De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2013

Iedereen zijn eigen Mondriaan in Zuiderburen … op de oprit

zaterdag, maart 16th, 2013

Dat communiceren met de individuele inwoners niet de sterkste eigenschap is van de gemeente Leeuwarden is een eufemisme. Natuurlijk zijn er de publicaties via de huis aan huis bladen en op de gemeentelijke internetsite. Maar ook die blinken niet uit in bovenmatige duidelijkheid. Bovendien worden een hoop kritieke publicaties – al dan niet opzettelijk – geplaatst op precies die momenten dat iedereen net op vakanties is.

Opvallend is, dat het daarbij vrijwel altijd de zogenaamde ‘groene agenda’ betreft. Bomen op begraafplaatsen, bomen langs het spoor en recentelijk het verwijderen van lantaarnpalen zonder dat ook maar iemand snapt wat daar de reden voor is. Het lantaarnpalen-gebeuren wordt verkocht als een bezuiniging enerzijds (van wél drie kwartjes per inwoner per jaar) en ‘lichtvervuiling’ anderzijds. (alleen is de dwergvleermuis stekeblind, of het lampje nou aan of uit is, gaat onze dwergvleermuis echt niet opmerken).

De meest recente loot aan de groene opvoedkundige stam betreft een gewenste pilot inzake de gescheiden huisafval inzameling in Zuiderburen. Van boven naar beneden moeten de inwoners wel goed opgevoed worden, de grijze container wordt voortaan nog maar één keer per drie weken geleegd. Die inwoners staan nu al met enige regelmaat na anderhalve week in die container om nog wat ruimte te creëren.

Van de besparing wordt een container-gluurder betaald, die checkt of u het nietje van het theezakje wel bij het oud ijzer heeft gelegd. De groene kerk weet wat goed voor u is. Of dat goed is – en zo ja waarom dat goed is – gaat u niets aan. Het is een mededeling vanaf de kansel. De bedenker dezes valt gevoeglijk binnen de categorie IWAB – Ik Weet Alles Beter.

Tekenend is de reactie van het wijkpanel: ‘Door de gemeente is samen met Omrin gekozen voor een proef in Zuiderburen. Die krijgen wij ook maar door de strot geduwd. We doen maar mee, want anders hebben we er helemaal niets meer over te zeggen’. ‘Tegen dat besluit ingaan is zinloos’. Dit wijkpanel heeft het meedoen met de pilot overigens uit de krant mogen vernemen, over communicatie van de groene agenda gesproken.

De inwoners van Zuiderburen hebben straks één grijze container, een tweetal groene containers, een rode KCA container (bij mij in gebruik als handige kattenbak met hengsel) en een container voor drankkartonnen. Op elke gemiddelde oprit valt straks een grappige 3D Mondriaan te construeren.

Bedenk daarbij dat de ondergrondse containers – waarvan bij de bouw van de wijk nog sprake was – allemaal in 2006 zijn weg-geoptimaliseerd. Sterker nog – inmiddels worden die ondergrondse containers breed uitgerold in de zes aandachtswijken. Om te krijgen wat er beloofd is – en betaald is – zul je in Leeuwarden eerst aandachtswijk moeten worden. Welkom.

Feitelijk is afval scheiden aan de bron een achterhaald concept. Je kunt veel efficiënter en goedkoper afval geautomatiseerd achteraf scheiden. Met plastic flacons gebeurt dat ook al door de Omrin, anders had iedereen ook nog een gele container ter complementering van de 3D Mondriaan erbij gehad. De enige reden waarom dat niet gebeurt, is dat het groene geloof nu al 35 jaar geïnvesteerd heeft in de opvoeding van haar kerkgangers.

In de duurzaamheidscyclus is afval dan ook geen afval, maar zijn het grondstoffen. Grondstoffen zijn geld waard en de meest waardevolle grondstoffen als eerste uit het proces halen, maakt rendabele scheiding achteraf logischerwijze niet eenvoudiger. De beste plaats voor een groene container is dan ook met recht in de grijze …

Als het stadsbestuur dan toch een pilot wil houden in Zuiderburen, ligt het alsnog plaatsen van – al betaalde – ondergrondse containers meer voor de hand. En dáár met het wijkpanel en de inwoners van Zuiderburen ordentelijk over communiceren evenzeer.