De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2011

Leeuwarden energieneutraal … tuurlijk in 3520 AD (De realiteit ontkend)

vrijdag, november 25th, 2011

Leeuwarden heeft zich de ambitie gesteld om over 9 jaar fossielvrij te zijn of energieneutraal, dat is dan in 2020. Wat dat is ‘fossielvrij’ of ‘energieneutraal’ – nobodies knows – en waarom dan, weet ook al niemand. Een plausibele definitie die ik terug vond luidt;

Een energieneutrale gemeente houdt zich niet bezig met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar richt zich op een nieuwe, duurzame energievoorziening. Ale energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, moet duurzaam binnen de gemeentegrenzen worden opgewekt. Er mag nog fossiele brandstof zoals aardgas gebruikt worden, mits een zelfde hoeveelheid duurzame energie dit compenseert.

Een grove berekening leert dat de stad Leeuwarden jaarlijks circa 22 Peta Joules aan energie verbruikt én om de ambitie te bereiken moet dus binnen de gemeente Leeuwarden voor die hoeveelheid energie zogenaamde duurzame varianten gevonden worden. Waar hebben we het dan zoal over?

Dat betreft ongeveer 6.100+ miljoen kilowattuur. Zou het geplande windmolenpark in Urk 100% rendement genereren (1,4 miljard Killowatt-uur), dan hebben we – om de doelstelling te bereiken – 4,3 windmolenparken á la Urk nodig binnen de gemeente Leeuwarden. In werkelijkheid een viervoud daarvan, domweg omdat het rendement van dat windmolenpark onder de 25% ligt. Soms waait het niet, soms waait het te hard en soms is de windmolen domweg stuk en soms is er geen behoefte aan al die stroom (’s nachts).

In totaal gaat het dan om de energie van een kleine 1500 windmolentjes – maatje giga-max. De totale oppervlakte van Leeuwarden is circa 12.000 voetbalvelden groot. Ergo op een oppervlakte van elke 8 voetbalvelden staat er dan zo’n windmolen. In het midden, in alle windrichtingen over de gehele oppervlakte van Leeuwarden (80 vierkante kilometer excl. water).

Een investering van vele miljarden – en na aftrek van de opbrengst is er nog altijd 3,9 miljard plus nodig aan subsidie om in de buurt te komen. En dan hebben we het niet over nieuwe Griekse Drachmen. Bij een begrote opbrengst Onroerende Zaak belasting voor 2012 van een slordige €24 miljoen (daarover in december meer) én veronderstellende dat die opbrengst uitsluitend en alleen gebruikt gaat worden om Leeuwarden energieneutraal te maken – moet de belastingbetaler 175 (!) jaar betalen voordat de investering is gedekt. Omgekeerd moet de OZB rekening naar €20.000 jaarlijks om ook maar in de buurt te komen van 2020. Een ieder die géén OZB betaalt moet dan ook €20.000 jaarlijks aan salaris of uitkering inleveren … om deze zelf bedachte ambitie maar even te relativeren.

Concluderend. Wanneer wij de komende 175 jaar de volledige opbrengst van de OZB aanwenden om Leeuwarden energieneutraal te maken met windhandel én die windmolens het 175 jaar blijven doen én die windmolens 175 jaar compleet onderhoudsvrij zijn én de technologie 175 jaar stil blijft staan, is Leeuwarden in het jaar 2.186 AD energie neutraal.

Wanneer voornoemde vooronderstellingen maar voor de helft bewaarheid worden, mogen we blij zijn wanneer we het jaartal 3520 gaan halen. Ambities zijn prima, maar sprookjes in deze vorm getuigen van minachting voor de realiteit én daarmee zelfs van minachting voor de religie van de klimaat-alarmisten.

Energieverbruik Nederland in Petajoules (CBS) – http://bit.ly/rKun6T

Omrekening van PJ naar Mkwh – http://bit.ly/rXRx2W

Opbrengst Windmolenpark Urk – http://bit.ly/udsbMm

Onderzoek rendement windmolens UK 2008 t/m 2011 (22%) – http://bit.ly/gOW3g4