De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2011

Maak de wereld veilig, verbiedt de fiets

zaterdag, maart 26th, 2011

‘De complimenteur voor op de fiets’. Je krijgt het niet zo mesjogge bedacht – of de twee laatste leden van de fietsersbond krijgen altijd wel een bestuurder zo gek, die zich er voor leent om de complimenteur in ontvangst te nemen. Respect. Na een druk op de knop wordt er een compliment versterkt uitgesproken. Wanneer een kalende bovenmatig gespierd masculine persoon geconfronteerd wordt met de mededeling dat zijn haar zo schattig zit, moet je óf iets hebben met een ‘af fabriek’ turboknop óf daarna tijd over hebben om de restanten van je gebit bijeen te zoeken.

Alles om het fietsen comfortabel te bevorderen, want fietsen is CO2 innovatief eerlijk cradle to cradle neutraal gezond. Nou is fietsen veel, maar gezond is het niet. Als je iets voor een comfortabele omgeving wilt bedenken, zou je de stad juist fietsluw moeten maken. Maak de wereld veilig, verbiedt de fiets. De grootste fijnstof veroorzakers zijn fietsbanden. Ook voor automobilisten is de comfortabele fietser uiterst ongezond. Verzekeraars overwegen het rijden in een cabrio in de binnenstad al als additioneel risico te bestempelen. Voor de fietsers zelf trouwens ook.

Om de fietser tegen zich zelf in bescherming te nemen en het de oplossing van het klimaatprobleem een boost in de juiste richting te geven, ligt het heffen van accijnzen op fiets-kilometers voor de hand. Technisch is er geen beletsel, je rust de fiets uit met een transponder die het fietsverbruik meet en laat de bij behorende factuur door het CJIB automatisch incasseren. Rekening rijden voor fietsers – noem het de ‘Trapper’.

De politieke denkfout die altijd gemaakt wordt, is dat fietsers en auto’s bij het bezoek aan de stad Leeuwarden complementair zijn. Wanneer je automobilisten het leven maar zo zuur mogelijk maakt, komen ze voortaan op de fiets naar de stad. De feiten wijzen anders uit, weggepeste auto’s komen helemaal niet meer naar de stad en als naar de stad komen is het naar de stad Sneek oid. De opening van de nieuwe kelder het Zaailand heeft weliswaar een positief effect, maar dat kan zomaar nogal tijdelijk blijken. Ik hoop er het beste van – zien is geloven.

En met deze kronkel in het achterhoofd heeft ons bestuur een keur aan comfortabele – maar niets helpende – fietsdingetjes bedacht. Fietsbruggen waar niemand om gevraagd heeft en die nergens heen gaan, straks fietsers bij regen eerder én extra lang groen bij het stoplicht, een Park & Bike waar niemand gebruik van maakt, de complimenteur (en het is nog niet eens 1 april) – fiets-trappen die te stijl zijn etc. etc. Met als ultieme klapperrrrr … uiteraard de voorrang voor fietsers op minirotondes. Jaarlijks 70 fietsslachtoffers extra in Nederland, maar in Leeuwarden zie je tenminste aankomen, wie je later van het wegdek moet afpellen.

Die voorrang op minirotondes voor fietsers zal dan dit jaar eindelijk geëvalueerd worden. Ik zal de uitkomsten van die evaluatie vast even van een visionaire bespiegeling voorzien. Het werkt fantastisch, de doorstroomsnelheid voor fietsers is fenomenaal gestegen en die van auto’s amper meetbaar afgenomen. O ja – er is een ongelukje geweest met een beschadigd spatbord. Eigenlijk moeten fietsers voorrang krijgen op alle rotondes en nog beter is het om een integraal autoverbod af te kondigen op alle minirotondes binnen de gemeentegrens. Dan kunnen de fietsers ook comfortabel diagonaal oversteken.

Gegarandeerd worden oorzaak en gevolg weer door elkaar gehaald straks bij de evaluatie. Wanneer je maar genoeg automobilisten de stad uit jent, houd je geen auto’s over die voorrang moeten verlenen. Fietsongelukken op minirotondes worden niet separaat geregistreerd door de politie en zijn er dus administratief niet geweest. Administratief is fietsen inderdaad gezond. De eerdere tussentijdse evaluatie – waaruit het compleet en integraal mislukken van dit fietsvoorrang gebeuren bleek – werd al afgedaan als een frutsel stage verslagje …

Ik zie wel een aantal oplossingsrichtingen om de fietsers tegen zich zelf in bescherming te nemen en het klimaat vooruit te helpen. Betaald fietsparkeren tot 22.00, rekening rijden voor fietsers, luxetax bij de eerste aanschaf van circa 50%, een maandelijkse fietsbelasting afhankelijk van het gewicht van de berijder, CO2 adem-uitstoot tax, een verplichte jaarlijkse keuring van de technische staat van de fiets en de berijder en natuurlijk bordjes bij de bruggen: ‘Brug open, rustig afstappen’. Dan hebben fietsende bestuurders ook even de tijd voor de broodnodige zelfreflectie.

Leeuwarden Energieneutraal is een dure fopspeen

zaterdag, maart 5th, 2011

Leeuwarden moet van het huidige sentiment in 2020 ‘energie-neutraal’ zijn. Groningen doet ook mee. In Zutphen is men zo geschrokken van de hoeveel geld die daarmee zoek raakt, dat de doelstelling maar opgeschoven is naar 2047. In de hoop dat van uitstel afstel komt en dat is een goed idee. Maar wat is dat – energie-neutraal? Dat wordt er namelijk door niemand bij verteld.

Een energieneutrale gemeente houdt zich niet bezig met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar richt zich op een nieuwe, duurzame energievoorziening. Alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, moet duurzaam binnen de gemeentegrenzen worden opgewekt. Er mag nog fossiele brandstof zoals aardgas gebruikt worden, mits een zelfde hoeveelheid duurzame energie dit compenseert.

Een sigarendoos berekening leert dat je – wil je doelstelling realiseren – je er niet komt met klimaatbosjes en ambtenaren motiveren te gaan fietsen. De ‘Park en Ride’ voorziening, die bij McDonalds voor een vermogen is aangelegd, ligt er nogal ongebruikt bij. De ambtenaar wordt geacht daar zijn auto te parkeren om met een (leen-) fiets zijn weg te vervolgen, alleen weet vrijwel niemand dat die voorziening er ligt. Het gebruik is vooral beperkt tot de bezoekers van de McDrive die daar van hun biologisch eerlijke cradle to cradle hamburger genieten.

De urgentie om die energie neutraliteit te bereiken is ook compleet onduidelijk. Zij wordt vooral gedragen door angst voor klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen. Het klimaat veranderd niet en als het klimaat wel veranderd kun je afvragen of dat ongunstig is. Verder raken fossiele brandstoffen niet op – er is nog voor tenminste 250 jaar olie en voor meer dan 1500 jaar aardgas. De klimatofoben verwijzen naar het adagium dat ‘de beste wetenschappers het eens zijn’ en hebben zich de toegang het beleid veroverd. Dat is in Leeuwarden niet anders.

De ‘beste wetenschappers’ zijn het uitsluitend eens over het feit dat ze het er niet over eens zijn (agree tot disagree). De klimaatconferenties in Kopenhagen en Cacun zijn mislukt, domweg omdat wereldwijd de prioriteit non-existent is. In Duitsland waar graag naar verwezen wordt, is het CO2 gehalte niet afgenomen, maar zijn de miljarden die in windenergie werden gestopt integraal verbrand. Spanje idem, Spanje doet wanhopige pogingen om van die krankjorume subsidieregelingen af te komen. Het land dreigt er failliet aan te gaan. Het Scandinavisch model waar graag naar verwezen wordt … alleen in Zweden staan al 10 kerncentrales.

Leeuwarden ‘energie neutraal in 2020’ is de facto een onzinnig verhaal. Het fysiek verbranden van het geld – en de beleidsplannen daarmee annex – leveren op zich al meer Kilo Joules op, dan fietsende ambtenaren die klimaatbosjes bewateren. Klimaatneutraliteit is een hobby hype, die we zo snel mogelijk achter ons moeten laten. Het nieuwe bureau van burgemeester Crone heeft vast nog wel een lade over, waarin deze beleidsplannen CO2 neutraal innovatief cradle to cradle eerlijk duurzaam – voor de eeuwigheid – kunnen worden opgeborgen.

Ophouden dus met deze clowneske flauwekul en de tijd en energie stoppen in wel bestaande problemen. Me dunkt, die zijn er nog genoeg.