De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2011

Fryskers

maandag, augustus 8th, 2011

In Leeuwarden rijden van die zogenaamde Fryskers rond want het bon ton om voor openbaar vervoer te zijn. Alleen is de gemiddelde bezettingsgraad van die busjes nauwelijks hoger dan één en dat is dan inclusief de chauffeur. Wie op prime time eens in het centrum van de stad gaat kijken hoeveel mensen er in stappen, heeft aan een telraam van groep één van de lagere school genoeg.

In 2010 naam het aantal passagiers met meer dan 6% af (minus 227.000 passagiers) en er is geen enkele reden om aan te nemen dat er opeens een kentering zal plaats vinden. Of je het openbaar vervoer gratis maakt – of al zou je zelfs geld toegeven – mensen willen er in de stad blijkbaar geen gebruik van maken. De kosten van een kaartje spelen overduidelijk een ondergeschikte rol bij de keuze om wél of geen gebruik te maken van de bus. Ik zou wel eens willen weten welke factoren daarbij wel een rol spelen, hoewel ik er zelf wel een paar kan bedenken.

Voorstanders van deze vorm van openbaar vervoer beweren altijd dat deze busjes goed zijn voor het milieu, ze worden zelfs met groen gas uitgerust. Wat er zo goed aan is voor het milieu om lege bussen te laten rijden, is mij een raadsel. De lege busjes stoppen zelfs te pas en te onpas midden op straat, zodat het verkeer daarachter met ronkende motoren ook stil staat. Het is maar wat je goed vindt voor het milieu. Het laten rond tuffen van deze Fryskers is daarbij ook nog eens echt niet gratis. Aan alle kanten worden er vooral fenomenale bedragen aan subsidie vervoerd.

Zo hebben we de halve stad vol gelegd met overbodige – en dus lege – busbanen. Zo hebben we zelfs een busbaan gehad (Stiens – Leeuwarden) waar de chauffeurs weigerden gebruik van te maken. De passagier werd door de bus heen geslingerd door de vele bochten en hobbels. Het kon wel eens goedkoper zijn om op een deel van deze onrendabele buslijnen gewoon taxi’s in te zetten. En anders hebben we nog wel een paar dienstauto’s over. Over maatwerk en dienstverlening gesproken.

Ook voor het openbaar vervoer geldt, dat moderne technologie – het inzetten van Internet – veel rendementsvoordeel kan opleveren. Laat belangstellenden maar van te voren (thuis) aangeven dat zij vervoerd willen worden – en wat ze daarvoor willen betalen. Op basis daarvan kan bepaald worden óf en zo ja welk transportmiddel daarvoor het meest geëigend is. Of zelfs dat het goedkoper is om taxi langs te sturen. Geef die nutteloze busbanen vrij voor vrachtvervoer én die taxi’s en dan komen we allemaal waar we zijn willen.