De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2010

De Alwetende zit in het College

zaterdag, april 24th, 2010

Gisteren kwamen de bezuinigingsplannen van het nieuwe College op het kleed. Met bezuinigen bedoeld men voornamelijk mee te delen dat de kraan bij de burger opengaat om geld als water richting de gemeentekas op te stuwen. De OZB gaat niet omhoog, nee de Rioolheffing wordt met €1.000.000 verhoogd. What is in a name. Bovendien gaat het tarief OZB wel omhoog, want de waardedaling door de crisis van de woningen moet wél worden gecompenseerd. De parkeertarieven stijgen boven die van Amsterdam-centrum uit. Als uw harde euromuntjes in de automaat gevallen zijn, is uw parkeertijd om. Het College heeft vast al verzoek liggen bij de Nederlandse Bank om muntjes van 10 euro te gaan persen.

Zo wordt er onder het kopje ‘creatief boekhouden’ €3.159.0000 bijeen getoverd. Toekomstige tegenvallers houden opeens op te bestaan, afschrijvingstermijnen worden verlengd (de typelinten gaan zeker langer mee) en de balans is wederom gesaneerd. Dat was zeker in 2006 nog niet goed genoeg gebeurd. Er is in de afgelopen periode blijkbaar ruig geïnvesteerd in de visionaire capaciteiten van B&W, want de post ‘onvoorzien’ is ook niet meer nodig. De Alwetende is zelf toegetreden tot dit College – of een wethouder heeft zelf deelgenomen aan de Matria-cursus paranormale handoplegging van vorig najaar.

Zo wordt ook een aanbestedingsvoordeel ingeboekt voor maar liefst €3.000.000,-. Wanneer je de Alwetende bent en dit voordeel is zo’n mooi rond bedrag, dan word je normaliter belazerd. Die aanbesteding moet nog plaatsvinden en zelfs het majeure project wat dan aanbesteed moet gaan worden is nog onbekend. En dan banken beschuldigen van het opblazen van hun begroting. In Amerika zijn voor dit soort praktijken mensen veroordeeld en in China onthoofd.

Dan komen we bij de ‘harde’ bezuinigingen, Parnas gaat dicht – €1.400.000. Maar zonder Parnas heeft de gemeente ook geen huurbaten daarvan, alleen nog een leeg monumentaal pand wat drooggestookt moet worden. Deze ‘koerswijziging maatschappelijk vastgoed’ gaat volgens het overzichtje ook nog een €130.000 opleveren? Zorgvuldigheidshalve wordt er ook maar vast €1.000.000 uit het monumentenpotje geroofd, voor je kan niet weten.  Afgelopen najaar was het nog onmogelijk door slimmer onkruid te bestrijden, het ecologisch straatgroen vaker te maaien. Nu kan door datzelfde slimmer te werken er wel €150.000 op worden bespaard? Kortom, versnippering alom en boterzacht.

Zijn er dan überhaupt geen spijker harde bezuinigingen in het College programma te vinden. Gelukkig wel. De Carillon-beiaardier wordt ontslagen (€10.000), de anti-discriminatieprijs houden we mee op (€10.000,-). Er wordt €20.000 bespaard op onderwijshuisvesting (wat helemaal niet mag) en de lokale omroep Mercurius wordt de nek omgedraaid. Mercurius kreeg te weinig om van te leven en te veel om dood te gaan en dat is nu ook opgelost (€44.000).

Hilarisch is de bezuiniging op 1000 lantaarnpalen (€75.000). We krijgen het al niet voor elkaar om die dingen overdag uit te doen en ’s avonds aan te doen. Leeuwarden doet al maanden haar uiterste best om ook overdag vanaf de maan herkenbaar te zijn. Door het structureel niet repareren van kapotte lantaarnpalen is deze bezuiniging vorig jaar al ruimschoots gerealiseerd. Dat je het durft op te schrijven. Tot slot wordt de vrijstelling hondenbelasting voor minima afgeschaft (€50.000), dat is tenminste nog iets. Samen is er voor grofweg twee ton werkelijk gevonden en 9 (!) miljoen gelijk een bij Alice in Wonderland bij elkaar gefantaseerd. Negen miljoen, een 9 met 6 nullen …. en een euro teken ervoor!

Waar gaan we dan nog wel geld aan uitgeven? Nou dat staat er ook in, samengevat: langdurigheidstoeslag voor bijstandsgerechtigden, extra bijzondere bijstand en schuldhulpverlening (€3,6 miljoen). Er is nog nooit iemand rijk geworden van armoedebestrijding, maar het moet wat kosten om daar achter te komen. Verder, cultuurimpulsen en filmhuis wensen van de cultuur wethouder (€1,2 miljoen) en ook nog even een Full Sustainable city (€2,4 miljoen). En dan te bedenken dat niemand weet wat het is, zo’n Full Sustainable city.

Normaliter moet er bij dit soort fantasievolle invullingen van andermans belasting-centjes vooraf een goedkeurende accountantsverklaring geleverd worden. Maar ja, wanneer de Alwetende zelf deel uitmaakt van dit college, kun je die centjes ook maar beter in je zak houden.

Woekerpolissen

donderdag, april 22nd, 2010

Woekerpolissen, een hoop mensen hebben er één of meer, vaak zelfs zonder dat zich te realiseren. Ondergetekende was daar ook ééntje van, ook ik ben in het bezit van woekerpolis, zo bleek gisteravond. Uit de spaarloontijd werd er aan alle kanten voorgespiegeld dat het inzetten van het spaarloon een gratis manier was om te sparen voor de oude dag. There is no thing, like  a free lunch, dus uiteraard moet in deze constructie door iemand ergens aan verdiend worden en dat is ook niet erg.

Een paar jaar later werd de spaarloonregeling afgekapt en vervangen door de inmiddels volstrekt mislukte levensloopregeling. Wederom togen hordes aan tussenpersonen door het land om de verkochte lijfrente polissen zogenaamd premievrij te maken. Laat wat er is opgebouwd binnen die polis maar staan en de maandelijkse storting van grofweg vijf tientjes blijft voortaan achterwege. Alleen boekt de verzekeringsmaatschappij jaarlijks haar kosten af van het uiteindelijk uit te betalen bedrag.

Wanneer je dat 30 jaar doet, komt er een dag dat de uitkering in spé op nihil staat of zelfs negatief. Dan kun je een rekening verwachten om het restant aan kosten te betalen, zonder ooit een uitkering tegemoet te kunnen zien. Tja, ik was er echt zelf bij. En zo zitten tienduizenden Nederlanders, wanneer het er niet meer zijn, met een in potentie waardeloze polis met een huidige afkoopwaarde van om en nabij een paar duizend euro. Weliswaar niet de hoofdprijs in de Staatsloterij – ja, voor de verzekeringsmaatschappij – maar toch echt geld.

Afkopen dan maar als alternatief en accepteren dat er afgerekend moet worden met de verzekeringsmaatschappij en de fiscus. En dan begint het feest pas echt. Met een afkoopwaarde van een paar duizend, keert te maatschappij na aftrek van haar (toekomstige) kosten nog maar 10% daarvan uit. De rest (90%) houdt zij in portefeuille en blijft daar lekker op zitten.

Zij bewaart voor mij 52% loonbelasting en 20% revisierente. De bewaarde loonbelasting kan pas worden uitbetaald nadat ik over dit kalender jaar definitief heb afgerekend met de fiscus. De revisierente is een duur woord voor compensatie van de in eerdere jaren afgetrokken premies en het vermeende behaalde voordeel daaruit. Wanneer ik kan bewijzen middels de belastingaangiftes over de jaren 1992 (!) en later – dat 20% revisierente te veel is, mag ik een poging wagen. Wanneer de afkoopwaarde kleiner is dan €4.000,- vervalt de zogenaamde revisierente. Aan het oeverloos – en nodeloos – navlooien van de belastingaangiftes van de vorige eeuw gaat dus echt niemand beginnen. Ik ook niet.

Goed, meneer de tussenpersoon, ik ben benieuwd, wat moet ik doen en hoe gaat het dan verder? U stuurt een brief naar de maatschappij en die maken dan 10% van de afkoopwaarde over. Dan doet u in 2011 aangifte over 2010 bij de belastingdienst en daarin geeft u 100% van de afkoopwaarde op. Dan komt de belastingdienst in 2012 met de definitieve vaststelling én de rekening. Die moet je dan betalen, dat zal een paar duizend zijn, zo’n 40% van de afkoopwaarde. De aangifte inkomstenbelasting, de rekening én het betaalbewijs stuur je naar de verzekeringsmaatschappij en die betalen het voor jouw ‘bewaarde’ geld dan uit. De revisierente betalen ze direct aan de fiscus. Misschien al in 2012, maar het kan ook zo maar 2013 worden.

Maar dat betekent dat er tientallen ambtenaren bezig moeten zijn met het afkopen van al die kleine lijfrentepolissen, het checken van de aangiftes van 1992 en later én met het incasseren – na jaren – van zogenaamde revisierente? Tientallen? Honderden! Voor 2009 was het nog erger, toen was die vrijstellingsgrens van €4.000 er nog niet. Dit gaat zelfs de gemiddelde formulierenmarinier niet snappen, laat staan uitleggen. Op deze manier heb je je spaarloon via een omweg alsnog naar de belastingdienst gebracht – zeker om al die ambtenaren te kunnen betalen.

Wil iemand in het Haagse aub wakker worden en ophouden met deze flauwekul. Wanneer je éénzijdig de spelregels veranderd – door het wijzigen van de spelregels voor het spaarloon – moet je niet achteraf de burger verantwoordelijk maken voor eerder gemaakte keuzes. Dan moet je niet met terugwerkende kracht proberen alsnog te heffen over het gedeblokkeerde spaarloon. Je zou eens kunnen beginnen om de vrijstellingsgrens op te krikken naar bv €10.000. Verder kun je het gedoe enorm vereenvoudigen door de verzekeringsmaatschappij alleen aan de belastingdienst (geautomatiseerd) te laten doorgeven dat er een polis is afgekocht. In plaats van de eerzame burger te confronteren met een verzekeringsmaatschappij die verplicht moet opereren als een fiscaal-incassobureau. Zoals het nu loopt, is waanzin.

… en het kabbelt rustig voort …

zaterdag, april 17th, 2010

Heel langzaam worden de contouren van het Leeuwarder College duidelijk, de poppetjes, de portefeuille verdeling en wie de rekening gaat betalen. Bij de poppetjes verandert er niet zoveel, Marco Florijn, Henk Deinum en Isabelle Diks blijven zitten waar ze zitten en Thea Koster gaat Gerrit Krol opvolgen. Eén wethouder minder, maar met een PvdA burgemeester houdt je de liberalen buiten boord en houdt de PvdA toch nog een meerderheid binnen het College. Afscheid nemen van één wethouder – verkocht als zie ons het goede voorbeeld geven – impliceert automatisch méér ambtenaren in plaats van minder. En die gaan nog aan de knoppen van het navigatiesysteem draaien ook.

De portefeuille verdeling schijnt rond te zijn, alleen heb ik er nog geen vinger op kunnen leggen. Waarschijnlijk blijft GroenLinks zitten met duurzaamheidsdingetjes en cultuur en zal er wel het nodige uitgewisseld zijn met betrekking tot de portefeuille Financiën. Thea Koster (CDA) zal die ongetwijfeld hebben geclaimd, maar ik zou ook niet verbaasd opkijken wanneer de die portefeuille terecht komt bij Marco Florijn. Er is de PvdA uiteraard alles aan gelegen om de centjes te kunnen verdelen onder haar electoraat. We zullen het wel meemaken. Ook hier geldt, wie schrijft die blijft.

Afgelopen woensdag wist wethouder Florijn te melden dat de onderhandelingen zo goed als afgerond waren en lekker op schema liepen. Samengevat gaat het vorige College gewoon door en doet net alsof er geen verkiezingen geweest zijn. Je kunt je rustig afvragen waarom wij in Leeuwarden überhaupt nog verkiezingen houden, meer dan de helft van de kiezers blijft thuis. En al decennia achtereen heeft die helft het gelijk aan haar zijde. Eén keer per vier jaar gaat het circus zogenaamd de wijk in om de kiezer te leren kennen en een roos uit te delen. Het leven gaat niet over rozen, hoogstens over de doornen daarvan. Flauwekul natuurlijk, want verkiezingen worden verloren en gewonnen in Den Haag.

Het is natuurlijk geen toeval dat de redder des vaderlands – Wouter Bos – vlak voor die verkiezingen goed geregisseerd het kabinet opblaast over een no-no onderwerp. Om die actie te vervolgen met het lanceren van een thee drinkende burgemeester. Dat is een al maanden zorgvuldig voorgekookte actie geweest, waarbij het alleen verbazingwekkend is dat de bijlessen Economie voor Job Cohen pas nu worden gegeven. Je moet trouwens ook niet raar opkijken dat Job Cohen na de vierde bijles economie het begint te begrijpen om vervolgens zijn lidmaatschap van de PvdA alsnog op te zeggen.

In Leeuwarden moeten we de volgende periode €20 miljoen harde euri’s op kleed krijgen. Eigenlijk is het nog veel meer omdat een belangrijk deel van de tekorten onder de noemer ‘balanssanering’ weggepoetst zijn. Zo is de waardedaling van het gemeentelijk onroerend goed niet neerwaarts  geactiveerd – de panden staan voor een veel te hoog bedrag op de gemeentelijke rekening. Er staat nog voor miljoenen aan te vorderen bijstandsfraude euro’s op de balans, waarvan iedereen weet dat die nooit geïncasseerd zullen gaan worden (dubieuze bijstandsvorderingen). In het bedrijfsleven moet je dat geld gewoon als verloren beschouwen en afboeken, maar voor de gemeente komt dat even beroerd uit. We verstoppen het tekort even in de linker bureaulade van de wethouder Financiën, deurtje dicht en vooral nooit meer naar kijken. Een bezuiniging van €40 gevolgd door een zestal nullen zou de werkelijkheid beter benaderen.

Vol trots sijpelen dan de geluiden door dat de bezuinigingen voor €10 miljoen gevonden zijn en de toko dus kan beginnen met verder gaan, waar ze zijn gebleven. De rioolrechten gaan omhoog. Dat is geen bezuiniging maar een lastenverzwaring, bovendien moeten de opbrengsten van de rioolrechten kostendekkend zijn en niet meer dan dat. Cosmetisch zullen de totale rioolkosten wel stijgen, domweg door het toerekenen van oneigenlijke uitgaven daaraan. Het vegen van de straat voorkomt dat de blaadjes in het putje verdwijnen, dus de kosten van onkruidbestrijding horen opeens bij het riool. Dat soort werk.

De wethouder van cultuur heeft al bevestigd dat Parnas dicht gaat en de wijk in moet – het circus achterna. Prima moet je doen, de gemeente mist de huurbaten en kan direct de waarde van dat pand afwaarderen met circa €2 miljoen. Structureel wordt er niet bezuinigd – eerder het tegendeel – er wordt ingeteerd op de reserves. Voor zover die er nog zijn. Helemaal bont maakte de PvdA het afgelopen woensdag tijdens de commissie. ‘Kunnen we de nog resterende reserve niet cosmetisch afromen, omdat de burger anders nooit bereid is de belastingverhogingen te accepteren’????

In het nieuwe college programma wordt straks nog niet de helft aan bezuinigingen benoemd, de andere helft van dat programma zal wel tot vertrouwelijk worden bestempeld. Of het is er domweg niet eens.

Van de vorige wethouder van Financiën Gerrit Krol werd afgelopen week bejubeld afscheid genomen, Hij liet een erfenis achter in de vorm van een rekening overschot, bovenal ontstaan door vertraging in de uitgaven, projecten die niet of vertraagd ter hand zijn genomen. Een cosmetische plus dus, in Harlingen hebben ze er ooit een wethouder om die reden naar huis gestuurd.

Het belangrijkste wapenfeit van deze wethouder vind ik trouwens het niet meer wippen van de bruggen over het kanaal tijdens de spits. Waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. De komende wethouder met deze portefeuille – van welke kerk dan ook – is wel opgezadeld met een majeur probleem – in plaats van een majeur project. En tot nog toe kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat iedereen vooral om de hete brei blijft heen hobbelen en zich de komende periode vooral zal bezig houden met het bedrijven van inkomenspolitiek op micro niveau. Wie de rekening daarvan gaat krijgen is daarmee ook wel duidelijk.

Sociale media en lokale politici

woensdag, april 14th, 2010

Sociale media zijn hot, ieder zichzelf respecterende politicus moet tegenwoordig een Twitter account hebben, een blog en vooral Facebook, Linkedin en Hyves niet vergeten. Zo vlak voor de verkiezingen zagen we dan ook opeens een oeverloos gekwetter en blogs voorbijkomen. Tegelijkertijd moest ook de ene na de andere site van de lokale politieke partijen opnieuw gelanceerd worden. Soms gebeurde er maanden – of zelfs jaren niets – op het grote boze Internet en opeens zou het dan gebeuren.

Zo kwam PvdA wethouder Florijn half december met een blog evenals zijn fractie voorzitter Sjoerd Feitsma en runner-up Eline de Koning. Jelmer Staal kreeg een week of drie voor de verkiezingen nog opeens de geest. Bij het CDA is het in bloggerland nog droever gesteld – http://www.theakoster.web-log.nl/. De VVD, CU en NLP bloggen in ieder geval nog via de lokale partij site – de SP plakt en knipt landelijke items om nog enige digitale dynamiek veinzen. In algemene zin heeft de verversingsfrequentie na de verkiezingen een dieptepunt bereikt.

Zo zal er wel weer worden geventileerd, dat de communicatie met de kiezer is verplaatst naar de micro blogdienst Twitter. Een kleine greep waar die communicatie van de voorgenomen college partijen dan uit bestaat – in willekeurige volgorde; Eline geeft Jacobi Lutz twitterles en heeft even een uurtje van de zon genoten. Marco crost het land door en is vooral druk in Den Haag en met het landelijk verkiezingsprogramma. Sjoerd Feitsma wil dat de rekening van de politiebegeleiding bij Tango file afgelopen zondag ergens anders wordt neergelegd én Jelmer Staal maakt zich vooral druk over de kwaliteit van de kroketten bij de NHL.

http://twitter.com/theakoster shopt in 020 (zomerjas), speelt viool, loopt hard en heeft het vooral druk op het Provinciehuis. Hilarisch vond ik de tweet op een vrijdagmorgen dat het druk was op de Snekertrekweg om even later de aankondiging voorbij te zien komen dat gelukkig het weekend was aangebroken. Harry van der Molen vliegt vrijdag naar Litouwen om Wit-Russische dissidenten te trainen(?) Gelukkig heeft het CDA uit het verleden genoeg ervaring met dissidenten. En onze Wit-Russische dissidenten zijn blijkbaar nog niet zo dissident of ze kunnen wel rustig naar Litouwen vliegen. Toch een hele geruststelling, er zijn wel eens andere tijden geweest.

Politici hebben dus begrepen dat zij iets met Internet moeten, maar totaal niet begrepen hoe en waarom. Om met de waarom-vraag maar te beginnen. Papieren media en TV zijn exit, over en uit … we lezen en kijken nu hoogstens nog naar de laatste stuiptrekkingen. Zou je van de publieke omroep een betaald kanaal maken, dan zijn we morgen nog verlost van Lingo en Paul de Leeuw. De oplages van kranten kelderen maand in, maand uit – al zou je ze gratis weggeven. Bij een Internet abonnement krijg je de TV zenders er gratis bij. De jeugd is 14 uur per dag on-line en dat wordt alleen maar meer!

De hoe-vraag is blijkbaar moeilijker te beantwoorden. Daarbij gaan de ‘before Google’ politici óf gewoon weg – Internet is van na 1880 – óf zij veronderstellen een misplaatste belangstelling voor hun boodschap. De wereld decentraliseert in een fenomenaal tempo, terwijl verenigingen zich nog altijd top-down opstellen. Zou Linked-in een land zijn, dan is de grootte daarvan vergelijkbaar met Duitsland. TV toestellen deden er 38 jaar over om 50 miljoen mensen te bereiken, Facebook één jaar!

Dat geldt overigens niet alleen voor politieke partijen, maar ook voor een willekeurige voetbalvereniging. Het zijn juist de digitale communities die bepalend worden – of allang zijn – voor een politieke oplossingsrichting. Het zijn de reviews die nieuwe ideeën legitimeren of afwijzen. Op de sites van de lokale politieke partijen is het zelfs niet eens mogelijk om een comment (review) achter te laten! Waarom niet? Angst voor ongewenste opbouwende kritiek?

De wereld verandert en dat gaat alleen nog maar sneller. Grenzen bestaan in de digitale wereld niet meer en de omslag naar (wereldwijd) samenwerken én delen is allang gemaakt. In plaats van het willen beschermen van eigen ideeën en vasthouden aan fossiele werk- en denkmethodieken. Dát is de kern van sociale media en hoe deze effectief ingezet kunnen worden. Met de mededeling dat het weekend weer eens voor de deur staat, blijven de hekken rondom Leeuwarden gewoon staan.

Kilometerheffing? Die is al lang ingevoerd!

vrijdag, april 9th, 2010

Zo voor de 2e kamer verkiezingen komt de kilometerheffing weer uitgebreid aan bod. De kilometer privacy-controle kastjes van Eurlings zijn dan wel bijtijds afgeschoten, maar de idee dat verbruik belast moet worden in plaats van bezit is breed blijven staan. Zoals altijd wordt daarbij om het hardst geschreeuwd dat de opbrengst gebruikt gaat worden voor de infrastructuur. Het eeuwig tijdelijke kwartje van Kok en de bizarre carpool-wisselstrook was daar een eerste bizarre uiting van.

Anderen vertalen ‘investeren in infrastructuur’ in van alles, behalve asfalt. Het subsidiëren van consistent onrendabel openbaar vervoer – om dat vooral voor in de eeuwigheid onrendabel te houden -tot en met de aanleg van ongebruikte busbanen, comfortabel fietsgeleuter en ook de duurzaamheids-prietpraat valt tegenwoordig onder infrastructuur. Van bron belasting zijn de auto-straftaxen al jaren geleden verworden tot voeding van de algemene middelen en de auto daarmee tot eeuwige melkkoe, zowel bezit als verbruik. Een kilometerheffing – in welke vorm dan ook – zal daar niets aan veranderen.

Een willekeurige middenklasser kost bij onze Oosterburen – nieuw af kassa – €25.000, fully loaded, geen optie meer beschikbaar. Door de Nederlandse luxe belasting (BPM, 45%) kost dezelfde auto in Nederland het dubbele – €50.000. Verzekeringspremies zijn daarom ook het dubbele! Duitsland kent geen motorrijtuigenbelasting én geen Provinciale opcenten. De fiscale bijtelling bedraagt ook slechts de helft van hetgeen in Nederland te doen gebruikelijk is (12% ipv 25%). Dan laat ik de bezopen parkeerbelastingen en rigiditeit van (geautomatiseerde) boetes nog maar even buiten beschouwing.

In 2006 zijn in Duitsland de motorrijtuigenbelasting afgeschaft en zijn omgekeerd – in ruil – de accijnzen op brandstof evenredig verhoogd. En nog steeds is brandstof in Duitsland goedkoper dan in Nederland. Ra Ra – hoe is het in godsnaam mogelijk.

Daarmee kost autorijden in Nederland 4 keer(!) meer dan in Duitsland en heeft de gelegaliseerde diefstal, disproportionele vormen aangenomen. Zouden de kosten van autorijden in Nederland middels een kilometerheffing worden opgebracht, dan wordt dat pas echt inzichtelijk en zou Nederland integraal ophouden met autorijden. De grootste angst in Den Haag. Niet alleen wordt de totaal benodigde opbrengst bij lange na niet gerealiseerd, de schade aan de economie – in generieke zin – zou fenomenaal zijn. Zie daar de werkelijke reden om – op het laatste moment – af te zien van de beoogde kilometerheffing.

Wanneer treinen niet vertrekken of te laat aankomen, moet de NS haar passagiers compensatie aanbieden. Wanneer vliegtuigen vertraging hebben, bestaat er een Europese compensatieregeling. Wanneer de automobilist door falen van de overheid zijn bestemming niet – of niet op tijd kan bereiken, bedenken we een nieuwe belasting voor die automobilist? Dan had deze automobilist maar geen gebruik moeten maken van de door hem (4x) betaalde auto-infrastructuur. En we vinden dat met zijn allen ook nog eens normaal. Het is niet normaal. Normaal zou het zijn wanneer de overheid ook de automobilist zou compenseren voor de onmogelijkheid om van een woest belaste auto gebruik te maken.

De facto is de kilometerheffing al lang en breed ingevoerd. Alleen is Den Haag onderweg vergeten de luxe belasting, motorrijtuigenbelasting, Provinciale opcenten, Polisbelasting en fiscale bijtelling af te schaffen. We kennen voor fietsers toch ook geen luxe belasting – hoewel daar met de introductie van de elektrische fiets wel iets voor valt te zeggen. Bij een fiscale stelselwijziging waarbij gebruik belast wordt in plaats van bezit, zal volgordelijk eerst de infrastructuur op een aanvaardbaar niveau moeten worden gebracht. Vervolgens kunnen we gaan delibereren in welke volgorde de auto belastingen afgeschaft moeten worden. Mobiliteit heeft een prijs, maar die hoeft niet alleen door auto’s te worden opgebracht.

Iedereen rijk, samen voor ons eigen

woensdag, april 7th, 2010

In de LC van vandaag staat een Te Gast – deze keer van Anne van Dijk, FNV bestuurder – met als titel ‘niet meer inhakken op de WW’. Nu heeft de plaatselijke visvereniging al snel meer leden dan het FNV, maar de titel trok mijn aandacht. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de titel bedenkers en in zoverre is de bedenkert dezes daarin geslaagd. Na even wat Googlen werd mijn eerste indruk na het lezen van deze Te Gast al snel bevestigd.

Anne van Dijk is ongetwijfeld een bevlogen mens, maar niet belast met enige kennis inzake de WW materie dan ook. Daar heeft het FNV in generieke zin trouwens vaker last van. De Dame Edna als voorzitter van dit veredeld journaille leesclubje (tante Jongerius) maakt ook altijd een hoop lawaai om daarna via de duistere spelonken van de ongeremde non-analyse via de zijdeur te worden afgevoerd.

Samengevat stelt deze FNV bestuurder dat VVD, CDA en D66 verantwoordelijk zijn voor de crisis en last hebben van ‘bonushebzucht’. Om te vervolgen met de opinie dat deze, de tekorten willen betalen door de WW-duur in te korten tot maximaal één jaar. En zo gaat dit soort populistisch geratel nog even verder om te eindigen met de conclusie dat het beter is de werkeloosheid op te lossen.

Een dooddoener die de vergelijking ‘Samen voor ons eigen, iedereen rijk’ glansrijk doorstaat. Alleen heeft de Tegenpartij zichzelf bijtijds opgedoekt en is het FNV daarmee te laat. Het FNV bevindt zich daardoor een crisis die dit demagogisch lawaai zo maar zou kunnen verklaren. Het FNV is dood en de enige die zich dat nog niet realiseert, is dat FNV zelf. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het aantal leden wat het FNV nog vertegenwoordigt een soort fietsersbond+ is, waarbij die plus hoogst waarschijnlijk bestaat uit de hond van Anne van Dijk. Enfin.

De economische crisis waarvan het ontstaan pretentieus bij de VVD, CDA en D66 wordt neergelegd, vindt in werkelijkheid haar oorzaak juist bij het FNV en haar Haagse politieke vertegenwoordiging, de PvdA. Het enkele woord crisis, wordt breed ge- of misbruikt, om van het overtollig arbeidspotentieel af te komen. Een direct gevolg van de starheid van het huidige ontslagrecht. Dat daarbij juist de oudere werknemers niet worden ontzien is weliswaar triest, maar volkomen voorspelbaar. Zolang de door het FNV afgedwongen beloningsstructuur niet gerelateerd is aan prestatie of productie maar zuiver aan leeftijd, is dat onvermijdelijk. Overigens zijn het juist de jongere werknemers die het eerst aan de beurt waren, domweg omdat voor hen het ontslagrecht nog niet zo rigide is.

De heer van Dijk stelt dat het werkloosheidspercentage in Nederland het laagste van Europa is. Dat is pertinent onjuist, vergeten wordt een 100.000 Wajonger erbij op te tellen en tienduizenden deeltijd WW’ers. Het percentage behoort daarmee tot de hoogste van Europa. Nog altijd wordt de WW aangewend als hangmat voor het bereiken van de prépensioen leeftijd. Voorheen was dat trouwens de WAO. Verder blijkt dat een meerderheid van de WW uitkeringsgerechtigden binnen een jaar uitstroomt en het restant vrijwel nooit. De WW is als loonverzekering juist voor die eerste 70% bedoeld en nooit voor de overige 30%.

Wie werkloos wordt, weet dat inleveren van 30% van het inkomen geen pretje is’. Dat klopt en is ook precies de bedoeling. Alleen is een 30% lager bruto inkomen, netto vaak lood om oud ijzer. Dat heeft enerzijds te maken met het migreren van sterke naar zwakke schouder – de o zo gehuldigde FNV misplaatste solidariteitsgedachte – en anderzijds het opeens geconfronteerd worden met een omgekeerd progressief belastingstelsel. Tel daarbij op de verhoogde toeslagen die samengaan met een verlaagd bruto inkomen en voila … er zijn zelfs werkelozen die er netto op vooruit gaan.

Herziening van de WW heeft derhalve niets te maken met ‘inhakken’, maar alles met een fundamentele hervorming van sociale zekerheid. Merkwaardig daarbij is alleen dat de kosten van deze hervorming uitsluitend dreigen te worden afgewenteld op de werkgevers, zij zijn immers enigen die de premies opbrengen. En ja, het is beter om werkeloosheid op te lossen. De verkorting van de WW-duur is daar één van de beste instrumenten voor, tezamen met de versoepeling van het ontslagrecht.

Schaf dan ook 2e Pinksterdag, 2e Paasdag en 2e Kerstdag maar af.

vrijdag, april 2nd, 2010

Gisteren werden een keur aan bezuinigingsmogelijkheden over het land uitgestort, direct gevolgd door het commentaar van de diverse politieke partijen welke voorstellen niet uitgevoerd zouden worden. De PvdA kwam obligaat ook weer voorbij met het geleuter over de sterkste schouders en uiteraard ook de ‘menselijke maat’ mocht niet ontbreken. Niet alleen wist ter linker zijde van politiek spectrum niemand te vertellen waar het geld dan wel vandaan moet komen, maar met droge ogen wordt het te bezuinigen bedrag betwist.

Veel verder dan ‘de rijken moeten de crisis betalen’ kwamen de volgelingen van de voormalig minister van financiën niet. Daarbij maar even gemakshalve over het feit heen stappend dat je in Nederland al rijk bent met een bruto inkomen van af €54.000 – grofweg 1,6 maal modaal. Het verlagen van het minimum inkomen is daarbij onbespreekbaar. Tegelijkertijd heeft Nederland het op één na hoogste minimum inkomen ter wereld. In Duitsland bestaat er niet eens een wettelijk minimum loon!

Wanneer een werkgever dat minimumloon niet terug kan verdienen, begint de beste man er niet eens aan de werknemer to be, op de payroll te zetten. Macro economisch moet de participatiegraad omhoog – in normaal Nederlands, we moeten harder gaan werken voor minder geld. Vrouwen met een deeltijd baantje willen best meer gaan werken, maar dan ook meer aan overhouden, hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering.

Maar in plaats van het verschil tussen bruto en netto loon te verkleinen, masseren we de resultaten van het gebrek aan arbeidsinspanning weg met een keur aan inkomens aanvullende maatregelen. Op rijksniveau met een belastingdienst die in de vorm van toeslagen, geld blijft rondpompen en op gemeentelijk niveau doen we het nog eens dunnetjes over onder de noemer armoede beleid. De voorbeelden van mensen met werk, die er maar mee ophouden omdat niet-werken meer opsmyt – en wel een hoop vrije tijd oplevert – zijn genoegzaam wel bekend. De tijd dat wel werken loont, ligt ver achter ons. De inkomens nivellering is compleet doorgeslagen en daarmee hebben wij het voormalig communistische Oostblok, links ingehaald. Alleen zijn wij hier vergeten 2e Pinksterdag, 2e Paasdag en de 2e Kerstdag af te schaffen.

Eén van de weinig hoopgevende Haagse voorstellen is de verkorting van de WW-duur tot maximaal één jaar. Alleen is dat geen bezuiniging. De WW wordt in zijn geheel opgebracht door de werkgevers, de WW premie voor werknemers is door de PvdA op nihil gesteld. De opbrengst van een kortere WW duur, moet vertaald worden in een lagere af te dragen WW premie – dat verkleint het verschil tussen bruto en netto loonkosten!

Alleen staat dat niet in het voorstel. Werkgevers hoesten de WW pot op, inmiddels nog steeds meer dan €20 miljard – en Den Haag ript en stript het spaarpotje. Deeltijd WW, vorstverlet etc. etc.. Het surplus aan ontvangen WW premies wordt niet terug gegeven aan degenen die het betaald hebben, de werkgevers. Het verdwijnt in de steekzakken van ‘de menselijke maat’ en belandt via ‘de zwakke schouders’ tussen de radiatoren van gesubsidieerde woninkjes. Daarmee is een materieel deel van de sociale verzekeringswetgeving de facto gefiscaliseerd. De AOW onderging eerder een vergelijkbaar lot.

Ook de gemeentes gaan er niet aan ontkomen eerdere beleidskeuzes te herzien. Ook bij de huidige College onderhandelingen in Leeuwarden sijpelen de geluiden door over waar vooral niet op bezuinigd kan worden. Aan het armoedebeleid, de schuldhulpverlening en de WMO mag niet getornd worden. Wat er dus resteert is het verhogen van de lasten (OZB) en het uitstel van regulier onderhoud. Het eerste is makkelijk maar jaagt je klanten de stad uit en het tweede is slechts uitstel van executie.

Zo is het voorspelbaar dat de daling van de huizenprijzen (de grondslag voor de OZB) overal in Nederland zichtbaar is, behalve straks in Leeuwarden. Het terug verlagen van de huidige armoede grens naar de 105% van het sociaal minimum zal hoe onbespreekbaar ook, onvermijdelijk blijken. Met samengeknepen billen gokt links Nederland erop dat de VVD eerst de moed heeft dat – na 9 juni – uit te voeren om er daarna de schuld van te krijgen. Dan kunnen ze zich hier beperken tot ‘wij voeren slechts het rijksbeleid uit’.