De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2010

Zwerfplekken

zondag, juni 27th, 2010

Op de raadsvergadering van komende maandag stond een agendapunt opgenomen met betrekking tot de zogenaamde versnellingsgelden. Dat zijn de potten met geld die Den Haag beschikbaar heeft gesteld om stagnerende bouwprojecten vlot te trekken. Dat punt is inmiddels van de agenda afgevoerd, maar de toelichting bevat wel een paar verhelderende staatjes.

Een eerder plan van de gemeente, waarbij deze bankiertje wilde gaan spelen ten gunste van de project ontwikkelaars is – terecht – ingetrokken. Dat een dergelijk plan in beginsel in leven was geroepen om de nieuwbouw van de Zaailand appartementen te bevorderen, is altijd in alle toonaarden ontkend. De projectontwikkelaar had immers een bouwgarantie afgegeven, dus een bijdrage uit de Haagse potten met geld was helemaal niet nodig. Maar in de toelichting op het ingetrokken agendapunt staat keurig vermeld welke bouwprojecten hebben mogen putten uit deze subsidieruif en daar staat de Zaailand ontwikkelaar gewoon tussen voor het grappige bedrag van €300.000,-.

De kopers van een dergelijk appartement krijgen via de notaris per woning een éénmalige korting van €7.500,- uitbetaald. Alsof deze appartementen zonder de korting van 2,5% op de ‘Vrij op Naam’ prijs totaal onverkoopbaar zouden zijn. In werkelijkheid heeft de verkopende partij echt wel die €7.500,- in het optielijstje verklust om zo via de achterdeur een grappige €3 ton in te kunnen bijboeken. Het kan zelfs zo zijn dat op deze manier een (deel van) eerdere tegenvallers wordt weggemasseerd.

Overigens gaan de nieuwe eigenaren circa extra €150,- per maand betalen aan de ‘vereniging van eigenaren’ ten behoeve van gemeenschappelijke belangen zoals toekomstig groot onderhoud. In dat bedrag is tevens begrepen een ‘zwerfplek’ in de onderliggende parkeer garage. Ik kan me binnen dit kader nog wel een voorstelling maken van wat hetgeen bedoeld wordt met ‘zwerfplek’, maar kan daar ook zonder moeite een groot aantal andere associaties bij weergeven. Krijgt elke toekomstige bewoner een eigen zwerver om onderdak te bieden in de kelder bijvoorbeeld?

Een korting op prijs van de woning – in de grootorde van die € 7.500,-, is uiteraard een afrondingsverschil. In totaal wordt er een slordige €1,5 Mio uitgedeeld aan 240 nieuwe woningeigenaren, waarbij de verkopende partijen zich zelf echt niet vergeten. Veel effectiever kon het wel eens zijn om dit geld in te zetten middels (bijvoorbeeld) een vrijstelling ‘Onroerende Zaak Belasting’ voor een termijn van – zeg – tien jaar.

Dan bereik je als stad met een ‘unique selling point’ juist de – in potentie – nieuwe inwoners van buiten de stad. Tegelijkertijd weet je daarbij zeker dat er geen cent in de steekzakken van de ontwikkelaars achterblijft.

Glasvezel

dinsdag, juni 15th, 2010

De Provincie Fryslan, maar ook de gemeente Leeuwarden, staan momenteel te juichen bij de bereikte resultaten aangaande de aanleg van het glasvezelnet. In het burgerjaarverslag van de gemeente staat de samenwerkingsovereenkomst dienaangaande zelfs als successtory vermeld, terwijl zij daar zelf niets – maar dan ook werkelijk niets – aan gedaan heeft. Sterker nog, uit die overeenkomst blijkt aan alle kanten dat men niet begrijpt hoe de markt in elkaar steekt en waar dit dossier over gaat. De afgesloten overeenkomst is vooral een concessie om de monopolie positie van de KPN nieuw leven in te blazen. Zo heeft de provincie Fryslan betere resultaten bereikt tegen lagere kosten … tuurlijk … me dunkt … dat moest er nog bijkomen!

Voor de niet-materie deskundigen onder ons, de volgende samenvatting. Om te beginnen is er glas en glas. Dark fiber is de soort waarbij de gebruikers (MCL, de gemeente Leeuwarden etc.) zelf voor de techniek zorgen om informatie over het touwtje krijgen. Het glastouwtje op zichzelf is dood, de gebruikers bepalen zelf welke capaciteit men daarover jaagt. De andere soort is belicht glas, waarbij de intermediairs (KPN, Ziggo en de UPC’en onder ons) bepalen wat de beschikbare capaciteit is. Deze laatste vermarkten die capaciteit tenminste 10 maal aan de zelfde eindgebruikers (overbooked) en is daarmee uitsluitend geschikt voor de consumenten markt. In normaal Nederlands, u betaalt wel voor 10 MB, maar gaat die capaciteit nooit meten. Ik zou niet graag willen dat een chirurg – in de toekomst – op afstand via dat glasvezelnet mij aan het behandelen gaat. Dan kan ik maar beter rap een overlijdensrisico verzekering afsluiten.

De stadsring Leeuwarden, zoals die een paar jaar geleden is neergelegd is een professioneel (open-) glasnetwerk van de eerste categorie, de coöperatie Fryslan Ring en wat Reggefibre momenteel in Leeuwarden aan het ingraven is, is een (gesloten-) netwerk van de tweede categorie. De KPN heeft een 41% belang in Reggefibre (wat zomaar uitgebreid mag worden) en een 99% belang binnen de coöperatie Fryslan Ring. Wat het open karakter daarmee van dat glasvezelnet zal zijn, laat zich raden. Toetreders tot de markt – als leverancier van diensten over een glasvezelnet – zal het leven schier onmogelijk gemaakt worden.

Immers de KPN is geen altruïstische instelling, zij zal gewoon haar investering terug willen verdienen, het liefst meer en binnen een redelijke termijn. De gemeente Leeuwarden heeft in de overeenkomst met Reggefibre daar dan ook geen afspraken over gemaakt. In de zogenaamde SOK staat wanneer er met graven wordt begonnen, niet wanneer het klaar is en al helemaal niet wat de tarieven voor commerciële aanbieders zullen worden. Met recht een open eind regeling, vanuit de KPN bezien … mooier gaat het niet worden.

Tegelijkertijd zal de KPN logischerwijze belangstelling hebben voor het Leeuwarder glasnet wat er al ligt. Je hoeft niet nodeloos een nieuw touwtje te blazen door een pijp waar al een touwtje in ligt en dat maakt het terug verdienen van de investering in ieder geval niet complexer. De verkoop – mettertijd – van het al aanwezige glasnet aan de KPN ligt dan ook voor de hand. Dat is dan ook het laatste moment waarop onze gemeente druk op de ketel kan krijgen om het belang van haar burgers maximaal te dienen. Me dunkt toch één van de primaire kerntaken van een gemeente.

Het is immers altijd de bedoeling geweest om concurrerende commerciële dienstverleners hun diensten vanuit de regio over glas te laten aanbieden. Dat is – in mijn optiek – een heel verstandige strategie geweest en ik zie geen reden om van die strategie opeens te gaan afwijken.

Gezien de opstelling van het college – en de raad in deze – in het recente verleden, ben ik er niet gerust op dat de toekomstige implicaties van het ingezette beleid ook begrepen worden. Misschien zie ik alleen apen en beren, anderszins kan de uitkomst van dit proces ook zomaar tot tegengesteld effect leiden. Tot nog toe hebben de beleidsmakers zich alleen nog maar in de maling laten nemen en heeft het er alle schijn van dat glas-infrastructuur vooral niet tot harde infrastructuur – en daarmee tot een gemeentelijke kerntaak – gerekend wordt. Zonde, want we peddelden net met zijn allen de juiste kant op.

Update

vrijdag, juni 11th, 2010

Afgelopen week kwam de burgemeester van Dokkum – en portefeuille houder sociale zaken – breed in het nieuws met het volgende ‘help de bijstandsmama’ project. Een soort ‘pimp your wife’ maar dan anders en we noemen het ‘update’. Via de kapper en de visagiste even snel door naar de kledingbank en rap de markt op en kijken of er nog ergens een vent met wel een eigen inkomen er intrapt. Het plan werd schrijlings ingetrokken, het was teveel beschreven als een bezuiniging. Bedoeld werd zeker de doelgroep een dagelijks ritme te geven zeker.

De ridiculisering van dit plan in de pers – en door de raad van Dokkum – is hypocriet. Het is een al jaren beproefde methode om de kaartenbakken in de periferie van Leeuwarden leeg te schudden. Het ex-echtpaar in spé besluit, dat scheiden een optie is en de mama uit Dokkum koopt per kerende post een enkeltje naar Leeuwarden. Binnen een mum van tijd staat onze mama bovenaan op de urgentielijst van de woningbouwvereniging, waarbij de suggestie dat de ex-echtgenoot op Honkbal zit, zeker helpt. Binnen een dag zit onze nieuwe bijstandsmoeder in een compleet opnieuw ingericht flatje om zich heen te staren in Leeuwarden.

Ding Dong … ah daar bent u al, meneer de formulierenmarinier. Ja, ik wil graag huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, aanvullende kindertoeslag is ook welkom. En de LCD TV is wel wat klein. die zijn er toch ook in 42”. Er ligt nog een rekening waterschapslasten … neemt u die direct mee? Ah bedankt … dat scheelt weer een ritje met de gratis strippenkaart naar het stadhuis, dat u de gratis ID kaarten voor mijn kindertjes ook direct hebt meegenomen. Goed zeg, die plattegrond waarop de schouwburg staat ingetekend en de adressen voor de vangnetregeling.

De volgende dag gaat onze ‘Update’ ’s avonds op stap en komt vrijwel automatisch uit bij ‘Bar Last Hope’ nabij station Leeuwarden. ’s Ochtends wordt zij wakker in het bed van haar nieuwe vriend, zo kan het leven ook nog een gelukkige draai krijgen. Dat gun je iedereen … toch? Abusievelijk vergeet onze ‘Update’ alleen even vijf jaar de adreswijziging door te geven aan de burgerlijke stand. Die €800,- euro zakgeld is toch mooi meegenomen. We hebben er zelfs een woord voor uitgevonden, de Flat relatie. Fucking, Living Apart Together. Gestrekt met de flat als postbus.

Gechargeerd? Nee hoor, ik ken er verscheidene persoonlijk. Die komen er ook rond vooruit dat het verhuizen vanuit de regio naar Leeuwarden uitermate lucratief is gebleken. Het enige wat de meesteres uit Dokkum heeft beoogd, is dit proces te versnellen middels een aanvullende subsidie van €1.400,- per deelnemer. Het is dan ook inderdaad geen bezuinigingsvoorstel, maar een investeringsvoorstel. En zo heeft Dokkum gedurende de afgelopen jaren hele straten naar Leeuwarden ge-Update.

Wellicht moeten we de doelgroep – ter vermijding van discriminatie – ook uitbreiden naar bijstandspapa’s? Het aantal vrouwelijke leden van de plaatselijke honkbalvereniging kan daar ook van profiteren. Dan gaan we voor €1.400,- per persoon de papa’s pimpen met een bezoek aan de coiffeur en nog een aantal van dat soort faciliteiten. Op voorwaarde dat ze migreren naar Dokkum uiteraard. Daarmee geven we de leefbaarheid en de centrumfunctie van Dokkum ook direct een nieuwe impuls.

Heeft u bosbessenbraam? Laat maar, doe maar koffie!

dinsdag, juni 8th, 2010

Heel Leeuwarden is momenteel in de politieke ban. As we speake wordt het VNG congres hier gehouden en morgen zijn er de belangrijkste verkiezingen van de afgelopen decennia. De centrale vraag daarbij is of we het geld van onze klein-kinderen gaan uitgeven of aan het werk gaan om zelf ons inkomen te verdienen. Of we bosbessenbraam thee drinkend de boel bij elkaar houden of accepteren dat mensen wellicht verschillen. En daarna gaan we over tot de orde van de dag … hoewel … de uitslag van deze landelijke verkiezingen hebben ook gevolgen voor het Leeuwarder beleid.

Het kan zomaar zo zijn dat de VVD deelgenoot wordt van een nieuw kabinet, het kan zelfs zomaar zo zijn dat de PvdA juist geen deelgenoot wordt. Dat laatste is goed voor het land, maar slecht voor Leeuwarden. De grootste fractie van onze stad, ontbeert het daarmee aan een directe live line met Den Haag en wordt daarvoor afhankelijk van de lokale liberale fractie. De GroenLinks cultuur wethouder zit al met de handjes op de rug – met tie rips samengebonden – stil te zitten. Over de boel bij elkaar houden gesproken – en de CDA wethouder Koster heeft het oortje van oud wethouder Krol constant in. ‘Gerrit, ze praten er weer doorheen, kun je even herhalen wat ik er van ga vinden’.

Ondertussen staat de wethouder Florijn te excelleren op het VNG congres over de nieuwe sociale media. Daarbij verwijzend naar een nieuwe technologische toekomst, zo fenomenaal dat de voorspelling van de speelfilm ‘The Matrix’ daarbij verbleekt. Met recht vraag je je dan af of deze wethouder die film ooit gezien heeft, of zelfs de achterkant van het doosje gelezen heeft. Al met al heeft Leeuwarden geen landelijke verkiezingen nodig om te ontaarden in een bestuurlijke chaos. Zoals wethouder Krol – sorry Koster – op Twitter al wist te melden: ‘Nu eerste college vergadering en er is ook al een agendastuk, druk, druk, druk’.

Enfin, er waait een frisse wind door Nederland en dat is goed nieuws. Onder druk wordt alles vloeibaar en dat gaat zeker op voor fossiel linkse dogma’s. Hoe we dat in Leeuwarden gaan opvangen, is nog even de vraag. Stil blijven zitten in een hoekje en hopen dat het overwaait is geen optie, het verzamelen van uitsluitend papieren bezuinigingen evenmin. Bewonderenswaardig binnen dat kader is dat juist de lokale SP voorstander is geworden van het – op vrijwillige basis – inzetten van werklozen bij de bestrijding van zwerfvuil. Degene die daartegen het hardst protesteert is merkwaardig genoeg juist Caparis – alsof die club opeens last heeft van broodnijd?

Een oud spreekwoord zegt iets over katten en nauwe sprongen. Nog zo een oude volkswijsheid spreekt over katten – na een verhuizing – even opsluiten in een kussensloop, drie keer ronddraaien en pas dan loslaten. De beestjes zijn dan zo in de war, dat ze vanzelf wennen aan een nieuwe omgeving. Of de Leeuwarder bestuurders zich na drie keer omdraaien al willen aanpassen aan een nieuwe realiteit … de tijd zal het leren. Het is wel te hopen, want links om of rechts om, of we het leuk vinden of niet, we zullen gezamenlijk onze stad in de vaart der volkeren vooruit moeten duwen. Het verleden veranderen is nog nooit iemand gelukt, de toekomst aangenamer maken wél.

Eigenwoning straftax

vrijdag, juni 4th, 2010

Je kunt tegenwoordig geen zender op de TV aanzetten of er staat weer een aanhanger van Che Guevara te blaaskaken over de zo gehate villasubsidie, Een frame voor de hypotheekrente aftrek van de zogenoemde hogere inkomens of juister gezegd de duurdere woningen. Er is namelijk niet per definitie een directe relatie tussen de rijken en de villa’s, de meeste rijken wonen namelijk gewoon in een rijtjeswoning. Een korte blik in de geschiedenis.

Bij onze broeders ter linker zijde heeft ooit (1893) het idee postgevat dat het goedkoper is om een eigen woning te bezitten dan om een woning te huren én daar moet het grootkapitaal natuurlijk wel voor gestraft worden. Het bezit van een eigen woning werd fiscaal gezien als een bron van inkomen, alsof bakstenen met een beetje peper en zout op een bedje van rucola – opeens eetbaar zouden zijn. Logischerwijze zijn de kosten die je moet maken om inkomen te verkrijgen of te behouden – aftrekbaar van datzelfde inkomen. Rentelasten, maar ook onderhoudskosten zoals de schilder, zijn (waren) aftrekbaar. Om af te zijn van discussie over welk deel van de onderhoudskosten aftrekbaar zouden zijn werd het huurwaardeforfait – tegenwoordig – eigenwoning forfait ingevoerd. Omdat u een eigen huis heeft, wordt u gestraft.

Het beperken van de hypotheekrente aftrek – of omgekeerd het verhogen van het eigenwoning forfait – is dan ook geen bezuiniging, maar een ordinaire belastingverhoging waar elke ratio achter ontbreekt. De enige ratio die je kunt beluisteren is het adagium van de sterke schouders. De hoge inkomens kunnen het betalen, dus is het rechtvaardig het daar te halen. We krijgen het niet voor elkaar om de ‘Pluk ze’ wetgeving voor criminelen fatsoenlijk uit te voeren, maar voor mensen die wel hard werken is diezelfde ‘Pluk ze’ wetgeving tot in de finesses geëffectueerd.

Daarmee is op zijn minst de schijn gewekt dat de zo gehate hoge inkomens crimineel verkregen geld is. Alleen is dat inkomen niet gestolen, er is nogal hard voor gewerkt. De kretologie ‘villasubsidie’ is dan ook uitermate misleidend en moet vervangen worden door de term ‘kifttax’. Wanneer je dan toch van mening bent dat die hoge inkomens tegen een te hoog tarief gebruik maken van aftrekposten, dan moet je dat toptarief verlagen. En wat stelt nivellerend links, voorzien van een zelf uitgegeven jachtvergunning, voor … jawel, we gaan het toptarief verhogen.

Zo is datzelfde metier uitermate trots op het verhogen van de eigenwoning straftax voor huizen boven een miljoen, waarbij deze nieuwe drempel ook nog eens niet wordt geïndexeerd. Hiermee ontstaat een verdere rechtsongelijkheid. Voor woningbouwverenigingen zijn rente en onderhoudslasten wel aftrekbaar, voor eigen woningen niet. Huren worden onder andere op deze manier kunstmatig laag gehouden. Gecumuleerd komen daar de projectsubsidies en huurtoeslagen nog overheen. Detail in dit kader is dat een willekeurige twee onder één kap woning die arbitraire grens van € 1 miljoen binnen afzienbare tijd vanzelf gaat halen. Hoezo villasubsidie … rijtjewoning straftax!

Wanneer je voor de bühne dan toch iets wilt met de hypotheekrente aftrek, dan moet je logischerwijze aan de onderkant iets gaan doen. Een gezin hoeft de eerste €40.000 spaargeld niet op te geven, omgekeerd redenerend zou over dat bedrag ook geen renteaftrek genoten mogen worden. Over eerlijk delen van de lasten gesproken.