De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2013

Groene subsidies vernietigen onnodig welvaart

zondag, april 7th, 2013

Met enige regelmaat kom ik nog steeds Efteling Economen tegen, die blijven volharden in het geloof dat fossiele energie gesubsidieerd wordt. Zie ook http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=980 Zo klinkt nog steeds de echo, dat het grootkapitaal maar 3,5 cent per kilowattuur hoeft betalen voor stroom en de kleine man al 22 cent (het zesvoudige) voor dezelfde hoeveelheid stroom.

De kille werkelijkheid is precies omgekeerd – voor stroom geldt gewoon een marktprijs – momenteel zo’n 3,5 cent per kilowattuur. Alles wat daar boven in rekening gebracht wordt, is belasting en die belasting wordt steeds meer. Afgelopen week is de SDE+ regeling van kracht geworden waarmee nog meer belasting op energie wordt geheven en dat alles met het doel de groene vormen van energie te subsidiëren.

Het klimaat verandert en dat komt door CO2 en groene energie lost dat probleem op, zo luidt de opvoedende boodschap aan de Nederlander. In werkelijkheid besparen groene energievormen helemaal geen CO2, de kolencentrale op de achtergrond pruttelt rustig door. U wilt ook stroom wanneer het donker is of wanneer het niet waait. De beste manier om CO2 te besparen is het inzetten van moderne technologie in de kolencentrales en – logischerwijze migreren naar de 4e generatie nucleaire energie.

Ter vergelijk, grijze stroom kent dus een kostprijs van 3,5 cent (marktprijs), windstroom op land circa 15 cent, zonnestroom circa 25 cent en windstroom op zee circa 30 cent. Een constante beschikbaarheid van grijze stroom met een constante spanning kost dus maar een fractie van willekeurige beschikbaarheid van groene stroom met een onvoorspelbaar spanningsniveau. (Windpark Gemini ontvangt bv €4,5 miljard exploitatiesubsidie !)

De groene agenda biedt op kosten van de belastingbetaler een gegarandeerde minimum stroomprijs aan de producenten daarvan – ongeacht of er vraag naar die stroom is of niet. Op mooie zonnige dagen waarbij het ook nog een beetje waait, produceren onze Oosterburen zoveel groene stroom dat de marktprijs daarvan onder nul daalt. De netbeheerders betalen(!) de grootverbruikers om hen in godsnaam van die stroom af te helpen.

Zou je stroom kunnen opslaan, dan zouden we boterbergen en melkplassen van 220 Volt in de pakhuizen hebben liggen, het directe gevolg van minimum prijsbeleid en afname verplichting. Het geld gebruiken voor het wegsubsidiëren van inefficiëntie werkt niet, je zou denken dat die boodschap inmiddels wel eens geleerd zou zijn. Niet dus.

Welvaart is een afgeleide van de constante beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkope energie. Omgekeerd, het kunstmatig – en onnodig – verhogen van de energieprijzen vernietigt welvaart. De AKZO’s & Unilevers onder ons verplaatsen hun bedrijfsactiviteiten – de resultaten daarvan kunt u dagelijks om u heen zien.

Het Fries bestuur is tegelijkertijd wanhopig op zoek naar een manier om €300 miljoen op een economisch efficiënte wijze in de economie te pompen. De voorstellen lopen uiteen van het verduurzamen van de woningvoorraad om de lokale bouw aan werk te helpen tot en met overleg met het laatste lid van de lokale FNV. Het opnieuw oprichten van een lokaal energiebedrijf en/of het subsidiëren van de energierekening van minima. Ergo, gespeend van welke analyse of creatief inzicht dan ook.

Om de Friese economie wél van dienst te zijn moet je enerzijds ophouden met geldverslindende megalomane windmolen plannen en anderzijds maximaal inzetten op innovatie. Innovatie waarmee je in lengte van jaren voor de regio de beschikbaarheid van grote hoeveelheden gratis energie waarborgt. Friesland zit op aardwarmte met een equivalent van vijf kerncentrales. Maak er gebruik van. Investeer in know-how inzake de 4e generatie nucleaire energie (Thorium). Kansen genoeg.

Lage BTW tarief is eigenlijk subsidie op fossiele brandstof …

maandag, april 1st, 2013

Afgelopen week stonden de diverse media weer vol met de one-liner ‘Stoppen 480 miljard subsidie kolen gas en olie is goed voor klimaat’ gevolgd door nog kortere one-liners als ‘VS is er koploper, gevolgd door Rusland en China’,’Subsidies maken klimaatprobleem erger’ & evenveel energiesubsidies als kosten volksgezondheid’ etc. etc. Iedere klimaatgelovige heeft zich helemaal suf geplakt en geknipt zonder naar de bron of naar de inhoud van die bron te kijken.

Energie subsidies die worden verstrekt gaan naar een aantal derde wereld landen en olie producerende landen in het midden oosten. Dat zijn ontwikkelingsgelden om elektriciteit goedkoop te houden (Sub Sahara Afrika, Egypte [de €5mld democratiseringshulp], Bangladesh, Zambia) en Arabische landen die een hogere exportprijs hanteren dan voor de interne markt (Iran, Oman, Qatar). Voor de rest worden energie subsidies verwart met vermeende te lage import heffingen op kolen. Feit is dat alleen zogenaamde groene energievormen directe energiesubsidies krijgen – in Nederland een slordige €3 miljard per jaar – voornamelijk voor windhandel.

Het enige wat wetenschappelijk vaststaat is een toename van CO2 in de atmosfeer van een beetje naar een beetje meer. De rest zijn geen wetenschappelijk vaststaande feiten maar aannames. Zoals waar komt de toename van CO2 vandaan? Iedereen roeptoetert wel het verbranden van fossiele energie, maar de natuur zelf doet nogal grappig goed mee. Een beetje vulkaan uitbarsting levert een veelvoud aan CO2 van wat de mens ooit zal besparen. Gaat de politiek het uitbarsten van vulkanen verbieden?

Stijgt de temperatuur? Het enige waar de wetenschappers het over eens zijn, is dat ze het daarover oneens zijn. De vermeende temperatuurstijging is nogal lokaal bepaald en in Europa al meer dan 15 jaar afwezig. Duitse wetenschappers waarschuwen op basis van gemeten temperatuur waardes voor een nieuwe ijstijd. Dat de temperatuur stijgt door toename van CO2 is een onbewezen stelling. Mijn gewicht is sinds 1960 ook toegenomen en er bestaat dus evenzeer een correlatie tussen mijn gewicht en de toename van CO2 …

Ook een vaak gehoord argument is dat het IPCC zegt dat er een waarschijnlijkheidkans van 95% is, dat het klimaat veranderd door CO2 toename waarbij de mens het gedaan heeft. Het IPCC is een politieke club – geen verzameling wetenschappers – opgericht en betaald door de VN om die stelling te onderzoeken. Als u voor uw boterham afhankelijk bent van die conclusie, welke conclusie zou u dan trekken? Zo vinden ontwikkelingsorganisaties ook altijd een nieuw te ontwikkelen land en vinden milieu organisaties altijd een nieuwe potentiële milieuramp.

Het framed wel gemakkelijk om de eigen religie – het klimaat gebeuren is een geloof en geen wetenschap – te laten neerdalen met de stelling dat er zus en zoveel subsidie op fossiele energie wordt gegeven. Iedereen is tegen subsidies op fossiele brandstoffen en het suggereert enorme hoeveelheden gratis geld voor de goede zaak.

Wat er geframed wordt met ‘fossiele subsidies’ is feitelijk het vermeend te laag belasten van – voor het groene geloof – onwelgevoegelijke zaken. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat het lage BTW tarief op vlees eigenlijk een subsidie is. Die redenering volgend is het lage BTW tarief op eerste levensbehoefte eigenlijk een inkomenssubsidie voor de laagst betaalden. Woon-werk vergoedingen en zelfs het in de lucht houden van ProRail worden geschaard onder subsidies voor fossiele brandstoffen.

Het IMF rapport wat de bron is van deze onzin over fossiele subsidies stelt dat het ophouden daarmee 13% CO2 bespaart. Ik durf te beweren dat het inzetten van nieuwe technologie voor kolencentrales een veelvoud daarvan bespaart – http://joannenova.com.au/2013/03/upgrade-coal-power-and-cut-15-of-emissions-will-the-greens-consider-coal/ of het omzetten van CO2 in brandstof – http://news.cnet.com/8301-17938_105-57576873-1/rushing-fireball-could-turn-carbon-dioxide-into-biofuel/ Waar blijft het groene applaus?

Maar daarmee ontneem je de groene kerk zowel haar gelovigen als financiële middelen en daarmee haar bestaansrecht.