De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2009

PC´tjes

vrijdag, mei 29th, 2009

We zijn weer eens bij af. De PvdA, samen met – uiteraard – PAL/Groen(F)links – en niet te vergeten de GristenUnie, gaan weer eens gratis PC’s over onze minima uitstrooien. Even hopen, dat de doelgroep op tijd bukt, anders doet dat nog au ook. Alles onder het mom van minima-achterstands geneuzel. In werkelijkheid uitsluitend en alleen om het eigen electoraat in haar hok te houden. Middels de Stichting Leergeld wordt er weer eens een bedrag van €100.000,- plus in het potje strooigeld geduwd. Geld wat nog over was van een vorig minima project, wat blijkbaar ook al niet gesmoord was in haar eigen succes.

Cosmetisch geneuzel voor de bühne, met als argument dat de het hebben van een computer de onderwijsachterstand zou doen verhelpen. Om te beginnen wordt dus verondersteld dat minima een onderwijsachterstand zouden hebben. Verder dat deze onderwijsachterstand aan minima zou zijn voorbehouden en dat die achterstand verholpen kan worden met een computer. Tot slot wordt veronderstelt dat minima dus niet over een computer zouden kunnen beschikken. Elk van deze vooronderstellingen is eenvoudig te weerleggen en derhalve te betitelen als onjuist. Maar het bekt wel lekker.

Een achterstand ten opzichte van wie of wat dan eigenlijk? De kwaliteit van het onderwijs is in generieke zin al dermate droef, dat juist het niet volgen van dat onderwijs wel eens tot een voorsprong in de maatschappij zou kunnen leiden. Het oplopen van een onderwijsachterstand is niet gerelateerd aan het al dan niet hebben van een PC, maar aan het al dan niet spreken van het Nederlands. En dat is niet noodzakelijkerwijze uitsluitend aan minima voorbehouden. Sterker nog, diegenen die wél beschikken over het knopje ‘spellingscontroller aan’ zouden wel eens een hoger risico kunnen lopen.

Verder is de penetratie van computers binnen gezinnen met een minimum inkomen echt hoog genoeg. De WII’s, XBoxen en andere gamecomputers vliegen niet voor niets de winkel uit, om over mobiele telefoons nog maar even te zwijgen. Het dagelijks aanbod op marktplaats van nieuwe PC’s bedraagt meer dan 3000 stuks, nieuw in doos, gratis af te halen voor weinig. Voor een belangrijk deel afkomstig van vergelijkbare minima ondersteunende maatregelen elders in het land. Zelf had ik eind vorig jaar nog een tweetal exemplaren staan, het hoogste bod was €25,-. Compleet met monitor en software. Of ik ze even wilde brengen … tuurlijk …

Wanneer je dan toch iets wil doen met de combinatie ‘Computer & Onderwijs’, sla de factor minima dan eens gewoon over en trek dit douceurtjes breder. Meegaand met de mode, worden een groot aantal scholen omgebakken naar zogenaamde brede scholen, waarin een veelvoud aan functies op één locatie worden gecombineerd. Richt op deze scholen gewoon een aantal mediatheken in, waar iedereen gebruik van kan maken. Goedkoper, efficiënter en wél doelgericht. Denk daarbij ook eens aan de doelgroep digibete senioren en dus aan Internetcafe’s in bejaardenhuizen. Over een leven lang leren gesproken.

Beperkt dat dan deze keer nou niet weer tot geleuter over digitale trapveldjes en klachtwijken. Er lopen in Zuiderburen bijvoorbeeld meer dan 1000 kids rond in de leeftijdscategorie tot een jaar of twaalf. Het gebruik van de aldaar geplaatste wipkippen door deze doelgroep is nu al geminimaliseerd – me dunkt dus ook minima. En met een timmerclub ga je vandaag de dag echt niet meer redden. En zo zijn er nog wel een paar wijken te bedenken zoals Bilgaard maar ook Camminghaburen.

Enfin, met behulp van het voor de journaille rondslingeren van gratis computers, wordt de armoedeval weer eens verder vergroot. Inhoudelijk dient zij geen doel en effectueert geen positief resultaat. Het enige resultaat wat verder versterkt wordt, is dat de doelgroep nog minder gemotiveerd wordt om wél zelfstandig door het leven te gaan. De community ‘World of Warcraft’ gaat er een hoop gamers bij krijgen.

Burgerjaarverslag

woensdag, mei 27th, 2009

Doe ik zojuist de brievenbus open en wat ligt daarin mij toe te grijnzen, jawel de nieuwe gemeentegids 2009/2010 met als subtitel ‘inclusief burgerjaarverslag 2008’. Gelukkig is het binnenkort oudpapier-dag, ik heb namelijk Internet. Hoe bestaat het dat er een arme jongere of zelfs een post pensionada in een Arbo technisch suver onverantwoorde houding, deze gewichtige reclame voor het College deur aan deur verspreid. Het boekje telt 176 pagina’s en dat is dan inclusief de zo moderne blanco pagina, die de lezer zelf met notities mag vullen. Voor toeristen zal er vast een exemplaar beschikbaar zijn met meerdere blanco pagina’s met in de kop de term ‘aantekeningen’, anders wordt je in die branche niet meer serieus genomen.

Op pagina één begint het al met ‘Tien dingen die goed gingen in 2008’. De verleiding is te groot om deze tien dingen niet even te relativeren.

Meer brede scholen met sociale competenties. Hier staat dat de gemeente achter de voordeur komt kijken of de kindertjes wel pedagogisch verantwoord knutselen.

Kenniscampus en Wetsus. Door de bouw van de kenniscampus zit de NHL aan de grond en het zo bejubelde Wetsus is eigendom van het waterbedrijf Groningen.

Maatschappelijke opvang. We vangen 25 heroïne verslaafden op voor €25.000 per jaar per stuk. Een jaar lang een all inclusive naar Turkije kost nog niet de helft. Komen de verslaafden na twee jaar grappig getint én clean weer terug.

Het zo geslaagde jongeren loket. Jongeren horen op school te zitten en niet vast getraind te worden hoe te gedragen aan een loket. Daarvan hebben we er al genoeg.

Veiligheidshuis voor overlastplegers. Overlastplegers moeten wel tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Goed punt.

Er zijn 587 woningen gebouwd, de woningbouw ligt op stoom. Het staat er echt! Zouden de scribenten het economisch nieuws van het 4e kwartaal 2008 wellicht gemist hebben.

Er zijn een Cruijff Court en een Krajicek playersgroud gerealiseerd. De benaming op zich zelf geeft al aan, dat de gemeente hier nou net helemaal niets mee van doen heeft gehad. Daarvoor moeten we de heren Crujff en Krajicek bedanken.

Milieu dingetjes als aardgasauto’s en led verlichting. Wie houdt wie voor de gek? Aardgas is niet schoner dan diesel, Led verlichting evenmin. €160.000 fourneren voor een tweetal elektrieke taxi’s kun je hoogstens betitelen als het all time low.

Tot slot – de topper van de dag – we besparen op papierwerk. We duwen 41.000 gemeente gidsen in analoge vorm door brievenbussen en op pagina één bejubelen we de besparing op papierwerk. Het zal aan mij liggen.

De volgende pagina is gevuld met de ‘tien dingen die in 2009 moeten gebeuren’. Punt 7 … Heldere taal in de communicatie. Vlak daarboven … de Full Sustainable City … genomineerd als zijnde het modewoord van 2009. Na Bokitoproof en swaffelen hebben we in Leeuwarden gelukkig Sustainable. We hebben nog een maand of zes om te bedenken wat we er mee gaan bedoelen.

Binnen de Cradle to Cradle methode hebben we nu een window of opportunity  om te komen tot sustainable employability. Binnen een package deal kan city marketing dan het fun shoppen faciliteren. De management letter dienaangaande kan middels de coffee corner worden gedistribueerd.

Het volgende burgerjaarverslag heeft alles in zich om een bestseller te worden.

Papegaai

donderdag, mei 21st, 2009

Vandaag is de wereld beroemde bloemetjesmarkt in Leeuwarden en het zal er wel weer mooi druk worden. In het verleden heb ik mij zelf beloofd, die markt uitsluitend nog te bezoeken, voorzien van een karretje met zwaailichten en van die James Bond messen aan de wieltjes om zo toch nog een gemoedelijk tempo te kunnen realiseren. Ik sla dus een rondje over en heb deze taak gedelegeerd aan familieleden. Ondanks het gegeven dat ik buitengewoon gecharmeerd ben van monumentale bomen.

In Zuiderburen staat er sinds 1998 een bos ingetekend. Zou er toentertijd een bos ingeplant zijn, dan hadden die bomen inmiddels een grappige monumentale status hebben kunnen bereiken. Die drie bomen die door voortschrijdend inzicht in de weg hadden gestaan, haal je dan gewoon weer weg. Door omstandigheden werd het jaartal 1998 helaas niet gehaald. Ook in de jaren daarna waren er telkenmale beletsels, die het planten van bomen tegen hielden. Tweemaal jaarlijks werd de plant van het bos uitgesteld om een diversiteit aan onbegrepen redenen. 21(!) keer is er niets gebeurd. Volgend voorjaar, volgend najaar en vervolgens weer volgend voorjaar en zo werd het vanzelf anno nu.

Recentelijk omdat er een verdwaalde papegaai in het bos ‘te be’ verstopt zat, die ‘grutto grutto’ riep. Broedseizoen … terwijl het enige wat hier broedt een paar zwanen zijn en die houden niet van bos. Verder smaken ze ook nog een keer naar niets. Enfin, dus nu weer volgend najaar, maar van welk jaar dan … dit millennium wellicht nog? Die paar bomen die abusievelijk de afgelopen jaren hun kop wel boven het maaiveld hadden uitgestoken, zijn vorige week gekapt. Het lijken wel net ondernemers. Ze zullen wel van een andere smaak geweest zijn, dan die door één of andere visionaire landschapsarchitect in 1998 waren ingetekend of ze hebben juist precies in het midden van een vista (doorkijkje) gestaan.

Een financieel probleem kan het niet zijn, nog steeds zit er grosso mode zo’n vijf miljoen in het potje Zuiderburen. Er is hier zoveel geld weggeoptimaliseerd, dat er vijf miljoen over is. Ieder weldenkend mens zou de bezuinigingen uit het verleden dan – deels – ongedaan maken. Helaas, we kunnen in geen tien jaar een paar bomen planten, maar wel op een achternamiddag het potje Zuiderburen rippen én €1 miljoen overhevelen ter dekking van de herinrichting van de Drachtsterweg. Eufemistisch noemen we dat dan een bovenwijkse voorziening. Nou gaat het hier om een aquaduct, dus de term onderwijkse voorziening zou meer op zijn plaats zijn.

Blijkbaar is dat Drachtstercomplex wél een onderwijkse voorziening voor Zuiderburen, maar bijvoorbeeld niet voor onze klachtwijk. Er wordt tenminste vanuit de Vogelaar-gelden géén cent overgeheveld. Impliceert dat dan ook dat de inwoners van Heechterp straks ook niet door het aquaduct mogen fietsen – of niet eerder dan nadat er een onvrijwillige tolbijdrage is ontvangen? Zou er een collectant door onze wijk huis aan huis gaan, om de vrijwillige bijdrage van €500,- op te halen voor dát Drachtstercomplex, durf ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat de gewenste opbrengst niet gehaald gaat worden. Niet voordat Zuiderburen nu eerst eens gewoon afgemaakt gaat worden. Ding dong, €500,- graag. Gelukkig, ik was al bang dat ons had overgeslagen … kun je wisselen?

Die paar bomen die wel geplant zijn voordat onze verdwaalde papegaai het woord grutto had geleerd, zijn van het type ‘niet te hard voorbij lopen, anders waait de twijg weg’. Een sustainable alternatieve verkeersremmende maatregel, schijnbaar. ‘Eiken moet je jong planten’, zo was de reactie. Gelul. Eiken van tien jaar oud zijn gewoon duur. Feitelijk heeft iedereen in Zuiderburen gewoon recht op een teruggaaf van €2.500,- wegens wél betaalde maar niet uitgevoerde plannen. Voor dat geld kun je binnenswijks 33.000 eiken planten, me dunkt dat je dán kunt spreken van een bos. Volgens de plannen van weleer was juist dat een bovenwijkse voorziening, waar iedereen voor niets gebruik van mag maken.

Illegale software

dinsdag, mei 12th, 2009

Het gebruik van illegale software neemt toe en zou momenteel 41% bedragen. Grofweg de helft van de in gebruik zijnde software zou dus zonder licentie – of met te weinig licenties – bij het bedrijfsleven, maar ook de overheden, aanwezig zijn. De voorzitter van de BSA (de software politie) constateert verder dat 15% van de in gebruik zijnde software uit de gratis Open Source hoek komt, die dus per definitie niet illegaal kán zijn.

De constatering dat Open Source software gratis is óf dat Open Source software zonder licentie gebruikt kan worden is onjuist en daarmee tekenend voor de gedragslijn van de software politie. De facto staat de software politie op de pay roll van Microsoft. Dat software van Microsoft deels illegaal aanwezig is, neem ik direct aan. Echter het enkel aanwezig zijn, zegt nog niets over het gebruik van die software. Sterke nog, ik ben er van overtuigd dat een belangrijk deel van de aanwezige Microsoft software helemaal niet gebruikt wordt. Tegen wil en dank zie je op de meest onmogelijke momenten de blauwe balk voorbij komen en heb je opeens weer iets waar je niet om gevraagd hebt.

De afgelopen maand was het weer raak, de nieuwe Genuine Advantage Update bla bla. Onze vrienden van over de grote plas, scannen de bij u geïnstalleerde software en melden dat digitaal terug aan Microsoft. Dat is makkelijk … voor Microsoft. Dat er nog veel meer over het grote boze Internet over u aan Microsoft wordt verteld is wel duidelijk, wat precies, is nog een vraagteken. Er zijn nota bene software componenten door Microsoft in gebruik genomen, die regelrecht uit de Open Source wereld zijn gekopieerd. We is er nu illegaal bezig, het wordt nergens vermeld? Wanneer iemand er al achter komt, heet het, dat deze software fabrikant ‘open standaarden’ heeft geadopteerd. Marketing technisch briljant … uiteraard.

Software illegaal gebruiken mag niet. Punt. Maar wanneer het verwijderen van die software risico’s impliceren voor de werking van de aanwezige wél legale software, kiezen een hoop mensen voor het ‘laat maar staan’ alternatief. Tegelijkertijd kan niemand om de conclusie heen, dat met de name de Office software van Microsoft diep geworteld is, in de essentie van ons bestaan. De voorwaarden voor het gebruik daarvan zijn dermate intransparant en complex, dat zelfs met de juiste halve universitaire opleiding, de deskundigen dienaangaande er geen brood meer van kunnen bakken.

Tegelijkertijd bestaat er een lineair verband tussen de prijs van die software en de wil om er een legale versie van aan te schaffen. Mocht het illegaal gebruik dus stijgen, dan is de software te duur. De verhouding tussen geboden functionaliteit en de kosten daarmee annex, zijn dus disproportioneel. Simpel zat. De oplossing die Microsoft gekozen heeft, om dit probleem structureel aan te pakken, is tekenend voor een monopolist.

Voor educatieve instellingen kent Microsoft licentie contracten die het aantal docenten als sleutel hebben. Per aanwezige docent betaalt de school een bedrag en alle werkplekken op de school mogen uitgerust worden met de verkregen software. Prima, dat kan. Jaarlijks verteld de school aan de leverancier hoeveel FTE docenten er rondlopen en er komt vanzelf een rekening. Recentelijk heeft Microsoft bepaald – om het voor de klant gemakkelijk te maken – dat één FTE (Full Time Eenheid) gelijk staat aan 0,6 MSE.

MSE? Wat (WTF) is een MSE? Dat – zo leren de vernieuwde licentie voorwaarden – is een Microsoft Equivalent. Licenties worden voortaan in rekening gebracht op basis van Microsoft Equivalenten en dus wordt er van de onderwijs instellingen 40% extra budget afgeroomd. MSE’s … voor je het weet kun er in Zimbabwe mee betalen. Onze vrienden van over de grote plas hebben zojuist hun eigen geld gedrukt en de koers van één MSE bepaald op 0,6 Euro. Marketing technisch briljant … voor hoe lang nog?

Gemeentelijke borgstelling

vrijdag, mei 8th, 2009

De anti-crisis maatregelen die het rijk neemt, bestaan voor MKB ondernemers voornamelijk uit sigaren uit eigen doos. Geplande infrastructurele werken worden versneld uitgevoerd, niet pas over vijf jaar maar ál over vier jaar. Dat is voor de MKB’er die verantwoordelijk is voor de witte strepen op de weg dan levensreddend. Dan is de economische dip voorbij evenals onze MKB’er. Verder gaat de overheid haar rekeningen op tijd betalen en heeft de belastingdienst gisteren een brief rondgestuurd dat de BTW voortaan niet meer per maand maar per kwartaal mag worden afgedragen. Gelukkig, dan is vanaf maandag aanstaande de crisis voorbij. Cosmetisch geneuzel die aan het echte probleem voor MKB’ers compleet voorbij gaat.

Wie wil weten hoe onze staatsbanken omgaan met het MKB moet vandaag het financiële katern van de telegraaf eens lezen. Voor mij niets nieuws onder de zon, maar wellicht kunnen de ogen van het politiek bestuur eens geopend worden. De miljarden die Wouter Bos van de belastingbetaler – en dus ook van het MKB –  heet geript, worden uitsluitend gebruikt om de balans ratio’s van die banken op te krikken. Het risicomijdend gedrag van deze financiële instellingen gaat zover, dat zelfs het betalen van interne rekeningen op moeilijkheden stuit. Het MKB krijgt hiervan letterlijk de rekening in plaats van dat er van die miljarden ook maar iets naar beneden druppelt. Te pas en te onpas worden bestaande kredieten ingetrokken. Wilt u binnen zes weken uw krediet even inlossen, wij hebben een crisis, weet u. Ja … nu wel.

Deze banken hebben geen wortels in de regio meer en daar ligt het probleem. Degenen die de kredietaanvragen moet beoordelen zitten in Amsterdam en kennen de regionale MKB’er niet, noch hebben zij daaraan ook maar enige behoefte. Zij ontvangen slechts de aanvraag en deze aanvraag laten vergezellen met een borgstelling kost tijd, dus werk, dus ongezien retour. Wij doen het niet. De uitspraak dat banken een paraplu aanbieden en wanneer het gaat regenen, deze terug willen, doet zelfs geen opgeld meer. Deze uitspraak is vervangen door de volgende; Banken breken je benen en verwachten dan dat je gaat hardlopen of deze – je wordt geacht een marathon te lopen met één hand op de rug en in de andere hand een kruk.

Ons lokale bestuur heeft een hele riedel aan hulpverleners op pad gestuurd om mensen uit de kaartenbakken te krijgen. Portiekgesprekken, frontlijn teams, formulieren mariniers, Matria projecten en Patria projecten, werk academie etc. etc. De koelkasten en LCD TV’s vliegen je om de oren. Maar dat is het paard achter de wagen spannen, het is veel zinniger om aan de voorkant te beginnen en een deel van deze financiële middelen in te zetten voor het lokale MKB. Dat hoeft helemaal geen subsidie te zijn, maar begin eens met lokale borgstellingen. Een éénmalige borgstelling van zeg een ton, kan je zomaar een letter in de kaartenbak schelen. Wat is nou goedkoper?

We accepteren dat er meer dan €7 miljoen op de gemeentelijke balans staat aan oninbare vorderingen op bijstandsfraudeurs (we weten niet waar ze gebleven zijn én dat met ’s lands grootste incassobureau om de hoek. Je bedenkt het niet spontaan). Tegelijkertijd doen we er alles aan om met een ongrijpbare cumulatie aan regeltjes en dwingend administratief geneuzel, de lokale MKB’er te killen. En dat lukt. Hoe spannend kan het nou nog zijn om op het eerste verzoek daartoe, een gemeentelijke borgstelling af te geven aan een lokale MKB’er. Al dan niet voorzien van een paar praktische randvoorwaarden of zelfs tegen een acceptabele vergoeding? Het hoeft niet gratis, het moet eenvoudig en bovenal … snel.

Met het voortaan op tijd willen betalen, door de overheid, van de rekeningen erken je in ieder geval dat er wat mis is. De afdeling, die rekeningen verstuurd, heeft daar in ieder geval gelukkig geen last van. Moet je eens opletten hoe druk het wordt bij het gemeentelijk ondernemersloket, wanneer die borgstellingen gaat uitdelen. Dan kan de voorspelbare drukte bij dat andere loket wel eens een stuk minder worden.