De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for oktober, 2012

Duurzame subsidies werken averechts

zondag, oktober 28th, 2012

De provincie Fryslân – daarin gesteund door de gemeente Leeuwarden – wil breed inzetten op windenergie en zonne panelen. Niet doen. Zet maximaal in op nieuwe technologieën zoals Thorium centrales, kolen- en houtvergisting of aardwarmte. Die zijn schoon, veilig, beschikbaar en goedkoop.

De eerste windmolen werd geplaatst in 1180 en sindsdien is er technisch maar marginaal wat aan verbeterd. Windenergie is economisch niet rendabel en kan dat ook niet worden. Alleen met fenomenale subsidiebedragen kan de exploitant zonder verliezen de wind uitnutten. Het voorgenomen wind industrieterrein (70km2) aan de Afsluitdijk zal zo’n €1,2 miljard aan subsidie (uw belastinggeld) ontvangen. Een slordige €2000,- van elke Fries – oude van dagen & zuigelingen incluis. De CO2 uitstoot zal evenmin beperkt worden maar zelfs toenemen. De backup gascentrale pruttelt namelijk rustig door.

Mutatis mutandis geldt voor zonnenstroom hetzelfde. Hoe lief kleinschalige zonne-panelen op daken van woningen ook klinkt, economisch rendabel zijn ze (nog) niet. Het is niet abusievelijk dat de firma Siemens recentelijk aankondigde zich terug te trekken van zonnestroom markt. Er is géén businesscase. Dat is precies de reden waarom woningbouw coöperaties weigeren in plaats van alleen huur – een vast bedrag in rekening te brengen voor de combinatie van huur én energie. Dat is ook precies te reden waarom PV panelen niet bancair gefinancierd kunnen worden. Iedereen die nu van die lieve panelen op zijn dak plakt, zit over 5 jaar (of al eerder) met verouderde panelen in de maag – en dat tenminste voor 30 jaar lang. Welkom.

Het subsidiëren van alternatieve energie output heeft verder als voorspelbaar neveneffect, dat voor de fabrikanten van deze technologieën de prikkel wordt weggenomen om verder te innoveren. De inefficiënte turbines en panelen worden immers toch wel verkocht. Duitsland is inmiddels technisch failliet – met dank aan de zo bejubelde ‘Energie Wende’. De inwoners weigeren nog langer de ecotaxen op te hoesten waarmee de verliezen op eerste generatie renewables worden gefinancierd. De kerncentrales in Duitsland worden gesloten en in ruil importeert Duitsland nu Franse kernenergie …

In Friesland zitten we op een bel aardwarmte met een energie equivalent van 50 kerncentrales én die raakt nooit op. Me dunkt dat de kennis van diepe boringen aanwezig is, de NAM is er in 1947 nota bene voor opgericht. Er zijn zelfs gaten in de grond geprikt, die afgedopt werden. In plaats van olie of gas kwam er weer van dat vermaledijde warm water uit. Ik zou willen voorstellen – ‘snel het dekseltje weer losdraaien’.

Thorium centrales als alternatief – inherent veilig en hetgeen wij nu kernafval plegen te noemen is juist de brandstof voor deze 4e generatie kerntechnologie. Het kernafval probleem ook opgelost. China en India zetten daar niet voor niets op in. Ook de nieuwe generatie vergistingstechnologieën haalt rendementen van 90% en hoger. Geen tekentafel vergisters, ze bestaan al, je kunt er zogezegd tegenaan schoppen.

Ergo, de duurzame ambities van de klimaat amices gaat u echt terug vinden, (helaas) niet in uw tuin of op uw dak. Maar vooral – én vooral hoog frequent – wél in uw brievenbus. Duurzaam wordt in de praktijk vooral vertaald als duur. Nogmaals, niet doen. Zet in op wel rendabele innovatieve technologieën.

Windhandel in de Waddenzee – Zienswijze

zondag, oktober 7th, 2012

Er ligt een plan klaar om voor 400MW aan windmolens te gaan plaatsen in de Waddenzee /  Afsluitdijk. De gemeente Leeuwarden heeft middels een zienswijze afgelopen week aangegeven daar aan alle kanten aan mee te willen werken. Dit op mede instigatie van de lokale PvdA en Groenlinks. Overigens – de gemeente Leeuwarden gaat helemaal niet over het windpark in de Waddenzee en dat is maar goed ook.

400 MW aan windmolens is géén windpark maar in industrieterrein in de Waddenzee met een oppervlakte van 70 vierkante kilometer. Gevuld met een slordige 140 windmolens met een hoogte van de Achmea toren. Hoe groen je deze molens ook schildert, met duurzaam of hernieuwbare energie heeft het niets te maken – met windhandel subsidies des te meer. De investering bedraagt een slordige €600 miljoen en gedurende de komende 12 tot 15 jaar zal er het dubbele aan windhandel subsidie bij moeten om de exploitatie economisch rendabel te krijgen – dat is €1,2 miljard. Er zijn dagen bij, dat ik het even niet bij me heb.

Die 140 turbines leveren stroom voor grofweg 100.000 gezinnen – zolang het waait tenminste en dat is op de gekozen plaats maar 19% van de tijd het geval. Ook met Co2 uitstoot heeft dit niets te maken. Per Megawatt geleverde stroom, bespaart dit industrieterrein de CO2 uitstoot van 300 auto’s. De 400MW aan geïnstalleerd vermogen bespaart daarmee de CO2 uitstoot van nog geen 25.000 auto’s.

Dat klinkt veel, maar is het niet. Er rijden alleen in Friesland al meer dan 250.000 auto’s rond, maar belangrijker – de CO2 uitstoot van auto’s is maar in de marge verantwoordelijk voor de totale CO2 uitstoot. By far de meeste CO2 uitstoot vind plaats bij de backup centrales die nodig zijn om stroom te leveren als dit megalomane windpark het niet doet (zo’n 81% van de tijd). Het is niet voor niets dat Noord-Holland de bouw van windmolen industrie terreinen inmiddels verboden heeft.

Wel wordt dat dus met een slordige €4.000,- per auto per jaar gesubsidieerd. Omgekeerd geredeneerd, u betaalt dus een slordige €4.000,- per jaar aan belasting – 15 jaar lang – om een kwart van de CO2 uitstoot van uw auto te compenseren. De stelling, dat daarmee de verhouding tussen bespaarde CO2 en subsidiekosten compleet zoek is, durf ik rustig te verdedigen.

Wordt het nog gekker? Ja het wordt nog veel gekker …

In haar zienswijze geeft het College van Leeuwarden aan, dat zij graag wil meewerken aan het verbranden van deze subsidiebedragen – maar dat dan al bestaande kleinere windmolens moeten worden uitgefaseerd. De bestemmingsplannen moeten zodanig worden aangepast dat er geen turbines meer mogen staan. Dat is op zich vanuit landschappelijk oogpunt begrijpelijk. De schade van verpesten van het landschap, lawaai en/of slagschaduw worden niet in het exploitatiemodel meegenomen – het is zogenaamde maatschappelijke schade. Een gevalletje jammer, maar helaas.

Maar als u die zwaar gesubsidieerde windturbine toevallig in uw tuin heeft staan, word je daar niet gelukkig van. Wanneer je halverwege de rit de draaiende turbine bij het oud ijzer moet aanbieden heb je schade – en die wordt niet gedekt door de oud ijzerprijs. Die schade moet vergoed worden aan de exploitant en juist daarvan stelt het College daar niet op aangesproken te willen worden. Wegdraaien voor de financiële gevolgen van het eigen beleid, zeg maar.

Het wordt hoog tijd dat onze groene adepten afstappen van het windhandel dogma en zich eens verdiepen in alternatieven die wel economisch rendabel zijn. Er zijn de wereld aan mogelijkheden én windenergie staat niet in de top 10 – ook niet in de top 20. Zij komt in welke top dan ook – gevoegelijk niet voor.