De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2011

Voorziening Bijstandsdebiteuren – het opleuken van het resultaat

donderdag, april 28th, 2011

Afgelopen dinsdag werd door de raad van Leeuwarden de jaarrekening over 2010 vastgesteld. Een jaarlijks ritueel, waarbij iedereen van te voren nog verduidelijking op een aantal vragen kan krijgen. Uiteindelijk behoort dan die jaarrekening een getrouw beeld te geven over de samenstelling en hoogte van het eigen vermogen en het rekeningresultaat van de gemeente. Het gepresenteerde verlies over 2010 bedroeg give or take €1 miljoen euro.

Wat ik in mijn huishoudboekje niet kan, kan binnen de gemeentelijke boekhouding wél. Door te schuiven met geld en het boeken van papieren winst, kan vrijwel elke gewenste uitkomst worden gepresenteerd. Vraag een accountant hoeveel één plus één is en het antwoord luidt – wat had u er vandaag uit willen laten komen? Dingdong, dat is het juiste antwoord, u mag door voor de koelkast.

Zo staat er een grappig bedrag van €8.497.000 in de jaarrekening aan (per direct) te vorderen van bijstandsdebiteuren. Voor dat bedrag heeft de gemeente rekeningen verstuurd aan haar clientèle voor onder andere vervallen aflossingsverplichtingen en geconstateerde bijstandsfraude. De ervaring leert dat grofweg de helft daarvan zeker niet gaat worden ontvangen om een diversiteit aan redenen. Die redenen lopen uiteen van ‘de fraudeur is zoek’ tot ‘de debiteur heeft geen inkomen’ etc. etc. Mij kunnen ze altijd wel vinden voor de bezorging van de blauwe enveloppe, maar een bijstandsfraudeur op de schouder kloppen is blijkbaar van een geheel andere orde.

In een grenzeloos optimistische bui, wist de wethouder Florijn zich te laten ontvallen dat soms zelfs na 10 jaar nog wel wat wordt ontvangen. Feit is dat iedereen zich realiseert dat zulke uitzonderingen sporadisch zijn en daarvoor werd in het verleden een reserve aangehouden (technisch een voorziening). Begin 2010 was de hoogte van deze voorziening €5,2 miljoen – zijnde het totaal aan vorderingen ouder dan 2 jaar. Men schatte in dat 67% van de vorderingen nooit zouden worden ontvangen. Nog een cappuccino? Nee, die is gratis en de volgende ook. Wij calculeren in dat u 2/3 van de nota toch niet betaald.

Wat schetst te verbazing? Onze bijstandsdebiteuren zijn triple A debiteuren geworden, modelburgers, een voorbeeld voor heel Nederland. 40% van de clientèle heeft acuut zijn leven gebeterd en betaald voortaan nog voordat de rekening ontvangen is. Het percentage van de voorziening kon plotsklaps neerwaarts worden bijgesteld van 67% naar 37%! Onze schone stad heeft een duurzaam genezende werking op de betalingsmoraal van haar inwoners. Van de genoemde voorziening is €1,9 miljoen niet meer nodig en dat scheelt een slok op een borrel bij het presenteren van een meer aangenaam rekening resultaat.

Vorig voorjaar was al aangekondigd dat de bedoelde voorziening wellicht kon worden bijgesteld op basis van de ervaringscijfers. Zou kunnen. Gevraagd naar die ervaringscijfers blijken die überhaupt niet eens aanwezig. Een ouderdomsanalyse van de bijstandsdebiteuren was domweg niet voorhanden. Tel daarbij op dat de ervaringscijfers in het bedrijfsleven wel aanwezig zijn én debiteuren ouder dan 90 dagen niet bancair kunnen worden gefinancierd. In dat licht bezien zou de hoogte van de gemeentelijke voorziening voor de wanbetalende clientèle niet verlaagd – maar verhoogd moeten worden.

De crux is gelegen in een correcte inschatting van de hoeveelheid missers in de portefeuille. Dat heeft onder meer te maken met het incassobeleid. Hoe eerder en harder er wordt opgetreden, hoe hoger de succesratio zal zijn. Iemand na 5 jaar nog een briefje sturen met ‘wellicht is aan uw aandacht ontschoten etc. etc. ‘is logischerwijze een kansloze missie. Voor hetzelfde geld, moeten dat soort briefjes tegen die tijd worden gericht aan de erven van onze debiteur.

De beste manier om de schade binnen de portefeuille bijstandsdebiteuren te bepalen is een héél andere. Verkoop de bijstandsvorderingen per opbod via Internet aan de meest biedende – legio professionals hebben daar een digitale marktplaats voor gecreëerd. Dan weet je direct tot op twee cijfers achter de komma voor welk bedrag je het schip ingaat. Niet leuk, wel duidelijk. Daarmee behoort het opleuken van het gemeentelijk rekeningresultaat via dit soort boekhoudkundige trucs direct tot het verleden. En misschien valt het mee en kan er nog wel meer vrijvallen. Je weet het niet.

Dit jaar zal er dan eindelijk een onderzoek komen naar de feitelijke betalingsmoraal van de doelgroep (ouderdomsanalyse) én ik mag toch aannemen dat genoemde suggestie onderdeel zal uitmaken van dat onderzoek. Ik wacht in spanning af.

Het Leeuwarder Scholen Kartel – de artikel 9 route

zondag, april 3rd, 2011

De Voortgezet Onderwijsscholen scholen in Leeuwarden hebben gekozen voor een gesloten systeem van toelating. De toelating vanaf de basisschool vindt niet meer plaats op basis van (uitsluitend) de CITO scores, maar vooral op basis van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen 3 jaren. Op zichzelf een prima gedachte om de carrière van de leerling niet afhankelijk te maken van een goede of minder goede testweek.

Vol trots weten de deelnemende scholen dan ook in de Leeuwarder Courant te vermelden, dat daarmee het ‘shoppen’ voor het beste onderwijs door de ouders eindelijk voorbij is. Waarom zouden ouders niet meer mogen shoppen voor het beste onderwijs? Waarom zitten wij in Leeuwarden opgezadeld met een onderwijskartel? Na de fusie tussen de SSG en de RSG werd de keuze al drastisch beperkt en nu sluiten de restanten van het voortgezet onderwijs zich aan bij een gemeenschappelijk aanname beleid.

Vanuit de scholen wordt dit onderwijskartel met de beste bedoelingen gevormd, dat wil ik direct aannemen. Voor de eigen financiering hoeven de scholen dan in ieder geval niet met elkaar te concurreren om dezelfde leerling aan de poort. Er is daar zelfs een eigen website voor in het leven geroepen, weliswaar iets gedateerd – de open dagen zijn voorbij, maar toch … http://www.vo-leeuwarden.nl/pagina/3/algemene-informatie.html

De ouders die aan deze dwang en dit onderwijskartel willen ontsnappen moeten hun kindertjes naar de HAVO in Grou sturen. Maar ook Sevenwolden zal mettertijd vast en zeker deelgenoot van dit hoofdstedelijke onderwijs kartel gaan uitmaken. Al was het alleen al omdat de gemeente waar Grou nu nog in ligt ophoudt te bestaan.

De voortgezet onderwijsscholen presteren in het Noorden duidelijk ondermaats, een enkeling zelfs zwak – http://www.lc.nl/friesland/regio/article13377403.ece/Inspectie%3A-Voortgezet-onderwijs-moet-beter-presteren De oorzaak daarvan wordt door het onderwijs gelegd bij het instroom niveau van de kinderen, want dat is gemakkelijk. En gemakkelijk bij te stellen – selectie aan de poort, een stuk gemakkelijker dan beter onderwijs geven. Om iemand met een gymnasium advies met een VMBO diploma de school te laten verlaten vraagt van het onderwijsgevende corps nu eenmaal minder toegevoegde waarde dan omgekeerd.

Wanneer je als scholen daar nou eens een gesloten front aanlegt, kun je elders verbeterslagen maken door twee- of zelfs drietalig onderwijs te gaan geven. Dat is sexy in onderwijsland – net zoals het rondstrooien met laptops. En het klopt dat meertalig onderwijs een toegevoegde waarde kan hebben – mits de les wordt verzorgd door een native Fries- of Engelstalige docent én niet door een onderwijzer die af en toe naar de BBC kijkt. Het steenkolen Engels wordt met enige regelmaat opnieuw uitgevonden. Om over Duits óf Frans het maar te zwijgen.

Voor de ouders in Leeuwarden, die willen ontsnappen aan dit lokale onderwijskartel is er overigens een ontsnappingsmogelijkheid. Die staat logischerwijze niet op de site en iedereen zijgt er angstvallig over – de artikel 9 route. Wanneer u naar Leeuwarden verhuist en uw kinderen deden elders HAVO, dan moeten de scholen in Leeuwarden – logischerwijze – uw kinderen toelaten tot de HAVO. (artikel 9).

Feitelijk hoeven de kindertjes nooit elders HAVO gedaan te hebben, ze moeten ingeschreven hebben gestaan bij een HAVO – waar ook ter wereld. Wanneer het Leeuwarder onderwijskartel uw inschrijving weigert, schrijf uw kroost rustig elders in den lande in én ons lokale kartel kan niet meer om u heen. Ook weer opgelost.

De dames en heren hier zullen er alles aan doen om in hun weigering te volharden, maar ze hebben echt geen schijn van kans. Wet is wet, ook voor ons lokale onderwijskartel.