De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2009

Polderringsloot Zuiderburen

woensdag, april 29th, 2009

Het grootste exportproduct van Engeland in de afgelopen eeuwen zijn voornamelijk Engelsen zelf geweest. Er is geen gebiedsdeel op onze wereld te vinden of de Engelsen zijn er geweest, al dan niet na het uitvechten van een meningsverschil met een Nederlandse voorganger. De kwaliteit van de Engelse keuken zal ook zeker een rol gespeeld hebben in het gemak waarmee huis en haard verlaten werd.

In dat kader is het trouwens verbazingwekkend dat er überhaupt nog Engelsen over zijn … in Engeland tenminste. Recentelijk moest zelfs Gordon Ramsey toegeven in zijn restaurants af en toe prefab supermarket maaltijden uit te serveren, waarna deze kok direct uit de Engelse equivalent van de quote 500 – de rich list – werd gedonderd. Dat, terwijl een dergelijk realisme eerder met een stijging in die lijst beloond had mogen worden.

In een gemiddelde supermarkt zijn er tientallen meters met Peans en Beans te vinden in de meest merkwaardige variëteiten. Pas wanneer een mix van alles wat er gedurende die meters te vinden is, in een zogenaamde éénpansmaaltijd terechtgekomen is – en alles in die éne pan vooral en voor eeuwig – kapot gekookt is, durven de Engelsen dat een maaltijd te noemen. Mocht u abusievelijk iets tegenkomen wat ooit vlees geweest moet zijn, dan hebt u vast een stoofpotje besteld.

De ondefinieerbare, maar onwelriekende massa die de Engelsen plachten te promoveren tot iets waar ooit voedingsmiddelen in aanwezig geweest moeten zijn, kunnen we nu terug vinden in de sloten van Zuiderburen. Ik verdenk niemand van een onverwachte Engelse invasie, waarbij deze toeristen hun eigen maaltijden hebben meegenomen. Een vergelijkbare voedingsbodem valt daarentegen ook weer moeilijk te ontkennen, zeker gezien de overeenkomsten qua structuur en vermoedde viscositeit.

Vorig jaar werden de duikers in die sloot al eens vervangen – of eigenlijk voor het eerst aangebracht – om voor een betere doorstroming te zorgen. De ooit ingetekende en door de bewoners gevraagde bruggetjes zijn er nooit gekomen. Tegelijkertijd werd gesteld dat de doorstroming in ieder geval goed moest zijn. Iedereen kan met eigen ogen zien, dat die exercitie dus mislukt is én dat terwijl de zomer nog moet beginnen.

Het is in algemene zin van een ontroerende droefheid, wanneer het schier onmogelijk lijkt om een aantal pijpjes van een voldoende diameter op de juiste diepte te kunnen ingraven. Nu mag dat wederom opnieuw gebeuren. Wellicht is het een suggestie om dit nu voor eens en altijd – en bijvoorkeur goed – te tackelen. Plaats alsnog de ooit beloofde bruggetjes en deze sloot doet haar originele naam – de polderringsloot – eer aan.

Intensief & Extensief

dinsdag, april 21st, 2009

Gisteravond was er in de raad het zogenaamde ‘richtinggevend debat’ aangaande begroting 2010. De gebezigde terminologie bestond voornamelijk uit de termen intensivering en extensivering, voor de normale Leeuwarder – waar gaan we geld heen brengen en wie gaat dat dan betalen? Om met de samengevatte conclusie dan maar eens te beginnen. U heeft niets gemist, er is niets nieuws onder de zon. Het college gaat de wereld duurzaam redden en een ander gaat het betalen. Tenzij u die ander bent, uiteraard. Van die categorie anderen zijn er overigens niet zoveel meer over.

De Raad mag dan aangeven waar haar prioriteiten liggen bij nieuw beleid, logischerwijze zou ons bestuur dan ook eens de prioriteit moeten aangeven bij het afschaffen van nieuw beleid uit het verleden. Om één of andere duistere reden is nieuw beleid nooit af en dijt deze bestuurslaag – en het ondersteunende ambtenaren apparaat – dan ook alleen maar verder uit. Alles heeft prioriteit, behalve het afschaffen er van. Helemaal een voorspelbare vertoning wordt de retoriek van het College, dat collegiaal voor het ‘doe niets’ alternatief lijkt te opteren.

Voorgestelde bezuinigingen worden afgeschoten en voorgestelde nieuwe initiatieven worden omarmt, op voorwaarde dat er ergens anders bezuinigt gaat worden. Dat terwijl het nu al zo is, dat langlopend beleid wordt gefinancierd met zogenaamd kort geld. In de kern is juist dat de oorzaak geweest van het ontstaan van de Amerikaanse hypotheekcrisis en dus doet dit College dat nog even dunnetjes over. De verkiezingen zijn in aantocht en na mij de zonvloed. De bewering van dit College – niet over haar graf te willen regeren – is een farce.

Door deze opstelling kan een volgend College niet anders dan weer eens puin ruimen. Het zogenaamde solide financieel beleid wordt gecamoufleerd door het cosmetisch dichten van gaten. Het is alleen te danken aan het huidige sentiment over de Kredietcrisis, dat dit College niet van de daken schreeuwt dat het land dankzij Leeuwarden voor de toekomst sustainable duurzaam gered is.

Zijn er ook lichtpuntjes of schijnt de zon aan het eind van de tunnel? Even leek het erop. De fractie van Pal/Groenlinks beweerde met enige stelligheid dat werken ook moest lonen. Het staat er echt, werken moet lonen en dan op de melodie van ‘they have seen the light’. Elk weldenkend mens kan deze analyse onderschrijven, alleen bleek alras dat de voorgestelde oplossing bestond uit oude stokpaardjes die al hinnikend de stal mochten verlaten op weg naar de haverbak. We moeten het minimabeleid niet afschaffen voor mensen met een baan, dat is zielig, dan worden ze er niet beter van.

Inmiddels zijn we op het punt aangekomen dat iedereen die minder dan €1.800,- bruto per maand verdient, geen hondenbelasting meer hoeft betalen! In Amsterdam kan zelfs het voer voor dat blafbeest gratis worden opgehaald. Een weldoener heeft daar een voedselbank voor honden opgericht, zij het, dat deze weldoener nu al drie maanden met 2,5 ton aan Chappi blafbeest brokken zit opgezadeld. Hij raakt het aan de straatstenen niet kwijt en ingeblikt of niet, dat gaat aan het eind van de rit echt stankoverlast geven.

Door telkens de grens op te schuiven van hetgeen wij nog tot minimissime betitelen, ontstaat rechtsongelijkheid. Dame A die gewoon hardwerkend haar ding doet moet de kinderopvang zelf betalen en dame B, die hetzelfde werk doet – alleen parttime – krijgt die kinderopvang vergoed. In de buurt kan dame B in haar vrije parttime tijd dan een cursus voor minima volgen – gegeven door diëtisten – om goedkoop en toch gezond te kunnen shoppen (nummer 144 op mijn lijstje).

De parttime sociaal geïsoleerde dame B kan met behulp van de formulieren-marinier haar inkomen rigoureus opkrikken, tot maandelijks €400,- netto meer dan dame A. Wellicht is het een idee om eens een klacht in te dienen bij het meldpunt discriminatie. Hopelijk kunnen zij ons bestuur behulpzaam zijn bij het extensief duwen in een schredder van dit minima-geneuzel. Zelfstandig lukt het blijkbaar niet om deze cumulatie van intensiveringen tot redelijke proporties terug te dringen.

ICT Alliantie

zaterdag, april 18th, 2009

Na maanden van overleg en het raadplegen van diversiteit aan deskundigen heeft de provincie Friesland een zogenaamde ICT alliantie opgericht. Die deskundigen bestaan onder andere uit een professor die alles weet van sensoren, een opperhoofd van een ziektekostenverzekeraar, een lokale bankier en een ambtenaar van de gemeente Sneek. De ICT ondernemers uit de regio (toch grofweg een honderdtal) hebben overduidelijk de gevraagde deskundigheid niet in huis, zij zijn in ieder geval niet geraadpleegd. Tot zover het zo gewenst vraaggestuurde ICT beleid.

Je moet wel een grappige Internet klikkert zijn om, er wat over te vinden, maar hier is hij dan – www.fiia.nl. De subtitel luidt ‘d’r op en d’r over’ en eerlijkheidshalve heb ik bij een dergelijke slogan een andere associatie dan ICT. Het ICT beleid van de provincie bestaat uit het doorschuiven van een onbegrepen onderwerp naar een commissie en alles en iedereen die wat wil – of erger nog, wat weet – verwijzen we dan door. Dan hoef je niet zelf moe te worden en als het mislukt kun je gemakkelijk wijzen naar een ander, in casu de alliantie. Alliantie van wie of wat eigenlijk?

Onze ICT Alliantie is in de vorm van de beroemde brainstormsessies heel hard gaan prakke-denken en wist het onderwerp te beperken tot een visie. “Fryslân dient zich sterk te profileren op de thema’s duurzaamheid, ouderen, jeugd en cultuur om in een open omgeving een antwoord te bieden op een snel veranderende sociaaleconomische omgeving (zowel nationaal als mondiaal).” En dan ook deze nog – Alleen die activiteiten krijgen prioriteit waarin ICT de ‘versneller’ is van een vraaggestuurde ontwikkeling. En daar horen uiteraard ook een aantal geëigende projecten bij. Een gokje – Friese Meren (de ambtenaar uit Sneek), Zorg op afstand (de zorgverzekeraar), Sport (Thialf Heerenveen), iets met bootjes (weer die ambtenaar) en voor het platteland doen we er nog een dosis Kleine Kernen bij (de lokale bankier). Even checken, jawel allemaal goed, u mag door voor de 1.000 euro vraag.

Veel oude wijn in zo mogelijk nog oudere zakken. De meest recente publicatie was half februari, van dit jaar, dat dan nog wel. De directievoering vindt plaats vanuit Groningen en het secretariaat van de alliantie is nota bene gevestigd in Utrecht. Het is voor het eerst dat de beleidsvoering, voordat er ook nog maar iets is gerealiseerd alvast buiten de regio is geplaatst. Dat scheelt zeker verhuiskosten of het tijdelijke Provinciehuis was al overbezet en de postbus vol.

De gedachte lijkt welhaast te bestaan uit ‘We hebben hier ook Internet en dus zijn we klaar’. Wat verder opvalt, is dat de belangrijkste component, ICT en Onderwijs, slechts in een bijzinnetje genoemd wordt, terwijl tegelijkertijd de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers & Overheid) blijkbaar slechts vertaald kan worden met Fries in het basisonderwijs op een computer – of iets in die richting. Wie niet als basis structureel in de combi ICT en Onderwijs investeert, gooit het geld letterlijk duurzaam de Friese Meren in. Absoluut vraaggestuurd duurzaam innovatief Co2 neutraal … maar nogal duur … nogal slecht renderend … nogal absoluut totaal niet renderend, zeg maar.

Alle deskundigheid ten spijt, is er blijkbaar niemand geweest die de moeite heeft willen nemen te onderzoeken hoeveel welke klant voor welke digitale dienst wil betalen. Normaliter toch het startpunt. Het antwoord daarop is veel minder complex dan dat onze Alliantie wellicht heeft vermoed. Een paar trefwoorden – niet limitatief: (Mobiele-) communicatie, e-learning, data storage, video bewaking, gaming (ook – of zelfs juist voor senioren), remote identificatie, tracking & tracing , 3D printing etc. etc.

De wereld verandert en dat blijft niet beperkt tot het alarmtouwtje om de hals voor ouderen wat niet meer via het CAI koper (1970) ons bereikt, maar via het Internetprotocol. Wanneer de provincie even had gebeld met bijvoorbeeld het ICT center Leeuwarden of de ICT vereniging Noord, hadden we nu een digitale voorsprong gehad. In plaats van een Alliantie met een adres in Utrecht en een directeur in Groningen.

Naar huis … en rap

zaterdag, april 11th, 2009

Wanneer je dan ’s ochtends wakker wordt, met de stem van dame Jongerius, die uit de wekkerradio komt, is je dag bij voorbaat al vergald. Tante Agnes maakt zich tegenwoordig hard voor de generatie die Nederland heeft opgebouwd en die straks twee jaar langer moeten doorwerken. Dat straks, over ongeveer 24 jaar is, verteld ze er niet bij – en de vraag, waarom Nederland dan nog steeds niet af is, wordt niet eens gesteld. Papa, wat ga jij doen vandaag?  … oh, ik moet Nederland nog even afmaken … Agnes had het druk … te druk.

Telkens weer wordt er door de vakbond FNV – en dus door de PvdA – gerefereerd aan de beroemde solidariteit. In het geval van de AOW wordt bedoeld de solidariteit tussen de jeugdigen en de ouderen. Die solidariteit is een farce – non-existent – en bovendien ongewenst. Zij zegt meer over de gemiddelde leeftijd van het laatste FNV lid, dan over de analyse van het vergrijzingsprobleem. Met de aansluiting van de ouderenbond (ANBO) bij het FNV, ligt een minder recalcitrante benadering door deze radio versterkte volksmenster, ook al niet voor de hand.

Een vergelijking tussen deze – aan een verkeerde irritatiespier trekkende ergernis – en de heer Wilders, valt binnen alle rede rustig te verdedigen. The show will go on, zaterdagmorgen acht uur of niet. Wij maken herrie en wij maken ook uit of u luistert. Dat zal de betreffende generatie toch ergens nog wel bekend voorkomen, mag ik hopen. Zo niet, dan zijn er nog delen te vinden op deze aardkloot waar je navraag kunt doen … niet veel meer, maar toch.

In de Leeuwarder Courant van vandaag, doet de heer Bert Middel ook al alsof deze verstand van zaken heeft. Tendentieus wordt verkapt de economische crisis aangevoerd om de fossiele retoriek over de sterkste schouders weer van stal te halen. De laatste sterke schouder heeft een paar jaar geleden het licht al uitgedaan, alleen zijn de achtergeblevenen ziende doof en horende blind geweest. De o zo gewenste solidariteitsmythe wordt altijd ten tonele gevoerd om de rekening daarvan vooral bij een ander te kunnen neerleggen. In het geval van de AOW dus bij de jeugd, alleen zijn dat er bitter weinig en niet totaal irrelevant … ze willen niet meer meebetalen. Begrijpelijkerwijze.

De oplossing van het AOW probleem bestaat in de optiek van FNV-Dame Edna uit het doorschuiven van de rekening … naar een ander. U heeft zo hard gespaard voor uw pensioen, u heeft geen AOW meer nodig. Farce? Ik herinner de lezert even fijntjes aan de halvering van de AOW onder het mom van gelijkheid tussen vrouw en man (1980 oid), de gedeeltelijk sparende fiscalisering (minister Zalm, uiteraard) en meer recent .. de Bos belasting (evenzeer uiteraard trouwens). Daar kan de collega van Bert – zeg maar Ferd – nog wel het één en ander over toelichten. What is in a name, de Muppetshow kon bestaan dankzij dit soort typetjes, hoewel Agnes absoluut dóór dat balkon zou zijn gelazerd, eventueel er over heen.

Waar bemoeit Dame Edna zich eigenlijk mee en broeder Bert Middel for that matter? Is de voorzitster van het FNV een gekozen Messias? Zo dat het geval is, mis ik overduidelijk de opinie van bijvoorbeeld de ANWB en niet te vergeten van onze lokale helden, good old BlauwWit ’34. Het adagium dat collectieve solidariteit vooral in rekening gebracht moet worden bij anderen, heet bij ons gewoon kift. Aangezien de generatie die Nederland moet afmaken veel zelfstandiger kan nadenken dan gedacht, gaat die dus niet meedoen. Nee, dame Edna you loose, we win, next game. Twee jaar langer … over 24 jaar … ga eens snel je ding doen … en rap … beter nog … ga gewoon naar huis … op de wijs van: … ‘die zien we nooit meer terug’. Eng typ.

Zoek de boom straat …

donderdag, april 9th, 2009

Ter illustratie de nieuwe monumentale bomen in spé te Zuiderburen. Niet uitgesloten kan worden, dat het hier verdere verkeersbelemmerende maatregelen betreft. Niet te hard rijden, anders waait de twijg weg …..

Zoek de boomGevonden

Boompje gebeuren

dinsdag, april 7th, 2009

Met een immer stijgende verbazing, soms overgaand in abrupte verwondering, heb ik de afgelopen dagen de boomplantploeg in Zuiderburen aan het werk gezien. Deze ploeg was samengesteld uit welgeteld één boomplantert, ook wel bekend als opperhoofd boomplantcollega van dienst. En deze boomplantert had een lange dienst, wel een week of drie.

Wie een fris en fruitig kant en klaar prefab boompje op de bloemetjes markt haalt van een jaar drie, doe eens wild vier jaar, kan wel een paar extra ondersteunende handjes gebruiken. Het enkele gegeven dat onze local hero de plantjes in zijn eentje tussen de gigantische steunpalen de grond in kan drukken, zegt genoeg. Wanneer je dit publiek groen nou bij de aanvang van de bouw van Zuiderburen had geplaatst, kan een ieder er nog wel mee leven. Nu is een vertoning van een ontroerende droefheid.

Omgekeerd hoef je ook weer niet prefab Palmbomen of Olijfbomen van 25 jaar oud van de côte d’Azur te laten aanrukken, maar iets meer herkenbaar, zeg als zijnde boom in potentie, zou toch binnen de rede gelegen hebben. Tegelijkertijd worden er tonnen aan projectontwikkelaars betaald om een drietal monumentale bomen in het Bonnefatiuspark te behouden of een half miljoen gefourneerd om drie bomen te planten op het nieuwe Zaailand. In Zuiderburen lijkt de boom zelf, de sluitpost van de begroting. Het wachten is op het plaatsen van reflectoren op de ondersteunende palen, zodat je kunt herkennen dat er toekomstig monumentale boom naast staat. Soms. Soms ook niet.

De grondexploitatie op Zuiderburen laat per ultimo 2008 een positief resultaat zien van circa €5 miljoen. De meest voor de hand liggende conclusie zou dan zijn, dat er in 2005 wellicht wat over-enthousiast is bezuinigd, €5 miljoen ongeveer. De vorige wethouder noemde het terugploegen van teveel weggeoptimaliseerde wijkoverstijgende leuke dingen, de omgekeerde wereld en zo werd er abusievelijk, via een omweg, €5 miljoen de algemene middelen in geoptimaliseerd. Foutje, kan gebeuren, denk je dan nog. Ik denk maar zo, ik denk maar niet.

Hoezo omgekeerde wereld? Hier staat gewoon dat de gemeente in beginsel foutief heeft gecalculeerd en de rekening daarvan maar alvast bij de bewoners van Zuiderburen heeft geïncasseerd. Wanneer we nou eens een klein stukje daarvan zouden aanwenden om een paar echte bomen te plaatsen, van het type waarbij je een kraanwagen nodig hebt, dan zou dat zeer zeker gewaardeerd worden. Me dunkt dat zoiets toch niet tot de hogere wetenschap en daarmee tot de categorie onuitvoerbaar, behoort.