De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari, 2011

Uithuilen en opnieuw beginnen

zaterdag, februari 19th, 2011

Vorige zomer is de nieuwe website van de gemeente Leeuwarden gelanceerd – www.leeuwarden.nl De oude website was al een doorlopend drama en opmerkingen daarover werden standaard afgedaan met het ‘nog even geduld’ antwoord, er komt een nieuwe. De nieuwe is er, maar dat ik daardoor nou tot tranen toe beroerd ben, zou een understatement zijn. Dat een website bij de lancering al brak is, schijnen we heden ten dage te moeten accepteren, dat daar een half jaar later nog niets meegedaan is, blijkbaar ook. Tenenkrommend.

Een gemeentelijke website is bedoeld om de dienstverlening aan haar burgers te vergroten en als portal voor buitenstaanders die iets willen weten over Leeuwarden óf een potentieel bezoek aan Leeuwarden overwegen. Géén van beide doelstellingen wordt bereikt. De site is zogenaamd vraag gestuurd, maar de antwoorden op de gestelde vragen komen zelden bovendrijven. Leeuwarden wil zich citymarketing technisch profileren met ‘Leeuwarden Hofstad’ én ‘watertechnologie’. Noch het woord ‘Hofstad’ noch het woord ‘Water’ komt op de landingspage voor … tot zover de profileringsdrang.

Zoals de PvdA al opmerkte, krijgt degene die een vraag stelt over armoedebestrijding, geen antwoord. Daar kun je wat van vinden en ik vind daar het mijne van – tekenend is het wel. De VVD stelde al dat de website rammelt en gerammel is vaak een voorteken van een site die bezwijkt onder zijn eigen gewicht. GroenLinks omschrijft de ellende met ‘voor verbetering vatbaar’ – een herdefiniëring van het begrip eufemisme.

Voor €300.000 heeft de gemeente door een Amsterdams bureau iets laten optuigen, zonder daar zelf sturing aan te geven. Onbegrijpelijk. Alsof we hier geen Hogescholen hebben, geen ter zake wel deskundige ROC’s of een keur aan bedrijven die het wel kunnen. Internet als infrastructuur om je klanten te bedienen, is hier een blijkbaar onbegrepen concept. In de regio zitten tientallen website bouwers, die internationaal opereren en de gemeente Leeuwarden heeft ze niet kunnen vinden. Je had op zijn minst advies kunnen inhuren.

Een fatsoenlijke en functionerende website bouwen is geen rocket science. Wie een beetje om zich heen klikt, kan er zo tientallen aanwijzen. Wanneer onze wethouders een korte vakantie plannen, komen ze die zelf toch ook tegen? Had even gebeld met bijvoorbeeld de collegae in het Amsterdamse – had een hoop ergernis kunnen voorkomen.

Op gemeentelijk niveau, zit het er blijkbaar niet in. Het heeft een hoog gehalte van ‘ik heb een website, dus ik besta’. De knop moet om. Het is een mooi plan, maar wanneer het niet geautomatiseerd – al dan niet via de website – georganiseerd kan worden, gaan we het niet doen. Tijden zijn veranderd en de website is leidend, al het andere is slechts daarvan een afgeleide. Dát moet in hoog tempo tussen de oren landen. In plaats van passief achterover te leunen, mag je van het bestuur verwachten dat zij actief de boer op gaat én actief haar burgers digitaal informeert.

En wat staat er prominent op de homepage van de gemeentelijke site vermeld? De routebeschrijving naar het stadskantoor! Toe nou. Als ik naar het stadskantoor wil, tik ik mijn TomTom wel in. Alleen de GPS coördinaten van dat stadskantoor zijn op de site dan weer onvindbaar.

Sociale media zoals Twitter, Facebook etc. … non-existent. Een verklaring van goed gedrag digitaal aanvragen – hetzelfde laken een pak. Een virtueel loket, met een ambtenaar op het scherm óf een chatsessie – allemaal veuls te nieuwerwets. Mobiele toegang? Voor het digitaal doorgeven van een melding is een DigiD nodig. Waarom? Komt er dan een bot de lantaarnpaal repareren? Bovendien is voor het bedrijfsleven de DigiD nou net afgeschaft en vervangen door e-Herkenning!

Ja, maar niet iedereen heeft Internet – ook zo’n dooddoener. Zelfs mijn oma van 90 heeft Internet. Maar in voorkomende gevallen stuur je de ambtenaar met een laptop naar de klant om samen op de gemeentelijke website de vraag van de klant te beantwoorden. Over gemeentelijke dienstverlening gesproken.

Dit is een typisch gevalletje van jammer, maar helaas. Deze website was een goed bedoelde poging, die helaas mislukt is. Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Dan maar even slikken en het met de kennis van gisteren, het nu wel goed gaan doen.

Niet wéér drie jaar gaan draaien aan de niet bestaande knoppen, in de hoop dat het beter wordt. Het wordt niet beter. Morgen niet én over drie jaar ook niet. Uithuilen en opnieuw beginnen, het is niet anders.

Duurzaam de hoax voorbij …

vrijdag, februari 11th, 2011

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden en onze bestuurders hobbelen vrolijk met de massa mee. Full sustainable City – niemand weet wat het is, maar er gaat wel serieus geld in om. Leeuwarden, duurzaamste stad van Nederland, in 2020 fossiel brandstof vrij (vrij naar de sprookjes van Grimm). Led verlichting, milieuboxen en recentelijk de label AA wasmachines die nog uitsluitend vanuit de bijzondere bijstand vergoed mogen worden. De terugverdientijd van zo’n wasmachine is overigens 13,2 jaar en overstijgt de levensduur daarmee aanzienlijk. Als je de armen vooral armer wilt maken moet je ze duurzaam opzadelen met een duurzame label AA wasmachine.

Wat er ook bedacht wordt, telkens wordt duurzaamheid er met de haren bijgesleept om een nieuw plan te verdedigen. Alles onder de noemer ‘help, het klimaat verandert’, ‘de duurzame CO2 uitstoot’, ‘de zeespiegelrijzing’ en bedenk er nog maar een paar. In 1970 was de nieuwe ijstijd nog in aantocht en tegenwoordig is die nieuwe ijstijd blijkbaar duurzaam afgevoerd en vervangen door oververhitting. Wanneer je het maar vaak genoeg herhaalt, gaat iedereen het vanzelf geloven, zo lijkt het credo van al die nalieve clubs en bestuurders te zijn.

Het klopt dat het klimaat verandert. Dat is maar goed ook, als het klimaat niet zou veranderen, zou er pas serieus een probleem zijn. In hoeverre dat klimaat verandert zijn de klimaatdeskundigen het niet over eens, of zelfs hartsgrondelijk over oneens. De klimaatgelovigen roepen dat het warmer wordt en de klimaatwetenschappers kunnen dat niet plaatsen binnen het referentiekader. In de middeleeuwen was het beduidend warmer dan nu.

De CO2 uitstoot neem toe … ook zo’n hoax. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is toegenomen gedurende de laatste 500 jaar van 0,03% naar 0,04%. 90% van de atmosfeer bestaat uit waterdamp en niet uit CO2. Sterker nog, deze marginale toename van de CO2 heeft – zo lijkt het – geleidt tot een verlenging van het groeiseizoen en is goed voor de vermaledijde biodiversiteit. Redt de wereld en verhoog het CO2 gehalte van de atmosfeer. Er zijn zelfs gelovigen die CO2 willen opslaan. Zij vergeten daarbij blijkbaar dat de grootste CO2 opslagschuur ter wereld bekend staat onder de noemer ‘Oceaan’.

Ja, het klopt dat de zeespiegel aan het rijzen is. En wel met 1,8 millimeter per jaar en dat al 125 jaar achtereen. Strikt genomen stijgt niet zozeer de zeespiegel, maar is Nederland sinds 1886 al wel 2,25 centimeter gedaald. Met recht voor velen een ‘uncovenient truth’, maar wel ééntje waarvoor we €2 miljard per jaar uittrekken.

Meer dan de helft van de energienota wordt vooral duurzaam over een bizar dure schutting geduwd. Achter die schutting staan altijd dezelfde clubjes en partijen verdekt opgesteld om de buit op te vangen. Alles onder het mom van eerlijk verdelen en verder nivelleren, maar wel en alleen met het geld van anderen.

Duurzaamheid is wat anders dan voorzichtig met energie en natuurlijke hulpbronnen omgaan, op dat laatste kun je moeilijk iets tegen hebben. Maar om het begrip duurzaam als kapstok aan te wenden om windmolens aan op te hangen, is misbruik maken van de eigen goed gelovigheid. Dat laatste hebben gelukkig een aantal politieke partijen eindelijk wel begrepen (o.a. VVD en FNP) maar schijnt maar niet duurzaam tussen de oren van de rest te willen landen. Afvalscheiding kun je bijvoorbeeld in datzelfde rijtje plaatsen. We scheidden ons suf, terwijl mechanische scheiding achteraf een veel hoger rendement oplevert. Maar niemand durft dat hardop te zeggen.

Klimaatverandering, CO2 uitstoot en zeespiegelstijging zijn non-problemen. De tijd, energie en vooral de hoeveel geld, wat daarin omgaat, gaat altijd ten koste van wat wél prioriteiten zouden moeten zijn. Hoe gaan we straks de wereldbevolking voeden? Hoe gaan we de rest van de wereld naar een hoger welvaartspeil brengen? Actueel in dat kader is de volksrevolte in Egypte. De demonstranten willen niet zozeer meer zeggenschap, ze willen gewoon te eten. En ondertussen maken wij ons druk over een verdwaalde Grutto die duurzaam in de weg zit … in Afrika was die grutto allang getransformeerd naar Gruttopaté.