De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2009

Facts and figures over duurzame energie priet praat

zaterdag, november 28th, 2009

Wanneer we 50% van de bestaande automobiliteit in Nederland willen vervangen door elektrische auto’s, dan zal 10% van Nederland bedekt moeten worden met windmolens. Hybride auto’s zijn weliswaar energie efficiënter dat normale auto’s, maar niet meer dan 25% – op zijn best. De recycling van de batterijen maar even niet meegeteld. Waterstof auto’s zijn zelfs beduidend energie inefficiënter dan ons huidige wagenpark. Verder zal het bestaande elektriciteitsnet compleet moeten worden vervangen. De touwtjes aan de hoogspanningsmasten kunnen het niet aan.

Als we alle daken in Nederland voorzien van zonnepanelen, levert dat slechts 65% op van de voorgestelde windenergie. Wanneer we dus alle daken uitrusten met zonnepanelen en 10% van Nederland vol duwen met windmolens, kunnen we, van de automobiliteit 82,5% vervangen door elektrisch vervoer. Transport is by the way nog geen 20% van ons totale energieverbruik. Verwarming, koeling en productie heb ik nog maar even niet meegeteld.

Om het complete Nederlandse energieverbruik middels windmolens te dekken, moet op elke vierkante meter van Nederland – ook in zee – een windmolen verrijzen. De verwachting is dat de energiebehoefte de komende decennia gaat verdubbelen. Welk land gaan we veroveren om die windmolens neer te zetten? Suriname?

En wat gaan we doen wanneer het niet waait. Voor elke Megawatt aan windenergie moet er een backup faciliteit komen die niet afhankelijk is van de wind. Maar als we die backup faciliteit hebben, waarom zetten we dan eigenlijk die windmolens nog neer? Voor zonne-energie geldt exact hetzelfde. Eénmaal daags is het nogal donker op onze aardkloot. Gaan onze lokale helden dat ook oplossen – als een soort Atlas de wereld na het inzetten van de schemering terug duwen?

Het thuis inzetten van zogenaamde standby killlers – het uitzetten van stel een vijftal adapters – bespaart net zoveel als 5 seconden niet autorijden. Een heel jaar zo stroom besparen, bespaart net zoveel als één dag niet douchen. Om middels biomassa aan een kwart van de energiebehoefte te voldoen, moet 75% van Nederland met die biomassa bedekt worden.

Héél de Veluwe vol drukken met palmolie plantjes? Dat kan niet, want daar staan al een batterij windmolens. Biogas installaties, Warmte kracht installaties en golfslagenergie kunnen gezamenlijk nog geen procent van de energie behoefte dekken. Hoe lief en goed bedoeld dat soort initiatieven ook zijn.

De huidige energieconsumptie kan domweg fysiek niet gedekt worden door de voorgestelde duurzame energiebronnen. We gebruiken daarvoor domweg te veel energie of zo u wilt, Nederland is gewoon te klein. Of we gaan – net zoals nu – energie importeren of zullen kernenergie moeten gaan inzetten. Goedkoop, veilig, duurzaam en geen CO2 uitstoot.

Wanneer we ervoor kiezen om 20% van onze energie te halen uit kernenergie én 10% van Nederland vol te zetten met windmolens én alle daken voorzien van zonnepanelen, dan nog moeten we meer dan 30% van onze energie importeren!

China gaat de komende 10 jaar 600 miljard euro investeren in wind-, zonne- en kernenergie, waarvan €30 miljard in wind- en zonne energie. Ook daar hebben ze de bovenstaande rekensommen gemaakt. Daar hebben we in het metropool Leeuwarden echt geen lokale klimaattop voor nodig. PAL/GroenLinks kan de uitkomst dan wel niet grappig vinden, hij wordt er van zo’n overbodige priet praat klimaattop echt niet anders van. Duurzaam de hype voorbij.

Bron o.a. Prof. D. MacKay, Professor of Natural Philosophy & Physics, University of Cambridge

Kafka

donderdag, november 26th, 2009

Vorige week vrijdag namiddag open ik vol vertrouwen de post en daar zit een briefje bij van onze vrienden van het waterleidingbedrijf Vitens. Wat opviel was de handgeschreven adressering aan mijn huisadres. Ondanks herhaalde verzoeken heeft u onderstaand bedrag (€175,08 inclusief incasso kosten) niet betaald. Daarom sluiten wij u binnen twee dagen af. Dat is onhandig, want zonder water krijg je na verloop van tijd best wel dorst. Bovendien was ik mij van geen kwaad bewust. Gelukkig heeft Vitens een klantenservice 0900-0650 – maar eens een belletje aan wagen. Toch?

Onze klanten service is gedurende werkdagen bereikbaar van aanvang ambtenarentijd tot einde ambtenarentijd. Maandagmorgen maar even om opheldering vragen? Zolang ik nog water heb, zal ik de afsluitende monteur met plezier voorzien van een vers kopje koffie. Vanaf maandag morgen ben ik nu bezig om mij te begeven binnen de duistere krochten van het Vitens klant contact centrum.

Wegens drukte kunnen wij u niet zo snel te woord staan, zoals u van ons gewend bent. Ik ben nog niets gewend. Wilt u ook deelnemen aan het klant tevredenheidonderzoek … prima … blijft u aan de lijn … tuut … tuut … tuut.  Dan niet. Verse poging. Kies een 1 of 2 etc. of 9 voor terug in het menu. Ik wil niet in het menu, ik wil antwoord. Al onze medewerkers zijn nog in gesprek – of met pauze – of what ever. U kunt ook naar onze internet site. Kan ik daar dan de afsluitende monteur tracken en tracen om te kunnen bepalen of ik het koffiezet apparaat dan ook al moet aanzetten?

Goedemorgen, met Miep. Miep, ik krijg een raar briefje van jullie, iets met afsluiten. Zal ik u mijn klantnummer geven. Dat kunt u wel doen, alleen doen wij er niets mee. Wij kunnen niet bij de systemen. U heeft ook zeker geen pen en papier bij de hand? Jawel. Begin dan maar te schrijven, lijkt mij. Via slinkse omwegen stuurt u rekeningen naar mijn garagebox en die komen niet aan. Er is daar geen brievenbus, er staat hoogstens een groot hek omheen, er is daar zelfs geen kraan, geen watermeter, dus geen water. U moet mij een rekening sturen voor mijn huisadres, daar heb ik wel water. Bijvoorkeur moet u die rekening ook sturen naar mijn huisadres, anders komt die niet aan. Meneer van Ulzen, ik zei u al, wij kunnen niet bij de systemen, wij doen niets. Gelukkig, dan komt de monteur ook niet.

Dinsdagmorgen maar weer een nieuwe poging gewaagd. Na de nodige meldingen over druk druk druk, tevredenheidsonderzoeken en in gesprek zijnde Miepen, krijg ik Connie of Kannie aan de lijn. Het hele verhaal nogmaals uit de doeken gedaan, maar Kannie kan er niets over vinden. Miep kan zeker nog steeds niet bij de systemen. Mevrouw, u stuurt rekeningen voor een kraan die er niet is, naar het verkeerde adres. Ik heb het adres aangepast, de rekening gaat voortaan naar uw huisadres. Dat is mooi, maar er zit in die garage geen water, kraan of meter. U moet gewoon betalen, anders sluiten wij de garage af …. zucht. Bel dan even van te voren, dan zal ik de garagedeur open doen voor de monteur.

Nee, de incassokosten kan ik niet doorhalen. Wie bij Vitens kan dat dan wel? Niemand. Laat maar, binnen onze thuis organisatie kunnen wij die incassokosten heel gemakkelijk doorhalen. Wij doen dat zelf wel. Vanmorgen lag er een nieuwe brief van onze Vitens vrienden. Jawel, u moet betalen en anders sluiten wij u af. Daar gaan we weer … 0900-0650, ik ken het nummer uit mijn hoofd en de rest van de riedel die gaat volgen ook. Meneer van Ulzen, ik zie uw probleem. Tsjong. Ik heb het nu aangepast, de aanmelding van uw garage is vervallen en de aanmelding van uw woonadres ook. ??????.

U bedoelt te zeggen dat ik geen rekeningen meer krijg voor een kraan, die niet bestaat. Precies. En u krijgt ook geen rekeningen meer voor uw huisadres. Ja, maar ik wil thuis wel gewoon water uit de kraan krijgen. Dat komt allemaal goed, dit is een kwestie van blijf zitten waar u zit en doe niets. Wedden dat de monteur straks de post zelf aan de deur komt brengen?

Het verdrag van Leeuwarden

dinsdag, november 24th, 2009

Het kan zomaar gebeuren dat de klimaattop in Kopenhagen niet direct het succes wordt, wat klimatofoben ervan verwachten. Sterker nog, het ligt in de lijn der verwachting dat er op een later moment nog een klimaattop gehouden moet worden om verdere afspraken te concretiseren. En sinds gisteren weten we, waar die top gehouden gaat worden. Ja, echt waar, in metropool Leeuwarden.

PAL/GroenLinks – middels de hoeder van het woord – heeft er een motie van die strekking gisteravond (buiten de orde) doorheen gemasseerd. De redding van de wereld en de voorkoming van een Armageddon gaat in Leeuwarden gestalte krijgen.  Op de Ljouwerter klimaattop moeten afspraken gemaakt worden over het terug brengen van de uitstoot van broeikasgassen en leiden tot een heuse klimaat verklaring … Het verdrag val Leeuwarden … PAL/GroenLinks als de nieuwe club van Rome.

Het verdrag van Versaille gaat de geschiedenis in als een frutsel-stage verdrag, de vrede van Munster verdwijnt naar de krochten van de archieven. Het klimaatverdrag van Leeuwarden wordt verheven tot een onderdeel van het Internationaal strafrecht. De Chinese premier Wen Jiabao heeft al belangstelling getoond om aansluitend een top over de mensenrechten in China in Goutum te mogen organiseren. Het dorpshuis Ien en Mien heeft de bingo-avond op voorhand maar vast verplaatst.

Een top over de redding van de Amerikaanse economie, ligt in het verschiet. Gelukkig heeft de burgemeester het 06 nummer van Al Gore, dat was immers het doorslaggevende argument om hem hier naartoe te halen. Een klimaattop in Leeuwarden … ieder weldenkend mens ligt nog steeds schuimbekkend van het lachen onder het bureau … wanneer het niet van een zo onthutsende droefheid zou zijn. PAL/GroenLinks als de nieuwe duurzame 2.0 Messias, verhuisd van Jorwerd naar Ljouwert.

Wat het gaat kosten, weet niemand. Wat het opbrengen weten nog minder mensen. Wanneer er nou bij uitstek een internationaal onderwerp is, dan is het klimaat dat wel. Zelfs het FNV toetert mee over CO2 uitstoot, nog even en dan zitten de twee leden van Milieudefensie ook weer op de tribune – of zijn dat nou dezelfde twee leden als die van het FNV?

En dan de motivatie van de motie: De komst van nieuwe kolen- of  nieuwe kerncentrales staat haaks op een succesvolle klimaatpolitiek. Ze zijn ook niet nodig als we kiezen voor energiebesparing en duurzame energie. Structureel worden de begrippen Renewable en duurzaam door elkaar gehaald, duurzamer dan kernenergie gaat het niet worden. Telkenmale komt dan ook de veiligheid van kernenergie om de hoek kijken. Alleen in China al, worden momenteel 132 duurzame veilige kerncentrales gebouwd. Er vallen meer mensen van windmolens dan van kerncentrales.

Stel dat er uit de regio ook nog eens een honderdtal mensen afkomen op dit nalieve idee, gaan we die dan uitleggen dat slechts 1% van de atmosfeer bestaat uit CO2 en dat van die éne procent, slechts 0,4% door de mensheid wordt gegenereerd. Dat wij dus een klimaattop houden over 4 promille van de samenstelling van die atmosfeer?

Dat de beste bijdrage aan de klimaattop bestaat uit afwezig zijn, al dan niet met kennisgeving. De meest duurzame lokale klimaattop is die top, die duurzaam – CO2 innovatief neutraal – niet gehouden wordt en al helemaal niet in Leeuwarden. Het er niet meer over hebben levert de meeste energiebesparing op en nu rap echte lokale problemen oplossen aub.

Het zal je kind maar zijn!

vrijdag, november 20th, 2009

Afgelopen woensdag werd op initiatief van de VVD in de raads-commissie het groene feestje met fietsers in de voorrang op de minirotonde’s gevierd. Er zijn van die mensen die zo scheel zijn dat ze, terwijl ze je aankijken, de vraag hoe het weer buiten, naar waarheid kunnen beantwoorden. En zelfs deze mensen kunnen constateren, dat het met de fietser in de voorrang hartsgrondig mis is. Het was een lief bedoeld plan, alleen pakt het – op breed terrein – nogal onlief uit. Inmiddels hebben we een tiental fietsertjes nabij de mini rotondes van het wegdek mogen pellen. Het zal je kind maar wezen.

Kort nog maar even de feiten, want ook die werden – al naar gelang de politieke kleur van het raadslid – de afgelopen dagen, naar believen verdraaid, vergeten of zelfs toegevoegd. Het had weer een hoog gehalte van ‘ik hoor alleen wat de laatste sprekert gezegd heeft en toeval of niet, dat ben ik zelf’. De relevantie van de betreffende raadsleden werd vooral afgemeten aan de hoeveel spreektijd die men zichzelf toe-eigende, wethouder Krol daarop niet uitgezonderd.

In Maart 2006 wordt de ombouw aan de wethouder Waanders gesuggereerd. In de raadsbrief van juni 2006 is het fietsplan als onderdeel van het verkeers- en vervoersplan aangeboden aan de commissie (stadsontwikkeling). Als onderdeel daarvan staat opeens de ombouw van een tiental minirotonde’s vermeld op de binnenring. Dit plan wordt in juli 2006 in de Raad besproken, waarbij er aantal moties worden ingediend. Moties om alle minirotondes om te batterijen worden verworpen, de minirotonde’s in de woonwijken zullen mettertijd wel worden omgebouwd. Hetgeen overigens – door geblunder – zonder adequaat verkeersbesluit is gerealiseerd. Dat terzijde.

Het college (wethouder Krol) maakt de volgende kanttekeningen in dit kader;
– Fietsers in de voorrang op rotondes de veiligheid van deze groep weggebruikers ten goede komt
– Dat van deze regel worden uitgezonderd de minirotondes waar de doorstroming van het autoverkeer prioriteit dient te hebben
– Overal behalve waar doorstroming belemmerd wordt
– Evaluatiemoment na één jaar

Het evaluatiemoment was dan deze week eindelijk daar, niet na één jaar, die toezegging was iedereen opeens vergeten. Samengevat werd geconcludeerd dat de doorstroom met 25% was verslechterd en het aantal ongelukken met 40% was toegenomen. Iedereen die nog wel eens naar de stad gaat, had die conclusie al na twee dagen kunnen trekken.

Niet zo verbazingwekkend, de materie-deskundigen in deze (SWOV & CROW – Rijkswaterstaat, Studiecentrum wegenbouw en verkeerstechniek) hebben al in 2005 aangegeven dat fietsers in de voorrang landelijk 50 tot 70 slachtoffers méér gaan opleveren. Dat is de Raad ook gemeld (Dhr. Kiestra, VVD) en werd door de wethouder afgedaan als een Internet rapportje. Het had geholpen als de wethouder toen ook al van een Internet aansluiting voorzien zou zijn. Tot zover de veiligheid.

Enfin, afgelopen woensdag was de fietsersbond ook in zijn geheel weer eens aangerukt om te pleiten voor haar doelgroep. Alle drie leden zaten op de tribune. De twee leden van Milieudefensie hadden met kennisgeving bedankt voor de eer. De plaatselijke Jeu de Boule vereniging had die avond en wedstrijd en liet daarom de uitnodiging aan haar voorbijgaan. En toen werd het een merkwaardige vertoning.

Om te beginnen werd er gesteld dat de evaluatie van het type pre-concept (?) evaluatie was en daarom wel van tafel kon. Altijd wanneer de uitkomst van een evaluatie niet bevalt, wordt de statistische waarheid daarvan in twijfel getrokken. Opeens was ook een termijn van drie jaar vóór- en ná de ombouw in het stuk gefrommeld. Dat heeft – logischerwijze – nooit iemand besloten. Wanneer er straks een eerste dode valt, hoor je nooit iemand meer over een termijn van drie jaar, dan is het morgen opgelost. Alleen de drukke rotondes waren onderzocht … dat klopt, dat zijn ze namelijk allemaal.

Voorstanders van een plan, die niet bevestigd worden in de gewenste uitkomsten, beginnen dan opeens te roepen ‘waar is de nul-meting’? Wanneer je constateert dat er eerst 250 auto’s per minuut konden passeren, heb je toch je nul-meting! Wanneer de regel geldt ‘overal behalve waar de doorstroming belemmerd wordt’ ben je mijns inziens snel klaar. De doorstroming wordt bij alle rotondes belemmerd, daar zijn die dingen namelijk voor uitgevonden.

Maar voor de bühne wordt Leeuwarden niet geregeerd door zelfstandig denkende mensen, maar door twee en een half lid van de fietsersbond. Waar die hun democratische – en deskundige – legitimiteit vandaan halen, gaat iemand mij vast nog wel eens uitleggen. Die uitleg betreft dan in ieder geval niet het SWOV en CROW – dat zijn toch alleen maar welwillende amateurs, die het niet begrepen hebben. Het zal je kind maar zijn!

First impression

woensdag, november 18th, 2009

Al vaker heb ik mij verbaasd over het gebrek aan kennis van etiquette wat onze volksvertegenwoordigers tentoon spreiden. Wellicht hebben ze de kennis nog wel, maar gedragen zij zich daar domweg niet naar. Of dat nou onwelwillendheid is, of zelfs hautain gedrag, ik kan er geen vinger opleggen. Wel willen onze bestuurders zich constant meten met de groten der aarde binnen ondernemersland, maar zetten zichzelf daarbij voortdurend op achterstand.

Erger nog, zij zetten de ondernemers die in de kielzog mee huppelen ook op achterstand – tot op het niveau van de plaatsvervangende schaamte voorbij. Wat je achter de voordeur wel of niet aan hebt, moeten de dames en heren, helemaal zelf weten. Daarbuiten  gelden andere spelregels. Een voorbeeld. Afgelopen week bracht de heer Robert Schuddeboom – Consul Generaal voor Nederland te Hongkong en Macau – een bezoek aan ons schone Leeuwarden. Robert – ja ík mag Robert zeggen – draait zich een slag in de rondte om hier over het voetlicht te krijgen dat China een nogal groot land is, waar je ook vanuit Friesland wellicht wat kunt verkopen.

Uiteraard hoort een kopje koffie met de plaatselijke wethouder dan ook op programma te staan. In combinatie met het welbekende foto moment, zie hier het resultaat.

Wethouder Henk Deinum

Het kost op de foto geen enkele moeite om te bepalen wie de Consul Generaal is en wie de plaatselijke wethouder. Dat de wethouder een ander kostuum aangetrokken heeft in verband met een winkelhaak valt dan nog te prijzen. Wellicht moet de Raad besluiten om niet alleen de fiscale bijtelling voor de dienstauto te vergoeden, maar ook kleedgeld te gaan uitdelen. Anders is er uiteraard nog altijd de Stichting Kledingbank, die ook een vestiging in Leeuwarden heeft.

Overigens zijn er ook bestuurders die het wel snappen. Van burgemeester Ferd Crone kun je wat vinden – of niet – maar je zult hem bij officiële aangelegenheden niet aantreffen zonder stropdas. Weliswaar met een vrouwelijke ambtenaar in de buurt om hem te strikken, maar toch. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de CdK John Jorritsma en de gedeputeerde van economische zaken. Zou deze gedeputeerde overigens voor de gelegenheid de stropdas van de CdK even geleend hebben 🙂

CdK JorritsmaGS

Een ander onderdeel van de zakelijke etiquette is gewoon op tijd komen. Op tijd komen heeft vooral te maken met goed plannen, maar ook met het nemen van de juiste metro. Zo wist de gehele politieke delegatie tijdens het New York 400 bezoek eerst een metro te nemen, die de verkeerde kant opging, om haar weg alsnog met een taxi te vervolgen naar een zakelijke afspraak.

De delegatie kwam een uur te laat en de dresscode – business attire – werd door sommigen invulling gegeven door een flodderig zomerjurkje met afgetrapte gympies. Mijn voetjes deden zo zeer. De (Amerikaanse-) ondernemers zaten strak in het pak geduldig te wachten en de politiek was duidelijk nog zoekende …

There is never a second chance to make a first impression …

Doe eens even bukken dan

vrijdag, november 13th, 2009

(Lokale) overheden moeten de aanschaf van software openbaar aanbesteden, voor zover het aanbestedingsbedrag boven de €50.000,- zou kunnen uitkomen. Trucs als faseren – het opknippen in verschillende delen, zijn niet toegestaan. Verder geldt dat de aan te schaffen software aan ‘open standaarden’ moeten voldoen en – last but not least – bij gelijke geschiktheid de voorkeur moet uitgaan naar zogenaamde open source software.

De gemeente mag bijvoorbeeld niet vragen om 800 licenties Microsoft Office, maar wel om 800 Office pakketten (met een tekstverwerker en een spreadsheet etc) die voldoen aan het ODF (Open Document Format). Microsoft geeft zelf aan, dat ODF pas bij de volgende service release van Office 2007 te gaan ondersteunen en zou dus strikt genomen niet mogen meedoen aan de eventuele tender. Om haar moverende redenen vinden lokale overheden dat niet leuk en doen structureel hun best om de gratis suite ‘Open Office’ buiten de deur te houden. Dat is jammer want in dit voorbeeld zou de gemeente alleen al op het tikwerk een besparing van zo’n €300.000,- kunnen realiseren. Toch echt geld, waar je alleen voor hoeft te bukken om het op te rapen.

Zo kwam ik voor de zomer een aanbesteding tegen van de gemeente Leeuwarden waarin gevraagd werd om een Content Management Systeem in open óf closed software formaat. Eén van de aanbestedingseisen was, dat het nieuwe CMS naadloos moest aansluiten bij Microsoft SQL. Men gaf aan zelfs bereid te zijn te migreren naar de meest recente versie van Microsoft SQL, mocht dat nodig zijn. Deze aanbestedingseis is in flagrante strijd met in ieder geval de geest, maar ook de letter, van de te volgen aanbestedingsprocedure. (Idem Utrecht, Lelystad, Nijmegen, Zaltbommel etc. etc.)

Bij het vergelijken van de uitgebrachte tenders mogen implementatiekosten, conversiekosten of opleidingskosten niet worden meegewogen. Het argument dat de migratie naar Open Source software dus meer kosten met zich zou meebrengen, dan het uitbreiden van al eerder aangeschafte closed software producten, doet geen opgeld. Zo moest bijvoorbeeld de Raad van State bakzeil halen, toen zij uitsluitend documenten in het Microsoft DOC formaat wilden accepteren. Het feestje ging niet door.

De wetgeving zoals die nu al geldt voor overheden gaat binnen afzienbare tijd ook gelden voor onderwijsinstellingen. Of scholen het nu wel of niet leuk vinden, binnen een aantal jaar – twee á drie – zullen zij massaal moeten migreren naar open standaarden en open source oplossingen. Ook daar is voorspelbaar dat de direct betrokkenen er alles aan zullen doen om een diversiteit aan vertragingstactieken los te laten op de te volgen aanbestedingsprocedures. Zo beweegt het CITO momenteel hemel en aarde om de gewenste platform-onafhankelijkheid van nieuwe examensoftware voor het Voortgezet Onderwijs van tafel te krijgen.

Nu al kun je in het veld beluisteren dat de ‘mannen net op MS Windows cursus’ zijn geweest (waaronder blijkbaar de CITO programmeurs) óf we hebben overal al MS Word in gebruik. Je denkt toch niet dat nu weer wat anders gaan proberen. Ja, dat denk ik wel – sterker nog – al zou ik niet denken, dan nog zullen de scholen wel moeten. Voorkeuren van het onderwijs management zijn irrelevant. Dat alles in ogen schouw nemend, kun je je afvragen waarom je de aanschaf van gratis open source software überhaupt nog zou aanbesteden. Het aanbestedingsbedrag kan immers de €50.000 nooit overstijgen én de kosten van de aanvullende dienstverlening mogen niet meegeteld worden.

Concluderend durf ik te verdedigen dat aanbesteding van software door overheden nog altijd een wassen neus is. Onderhuids is de vrijwillige keuze voor een zogenaamde Vendor Lock-in nog steeds gemeengoed en daar wordt de wereld niet goedkoper van. Omgekeerd hebben de aanbieders nog altijd niet genoeg lef (en tijd en geld) om de uitkomst van dit soort aanbestedingen, voor eens en altijd, de kop in te drukken. Ik zou de betreffende IT leveranciers in ieder geval willen adviseren om in voorkomende gevallen altijd melding te doen bij http://www.noiv.nl/aanbestedingsklachten. Niets doen, helpt ook niet.

Kopen óf huren (en eerder stoppen met werken?)

dinsdag, november 10th, 2009

In de LC van gisteravond schrijft de heer Piet de Vrije als directeur van de woningstichting Patrimonium Veenendaal een opiniërend stukje. De strekking daarvan is dat eigenwoningbezitters hypotheekaftrek genieten en daardoor niet tot hun 67e hoeven door te werken. Het zijn de huurders die de klos zijn (?). Nu heeft Piet de Vrije wel vaker mesjoggene redenaties, maar deze is wel volstrekt gespeend van welke analyse dan ook. Je kunt er directeur van een woningbouwvereniging mee worden, gelukkig uitsluitend in het verre Veenendaal. Maar toch.

Uiteraard hebben bezitters van een hypotheek recht op renteaftrek, immers ontvangen rentebaten zijn omgekeerd ook gewoon belast voor de inkomstenbelasting. Het is juist erg vreemd dat de rentelasten van consumptieve kredieten niet meer aftrekbaar zijn en de resterende hypotheekrente aftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Spaarcentjes zijn toch ook niet maar voor 30 jaar belast, maar voor de eeuwigheid (and beyond, alleen dan noemen we het erfenistax).

De facto is de renteaftrek allang afgeschaft, maar zijn rentebaten gewoon belast (de eerste €2.000,- daargelaten). Eerst mag je heel hard sparen en daarna worden die paar centjes rente overgeheveld naar de beurs van Bos. Overigens, zo de fiscaliteit consequent zou ageren, dan zou ook de eerste €2.000,- hypotheekrente niet meer aftrekbaar zijn. Ik ben dus ook vóór het afschaffen van de rente aftrek, voor zover dat beperkt wordt tot de eerste €2.000,-. Wil je dat niet, dan moet je ook alle spaarcentjes onbelast laten. Het is of het één, of het ander. Kies maar, ik pas me wel aan.

Wat onze directeur Piet verzuimt te vermelden is dat de woningbouwvereniging de financieringslasten (lees: hypotheekrente) juist wel onbeperkt ten laste van haar exploitatie mag brengen. Huurders ontvangen de hypotheekrente aftrek in de vorm van een lagere huur. Sterker nog, pas sinds zeer recent zijn woningbouwverenigingen onder de Vennootschapsbelasting gebracht, tot dan werd er geen rekening gestuurd voor de winst van die verenigingen.

Zo er al een (fiscale) rechtsongelijkheid is, tussen eigen woning bezitters en huurders, valt deze riant in het voordeel van huurders uit. Huurders betalen bijvoorbeeld geen huurwaardeforfait, een belasting op het veronderstelde voordeel van kopen boven huren. Een betere benaming zou hiervoor dan ook de eigen woning straftax kunnen zijn. Logischer zou het zijn om deze straftax juist bij huurders in rekening te brengen, dan doet de term huurwaardeforfait haar naam pas echt recht. Huurders betalen ook geen Onroerende Zaak Belasting (door Zalm afgeschaft), geen overdrachtsbelasting (6%) bij een verhuizing óf BTW (19%) voor een nieuwbouwwoning.

Zuiver calculatorisch is het derhalve altijd voordeliger te huren dan te kopen. Cumulatief staat daarboven voor de minder verdienenden, ook nog eens de individuele huurtoeslag open. Het dogmatisme dat de rijken gesubsidieerd worden middels de hypotheekrente aftrek én er omgekeerd een relatie gelegd wordt met huurtoeslag, is daarmee gelogenstraft. Huurtoeslag is een additionele subsidie voor diegenen die toch al riant minder betalen voor een vergelijkbare woning. Het begrip sociale huurwoning is dan ook een tautologie.

Het zijn dan ook juist de huurders van een woning, die – rekenkundig – juist de mogelijkheid hebben om extra te sparen voor hun oude dag en daarmee de keuze hebben, om eerder op te houden. Of men die keuze wel – of niet – wil maken, staat een ieder individu vrij. De stellingname dat je – om eerder te kunnen ophouden met werken – eerst een eigen woning moet kopen is onhoudbaar. Wanneer je dan toch een relatie wilt leggen tussen eerder ophouden met werken én wonen, moet je zo snel mogelijk gaan huren en het liefst tegelijkertijd ophouden met werken.

Digitaal loket

donderdag, november 5th, 2009

Wanneer je besluit om een extern kantoortje te huren, gaat de gemeentelijke kassa lopen. Dat Leeuwarden in de top drie staat van duurste gemeenten binnen Friesland voor ondernemers, is niet iets om trots op te zijn.  Dat dezelfde gemeente er min of meer een dagtaak van gemaakt heeft om bezwaren tegen die WOZ aanslagen te ontmoedigen, is van een ongekende droefheid.

Achterop de aanslagen staat vermeld dat bezwaren bijvoorkeur digitaal moeten worden ingediend via Internet op www.leeuwarden.nl/belastingen. Dat is hoopgevend, ware het niet dat voor ondernemingen daar de digitalisering wel zo’n beetje mee ophoudt. Heeft u een DigiD, ja, voor mijn onderneming heb ik die. Dat kan niet. Dat kan wel, dit is hem en ik gebruik hem ook voor de Kamer van Koophandel, SenterNovem etcetera.

‘wat houdt het in’ doet het niet. Volgende tabblad ‘Hoe regel ik het?’. Zou zomaar een antwoord kunnen opleveren … toch? Fenomenaal antwoord … ‘Er is (nog) geen informatie beschikbaar’. Tabblad next ‘Wat kost het?’ … ‘Er is (nog) geen informatie beschikbaar’. De hoop dat het daarmee gratis is geworden, zal wel ijdel blijken. Tabblad next: ‘Ik wil het nu regelen’ … Yep, nu graag. ‘Er zijn geen formulieren toegevoegd’. Kortom, hoezo bijvoorkeur digitaal indienen … waar dan? Bij Bol.com of zo, of een willekeurige wijkvereniging?

Wanneer je de gemeente belt, kom je in aanraking met het KKC (Klant Contact Centrum). Je wordt in ieder geval beschouwd als klant en dat is op zichzelf winst. Er zijn ook afdelingen waar je cliënt bent en als je daar terecht komt heb je een heel ander probleem. Moet je voor de grap eens vragen naar het directe nummer van de behandelend ambtenaar. Voorheen kreeg je dat gewoon, zodat één op één klantcontact mogelijk was om iets even op te lossen.

Tegenwoordig niet meer. Je wordt teruggebeld … of niet. Je vraag wordt doorgegeven. Ik wil niet worden doorgegeven … ik wil antwoord. Dat is toch niet een onmogelijke opgave … of wel? Ik wil digitaal kunnen communiceren, wanneer het mij uitkomt en niet wanneer het de gemeente uitkomt. Dat is toch ongeveer de kern van Gemeente 2.0. Ik wil al helemaal geen aanslagen zien waarmee ik digitaal niets kan doen, gemeentelijke voorkeur voor digitaal indienen of niet. Grumble.