De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2010

Afschaffen huurtoeslag

vrijdag, maart 26th, 2010

In het kader van de komende Tweede Kamer verkiezingen en de daarbij onvermijdelijke bezuinigingen, komt van de linkerzijde structureel het H woord aanbod. De hypotheekrente aftrek wordt ein-de-lijk aangepakt. Het subsidiëren van de rijken moet ophouden. Hoe bestaat het dat naarmate iemand meer verdiend, hij méér renteaftrek geniet en zo leutert het socialistische gebabbel door. Bovendien kunnen we de opbrengst van een slordige €11 miljard goed gebruiken voor andere leuke linkse dingetjes.

Totaal gespeend van welke analyse dan ook, wordt de hypotheekrente aftrek als onrechtvaardig neergezet. Onrechtvaardig is een niet gedefinieerd begrip, waarbij iedereen er wat anders onder verstaat. Zo wordt tevens te pas en te onpas geroepen dat de hypotheekrente aftrek in 1894 is geïntroduceerd om het eigen woningbezit te bevorderen. Onzin, het eigen woningbezit was hoogstens een gunstig neveneffect.

In beginsel geldt in het Nederlandse belastingstelsel dat rente van schulden aftrekbaar zijn en rentebaten (evenals ontvangen dividend) belast zijn. In een later stadium is dat vervangen door de fictieve rendementsheffing over vermogen. Onder minister Zalm is deze logica vervallen, waarbij rentebaten wel belast zijn en rente van schulden niet meer aftrekbaar is. Alleen hypotheek rente is daar op uitgezonderd en dan ook nog maar voor een beperkte termijn (30 jaar) en een beperkt bedrag (bijleenregeling).

De facto is de hypotheekrente aftrek dus allang afgeschaft. Rechtvaardig zou zijn om de rente over de eerste €41.000,- niet meer te mogen aftrekken. Dat is namelijk precies het bedrag wat je aan spaarcentjes mag hebben voordat de ontvangen rente daarop wordt belast. Wat ook rechtvaardig zou zijn is het afschaffen van het zogenaamde huurwaarde forfait. Een totaal bezopen belasting, met als grondslag dat een woningeigenaar gestraft moet worden omdat de eigen woning goedkoper zou zijn dan een huurwoning!

Wanneer je iets dieper zou kijken naar de huur markt, kun je een aantal schokkende conclusies trekken. Woningbouwverenigingen zijn de grootgebruikers van de hypotheekrente aftrek. De verkoop van huurwoningen moet de projectsubsidies dekken om de huren van nieuwe huurwoningen kunstmatig laag te houden. Voor huurwoningen kunnen huurtoeslagen worden toegekend en – tot slot – worden huurverhogingen kunstmatig tegengehouden. Als er per saldo ergens goedkoop gewoond kan worden, is het wel in een huurwoning en niet in de zogenaamde eigen woning. Wanneer je al een huurwaarde forfait belasting wilt bedenken, zou die daar horen wat de term letterlijk zegt: bij huurwoningen.

Iedereen in Nederland geniet dus – middelijk of onmiddellijk – van de hypotheekrente aftrek. De huurtoeslagen zijn daarboven dus een extraatje – evenals de rest wat aan huurders cadeau wordt gedaan. Telkenmale wanneer iemand daar wat aan probeert te doen, wordt die terug gefloten. Zelfs een partiële huurliberalisatie om de markt vlot te trekken, was onacceptabel. Het resultaat daarvan is bekend.

Door een – op zich – verstandige herijking van de toe te passen waarderingsregels – in combinatie met de Vogelaar straftax – is het eigen vermogen van de woningbouwverenigingen gemarginaliseerd. De verkoop van het huurwoningen bestand stagneert – huren van de woning is goedkoper dan het kopen ervan. In plaats van het te hebben over het afschaffen de huurtoeslag – in ieder geval voor nieuwe gevallen – loopt het linkse smaldeel te kwetteren over het afschaffen van de hypotheekrente aftrek.

Wanneer je probeert te bereiken dat de woningmarkt weer aantrekt, zul je daar om te beginnen weer een markt van moeten maken. Het ter discussie stellen van de hypotheek rente aftrek levert daarbij nou niet bepaald enige toegevoegde waarde. Het ein-de-lijk ter discussie stellen van de huurtoeslag des te meer.

Bereikbaarheid

dinsdag, maart 23rd, 2010

Half Leeuwarden gaat de komende jaren op de schop, alles in het kader van bereikbaarheid. Dat is in orde, want de onbereikbaarheid van Leeuwarden begint spreekwoordelijke vormen aan te nemen. Zo gaat er gewerkt worden aan de zogenaamde Westelijke invalsweg, Haak om Leeuwarden, fietstunnels Oostergoplein en aquaduct Drachtsterweg. Tegelijkertijd is het Provinciehuis noch het Zaailand al af. Dat geldt ook voor winkelcentrum Bilgaard, de Kenniscampus en nog een paar van die projecten.

Voor de hand ligt dan ook dat de bereikbaarheid de komende jaren eerst naar een verder dieptepunt zal dalen. So wie so heeft het politieke bestuur de afgelopen jaren alles op alles gezet om de resterende bereikbaarheid van de stad in de kiem te smoren. De paal van Krol bij de Harmonie, fietsers in de voorrang bij minirotondes – überhaupt de aanleg van een woest aantal compleet overbodige minirotondes en het verwijderen van veel te veel parkeerplaatsen (Eewal, Tweebaksmarkt etc.). Verder zijn er te pas en te onpas éénrichtingsborden geplaatst, om over het openen van bruggen in de binnenstad tijdens de spits maar even het zwijgen toe te doen.

Volgens de nieuwe plannen moet de binnenstad nog verder autoluw gemaakt worden. Op zich zelf zijn alle geplande en genomen maatregelen een politieke keuze en die dien je te respecteren. Alleen is volgorde van uitvoering natuurlijk bizar. Wanneer je automobilisten – en daarmee ondernemers – het leven zo zuur mogelijk wil maken, moet je deze volgorde aanhouden. Wanneer je als verstandig mens zou willen opereren, draai je de volgorde om. Je begint met het uitvoeren van de werkzaamheden om de bereikbaarheid te vergroten en wanneer dat klaar is, ga je de binnenstad autoluw maken. Logischerwijze. Logica daarentegen is niet het grootste goed van onze lokale politici, helaas. Scoren op de korte termijn wel.

Nu op sommige plaatsen de schop daadwerkelijk de grond in zal gaan, beginnen de bestuursverantwoordelijken zich opeens te realiseren dat de gekozen volgorde gaat uitmonden in een verkeerschaos. Een staaltje van letterlijk werk met werk maken kun je momenteel met eigen ogen op de Heliconweg aantreffen. Vol gas is men daar sinds een paar dagen bezig om de minirotondes aldaar om te bakken naar turborotondes.

Het WTC hotel en de Kamer van Koophandel vrijwel onbereikbaar, de Tesselschadestraat idem en welk evenement vindt momenteel plaats in de FEC Hallen? Jawel, de Bedrijfscontact dagen – één van de best bezochte evenementen per jaar in het Leeuwardense. Met de werkzaamheden aan de Heliconweg had na de al opgelopen vertraging ook rustig nog een drietal dagen kunnen wachten. Elk gevoel van hoe om te gaan met je lokale ondernemers is in de dadendrang van dit College compleet zoek geraakt.

Om de toekomstige verkeerschaos zoveel mogelijk te marginaliseren, werden er een aantal voorstellen uit de hoge hoed getoverd. Elk van die voorstellen ontkent dat het zakelijk verkeer niet overgeheveld kan worden naar een comfortabele fiets. Transferia bij de invalswegen – gaat het bevoorradingsverkeer bij McDonalds Goutum de vers- en diepvries waren overslaan naar een bakfiets? Promoten dat er meer mensen op de fiets naar het werk gaan? Dagelijks zijn er 40.000 forenzen die naar Leeuwarden komen – hoe in godsnaam willen de groene dogmatici dat concretiseren? Werkacademici op riksja’s of zo?

Tegelijkertijd weigert men een aantal praktisch uitvoerbare voorstellen te adopteren. Busbanen vrijgeven voor vrachtverkeer – dagelijks rijden er nu 6 leerlingen en een verdwaalde allochtoon met een bus daarover heen. Een wisselstrook op de Drachtsterbrug – zou er niet komen … en toen weer wel … en nu weer niet … te duur. Stilstaande vrachtauto’s en afwezige werknemers zijn blijkbaar gratis.

Het (tijdelijk) afschaffen van venstertijden is er nog zo ééntje. Al dat bevoorradingsverkeer moet nu tussen 9 en 12 de stad in – en de stad uit. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook Sneek, Heerenveen, Groningen of Alkmaar. Geef de mogelijkheid om dat verkeer over de dag te spreiden. Tot slot is in heel Nederland de groene golf een bekend gegeven. In Leeuwarden kennen we alleen de blauwe golf. Voor de dogmatici moet een groene golf toch fenomenaal in de oren klinken. Goed voor het milieu en goed voor de doorstroming. Hoe moeilijk gaan wij het ons zelf nog maken?

Het deed een plas en ging over tot de orde van de dag.

zondag, maart 21st, 2010

In Leeuwarden heeft – net als in de rest van Nederland – links de verkiezingen verloren. De PvdA verloor een derde van haar zetels om er 10 over te houden, het CDA 20% om er 4 over te houden. Iedere college partij – ook GroenLinks – kreeg er nog een restzeteltje bij, zodat het beoogde nieuwe college uitkomt op 21 zetels. Smal, maar genoeg. Zo heeft de PvdA met 27% van de stemmen 60% van de macht.

Om de PvdA meerderheid binnen het College te waarborgen werd er handig geopereerd door het aantal wethouders van 5 terug te brengen naar 4. Wanneer je Als PvdA toch een wethouder moet inleveren, houd je uiteraard relatief meer macht over, wanneer die wethouders positie niet naar een ander gaat. Eén CDA wethouder (lieve Thea), één Groenlinks wethouder (lieve Isabelle) tegenover het blok Florijn, Deinum en de burgemeester Crone. Wanneer de vrouwelijke wethouders gewoon thuis blijven gaat straks niemand het verschil merken.

Als enige niet verliezer zal Groenlinks en zwaardere portefeuille eisen en zich niet – zoals de vorige keer – naar huis laten sturen met alleen cultuur, milieu en uiteraard het niet te vergeten zwaartepunt – het HCL, Historisch Centrum Leeuwarden. Tenminste moet daar duurzaamheid aan toegevoegd worden en als het even kan ‘duurzaam comfortabele fietsbereikbaarheid’. Verder zal deze wethouder verantwoordelijk willen worden voor de organisatie en de afloop van het in Leeuwarden te organiseren volgend klimaatcongres. Dat kan dan mooi gehouden worden in ‘het Skaaf moet bliewe’ gebouw. Zucht.

Dit illustere vijftal gaat de komende dagen een totaal van €20 miljoen aan bezuinigingen bij elkaar bedenken. Eigenlijk het dubbele omdat voor een vergelijkbaar bedrag aan structurele uitgaven de afgelopen jaren gedekt is met incidentele meevallers. En die incidentele meevallers zijn even op, dat is namelijk de definitie van incidenteel. Tot zover trouwens de financiële betrouwbaarheid van de vertrokken CDA wethouder Krol. De komende jaren moeten de puinhopen weer eens opgeruimd worden, maar het concreet noemen van waar we dan mee gaan ophouden zal vooruit geschoven worden. Dat wordt dan eufemistisch benoemd als ‘het debat is aan de Raad’.

Het enige wat ik gehoord heb de afgelopen maanden is waar niet op bezuinigd mag worden – of waar zelfs geld bij moet. De bestrijding van de armoedigen, duurzame cultuur, schuldhulpverlening, WMO, openbaar vervoer en nog zo een scala aan lieve dingen voor leuke linkse mensen. Het geld gaat vooral gezocht worden in vermindering van het aantal ambtenaren. Maar wanneer je strategisch kiest voor het verminderen van het aantal wethouders, gaat logischerwijs het aantal ambtenaren omgekeerd evenredig toenemen. De politieke kleur van die ambtenaren aan het stuur laat zich raden.

Resteert de verhoging van de inkomsten en dat belastingmandaat van de gemeente is beperkt tot de Onroerend Zaak belasting. Voor de verkiezingen werd toegezegd dat de gemeentelijke heffingen met niet meer dan de inflatie zou worden verhoogd, maar daar wordt alleen de totale opbrengst mee bedoeld. Wanneer de woningen 15% minder waard geworden zijn en de opbrengst met 5% moet toenemen, ligt een verhoging met 20% voor de hand. Zo zal het niet in het komend college programma staan, maar het zal wel wederom de resultante daarvan zijn.

Nee, de vertaling van de verkiezingsuitslag belooft weinig goeds. De sterke schouders zijn op of zijn naargeestig op zoek naar de emigratieformulieren op de website van de gemeente Leeuwarden. Daar kun je dan trouwens een aardig tijdje zoet mee zijn. Elementaire keuzes zullen niet gemaakt worden en een visie voor de toekomst heb ik niet kunnen ontdekken.

Of het moet het bezopen voornemen van Groenlinks zijn, om alle fossiele brandstoffen binnen 10 jaar uit Leeuwarden te bannen. Het is een visie, een utopische visie, maar een visie. Dat dan nog wel. Ik snap wel dat inwoners de verkiezingen voor gezien houden. Wanneer je zo met de uitslag omgaat, kun je ook moeilijk anders verwachten.

Minimabeleid niet bedoeld voor ondernemers … ?

zondag, maart 14th, 2010

Je moet voor de aardigheid eens proberen in de gemeente Leeuwarden een vrijstelling OZB digitaal aan te vragen. Het digitaal loket is met enige creativiteit wel te vinden en bij de ‘handige links rechts’ waar naar verwezen wordt, staat keurig de link ‘kwijtschelding gemeentelijke heffingen’ vermeld. En dan houdt het ook op. ‘U heeft weer eens een onbekende pagina opgevraagd’. Welkom.htm. Ik ben blij dat ik welkom ben, blijer zou ik zijn met een digitaal invul-formuliertje. What else is new.

Nou weet ik toevallig dat de afwikkeling van dergelijke aanvragen wordt uitgevoerd door het Wetterskip Fryslan en de aan haar gelieerde uitvoeringsorganisatie Hefpunt. Hefpunt.nl levert de volgende informatie. In onze folder staat dat u op het digitale loket het kwijtscheldingsformulier kunt downloaden. Dit is niet helemaal juist. U kunt op het digitale loket een kwijtscheldingsformulier aanvragen. U ontvangt het dan via de post. Excuses voor het ongemak.

Dus nu is het aanvragen van het papieren kwijtscheldingsformulier achter een digitaal loket verstopt. Zou iemand hier de Internetrevolutie hebben gemist? Enfin, ik heb een DigiD, dus OK, eens een poging wagen. Na enige volhardendheid en meerdere pogingen, kom je dan terecht in de advies aanvraag kwijtschelding gemeentelijke heffingen en wat schetst de verbazing? Dat digitale advies staat vol met onjuistheden en aperte nonsens!

Zo kom je – volgens het advies – niet in aanmerking wanneer je één of meer auto’s bezit met een waarde meer dan €2.269,-. Dat is flauwekul, want wanneer je die auto voor je werk nodig hebt, geldt deze beperking logischerwijze niet. Ook wanneer je geen huis huurt maar woningeigenaar bent, zou je niet in aanmerking komen voor vrijstelling. Baarlijke nonsens. In ieder geval voor de gemeente Leeuwarden is deze idioterie al in 2006 afgeschaft op voorstel van de VVD en overgenomen door de toenmalige wethouder Krol. Sterker nog, eventuele overwaarde op de eigen woning blijft volstrekt buiten beschouwing bij het bepalen van de zogenaamde betalingscapaciteit.

Verder zou je volgens het advies van Hefpunt niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, wanneer je ZZP’er bent of anderszins ondernemer bent. ZZP’ers in de Thuiszorg zijn weer uitgezonderd(?), wie deze logica doorgrondt, mag het zeggen. Een uiterst bizarre uitzondering. Zou het waterschap onderweg de krant niet gelezen hebben.

Hoezo zouden ZZP’ers niet onder het sociaal minimum terecht kunnen komen en nog gekker – ZZP’ende medewerkers van de Thuiszorginstellingen zijn daarop weer uitgezonderd. Je bent of ZZP’er of je bent het niet en wat voor tak van sport je klanten uitvoeren kan toch moeilijk bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor het vrijstellingsbeleid. Geldt deze uitzondering ook voor een schilder die eens per jaar een pandje van Het Friese Land bij kwispelt ? Dat deze schilder dan opeens wel in aanmerking komt voor het gemeentelijk vrijstellingsbeleid?

Waarom ondernemers uitgezonderd? Zijn dat in de ogen van de knuffel politici dan nog steeds slavendrijvende en uitzuigende grootkapitalisten? Probeer je als ZZP ‘er je eigen brood te verdienen en niet afhankelijk te worden van een uitkering – het ondernemerschap moet immers aan alle kanten gepromoot worden – wordt je aan het eind van de rit alsnog buitengesloten van het minimabeleid. De menselijk maat is voor iedereen, behalve voor degenen die daarvan de rekening krijgen, blijkbaar.

Zwaai maar dag met je handje als ondernemer naar de gratis Harmoniekaartjes, gratis Cambuur jaarkaart, sportkleding voor de kindertjes, vrijstelling OZB, vrijstelling waterschapsheffing, hondenbelasting en één van die andere tientallen minimissime regelingen. Zwaai maar dag met het handje naar de formulierencommando’s die onverrichte zaken huiswaarts peddelen. Als ondernemer mag je maar één ding doen …

Samengevat: Bizar en niet meer van deze tijd. Minimabeleid dient gelijkelijk open te staan voor iedereen die na een inkomenstoets daarvoor in aanmerking komt en niet alleen voor degenen die toch al niet moe worden. We gaan toch ook homo’s of belastingconsulenten niet opeens uitsluiten, of bijvoorbeeld mensen die 24 uur of minder per week werken. Bizar.

Vitens – the Kafka story continues

zaterdag, maart 6th, 2010

November vorig jaar heb ik een blogje gepost over de ondoordringbare krochten van de Vitens klantensevice – http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=645 Vitens was van mening nog geld te moeten ontvangen en die mening deelde ik niet. Een maand later leek de mening van Vitens de juiste kant op gekanteld te zijn, op 23 december ontvingen wij nota bene een teruggaaf van Vitens – ook stapelgek, maar in ieder geval beter dan dreigen met afsluiten van de watervoorziening.

Daags daarna heb ik er maar een mailtje aan gewaagd met het eenvoudige verzoek om een overzichtje – en specificatie – van hetgeen Vitens op mijn rekening gestort had met als omschrijving ‘Verzamelbetaling’(?). Daarna werd het oorverdovend stil … tot ergens in Januari. Vitens wil graag met eigen ogen controleren of er echt geen kraan in mijn garagebox verstopt zit. Prima. Wij bellen wanneer we in de buurt zijn … ook prima.

Tring, tring … hallo met Vitens … wij zijn onderweg naar uw garagebox, kunt u ook even langskomen om de deur te openen? Ik zit nu in den lande – op 200km afstand – dus dat wordt een beetje lastig. Zullen we er dan maar vanuit gaan dat er geen kraan verstopt zit in uw garagebox? Dat lijkt mij een goed plan. Tot mijn verbazing – blijkt achteraf – communiceert de betreffende monteur naar zijn eigen organisatie (Vitens) terug: ‘De toegang tot het object werd mij geweigerd’(?). Waarschijnlijk was dat het vinkje wat het dichtst in de buurt kwam.

Gistermiddag komt dan de derde – of vierde – dreigbrief van Vitens binnen. Wij hebben u vandaag bezocht om het perceel af te sluiten, door technische omstandigheden is dat voor ons nu niet mogelijk (?). Was de grond bevroren of bestond de technische onmogelijkheid wellicht uit het ontbreken van een kraan en/of watermeter. Maar weer gebeld met de klantenservice, het nummer 0900 – 0650 is inmiddels gestegen naar nummer drie onder de knop favorieten .

Ja, ik zie dat wij rekeningen gestuurd hebben naar een niet bestaande watermeter op een adres zonder brievenbus met een groot hek eromheen. Dat wij al 10 jaar de rekening versturen naar het juiste adres, is zuiver toeval. Nee, de incassokosten kunnen wij niet doorhalen, dat kan niemand bij Vitens. Helaas, het enkele gegeven dat wij fouten maken, wil nog niet zeggen dat u geen voorrij- en incasso kosten hoeft te betalen.

Wanneer u nu eerst even betaald, dan zoeken wij het later even uit. Ja dûh. Ik heb een veel beter plan. Als jullie het eerst even uitzoeken, dan wil ik later best wel even betalen – of best wel even niet. Even – op duurzaam na – het meest misbruikte woord in de Nederlandse taal.

Dan komen wij maandag terug om u af te sluiten van de drinkwatervoorziening. Denkt u dat uw technische omstandigheden dan verbeterd zijn … dat ik stiekem in het weekend even een watermeter en een kraan ga monteren? Ik zou niet weten hoe, maar wellicht kan uw monteur mij daarbij behulpzaam zijn? Nee, wij komen dan het water op uw huisadres afsluiten. Ah, u verwacht dat ik dan ’s ochtends met vrouw en kindertjes dan naar mijn garagebox rijd om aldaar te gaan douchen – en te genieten van een kopje koffie.

We doen het zo. Als u nu een halfuurtje van tevoren belt, zorg ik ervoor dat ik thuis ben om uw monteur binnen te laten. Wilt u de monteur wel vragen om eerst even naar de kapper te gaan omdat anders het fotomoment in de Leeuwarder Courant en de Telegraaf verpest wordt. De krantenkop zou bijvoorbeeld kunnen luiden ‘Geblunder wordt Vitens fataal’ of heeft u een betere suggestie?

Ik begrijp uitstekend waarom er mensen zijn die uit pure wanhoop de rekening maar betalen om van het gezeik af te zijn – ook al gaat dat ten koste van andere te betalen nota’s. Bij mij is Vitens nou net aan het verkeerde adres – ik houd het echt heel veel langer uit dan Vitens Dus fotografen van Leeuwarder Courant, Telegraaf en overige belangstellenden … blijft maandag paraat. Ik heb er zin an 🙂

Formulieren welzijns-knuffel-commando’s

woensdag, maart 3rd, 2010

Blijkbaar is de lokale PvdA in grote verwarring – zij dreigt vandaag een vorstelijk aantal zetels in de Leeuwarder gemeenteraad te verliezen. Elke zetel verlies van de PvdA is overigens winst voor de Leeuwarden. De meest merkwaardige – maar feitelijk onjuiste – promo’s verschijnen ten tonele. De volstrekt overcomplete formulierenmariniers werden gisteren zo, tijdens het laatste stadsdebat weer eens als grootste succes in de markt gezet. Terwijl de PvdA als College deelnemer het afgelopen najaar deze formulierenwelzijnsfietsers zelf nog wilde opdoeken wegens overcompleet!

Terecht, want hoe lief bedoeld ook – honderdduizenden gemeentelijke Euro’s worden vooral verspijkerd aan het uitleggen van Rijksregelingen. Werk wat al gebeurt door een diversiteit aan vrijwilligers zoals de ANBO, FNV maar ook professioneel door de belastingdienst zelf. Dit viertal bezoldigde welzijnsknuffelaars zitten die vrijwilligers en professionals vooral gewoon in de weg. Dat geld toevoegen aan het gemeentelijk armoedebeleid levert uiteindelijk veel meer concreets op.

Ook wordt te pas en te onpas gesuggereerd dat de VVD wil bezuinigen op dat armoedebeleid. Prietpraat en hoogstens getuigend van slecht lezen of op zijn best het ombuigen van de waarheid. In Leeuwarden is de armoedegrens verhoogd naar 120% van het sociaal minimum en de VVD vindt dat overdreven, niet meer en niet minder. Zo maakt de PvdA armoede een keuze … haar keuze!

Door die verhoging wordt de ontspoorde armoedeval alleen maar hoger in het loongebouw gezet en allesbehalve opgelost. René Paas – voormalig voorzitter van het CNV en huidig voorzitter van de Sociale Diensten – is precies die VVD opinie toegedaan. De PvdA-oplossing bestaat weer eens uit het verder subsidiëren van uitkeringsgerechtigden die aan het werk willen gaan. Individueel of in de vorm van loonkosten subsidies. Subsidies lossen het probleem niet op, maar verplaatsen het probleem alleen maar – vooral naar achteren in de tijd en dat komt dan weer goed uit.

Werden we voorheen geconfronteerd met het gegeven dat iemand die uit een uitkering kwam en ging werken, er netto op achteruit boerde, nu zijn we nog verder terug geworpen in de strijd. Er zijn nu mensen die gewoon werken en concluderen dat werken niet loont. Je kunt er maar beter mee ophouden, dan houd je meer over. De omgekeerde wereld. Een gezin met 6 kindertjes die zich een slag in de rondte draaide om de club in leven te houden, geniet nu de hele week van de Zondagsrust! En een aantal van de eeuwig en altijd cumulerende rijks- en lokale armoede regelingen.

Er is niets op tegen om mensen die het even niet kunnen bolwerken, de juiste steun in de rug te geven. Het is juist betaalde arbeid wat ervoor zorgt dat mensen structureel vooruit komen. Arbeidsplaatsen worden niet gecreëerd door de overheid, maar is het MKB juist de motor van de lokale economie. Door de geconstateerde armoedeval kan dat MKB zich domweg niet meer de gevraagde salarissen veroorloven, waarbij de werknemer in spé wel de verwachtte loyaliteit brengt. Helemaal nu niet.

Om iemand netto méér over te laten houden dan een uitkering aangevuld met een diversiteit aan cumulerende (belasting-)toeslagen en het Leeuwarder armoede gebeuren, rijzen de loonkosten de pan uit. Daar moet dan wel 40 uur per week, 49 weken per jaar voor gewerkt worden, van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. En daar wordt je ook nog eens moe van. Bovendien ben je nooit thuis, wanneer de formulierenmarinier komt vragen of je nog een gratis LCD TV nodig hebt, als ‘poort naar de wereld’.

Wanneer je de kandidatenlijsten voor de gemeenteraad in Leeuwarden bekijkt en beoordeelt op kandidaten die wel zelf in de klei hun eigen boterham moeten verdienen, verschijnt een onthutsend beeld. Bij de PvdA is er geen ondernemer verkiesbaar (veronderstellende dat plaats 12 niet verkiesbaar is), CDA idem, SP idem etc. etc. De verkiesbare kandidaten zijn bovenal (semi-)ambtenaar, gepensioneerd of anderszins afhankelijk van een uitkering.

Bij de VVD zijn de nummers 2,4,5 en ondergetekende (6) die ondernemers. Daarmee is de perceptie van het lokaal knuffel-armoede beleid dan wel weer verklaard. Ergo: de VVD als enige partij van de Arbeid.