De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2012

De ‘omgekeerde balanssanering’ – cosmetisch gefreubel

donderdag, maart 29th, 2012

Om extra geld vrij te maken wil ons stadsbestuur overgaan tot een zogenaamde ‘omgekeerde balanssanering’. Kort door de bocht komt dat erop neer dat de te ontvangen bijdragen van Rijk & Provincie bedoeld voor infrastructurele werken (b.v. de Haak om Leeuwarden) deels (€24Mio) worden gestort in de algemene reserve. De afschrijvingskosten op die infrastructuur worden daardoor €1,5Mio jaarlijks hoger en dat bedrag – kan – in lengte van jaren – worden gedekt uit het jaarlijks verwachte positieve rekeningresultaat.

Daarbij zijn er vier vragen welke beantwoord moeten worden. Ten eerste – waarom zou je €24milioen willen vrijspelen? Ten tweede mag dat technisch op deze wijze – vindt de eigen accountant en de toezichthouder deze move goed? Ten derde – is het financieel haalbaar – heeft de gemeente in lengte van jaren €1,5Mio over om de hogere afschrijvingslasten te betalen? En tot slot – moet je het op deze manier schuiven met toekomstig geld wel willen? Aanvullend volgt logischerwijze de vraag – wat gebeurt er wanneer het College dit niet doet?

De gevonden €24 miljoen is min of meer al uitgegeven, de helft om de verliezen op de grondpositie mee te betalen. Dan nog €5 miljoen om het ingrijpen op de sociale paragraaf mee uit te stellen (Wet werken naar Vermogen), vervolgens nog €0 tot €5 miljoen om de reserve te versterken en het restant voor ‘impulsen voor de stad’ – lees: Culturele Hoofdstad 2018. De miljoenen vliegen je om de oren. De vraag waarom je deze exercitie zou willen uitvoeren is daarmee wel beantwoord.

Mag het technisch? Daarover zijn de meningen verdeeld – volgens de eigen accountant wél. Maar vraag een accountant was 1 + 1 is – én het antwoord zal luiden – ‘wat wilt u vandaag dat er uitkomt’. De toezichthouder gemeente financiën denkt er beduidend genuanceerder over – het is technisch buitengewoon complexe materie. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat na het doorvoeren van deze ‘omgekeerde balanssanering’ het bestuur teruggefloten gaat worden. Alleen is het dan te laat en zit een volgend College met de gebakken peren.

Is het financieel haalbaar? Het antwoord daarop is een volmondig nee. De gepresenteerde structurele ruimte van €1,5 miljoen waaruit deze actie moet worden betaald is achterhaald. Alleen al Caparis heeft een begroting ingediend voor 2012 met een tekort van €6 miljoen waarvan 22,1% voor rekening komt van Leeuwarden. Die Caparis tekorten zullen de komende jaren alleen maar oplopen en naar eigen zeggen verdubbelen. De bezuinigingen op het gemeentefonds zullen het dubbele zijn van de huidige inschatting – welk kabinet er ook zit. En de tekorten op de bijstand zullen ook echt niet afnemen. Ergo – rien ne va plus, het geld is niet meer van u. De budgettaire ruimte om een ‘omgekeerde balanssanering’ toe te passen – zelfs als het zou mogen – is non-existent.

Moet je het willen? Dat is een politieke keuze. Ter linker zijde mag men graag Sinterklazen – het is niet voor niets dat Joop de Uyl als grootste Sinterklaas aller tijde bekend staat. Het huidig stadsbestuur hoopt nog steeds dat er een nieuw kabinet komt waarvan de voorman uitgerust met mijter en staf – te paard en niet met de auto – de lokale kas komt redden. Bedenk daarbij dat de gepresenteerde structurele ruimte niet bestaat uit bezuinigingen maar uit belastingverhogingen (€1Mio rioolrechten & €500.000 verhoging parkeerbelasting). Je verhult voornamelijk de komende twee jaar dat het geld op is – en ja, volgend jaar zijn er weer verkiezingen, dus dat komt mooi uit.

Wat gebeurt er, wanneer je deze boekhoudkundige frats niet uitvoert? Dan moet je twee jaar eerder beginnen met bezuinigen én dat kan ook. Gezien het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat de frase ‘de gemeente zit er warmpjes bij’ slechts het cosmetisch verhullen van de werkelijkheid is.

Dit College creëert haar eigen inflatie

maandag, maart 5th, 2012

Het was deze week weer de Dik voor mekaar show, ja hoor … dáááááááááár is die weer … de blauwe gemeentelijke enveloppe. Jaarlijks één van de grotere ergernissen voor de ontvangers daarvan, niet omdat het geld kost – en elk jaar steeds meer geld – maar omdat het voor de distributeur in deze een loterij zonder nietten betreft. Bezwaar maken is nog slechts een formele exercitie, gelijk krijgen is feitelijke onmogelijkheid. De adviezen van de adviescommissie worden dé facto slechts gevolgd voor zover zij in het nadeel zijn van de bezwaarmakers

In Zuiderburen is recentelijk bij de ingang van de wijk, het bord ‘inrijden op eigen risico verwijderd’ en formeel is Zuiderburen daarmee de status van bouwput ontnomen. Het zou mijns inziens toch van enige compassie tonen, wanneer het verwijderen van dat bord tezamen was gegaan met één van de meer eloquente toespraken van onze burgemeester, eventueel gelardeerd met het uitdelen van de broodnodige zwemvesten aan de genodigden. Wellicht is de bedoelde toespraak er wel degelijk geweest, maar was deze ook weer dermate kort, dat ik hem in het toch nog tijdens het groene stoplicht, heb weten te missen.

Het enige wat verder altijd op tijd komt en schijnbaar elk jaar méér op tijd, is die blauwe enveloppe. Ik kan mij nog herinneren dat deze bizarre nota vroeger na de zomer werd ontvangen en wanneer het huidig tempo nog een paar jaartjes aanhoudt kunnen we hem wéér na de zomer tegemoet zien. Alleen dan in het jaar voorafgaand aan het bedoelde belastingjaar. Pak je toch éénmalig een compleet rondje extra mee … of zou dat al eens het geval geweest zijn ..?

De gemeentelijk berekeningsmethodiek getuigt al helemaal van een vermeend utopische omgeving. De gemeente calculeert namelijk niet met tarieven en tariefsverhogingen, maar met gewenste verhoogde opbrengsten. Zou ons college ook modern rekenkundig onderwijs hebben genoten en als uitvloeisel daarvan geen kranten meer lezen. De opbrengsten worden slechts verhoogd met het inflatiepercentage en mochten die opbrengsten te hoog zijn, dan corrigeren we dat in een volgend boekjaar. Het surplus aan opbrengsten over vorig jaar was €700.000,- en dat bedrag is nog nooit teruggegeven!

Voor de OZB impliceert deze – reken naar mij toe – calculatiemethode een effectieve verhoging van 6,81% voor de woning bezitter. Je kunt discussiëren over de verwachtte inflatie over 2009, maar een discussie over een percentage van 6,81% lijkt mij ietwat over-enthousiast. Voor de rioolrechten van eigenaren geldt hetzelfde, een stijging van 8,57%. Niet alleen is deze wijze van calculeren de omgekeerde wereld, het College creëert haar eigen inflatie! Overigens worden ook de kosten van de rioolrechten gerelateerd aan de waarde van de woning. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de shit waarin een villabewoner zit, duurder is dan die van onze bewoners van een sociale huurwoning. Blijkbaar wordt er door eigen woning bezitters beduidend meer stront geproduceerd .. ??

Door op deze manier te blijven tellen, hoeft ons bestuur nooit de tering naar de nering te zetten. Alle leuke plannen en over de schutting-duw acties van echt geld, kunnen integraal worden afgewenteld op de arme betalers van OZB. Dat dát toevalligerwijze uitsluitend woning-eigenaren en ondernemers zijn, is een gelukkig samengaan van omstandigheden. Dat de grondslag (WOZ waarde) nu nog op peildatum 1 januari 2008 valt, verdoezelt de hoogte van de werkelijk ongeremde behoefte aan geld. De gemeente kent geen crisis, zij kent alleen maar een kraan waaraan gedraaid wordt om er geld als water uit te laten komen. Wanneer die kraan maar lang genoeg openstaat, verzuipen we uiteindelijk allemaal.