De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2013

Keuzes …

woensdag, november 20th, 2013

Besturen gaat over visie, waar wil je heen, wat wil je bereiken en per wanneer. De huidige startpositie is daarbij weliswaar een gegeven, maar de weg naar het doel wordt slechts beperkt door de doorlooptijd. … En juristen … maar dat terzijde.

Wanneer het doel is – de visie – om het Zaailand weer een kale vlakte te maken, zul je de afschrijvingstermijn van de parkeergarage (50 jaar) rustig moeten afwachten. Wanneer het doel – de visie – meer welvaart is, kun je morgen beginnen. Keuzes …

Een visie – welke dan ook – begint met ombuigen van beleid. BoBo taal voor ‘we willen de stip aan de horizon ergens anders neerzetten’. Blijven zitten waar je zit is per definitie conservatisme en me dunkt, het conservatisme viert hoogtij in de gemeente Leeuwarden. In ieder geval al sinds 1946, sindsdien zit de PvdA onafgebroken in het College.

Gezien de opkomst bij de gemeentelijke verkiezingen in Leeuwarden (39,5%, elders niet veel beter) maakt het onze inwoners weinig uit. Lokale bestuurders zijn profiteurs van de belastingcenten en hobbyen ook maar wat aan. Lid worden van een politieke partij? Ik ben al lid van een vakbond, ook liever niet, maar ja, de baas betaalt. Verkiezingen? De stem van het volk wordt toch niet gehoord, dus ik kom maar niet. Druk, druk, druk … keuzes.

Wanneer komen inwoners van Leeuwarden dan wel in de benen? Als de lantaarnpaal uitgaat? De container niet meer opgehaald wordt? De caravan niet voor de deur past omdat de straat verbouwd wordt? De scheve trottoir tegel, gladde Chinese keitjes …

Dan bent u domweg te laat …overigens niet uw schuld, maar de schuld van het gebrek aan communicatief vermogen van uw stadsbestuurders. In normaal Nederlands … politici klooien op dat gebied maar wat aan … welwillende bestuurlijke amateurs, maar meer ook niet.

Alles wordt tijdig gepubliceerd in de ‘Huis aan Huis’ – en wie leest de aankondigingen daarin? Krijgt iedereen überhaupt dit papieren gebeuren van vóór 1880 … Internet is al bijna verouderd, maar aan het efficiënt gebruik ervan, moet het bestuur – in brede zin – nog beginnen. Jammer, aan mij heeft het met recht – niet gelegen.

College partijen showen maar al te graag de bereikte resultaten – meestal stenen – en pronken evenzeer maar al te graag met de veren van anderen. Het fietspad Grouw <> Wartena is geloof ik inmiddels al drie keer aangelegd. Gemeenteraadsverkiezingen zijn niet het begin van het proces, maar het einde.

De voorlichtingsavond over – bijvoorbeeld – de afvalproef ‘Zuiderburen’ is het gevolg van een bestuurlijk besluit en ligt niet ter grondslag daaraan. De wethouder neemt een besluit op basis van persoonlijke voorkeuren en onderbouwt dat pas later met bijeengezochte argumenten … ‘Wij (koninklijk meervoud) onderbouwen het besluit’, maar dan wel erg letterlijk.

Picture this; Uw wethouder Groen heeft een briljant idee, zij gaat de Mienskip redden, te beginnen in Zuiderburen. Nadat de Omrin financieel is geënthousiasmeerd, moet er wel een voorlichtingsavond komen, anders breekt er een revolte uit (originele tekst: de pleuris) . Zij belt een paar mensen om daarbij aanwezig te zijn en de sfeer te proeven en eventueel te beïnvloeden. ‘Samen gaan wij van onder op en op eigen kracht de Mienskip redden’.

U gaat – na bezoek aan de voorlichtingsavond (als u er überhaupt al van wist) ambivalent naar huis. Best case – u beluistert uw buren en wordt enthousiast. Niet dat uw enthousiasme – of gebrek daaraan – ook maar een bal uitmaakt. Het besluit is genomen en de collega wethouders vragen uitsluitend om ‘draagvlak’. Weer zo’n Bobo term – ‘draagvlak’. ‘Draagvlak? Alle draagvlak van de wereld, alle 8 mensen die ik gebeld heb, waren er’.

Daarna doen we een betaald stage-frutsel onderzoekje van één of andere groene hobby club (we hebben er plenty) en logischerwijze blijkt daaruit een ‘doorslaand succes’. Zo niet, dan landt het stage-frutsel onderzoekje bij de rest. In de rechter bureaulade van de groene wethouder en doen we een nieuw onderzoekje. Pas als het echt uit de klauwen loopt, benoem je een ‘kwartiermaker’ (Parnas, Mercurius). [Als politiek opponent weet je pas zeker dat je in de goede richting port, wanneer de kwartiermaker om de hoek komt kijken]

Jawel, het minder legen van de grijze kliko wordt ‘breed gedragen … gedraagvlakt’ – volgens de PowerPoint presentatieplaatjes van de zwaar overbetaalde externe kwartiermaker. De lagere nota voor de afvalstoffen kan zo mooi gecompenseerd worden met een hogere nota voor de OZB … (bijlage begroting 2014, pagina 241).

De briljante wethouder ‘groen’ zit uiteraard in no time in allerlei bezoldigde en onbezoldigde ‘groene’ overlegorganen (omringt met ‘MeiTinkers’, zie Nedvang) en is – voor je het weet – lid van het EU parlement. Als beloning voor het gedachtegoed worden de boodschappenkratjes voor de apart in te zamelen drankkartonnen Europa breed ingevoerd.

Ook dat is visie … kost een paar centen, maar getuigt ook van oplossend vermogen. Voor de stad Leeuwarden dan … keuzes.

#HenkBlundert

woensdag, november 13th, 2013

Vandaag plaatste de Leeuwarder Courant deze te gast van wethouder Henk Deinum.

Hierin weerspreekt hij niet het douceurtje (1000 banen) dat zo’n belangrijke rol in de campagne van de PvdA speelde. De verkiezingsbelofte van de PvdA was dus niet meer dan een goedkope truc. Gelukkig is Henk de slechtste niet en komen er, wanneer de VVD Leeuwarden er om vraagt,  ook nog een aantal banen bij.

Daar zijn wij blij mee. Want die banen zijn hard nodig in Leeuwarden. Daarna blundert Henk er volop op los.

De VVD zou geen vangnet willen voor mensen die niet kunnen werken. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. De VVD heeft het vangnet uitgevonden. Het waren de liberalen die sociale voorzieningen invoerden om het individu te beschermen, zoals de kinder-, ongevallen- en woningwet. Armoede, arbeidsongeschiktheid, kinderarbeid of slechte huisvesting stonden immers vrijheid en zelfontplooiing in de weg. Deze liberale verworvenheden hebben het land en de overheid gevormd. De socialisten gaven pas later thuis.

En het gaat door… de VVD heeft tegen Nivo Noord gestemd aldus Deinum. Dat klopt niet. De VVD heeft niet tegen Nivo Noord gestemd. De VVD heeft net als de gehele oppositie in de gemeenteraad van 28 november 2011 gestemd tegen het verstrekken van een lening van € 1,6 miljoen aan het Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (OBL). Die moest de huisvesting realiseren en is inmiddels failliet. Maar ja, geld van anderen …

Natuurlijk wilde de VVD Leeuwarden ook graag Nivo Noord voor Leeuwarden behouden, maar niet op deze manier. Er had ook voor gekozen kunnen worden om een private ontwikkelaar te zoeken en deze te vragen om deze ontwikkeling op zich te nemen.

Burger King…  De gemeente is op zoek met Burger King naar een geschikte locatie … al 6 jaar(!) en dat terwijl er 82 panden in de binnenstad van Leeuwarden leeg staan. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat de Burger King een levensbedreigend familie restaurant is … wat niet op de hoek Doelesteeg thuishoort – zucht, heel diepe zucht. Wij kiezen voor een Burger King in Leeuwarden en wel zo snel mogelijk!

Dan de  culturele hoofdstad … Blijkbaar is het een doodzonde als je kritisch bent. Ja wij waren kritisch op de Culturele Hoofdstad. Maar dat heeft er nooit toe geleid dat we het proces de rug toekeerden. In tegendeel – wij hebben voor en achter de schermen onze zorgen gedeeld, het project beter gemaakt. We zijn er trots op dat dankzij ons ook de economische kansen (een economische impuls) een rol heeft gekregen en de stickers niet uitsluitend gebruikt werden om de verder lege bussen te camoufleren. We zijn er trots op, dat dankzij ons – de jonge bidbook – groep ook voldoende kansen kreeg en niet werd opzij gezet door bestuurders. Wij zagen de kansen maar zien ook de problemen. Ik sta ‘Skouder aan Skouder’ maar vooral naast de penningmeester.

Ik hoop dat Henk ook de problemen ziet. Problemen van bedrijven als Kano Verhuur Leeuwarden, bedrijven die wel willen ondernemen maar een gemeente aantreft die liever tegenhoudt en een Versmarkt die dolgraag in Leeuwarden wil beginnen (250 banen !!) maar momenteel wordt tegengehouden door het college.

Die daad voegen wij graag bij het woord. Sterker nog het Kano bedrijf is al begonnen, vanuit @nieuw!

Gert-Jaap van Ulzen

#VVDnr6

Leeuwarden ‘Fossiel vrij in 2020’ – €1 miljard en de aarde warmt een uurtje later op

zaterdag, november 9th, 2013

Leeuwarden fossielvrij in 2020 als duurzame ambitie. Klinkt goed en zolang niemand weet waar het over gaat, kun je het ook nog in je verkiezingsprogramma opnemen. Wie wil er niet duurzaam fossielvrij zijn per slot van rekening.

In 2010 kwam deze ambitie in het Collegeprogramma terecht onder de titel ‘Full Sustainable City’. De unaniem aangenomen motie van het toenmalig SP Raadslid Farhad Bashir om te kappen met al die Engelstalige flauwekul, hield het amper 12 maanden vol. Full Sustainable City werd ‘Slim met Water & Energie’ en nu ‘Groen werkt’. Iets met wijn & oude zakken …

Ga een collega maar eens uitleggen dat die niet meer hoeft te komen … want voortaan werkt collega Groen  …

Onze ‘Full Sustainable City’ is ook al niet gratis. In Leeuwarden lijkt de Kerkbelasting ingeruild voor een generieke heffing om al deze groene hobby’s te kunnen betalen – een slordige €8 ton per jaar plus de rest. Religieus onderhoud mag wat kosten en hier gaat het niet over walnotenbomen voor anders gekleurde Zwarte Pieten.

Leeuwarden ‘Fossiel Vrij’ gepredikt vanaf de Groene Kansel, zonder ooit het boekje ‘de wet van de grote getallen’ te hebben uitgelezen. Laat staan begrepen te hebben. Duurzame ambities als een ander woord voor volksverlakkerij. Nogal bizar dure ambities, dat dan weer wel.

Een slordige €25.000,- per gezin gaat deze grap tot 2020 kosten – niet dat u daarna moeder Aarde gered heeft. De opwarming van de aarde neemt daarna 0,00004 Celsius minder toe. GroenLinks spendeert een slordige miljard Euro van u – en daarna wordt de opwarming van de aarde met een uurtje uitgesteld. Ik ken uw uurtarief niet, maar ik zou het er voor doen.

Om dit soort idiotie op haar merites te beoordelen hebben we in Nederland ‘De Groene Rekenkamer’, een onafhankelijke stichting, die zuiver en zuiver cijfermatig kijkt naar de zin- & onzin van dit soort verkiezingsretoriek. Ik heb de genoemde cijfers niet bedacht – de rapportage (10 pagina’s) vindt u hier – http://vvdleeuwarden.nl/10-frontpage/1742-leeuwarden-fossielvrij-in-2020-volstrekt-onhaalbaar-en-onrealistisch

Maandelijks geeft ieder Nederlands gezin nu al een slordige €400,- méér uit, dan dat er binnenkomt. Het domweg verbranden van één miljard euro (mits in kleine coupures) levert al meer energie op dan de duurzame ambities van dit lokaal groene dictaat. Kun je nagaan hoeveel CO2 emissies je kunt besparen door dit geld niet te verbranden.

Woensdag aanstaande (13 November 2013) mag Leeuwarden naar de stembus. Uw keuze is – gaan we uw geld verbranden, of gaan we normaal doen. Het verschil – uw €25,000,-  én niet de mijne.

Het staat u daarbij logischerwijze volstrekt vrij om te opteren voor Lijst 2 (VVD) nummer 6 – ondergetekende. Gert-Jaap van Ulzen. Domweg omdat het wél kan.

Groene bestuurders die na een dagje Efteling denken dat heel de wereld een groot sprookjespark is

zondag, november 3rd, 2013

De gemeentelijke duurzaamheidslening voor minima, als uitingsvorm van lokaal cliëntelisme – de armoede eerlijk verdeeld.

———————————————————————————————————————–

Campagnetijd – of te wel – ieder zichzelf respecterende politieke partij wil laten weten dát ze er zijn en dát ze iets willen. De mode kreet van vandaag is – ‘de wijken in’ en het liefst uitsluitend de ISV wijken in. (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing als financiële invulling voor de Mienskip).

In Leeuwarden hebben we zes ISV wijken en ook nog een Vogelaar wijk. Onze inwoners buiten deze wijken kunnen  mienskippen, tot ze een ons wegen. Vergeten wordt daarbij, dat de stad Leeuwarden an sich kleiner is dan welke wijk dan ook in – bijvoorbeeld – Amsterdam. Vergeten is ook gemakshalve dat de Vogelaar aanpak gerekend mag worden tot de meest kostbare – en faliekant mislukte – aanpak ooit. ‘Feel good’ strooigeld voor het sociaal electoraat.

Eén van de criteria om als wijk in aanmerking te komen voor het Vogelaar-geld, was het gemiddelde inkomen per huishouden binnen een wijk. Wonen er veel studenten in zo’n (kleine) wijk, val je al snel binnen het winnend postcode bereik. Terwijl er vlak daarvoor al fl 10 miljoen geïnvesteerd was in wijkverbetering, hetgeen de hoeveelheid studenten zomaar zou kunnen verklaren. Ik bedoel maar.

Het credo van de afgelopen jaren – alles naar de wijken – bergt dan ook iets rigide in zich. Iedere wijk een eigen zwembad, politiepost … iedere wijk zijn eigen Oldenhove. Van onderop én met eigen kracht –  als dogma – wordt vooral vertaald als het verplaatsen van de subsidiestromen naar ‘van onder op’ en het ‘met eigen kracht’ aanduwen van die subsidies in de gewenste richting. Niet het afschaffen daarvan.

Zo heeft afgelopen week het welzijnsmetier als uitwijk maar weer eens een nieuwe doelgroep gedefinieerd. Prostituees zonder slaapplaats. Wat de politieke gezindte is, van al die welzijnsclub’s,  laat zich raden.

Eén van de meest absurde uitingsvormen van deze vorm van cliëntelisme, zijn de zogenaamde ´duurzaamheids leningen´. U mag – voor weinig – gratis geld lenen bij de gemeente om uw woning te verduurzamen. Wat dat dan ook dan moge zijn. Wel zijn er een paar detail voorwaarden … U moet in één van de ‘zwakke ISV’ wijken wonen en uw woning mag niet meer waard zijn dan €150.000,-.

Feitelijk betekent het, dat we de deelnemers aan deze duurzame regeling opzadelen met extra schulden. Zonder dat zij ooit de mogelijkheid krijgen om de investering terug te verdienen. De voorgespiegelde ‘lagere energienota’ zal een farce blijken, de energiebelasting daarop zal alleen maar verder stijgen.  Rien ne va plus, het geld is niet meer van u.

Wanneer je de inwoners van Leeuwarden duurzaam de armoede in wilt drukken, is de duurzame energie lening wel één van de betere instrumenten. Het is niet abusievelijk dat woningcorporaties er niet aan beginnen zonder een huurverhoging voor te spiegelen. Een ieder die nu bijvoorbeeld met geleende zonne-panelen wordt toebedeeld, zit over vijf jaar met duurzaam afval op het dak. Alleen loopt de bijbehorende lening duurzaam nog tig jaar door … welkom.

Voor de ‘groene bestuurders’ – die na een dagje Efteling – besluiten dat de wereld daarbuiten ook één groot sprookjespark is, hebben we in Leeuwarden domweg geen geld. Duurzaam beleid is prima, maar alleen wanneer het onder de streep ook groen is. Het moet gewoon geld opleveren. Met de Leeuwarder groene ambities wordt alleen de armoede verder verdeeld. Jammer, weer een paar miljoen down the drain.