De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for september, 2011

Schaf voor ZZP’ers de vermogenstoets bij minimabeleid gewoon af

zaterdag, september 17th, 2011

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben – met dank aan ons kabinet – sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook het kwijtscheldingsbeleid toe te passen voor kleine ondernemers.

Achtergrond van deze wijziging is dat kleine zelfstandigen anders dan werknemers en uitkeringsgerechtigden in de huidige regeling geen aanspraak konden maken op kwijtschelding voor hun lokale belastingen als zij op of onder de bijstandsnorm raken.

Om deze ongelijkheid op te heffen hebben kleine zelfstandigen met een gering inkomen en zonder vermogen voortaan dezelfde kwijtscheldingsmogelijkheden gekregen als niet-ondernemers voor de lokale belastingen die niet met de uitoefening van het bedrijf te maken hebben.

Het moge duidelijk zijn, dat ik daarmee bijzonder gelukkig ben – eindelijk het als rechtsongelijkheid gevoelde verschil tussen kleine ondernemers en de rest opgeheven. Maar er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk en wel in de vorm van het afschaffen van de vermogenstoets voor ondernemers. Indien de ondernemer een ‘vermogen’ heeft hoger dan €25.000,- komt deze ondernemer nog steeds niet in aanmerking voor de faciliteiten van het lokaal kwijtscheldingsbeleid.

Om te beginnen is welke vermogens toets dan ook, ter principale onjuist. Toen dat vermogen werd opgebouwd is daar namelijk al belasting over betaald. Verder wordt middels de vermogensrendement heffing jaarlijks 4% van dat vermogen toegerekend aan het – weer te belasten – inkomen. Het hebben van een spaarpotje telt dus opeens dubbel mee.

Lokale belastingen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen wat dus ook betaald zou moet kunnen worden uit een jaarlijks terugkerend inkomen en niet uit het jaarlijks interen op vermogen. Dan heet het ‘afromen van de spaarpotje’, waarmee het weer een vermogens belasting wordt en die bestaat al in de vorm van die gememoreerde fictieve vermogensrendementsheffing. We hebben met 90% van de wereld belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, behalve met het eigen spaarpotje.

Er zijn ook een aantal praktische argumenten. Als die kleine ondernemer al een ‘vermogen’ heeft, wat is de waarde daar dan van? De ondernemer kan wel de eigenaar van de Nachtwacht zijn én wat is die Nachtwacht dan waard? In de regel staat dat ‘vermogen’ niet op de bank maar bestaat dat uit een debiteurenpositie en vaste activa. Een bedrijfspand is niet zomaar te verkopen om een gemeentelijke belasting te betalen. Het verhogen van een hypotheek op dat pand is ook niet echt oplossingsgericht. De ondernemer meldt zich niet uit weelde bij het vrijstellingen loket. Wanneer de timmerman zijn gereedschap moet verkopen om de rekening te betalen, waarmee gaat deze kleine ondernemer morgen dan mee timmeren?

Je voelt nu het geschreeuw al aankomen dat het niet de bedoeling is om elke miljonair vrij te stellen van het betalen van de OZB rekening. Maar dat gebeurt ook helemaal niet, immers 4% van de vermogen overschrijdt ruimschoots de inkomenstoets. De volgende standaard opmerking staat ook al klaar – waar gaat de gemeente dat van betalen, het geld is immers op.

Een non-argument. Voor niet ZZP’ers is het vrijstellingen beleid ook al een zogenaamde open eind regeling. Tegelijkertijd is doelgroep bij de belastingdienst met naam en rugnummer bekend en kunnen vrijstellingen volledig geautomatiseerd worden verstrekt. Wanneer de vermogenstoets voor ZZP’ers vervalt, scheelt dat zoveel ambtenaren dat de kosten voor de gemeente zelfs wel eens ten gunste van de gemeentelijke kas zouden kunnen uitvallen.

Kortom – er is veel voor te zeggen om de vermogenstoets voor kleine ondernemers voor het minima beleid gewoon af te schaffen. Het scheelt een keur aan regelgeneuzel (deregulering) en de betreffende ondernemers krijgen een faire kans om de crisis uit te zitten. Zolang dat niet is geregeld, moet de gemeente de bestaande vermogens toets maar ‘ruimhartig en praktisch’ toepassen. Dat is immers ook staand beleid voor niet ZZP’ers.