De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for september, 2013

Als menselijke opwarming niet bestaat, heeft de wetenschap het mis.

woensdag, september 18th, 2013

Op 3 september schreef ik hier al eens een bijdrage dat het klimaat debat op haar laatste benen loopt – http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1090 Die ontwikkeling lijkt nu in een stroomversnelling gekomen te zijn. Aan het eind van de maand komt het IPCC met haar vijfde – en naar ik voorzie op één na laatste – klimaat rapport.

De beleidsconclusies van dat 5e klimaat rapport zijn al uitgelekt en luiden samengevat: ‘Opwarming van de aarde door menselijke CO2 uitstoot is hoogst onwaarschijnlijk’ – iets wat elk weldenkend mens natuurlijk al jaren weet. De exacte formulering zal logischerwijze nog wel aangepast worden in de richting van ‘nader onderzoek is nodig’, ‘voorzorgsbeginsel’ en wat al dies meer. De klimaatruif moet ook voor de komende jaren nog wel gevuld blijven.

Dat de klimaatgoeroes zich kapot schrikken, lag voor de hand. Maar de reactie van onze bestuurlijke elite is op zich redelijk onthutsend. De EU commissaris Hedegaard spant daarbij wel de kroon; ‘EU policy on climate change is right even if science was wrong’. Als menselijke opwarming niet bestaat, heeft de wetenschap het mis. Je verzint het niet. (http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10313261/EU-policy-on-climate-change-is-right-even-if-science-was-wrong-says-commissioner.html)

In Australië en Noorwegen is het klimaatbeleid inmiddels afgeschaft en na komende maandag zal ook in Duitsland de beruchte en zo bewierookte Energiewende in ieder geval aan een heroverweging moeten geloven. Zelfs Duitsland kan het zich niet permitteren om jaarlijks €20 miljard te herverdelen van de consument naar klimaatdoelen najagende subsidieclubs. Het ‘succes’ van die Duitse Energiewende heeft vooral geleid tot toenemende CO2 uitstoot, ontploffende energieprijzen, vertrekkend bedrijfsleven (zie ook Aldel in Nederland) en vernietiging van welvaart.

In zoverre heeft de mislukte Energiewende in Duitsland uiteraard een voorspellende waarde, waar ook minister Kamp lering uit kan trekken. Met het afzien – of zijn minst uitstellen – van de Haagse groene energieplannen is bezuinigen helemaal niet nodig. Sterker nog, dan word je geconfronteerd met een Haags begrotingsoverschot.

Dat geldt ook – in mindere mate – voor de gemeentelijke begroting. Zo bekeken, moet je natuurlijk in alle ernst afvragen in hoeverre de Efteling klimaat doelstelling van de gemeente Leeuwarden om in 2020 ‘fossielvrij’ te zijn, überhaupt nodig is. Zeker afgezet tegen de enorme kosten die daarmee gemoeid zijn in tijden van gemeentelijke bezuinigingen. Zutphen heeft een vergelijkbare doelstelling al opgerekt naar 2045, Groningen en Rotterdam naar 2050. En dan nog zullen dit soort doelstellingen over-ambitieus blijken. Zelf de lijsttrekker van de lokale GroenLinks fractie (en de bedenker hiervan) heeft al eens in de media aangegeven, dat ‘fossiel vrij’ in 2020 een ambitie is en dat dit soort ambities het zelden in zich hebben om gerealiseerd te worden.

Er zijn een hoop redenen om op een andere manier naar de energie voorziening te kijken – ook op lokaal niveau. Klimaatopwarming door menselijke CO2 uitstoot is daar in ieder geval niet één van. Ook het IPCC komt tot dezelfde conclusie (hoewel eufemistisch verwoord). Nu het politiek bestuur nog.

De verdiepingsslag in mijn tuin

maandag, september 9th, 2013

Binnenkort mag ik naar een hier alom bekend tuincentrum in Huizum.  Niet dat een dergelijk bezoek mij nu al voorpret bezorgt – mogen mag in dit verband rustig eufemistisch worden opgevat.

Ik heb niets met tuincentra en al helemaal niets met tuincentra waarbij je een broodtrommel moet meenemen. Broodtrommel? Ja, er is een begin en er is een eind, maar tussentijds ontsnappen is onmogelijk. Zelfs boven de kassa hangen nog bordjes met een pijl naar links voor een herhaling van de route. Trap je daarin, dan kun je maar beter een slaapzak meenemen.

Wat ik in dat tuincentrum ga doen? Geen flauw idee, ik heb al een tuin. Het liefst had ik daar asfalt ingelegd met een grote witte H in het midden. Helaas, ik heb niet alleen een tuin, ik ben ook getrouwd. Mijn voorstel om er dan maar een minirotonde met ‘fietsers uit de voorrang’ in aan te leggen, kon ook al niet op een al te breed draagvlak rekenen. Binnen het familieberaad heb ik weliswaar 5 stemmen en de rest maar één – maar democratie impliceert ook ‘rekening houden met minderheden’. Ik ben best wel een aimabel mens in de omgang.

Enfin, het democratisch overleg heeft geleid tot een tuin met een zitje en bijbehorende parasol. Anticiperend op de klimaatopwarming was die parasol mijn bijdrage aan het architectonisch ontwerp. Géén witte H, dan op zijn minst overkappen die handel. Het zitje is uiteraard esthetisch verantwoord, ovale zichtlijnen, vista’s … the lot. Je kunt zelfs vanuit het zitje – met huiselijk WiFi – een afspraak maken met de fysiotherapeut. Een tuin is per slot van rekening tegenwoordig een ‘totaal beleving’.

Het huiselijk democratisch gehalte wist evenzeer haar overtuigingskracht te gebruiken om het architectonisch ontwerp voor te leggen aan de welstandscommissie. Je hebt wat over voor de interne democratie. ‘Om overzicht te winnen binnen de historische context van het polder gebeuren en daarmee de natuurlijke waterlopen te accentueren’ zou het beter zijn de pootjes onder de loungeset (het zitje) weg te zagen. Met recht een verdiepingsslag en een verbetering van het zichtveld vanaf de 1e én de 2e etage.

Je hebt wat over voor je huwelijk. Ik dacht altijd dat een tuin bedoeld was om in te zitten en van de zomer te genieten. Fout! Een tuin is bedoeld om een architectonisch eenheid te vormen met haar omgeving (de schutting) zonder haar doel – hallo ik ben tuin – te verliezen.

Inmiddels denk ik maar zo, ik denk maar niet. Ik ga gewoon terug naar het tuincentrum om te kijken of ze nog wat over hebben voor de afgezaagde pootjes van de verdiepingsslag. Geen relativeringsvermogen is mij vreemd, wellicht kan ik de afgezaagde pootjes nog ruilen voor een – elders overgebleven – fontein.

Het klimaat armageddon, de waan van de dag voorbij.

dinsdag, september 3rd, 2013

Al sinds de jaren negentig vindt er een verhitte klimaatdiscussie plaats – de aarde warmt op en de mensheid heeft het gedaan. Of niet natuurlijk. Er zijn zelfs politieke partijen voor opgericht – zoals in Duitsland die Günen en in Nederland GroenLinks – om deze boodschap – religie – uit te dragen. Overigens is dat ooit begonnen met milieu, maar dat bleek eind jaren negentig opgelost en aldus werd de politieke agenda verplaatst naar klimaat.

In het kielzog daarvan, zie je dat ook allerlei milieuverenigingen en ontwikkelingsclubjes (NGO’s) ‘begeistert’ raken van het klimaat – immers daar zit het geld. Kijk maar naar Greenpeace, Het WNF, OXFAM Novib e.a.  Met het voorspellen van een klimaat armageddon is een miljarden industrie ontstaan. Deze clubs zitten vervolgens weer als adviseur bij Brussel aan tafel om nog dichter bij de kraan te zitten. En zo heeft de klimaatlobby een eigen (gesloten) eco-systeem gecreëerd – met als enige externe component de distributie van de blauwe enveloppen.

Sinds 2009 is er iets bijzonders aan de hand

In 2009 werd bekend dat ‘klimaat wetenschappers’ geknoeid hebben onderzoeksresultaten (Climategate, een Stapeltje zeg maar). Na ontkenning volgde het aloude adagium ‘ja, maar’. Omdat de metingen niet overeen kwamen met de voorspellingen van de klimaatmodellen, werden de metingen maar aangepast aan die modellen. Daar is logischerwijze niets wetenschappelijks aan, dat heet manipulatie.

De jaren daarna bleek uit de wél feitelijke metingen dat de aarde niet opwarmt, maar afkoelt. Na het bekend worden van de voorlopige IPCC conclusies afgelopen Maart hebben dan ook diverse landen (waaronder Nederland) het IPCC de opdracht gegeven om het huiswerk over te doen. De klimaatlobby doet nu verwoede pogingen om die afkoeling af te doen als ‘tijdelijk’ – of de oceanen nemen de warmte op én zo nog een half dozijn varianten van het type ‘vlucht naar voren’. Too little too late … gelukkig.

In de zomer 2011 stortte de – kunstmatige – markt voor CO2 rechten compleet in, CO2 werd waardeloos. De klimaathype werd doorgeprikt door de markt. Hoezeer traditionele media – als verdediger en belanghebbende – van de klimaatgekte nog steeds haar best doet, stortte ook de belangstelling op het Internet voor de klimaat armageddon een drietal maanden later compleet in. Waar het nieuws gemaakt wordt, laat zich raden, hieronder de statistieken over aantallen klimaatblogs.

BlogPostsClimate

Het kantelen is begonnen

Eind deze week zijn er verkiezingen in Australië met het klimaatbeleid als inzet. Een 9 minuten durende video geeft de kern daarvan prima weer (http://t.co/8g8XqBxGwe). Zoals de vlag er nu bijhangt is het klimaatbeleid in Australië na komende zaterdag over én uit. China is er überhaupt nooit aan begonnen.

In Duitsland zijn de 22e september verkiezingen. Klimaatbeleid – en als afgeleide – energiebeleid zijn daar géén issue. Alle potentiële coalitie kandidaten zijn het er over eens dat dát beleid én de zo bejubelde EnergieWende moeten worden hervormd. Een eufemistische omschrijving voor afschaffen, hoewel die optie pas na de 22e openlijk op tafel zal komen.

Ook in Nederland is het sentiment aan het kantelen. Werden voorheen de miljarden investeringen in windenergie nog verdedigd als onderdeel van de klimaatredding, nu neemt de – terechte – weerstand daartegen ongekende proporties aan. Windenergie is geen deel van de oplossing maar deel van het probleem. Ook hier neemt de politieke weerstand tegen het verbranden van belastinggeld ten einde een probleem op te lossen wat niet bestaat, toe.

De vraag is dan ook niet of de klimaat discussie op haar laatste voeten loopt – dat is een gegeven. De vraag is met welk nieuw armageddon de verliezers daarvan straks op de proppen komen – de subsidie kraan moet natuurlijk wel blijven stromen. De eerste contouren daarvan zijn nu al zichtbaar. Biodiversiteit (de zielige bijtjes, drijvende ijsbeertjes), genetische modificatie, back to our roots landbouw (de vermoorde worteltjes), dode oceanen … kiest u maar.

Over niet al te lange tijd staat het voorspelde klimaat armageddon als hekkensluiter in het rijtje ‘nieuwe ijstijd’, ‘zure regen’, ‘gat in de ozonlaag’, ‘de zeehond/walvis sterft uit’ en wat er verder wel niet bedacht is. En weer een paar miljard euro aan welvaartsvernietiging later kunnen we daar – ééntje van het eerder genoemde rijtje – aan toevoegen.