De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2012

Windhandel in de Waddenzee

vrijdag, juni 29th, 2012

Onder de noemer Windpark Fryslan is men in het Friese van plan een groot aantal windturbines op- en aan de afsluitdijk te plaatsen. Het zal gaan om een windpark met een maximale opbrengst van 400 MegaWatt, genoeg om 200.000 gezinnen van duurzame stroom te voorzien. En iedereen staat erbij te juichen zonder zich te realiseren wat een bizarre hype dit is. De ‘notitie reikwijdte’ vindt u hier http://bit.ly/JygGsi

Het begint al met de titel ‘windpark’ alsof het om groene bomen gaat met een vijver in het midden al dan niet gelardeerd met een fontein. Het is geen park, de term ‘windpark’ is een verhullende omschrijving voor een industrieterrein van 70 vierkante kilometer (!) (circa 140 turbines met de hoogte van de Achmea toren – 115 meter) midden op de Waddenzee. Van welke kant je ook kijkt, het zal onmogelijk zijn om niet geconfronteerd te worden met deze horizon vervuiling.

De opbrengst wordt omschreven als 400 MegaWatt, genoeg voor 200.000 gezinnen. Ook dat is een farce. Slechts 19% van de tijd leveren deze windfabrieken stroom (het waait te hard, het waait niet, de turbine is stuk of de turbine levert stroom wanneer je het niet hebben wil – ’s nachts). 400MW * 19% * 8.760 uur/jaar = 665MegawattUur – gedeeld door 6000KilowattUur (gezinsverbruik) = stroom voor ongeveer 110.000 gezinnen. Het stroomverbruik per gezin zal in de toekomst bovendien alleen maar toenemen. Wanneer de koelkast zuinig genoeg is, hebben mensen de onhebbelijke eigenschap er ééntje bij te kopen voor in de garage. Energiezuinige LED verlichting vervangt de huidige lampjes niet – zij wordt als extra verlichting toegevoegd etc. etc.

Wordt het nog droever? Ja, het wordt nog véél droeviger. Het stroomverbruik van een gezin is iets anders dan het energieverbruik. Stroom is slechts 4% van het totale energieverbruik, de rest is warmte, transport en industrieel grootverbruik. Het frame van stroomverbruik voor zus en zoveel gezinnen is verhullende prietpraat voor het gegeven dat je het met windhandel niet gaat redden. Nederland is domweg niet groot genoeg om het aantal windhandel industrie terreinen wat daarvoor nodig is te herbergen. Het Waddenzee wind-industrieterrein levert stroom voor 110.000 gezinnen, maar slechts het energie equivalent voor 4.400 gezinnen.

Of je CO2 wilt besparen is nog een open vraag, maar dat je met windhandel géén CO2 bespaart is een gegeven. Windenergie produceert zelfs CO2 doordat er een snel schakelende gascentrale als backup achter de hand gehouden moet worden. Ook als het niet waait wil toch iedereen zijn bier koel houden en TV kijken.

Het windhandel subsidie bedrag wat hiermee gemoeid is – uw belastinggeld – bedraagt circa €1 miljoen per geproduceerd MegaWatt per jaar met een maximum van 12 jaar. Voor het geplande Waddenzee wind industrie terrein komt dat neer op grofweg €1miljard of te wel €227.000 per gezin wat zijn/haar energie daarvan ontvangt. Wanneer je aan dát straatprijs winnende gezin de vraag zou stellen – óf u ontvangt 12 jaar Waddenzee windstroom óf u ontvangt hier en nu €227.000 – laat het antwoord zich raden.

Elke Fries – zuigelingen & hoogbejaarden incluis – betalen per persoon jaarlijks €140,- om deze 4400 gelukkige gezinnen van hun straatprijs te voorzien. U én mijn energierekening gaat met méér dan €500,- jaarlijks omhoog om een windhandel industrieterrein in de Waddenzee te faciliteren. En dan raar staan op te kijken dat de minima hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ik snap dat wel.

Wanneer je wat wilt doen aan de economische crisis, kun je beginnen met het ophouden met dit soort absurde initiatieven. Het afschaffen van deze semi-groene subsidie flauwekul en het omgekeerd afschaffen van mesjogge eco-taxen levert per saldo wél economische groei op. Dit is letterlijk geld naar de zee dragen, de Waddenzee wel te verstaan.

Artikel 12 loert om de hoek …

vrijdag, juni 1st, 2012

Het College stond afgelopen maandag weer eens te ventileren dat het de gemeente financieel best wel grappig goed gaat. Helaas is de werkelijkheid een andere. Zo wist ook de pers recentelijk te melden dat er een winst zou zijn van €2 miljoen … dat klopt … ten opzichte van de begroting. In de jaarrekening staat een verlies van €11 miljoen begroot en dat werd met dank aan een éénmalige additionele uitkering van ons kabinet slechts een verlies van €9 miljoen. €9 miljoen in de mise klinkt toch echt anders dan een plus van €2 miljoen.

Deze truc wordt trouwens al jaren achtereen uitgehaald, het is niet voor niets dat de Algemene Reserve van de gemeente alleen nog maar op papier bestaat. Zo was het geraamde tekort in 2010 ook al €9Mio met als gevolg dat de Algemene reserve nu definitief door de hoefjes is gezakt. Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Alles op rood en het gevolg is bekend.

Helemaal bijzonder wordt het wanneer ons bestuur stelt de komende jaren wél €6 miljoen per jaar over te gaan houden. €4,5 daarvan wordt als buffer aangehouden om komende rijksbezuinigingen op te vangen. Het restant wordt middels de inmiddels beruchte Omgekeerde Balanssanering contant gemaakt om frutselprojecten á la Culturele Hoofdstad 2018 in de vaart der volkeren te doen landen én verliezen op de grond exploitatie mee weg te poetsen.

Aan het begin van deze College periode wist ons bestuur zelf(!) het volgende te melden: ‘Op basis van de thans beschikbare informatie moet worden uitgegaan van een overheidstekort van € 30 à 40 miljard. Bij een dergelijk tekort moet rekening gehouden worden met een daling van het gemeentefonds van € 3 miljard wat weer een structureel nadeel voor de gemeente Leeuwarden betekent van uiteindelijk ca € 20 mln per jaar.

De toenmalige inschatting van Rijksbezuinigingen van €30 miljard blijkt akelig nauwkeurig uit te komen. De gemeente heeft aan bezuinigingen een slordige €11 miljoen in de planning en moet dus nog €9 miljoen bij elkaar bedenken. Dat is dan precies twee maal de gepresenteerde buffer van €4,5 miljoen. Tel daar nog even de tekorten van Caparis bij op en de salarisverhoging van de ambtenaren en in plaats van geld over hebben we geld tekort. Een slordige €5 miljoen. Hoezo de gemeente zit er warmpjes bij? Artikel 12 loert om de hoek …

Iedereen in Nederland moet de tering naar de nering zetten én gaatjes bij prikken in de broekriem en ondertussen verjubelt ons College de stille reserves. Daarmee worden de noodzakelijke bezuinigingen over de gemeenteraads-verkiezingen heen getild, maar ze gaan echt komen. Gelukkig kunnen we wellicht in 2018 wel genieten van de culturele hoofdprijs. Een kwestie van tijd en prioriteit …