update —-

Het ministerie heeft zojuist het zogenaamde ‘ontzorgmodel’ voor zonne-panelen op de daken van scholen & gemeente afgeschoten. Instellingen die PV panelen van derden ‘huren’ worden niet vrijgesteld van energiebelasting & BTW. Daarmee zijn de PV plannen van dit College geïmplodeerd, de wethouder Diks zal een vloek ontsnapt aan de haag harer tanden niet hebben kunnen onderdrukken.

De scooter subsidie … en PowNews

zaterdag, februari 1st, 2014

Eigenlijk bedoeld voor de zomer – maar gezien het momenteel ook zomers lijkt, maar een paar maanden eerder. Gisteravond kwam ik Hein de Haan tegen bij PowNews, ik vermoed dat die inmiddels spijt heeft van zijn optreden 🙂

Ergens mid-zomer ’s ochtends vroeg gaat bij mij de telefoon. PowNews en of ik het niet schandalig vind, dat Leeuwarden elektrische scooters subsidieert. Natuurlijk vind ik dat schandalig, ik ben niet van de groene flauwekul subsidies. Heeft u vanmiddag tijd om dat voor de camera te vertellen? Uiteraard, ik ben niet van de boute uitspraken om vervolgens voor een camera mijn keutel in te trekken …

Paniek in de tent. Fractie voorzitter en route en ja, duurzame flauwekul subsidies is wel mijn onderwerp. En ja, veel weet ik niet, maar klachten over mijn dossier kennis heb ik nooit gehad. Ik weet rustig het pagina nummer te memoreren waar de subsidie regeling uit de doeken wordt gedaan.

Sterker nog, ik heb mij zelf ooit een zomerse week op een elektrieke scooter door het leven bewogen en daarbij een ere ronde gemaakt voor de wethouder Diks. Dat ik daarna een welwillende ambtenaar nodig had om mij – op de elektrieke scooter – over de Drachtsterbrug heen te duwen, heb ik onvermeld gelaten. De batterij was leeg, stuk … whatever.

Overigens – tip van de dag en die is gratis – maak géén gebruik van de fietstrap bij de Drachtsterbrug terwijl u nog zitting heeft op de elektrieke scooter. Zeker niet, met een nog duwende ambtenaar in uw rug. [overigens ben ik de betreffende ambtenaar nog altijd dankbaar. 100 kilo Batterijen vooruit duwen is dan wel goed voor het milieu, maar zeer slecht voor mijn gezondheid].

Enfin, het interview. Ook bij de wethouder Diks paniek in de tent en uiteraard was ook het Raadslid W. Feddema van de partij. Voor het stadhuis wist de wethouder enthousiast te vertellen voor de camera, dat je soms de wereld moest redden met gesubsidieerde elektrieke scooters. De heer Feddema – vlak daarvoor nog lid van de VVD fractie – ging daar op de zijn bekende wijze tegenin. Broddelwerk, onzin, nergens voor nodig … the lot.

Ik zelf stond er gelukkig genuanceerd naast, maar de politiek assistente van de wethouder was niet van zins ook maar een millimeter te wijken. We willen per slot van rekening wel weten wat er gebeurd.

Verrassing

Wat vind U van de subsidie voor elektrieke scooters? Ach, ik ben er geen voorstander van, maar omgekeerd wanneer je probeert iets te veranderen moet je soms wat proberen. Een kleine subsidie voor elektrieke scooters kan helpen, laten we de resultaten vooral even afwachten. Ga niet een tijdelijke regeling die het doel wellicht bereikt, bij voorbaat afschieten.

Bovendien op een begroting van €380 miljoen … een regeling van een paar duizend euro … afrondingsverschillen. We hebben in Leeuwarden wel andere problemen dan een marginale subsidie voor de elektrieke scooter.

Of te wel interview dood – geen item – geen landelijke reclame voor de locale scooter subsidie. De heer Feddema heeft nog dagen lopen vragen wanneer de uitzending zou zijn.

Om ergens afscheid van te kunnen nemen, moet je er soms vooral geen ruchtbaarheid aan geven. Dáág, scooter subsidie, de firma PowNews … nooit meer gehoord. Ook dat is politiek.