De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for oktober, 2011

Cohen gaat niet met gratis geld strooien

zaterdag, oktober 29th, 2011

Recentelijk reageert de heer Jelle de Visser op kritiek richting zijn perceptie van de Leeuwarder begroting. Daarbij haalt de PvdA feit en fictie door elkaar, zij zit overduidelijk nog in de ontkenningsfase. Zo wordt er gememoreerd aan de bezuiningen die dit kabinet aan de lokale overheden heeft opgelegd. Die bezuinigingen moeten nog komen en daarin is in de begroting géén rekening gehouden. De huidige tekorten zijn één op één te relateren aan het vorige PvdA/CDA/CU kabinet.

Zo laat het Leeuwarder deel van het tekort bij Caparis zich becijferen naar oplopend circa €4Mio per jaar. Wie het in de meerjaren raming terug vindt, laat het mij even weten. Het tekort op de bijstand ter hoogte van €15 Mio over 2011 is bij begroting opeens evenzeer opgelost. Hoe? Niemand heeft het kunnen vinden. Juichend verhaalt de gemeente over een buffer van €7Mio die die klappen zou kunnen opvangen, maar de waarheid gebiedt te zeggen dat die buffer al op is. De helft van die buffer moet gerealiseerd worden in de volgende college periode – papier is geduldig – en de uitkomst van de financiële tussenrapportage over 2011 (Turap) heeft de andere helft opgesoupeerd. Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. De algemene reserve is door de hoefjes gezakt.

De heer de Visser gokt nog steeds op een voorbij snellende meneer Cohen, uitgerust met mijter rijdend op een witte schimmel, die gratis geld rondstrooit. Zelfs wanneer die wens nog vóór de binnenkomst van Sinterklaas zou worden ingewilligd, gaat er aan deze waarheid niets veranderen. Sterker nog, het zijn juist de Leeuwarder coalitie partijen geweest die het bestuursakkoord hebben afgewezen waarin letterlijk stond opgenomen dat tekorten op de bijstand over 2011 in rekening gebracht konden worden bij het Rijk. Het afwijzen van dat bestuursakkoord is een dure grap, deze move heeft ieder (!) Leeuwarder gezin €500,- gekost – met recht een Sinterklaas cadeautje van ons bestuur.

Buitengewoon merkwaardig is dat de gemeente de gewenste opbrengst kan begroten, waarbij aantal maal tarief slechts afgeleiden blijken te zijn. Die tarieven heb ik nog nooit zien dalen, de kraan lekt niet eens, hij staat voluit open. Al jaren. Het beslag wat de gemeente legt op inhoud van de huishoudbeurs van haar ingezeten wordt alleen maar groter, of die beurs leeg is of niet. En om dat uit te leggen neemt het aantal communicatie medewerkers en politieke ondersteuning alleen maar toe.

De tot op heden gerealiseerde bezuinigingen laten zich samenvatten tot €2.500 op de beiaardier en €750,- op de antidiscriminatieprijs. De rest bestaat uit boekhoudkundige trucs zoals verlengde afschrijvingstermijnen en ingeboekte aanbestedingsvoordelen. De enige bezuiniging die wethouder koster wel wist te realiseren (€310.000 op de brede scholen) is nota bene door de fractie van de heer de Visser (PvdA) per kerende post ongedaan gemaakt.

Zoals de heer de Visser terecht opmerkt is het waarheidsgehalte van de meerjaren raming twijfelachtig. Dat is deels een logisch gevolg van meerdere jaren ramen, niemand kan immers in de toekomst kijken. Wel weten we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de nu gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen ontoereikend zullen zijn. Het nieuwe toverwoord van ons bestuur luidt ‘Mid Term Review’, een ander woord voor ‘wij opteren voor het doe niets alternatief’ en blijven hopen op een man met een mijter op een witte schimmel. We houden de handen voor de ogen en zien het niet, dus het is er niet.