De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2009

Eco Fobisme

maandag, juni 29th, 2009

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie uitgesproken om 2020 de meest sustainable city van Nederland te zijn. Wat dat inhoud, is voor iedereen een raadsel, maar doet nogal over-ambitieus aan. Leeuwarden is daarin niet de enige, ook Groningen en zo nog een handvol gemeenten in Nederland hebben een vergelijkbare ambitie. Wanneer er een competitie tussen Leeuwarden en Groningen ontstaan, hoef je niet bepaald een geniaal visionair te zijn om de uitkomst daarvan te kunnen voorspellen.

Met de opwarming van de aarde als voorgespiegeld armageddon, worden de meest woeste plannen gelanceerd. De (lokale) budgetten die hiervoor worden vrijgemaakt zijn fenomenaal, sustainability is een nogal dure hobby. Groen fanatisme heeft zo zijn prijs. Alles onder het mom van de CO2 uitstoot, die verantwoordelijk is voor die opwarming, maar zonder dat het dozijn verantwoordelijke bestuurders, van zelfstandig denkend vermogen dienaangaande getuigen. Mee rennen met de massa is tot adagium verheven. De meest merkwaardige exponent daarvan is de regeling, die energiezuinige airco’s subsidieert, zonder dat wordt nagedacht over de noodzaak van een thuis-airco … in Nederland. Ik vind het goed, ik heb wel wat over voor comfort en wanneer een ander daarvoor betaald, hoor je mij niet klagen.

Niet alleen is CO2 een nogal natuurlijk gas in onze atmosfeer, de aanwezigheid daarvan is marginaal … minder dan 1%! Van die ene procent is ook nog eens maar 0,4% de lucht ingeblazen door de mensheid. De invloed van menselijk CO2 is niet eens marginaal, maar slechts minder dan een half procent van die marginaliteit. Wat iedereen en passant ook nog even vergeten is, is dat een verhoogde CO2 uitstoot niet de oorzaak is van de opwarming van onze aardkloot, maar slechts een gevolg. Sustainability, in haar zo gewenste vorm, is daarmee slechts verworden tot symptoom bestrijding, Daarbij kun je je nog kunt afvragen, of die symptomen zo vervelend zijn, of wellicht een gelukkig toeval vormen. Er wordt nu wijn verbouwd in Nederland …. Ja … alleen dat is niet voor het eerst en zal dat ook niet voor het laatst zijn. (De witte Nederlandse wijn is trouwens van een prima kwaliteit en wordt in toekomst alleen nog maar beter).

Nog niet ze heel erg lang geleden (1975) zaten we met zijn allen, met angst en beven voor de televisie (Nederland één, meer was er niet). De nieuwe ijstijd stond op uitbreken. Daarna kregen we de zure regen (inmiddels blijkbaar opgelost), het gat in de ozonlaag (bleek achteraf ook een natuurlijk verschijnsel) en dus nu de opwarming van de aarde. Er is niets op tegen om een beetje zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen, maar door de groene kerk wordt momenteel angst gebruikt om volkomen doorgeslagen maatregelen door te voeren. Angst is een slecht raadgever en het is juist deze angst, die de oplossing van echte problemen in de weg staat. Eco terrorisme is tot norm geworden, sustainability is nogal duur en je krijgt er geen droge voeten van. Integendeel.

We worden overspoeld met onzinnige idealen, zoals het nu weer modieuze zonnecelcomplex, maar eerder al biobrandstoffen en windmolentjes. De biobrandstof is ten halve ingetrokken, de ontwikkelingslanden kregen er honger van en windmolentjes drijven nog tientallen jaren op niets anders dan subsidies. De terugverdientijd van een paar zonnecellen ligt nog altijd boven een decennium en Neerlands ontwikkelingsdoel nummer één (Tanzania) mag van ons kiezen of ze het licht aandoen of de koelkast. Beide tegelijkertijd gaat de in Sinterklaaspapier verpakte zonnecel niet trekken. Terwijl voorspelbaar iedereen straks een gesubsidieerde airco heeft en de binnenlandse vraag naar energie gaat verdubbelen. Dan tellen we de elektrische mode mobiliteit nog maar even niet mee. Daar gaat geen eco fobist wat aan doen.

Op het hebben van idealen is niets tegen. Wel zou het tonen van een iets hoger realiteitsgehalte, gewaardeerd worden. Met het bestrijden van symptomen ga je de wereld niet redden en Leeuwarden al helemaal niet. Wanneer je elk subsidie verzoek afwijst, waar het woord sustainable in voorkomt, kunnen we nu alvast een voorsprong nemen op het credo van het komend decennium. Welke dat gaat worden, geen flauw idee. Veel onzinniger dat het sustainable beperken van de CO2 uitstoot kan het niet worden, veel goedkoper wel.

Wisselflits gebeuren

woensdag, juni 24th, 2009

Op de kruising Drachtsterweg – Goutum/Zuiderburen staat een flitspaal – de stad in. Die paal staat er al jaren en iedereen met navigatie apparatuur van na het jaar nul, hoort de betreffende juffrouw Jannie dan ook ruim bijtijds roepen: ‘Pas op, gevaarlijk punt’. U nadert het CJIB. Overigens deugt dat ding niet, wanneer je je auto ter plekke aan moet duwen, kun je bij de flitsverlichting tegelijkertijd een krant lezen. Dat terzijde.

Welk hoger doel die paal dient weet niemand. Er worden dan termen gebezigd als verkeersveiligheid en comfort voor de fietser. Wanneer een automobilist vol in de ankers moet omdat juffrouw Jannie weer eens roept dat het CJIB nadert, is dat aantoonbaar geen bijdrage aan die veiligheid. Theo Takel verdient er een grappige boterham mee. En verder is daar nog nooit een fietser geflitst. Het plaatsen van een flitspaal kent een zekere doorlooptijd, het verwijderen ook. De eerste kun je uitdrukken in maanden, de tweede in jaren.

Logischer zou het zijn om die paal op diezelfde kruising te plaatsen, maar dan de stad uit. Toen daar een aantal maanden geleden een fietsende juffrouw dodelijk verongelukte, werd aan een lantaarnpaal op de Drachtsterbrug een snelheidsindicator opgehangen. De automobilist wordt keurig op zijn snelheid – of gebrek daaraan – gewezen, zonder flitsende lampjes. Of dat werkt … wederom, niemand die het weet. De indicator is stuk, hij doet het niet meer en niet pas sinds gisteren. Al weken staat het apparaat op nul. U verlaat het CJIB.

Dat men overigens met een bloedgang het talud neerwaarts verlaat, is nogal goed te verklaren en menselijk. De Drachtsterbrug de stad uit is een flessenhals, waarbij de tweede versnelling zelden of nooit gehaald wordt. Het is dan ook een natuurlijke reactie om direct daarna een poging te wagen de stoplichten bij de bedoelde kruising met groen licht te veroveren. Krijgt iemand in de spits bovenop deze brug een ongelukje, dan is de ramp niet meer te overzien. Dan haal je binnen 10 minuten de verkeersinformatie op de radio. Als stad wordt je dan op prime time op alle zenders genoemd, daar kan geen city marketing tegen op. Kijk, dat is nu het mooie van Leeuwarden.

De oplossing is even simpel als voor de hand liggend en zelfs al door de gemeente vorig jaar toegezegd. Maak van de middelste baan een wisselstrook, ’s ochtends de stad in, ’s middags de stad uit. Rijkswaterstaat heeft vast nog wel ergens een tweetal spare matrixbordjes liggen met een rood kruis en een groene pijl. Even met een kango over het betonnen randje aaien en hoppa … klaar is het strookje. Spannender gaat het niet worden.

Echter, nu het grote plan afgekondigd is, waarbij het hele Drachtster gebeuren – onder de noemer – Drachtstercomplex – op de schop gaat, is de wisselstrook verdwenen. Zoek. Opgeslagen bij maquette van Zuiderburen, in de onderste rechter lade van de wethouder.

Hoe graag we ook willen dat het zo gewenste aquaduct er snel ligt, de realiteit gebiedt te zeggen dat dat nog jaren gaat duren. Ik zou er dan ook op willen aandringen om het wisselstrookgebeuren alsnog – en op tempo – te realiseren. Combineer dat met het verplaatsen van die flitspaal (en ijk hem dan ook voor de zekerheid even opnieuw). Pas dan help je de doorstroming vooruit en wellicht scheelt het ook nog een paar voorspelbare ongelukken en – niet totaal onbelangrijk – een paar slachtoffers.

Gerechtshof

donderdag, juni 18th, 2009

Gelukkig hebben wij een Brabo commissaris, die dus buitenlands spreekt, en in de marge stelt dat als bijkantoor van Zwolle er voor Leeuwarden genoeg overblijft. Het gerechtshof gaat verhuizen. Even hopen dat die zachte G in het Haagse niet te verstaan geweest is, maar ik vrees met vreze. En hoewel de eloquentie van burgemeester Dhr. Crone spreekwoordelijk is, kun je hem in deze, moeilijk verwijten die bekwaamheid, niet te hebben aangewend.

Ben je sustainable op weg naar Den Haag – staan langs het spoor in Zwolle de neonletters ‘Gerechtshof’ al klaar om op het voormalige PTT Post sorteerpand geplakt te worden. Op de terugweg staan aan de andere kant van datzelfde spoor de letters ‘Welkom in Noord Nederland’ al klaar en dan ben je dus in Zwolle. Wanneer de Haagse bestuurders daar moeten zijn, boeken ze per definitie een hotelkamer en begint in hun optiek dus daar Noord Nederland. Die bestuurders wisten niet met zekerheid of je in Almelo met euro’s kunt betalen en dus werd het Zwolle. Anders had Almelo ook nog in Noord Nederland gelegen.

Normale hazen liepen tenminste nog naar Groningen. Onvermoed is er iets met het aardmagnetisch veld gebeurd. Nu waaien ze naar Zwolle. Ik ken Zwolle en zij die haar niet kennen, hebben mazzel. Houd dat zo, er gaat een prima snelweg door Zwolle heen. Maak daar gebruik van. De enige reden waarom Zwolle binnen dit kader nog buiten de regio Noord zou kunnen vallen heeft te maken met de verhuismotivatie van de magistraten die nu nog in Haren wonen.

Nooit hoor ik in Groningen de opmerking dat als bijwagen van Leeuwarden er voor Groningen genoeg overblijft. Dat doen we tegenwoordig zelf wel. Alles en iedereen die hier wat wil, wordt doorverwezen naar het SNN in Groningen en daar wil nooit iemand wat. We kunnen straks net zo goed dat hele SNN in de verhuisdoos naar Zwolle sturen. Er staat nog een grappig voormalig PTT post sorteerpand leeg.

Windmolentjes

dinsdag, juni 16th, 2009

Met enige regelmaat wordt opgemerkt dat mijn relativerende weergave van de werkelijkheid een cynisch karakter zou hebben, zo niet van een onverholen zuurheid zouden getuigen. In mijn optiek zegt dat meer van die werkelijkheid dan van de weergave daarvan, maar voor die lezers hierbij dan een bijdrage met een lagere zuurgraad – of zo u wilt – een zeker utopisch gehalte.

Na de zure regen in de jaren tachtig en de opvolger daarvan – het gat in de ozonlaag in de jaren negentig – zijn we nu beland bij de CO2 uitstoot. Er is niets mis met CO2 uitstoot – verreweg het meeste daarvan heeft een nogal natuurlijke oorzaak, namelijk gewoon vulkaanuitbarstingen. Inmiddels is daar de methaan uitstoot bijgekomen en dan worden de koeien als oorzaak van de komende armageddon aangewezen. De wereld vergaat, maar nu nog even niet, want we moeten eerst nog met zijn allen een elektrische auto kopen.

Het rendement van een elektrische auto is nog geen 10%, dat van een verbrandingsmotor begint aardig richting de 50% op te lopen. Omgekeerd redenerend impliceert dat bij een gelijkblijvende mobiliteit de capaciteit van het stroomnet vervijfvoudigd moet worden. Over waterstof wat na elektrolyse als energiedrager kan fungeren hoor je dan ook niemand meer. Tel daarbij op dat de groei van energieverbruik nog onafhankelijk daarvan gaat verdubbelen, dan wordt het tijd om tienmaal meer energie te gaan produceren, dan we nu doen. Daar gaat geen zonnecel of windmolen ons aan helpen.

De enige manier om aan de toekomstige vraag naar energie te voldoen is het grootschalig inzetten van kernenergie. Voor onze klimaatofoben is dat vloeken in de kerk. Nogal hypocriet, want een belangrijk deel van onze huidige energievoorziening komt al van kerncentrales, alleen staan die geparkeerd in Duitsland en Frankrijk. Daarmee zijn we in Nederland Co2 innovatief duurzaam klimaat neutraal over de rug van onze buren. Om de afhankelijkheid van die buren te verminderen, zetten we nu gas- en kolengestookte centrales neer in de Eems- en Rijnmond. Ik bedoel maar.

Telkenmale wordt het zogenaamde kernafval als grootste pijnpunt opgevoerd. Dat schijnt nogal vervelend spul te zijn, maar heeft wel een groot voordeel boven Co2 uitstoot. Het is namelijk nogal compact en je kunt het dus vastpakken en opbergen. In Nederland produceren we momenteel jaarlijks wel een hele kubieke meter van dat kernafval. Co2 kun je niet vastpakken en als je het kunt, kun je het niet opbergen. Vraag dienaangaande de bewoners van Barneveld maar eens. Zij zullen bevestigen dat Co2 wel moet worden opgeborgen, maar niet in hun kelder. Net zoals iedereen voor windmolens is, maar uitsluitend bij de buren. Over overeenkomsten tussen windmolens en kerncentrales gesproken.

Volgens onze vrienden van het milieu, kun je kernafval niet recyclen. Blijkbaar zijn deze vrienden wat kort van memorie, want je kunt kernafval prima recyclen. Sterker nog, we hebben in Dodewaard één baby kerncentrale staan, maar de grootste kernafval recycle fabriek van Europa staat in Almelo (Urenco). Wederom weer niet toevalligerwijze vlak bij de Duitse grens, want het licht staat op rood, het licht staat op groen … in Almelo is altijd wat te doen. De kernafval discussie stamt uit de jaren zeventig en pas nadat die beslecht werd, is het pas god misgegaan met het milieu. Tenminste wanneer je de Al Gore adepten moet geloven.

Over een paar jaar is de Noordzee vol gedonderd met windmolens (Urk wil ze namelijk niet hebben), maar wat gaan we doen als het niet waait? Elektriciteit heeft namelijk de onhebbelijke eigenschap dat je het niet op voorraad kan leggen. Als backup bouwen we de eerder genoemde gas- en kolengestookte centrales. Maar waarom hebben we dan die windmolens nog nodig? Die hebben we niet nodig, die zijn er uitsluitend om het geweten van de klimatofoben te sussen. Net zoals in het grijze verleden gedoogd werd, dat dat deel van de stroomrekening wat van kernenergie afkomstig was, gestort werd op een geblokkeerde rekening.

Ik heb het pas echt goed voor met het milieu. Voortaan stort ik dat deel van de stroomrekening wat niet afkomstig is van kernenergie, op diezelfde geblokkeerde rekening. Eens kijken wat er gebeurt.

Hobby timmerclubje

woensdag, juni 10th, 2009

De Dame Edna van het FNV opent vandaag het nieuws met haar voorstellen tegen de verhoging van de AOW leeftijd. ‘Laat de crisis niet betalen door de ouderen’. Nu heeft de crisis nou net even helemaal niets – maar dan ook echt helemaal niets – te maken met een logische verhoging van de AOW leeftijd, dus ben ik het met haar eens. Laat de crisis maar betaald worden door de leden van het FNV – of een willekeurig ander hobby timmerclubje.

In een onbewaakt ogenblik heeft ons kabinet de te vinden oplossingen voor een financieel vergrijzingsprobleem in handen gelegd van een vriendenclubje, met nog minder leden dan de ANWB. De voorzitter van de landelijke scouting vereniging was even op bikkelkamp, anders hadden ze hem gevraagd deze rol van dit moderne theaterdrama op zich te nemen. Waarom tante Jongerius dan nog steeds zoveel tijd nodig heeft om met haar oplossingen te komen, is een volstrekt raadsel. De gekozen one-liners zijn hebben een dermate voorspelbaarheid, dat ze op een bietviltje passen … de achterkant daarvan dan.

1. De Bos Belasting – het hoger belasten van aanvullende pensioenen – moet vooral verdergaan.
2. Over die aanvullende pensioenen moet voortaan AUW-premie worden betaald (18%)
3. Hypotheken boven € 1 miljoen zijn niet langer aftrekbaar

De Bos-belasting en ook de AUW-premie veronderstelt – onder het klassieke dogma van die sterke schouders – dat onze pensionada’s allemaal kleptocraten zijn. Die pensioenen waar het over gaat zijn niet gestolen, zij zijn in een heel mensenleven bijeen gespaard door nogal hard werken. Het zijn spaarcentjes. De zo verfoeide graaicultuur wordt nu vormgegeven door graaiende FNV voorzitters.

Deze Robin Hood tax impliceert niets anders dan ‘wij willen het niet en dus moet een ander het betalen’. Dat is de feitelijke inhoud van de socialistische religie, die sterke schouders genoemd wordt. Dan ken ik er nog wel ééntje, de vele handjes one-liner. De inhoud van de stakingskassen maken we over aan Bos en de aftrekbaarheid van het FNV lidmaatschap schrappen we. Of nog beter, het hele FNV doeken we op en haar voorzitter sturen op een quest naar de ‘unbearable lightness of being’.

Met het schrappen van de hypotheekaftrek boven één miljoen, ben ik eens. Uiteraard alleen en voor zover deze beperking samengaat met de logische consequentie dat ook de spaarcentjes van boven het miljoen met rust gelaten worden. Verder kun je dan ook direct de koop- en huursubsidies inperken of beter nog … afschaffen. Staatssecretaris De Jager gaat in dat geval een hoop tijd overhouden.

Tot die tijd moet je een beperking van de hypotheekrente aftrek zoeken aan de onderkant. Aangezien alleen de eerste €2000 renteopbrengsten van spaarcentjes onbelast zijn, moet je omgekeerd redenerend, juist de eerste €2000,- hypotheekrente niet langer aftrekbaar maken. Over vele handjes gesproken.

De opstelling van het FNV – en daarmee de PvdA – getuigt van het tegen wil en dank willen vasthouden aan een vermeende solidariteit. Die solidariteit is een farce. Jongeren weigeren straks gewoon domweg om (grosso modo) de helft van hun salaris over te maken aan Bos. Veel eerder is het gehele Nederlandse AOW en pensioenstelsel toe aan een structurele hervorming in plaats van het krampachtig willen volhouden aan het bestaande. En dat noemt zich dan ook nog eens progressief?

Europese verkiezingen

maandag, juni 8th, 2009

De afgelopen dagen worden we doodgegooid met de interpretatie van de uitslag van de Europese verkiezingen. De PVV is de grote winnaar en Wilders voorop stelt dat daarom het kabinet moet opstappen, hetgeen door broeder Bos met hoongelach en door Balkenende ook al niet al te subtiel wordt afgewezen. Dit waren Europese verkiezingen en die hebben niets te maken met landelijke verkiezingen. Abjecte onzin. Verkiezingen op alle niveaus worden gewonnen en verloren in Den Haag en nergens anders.

Juist daarom verdient de uitslag in Leeuwarden een pragmatische analyse. Op lokaal niveau staat bijvoorbeeld Pal/Groenlinks al van de groene daken te schreeuwen dat zij hier én nu de derde partij van de stad is én dat daarom deelname aan het college een succes blijkt. Voor Europa heeft de kiezer het niet begrepen, maar de 2918 Ljouwerters die op Groenlinks gestemd hebben, hebben weer eens gelijk?

Uiteraard is de uitslag niet één op één te vertalen, al was het alleen maar omdat lokale partijen niet meedoen aan de EP (FNP, NLP) en omgekeerd de PVV (nog) niet meedoet in Leeuwarden. Op hoofdlijnen is de flow van het electoraat inmiddels wel bekend en dus waar de winst van D66 bijvoorbeeld vandaan komt (i.c. de PvdA). De uitslag van de Europese verkiezingen vertaald naar zetelverdeling voor onze raad, zou er als volgt (kunnen) uitzien (educated guess);

PvdA 9 zetels
CDA 6 zetels
SP 5 zetels
VVD 4 zetels
D66 4 zetels
GL 4 zetels
NLP 2 zetels
CU 2 zetels
FNP 1 zetel

Een iets andere verdeling van de restzetels zou het verlies van de PvdA kunnen beperken, evenals de winst van de SP en D66. In stemmen geteld zullen zelfs de VVD en D66 de PAL/Groenlinks fractie voorblijven. Daarmee is Groenlinks niet de derde partij van Leeuwarden, zelfs niet de vierde of de vijfde maar slechts de zesde. Het linkse blok (PvdA, SP en PalGroenlinks) houdt bij deze voorspelling de kleinst mogelijke meerderheid en zal dus bij de college onderhandelingen uitbreiding moeten gaan zoeken met een vierde partij. Daarbij ligt D66, gezien de verkiezingswinst, voor de hand.

Zou de PVV besluiten om toch mee te gaan doen in Leeuwarden, dan zou zij goed zijn voor een viertal zetels welke gelijkelijk bij de PvdA, SP, VVD en NLP vandaan zouden komen. Je loopt zelfs een serieus risico dat de Partij voor de Dieren een zetel zou kunnen winnen ten koste van GroenLinks. In dat geval zakt Groenlinks verder door haar hoeven naar plaats nummer zeven.

De locale uitslag van de Europese verkiezingen laat vooral zien dat D66 wint en de PvdA verliest. Of dat verlies nu uiteindelijk 4,5 of 6 zetels zullen zijn, doet eigenlijk niet ter zake. Aangezien het niet te verwachten valt, dat er volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen hotte lokale items zullen zijn, wordt de grootte van de PvdA eindelijk tot normale proporties teruggebracht. Alleen wanneer de PvdA in Den Haag het kabinet laat ontploffen is die trend omkeerbaar, dus even acuut gelovig worden opdat Wilders niet alsnog zijn gelijk haalt. Zolang de regering ophoudt met regeren, is Leeuwarden beter af.

Ausweis bitte

vrijdag, juni 5th, 2009

Een paar jaar geleden is de legitimatieplicht ingevoerd voor zwartrijders in het openbaar vervoer en relschoppende voetbalsupporters in het bijzonder. Het aantal zwartrijders is niet afgenomen om over de tweede categorie maar te zwijgen. Voor je het weet heb je dan weer brandende puntmutsen in de tuin. Stilzwijgend is de ‘Ausweis bitte’ vraag breed uitgerold door Nederland. In iedergeval werd de beleefdheidsvorm ‘bitte’ daar voorheen nog bij gebezigd. Want dat is makkelijk … voor wie eigenlijk? Gaan we straks door het leven met digitale gele oorflappen, gechipt op het consultatie bureau? Of kan dat dan mooi via de centra voor Jeugd en Gezin van onze aller hoeder, Rouvoet.

Het openen van een bankrekening mag niet zonder paspoort, recentelijk is daar het bezoeken van een ziekenhuis en zelfs de huisarts bijgekomen. Het gebruiken van een door de overheid zelf opgestuurd stembiljet is niet meer toegestaan zonder het bij zich hebben van een ID-kaart. De ouvreuse in de bioscoop kan nu al vragen om mijn identiteitspapieren, om het over de gereïntegreerde stadswacht het maar even niet te hebben.

We mogen met een vliegtuig binnen de Schengen landen zonder paspoort reizen, maar niet naar de dokter zonder Ausweis. Je kunt ook zo maar de bioscoop uitgekieperd worden. Je vakantiegeld op rood inzetten, kan ook niet zonder aan de identificatieplicht te hebben voldaan. Verder moet ook de werkgever moet een kopie van dat ID bewijs in zijn bezit hebben en de Arbo politie kan elk moment van de dag daar naar vragen.

De initiële intentie, om alleen om een identificatiebewijs te vragen, wanneer daar een aanleiding voor zou zijn, is integraal verlaten. Te pas en te onpas staat er iemand aan je mouw te trekken, dat het tijd wordt om met een officieel uitziend papier te zwaaien. Helemaal fraai wordt het wanneer je die plicht letterlijk neemt. In de wet staat namelijk niet dat je verplicht bent om een identificatiebewijs bij je te hebben, je bent verplicht om er ééntje te kunnen tonen. Ja dit is mijn rijbewijs, tja alleen de buitenkant, nee, je mag lekker de binnenkant niet inzien.

Verder is betreffende wetgeving – as usual – alweer verouderd, voordat deze goed en wel van kracht ging. Zo’n beetje elke pre-puber kan tegenwoordig op zijn smartphone een kopie van de ID kaart plaatsen. Daarmee kun je wel je ID kaart tonen, zonder hem bij je te hebben. Oom agent zal dat wel weer niet snappen, maar daarvoor iemand bekeuren lijkt mij sterk.

Plak op het overhemd van deze dienaren een logo en spontaan begint men naar een Ausweis te vragen. Het zijn niet alleen de oudere generaties die hier minder van gecharmeerd zijn. De identificatieplicht is veel te ver doorgeschoten en dit is niet het enige waar de term ‘afschaffen’ goed op haar plaats zou zijn.