De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari, 2009

Bureaulade

donderdag, februari 26th, 2009

Het financiële Armageddon is van het filmdoek geflikkerd en dan nu toch ook op het bureau van de wethouder financiën neergedaald. Onze wethouder kijkt tegen een aanstaande rijksbezuiniging aan, op de gemeentelijke financiën, ter hoogte van grofweg een miljoen of elf. Onder verwijzing naar een nog te ontvangen Mei-circulaire, heeft de wethouder zijn onderste bureaulade opengedaan en met een ferme zwaai, deze mededeling bij de overige ‘hand-outs’ gedropt. Wat ik niet zie, dat is er niet – een credo wat deze wethouder uit zijn vorige carrière als schoolmeester van zijn toenmalige clientèle lijkt te hebben geadopteerd.

Tegelijkertijd zullen de uitgaven gaan toenemen met – volgens de achterkant van mijn sigarendoos – de uitkeringen voor circa 2000 additionele bijstandsgerechtigden. Toch ook een grappige €26 miljoen jaarlijks. Doen we daar nog wat rente-resultaten, een brok vrijstellingsbeleid en armoede geneuzel bij, dan zal er een bedrag van structureel €40 Mio linksom of rechtsom op het kleed moeten komen. Dat is dan zo’n €500,- per Leeuwarder of €2.000,- per gezin. Jaar in, jaar uit … voor een beetje kostwinnaar een riant netto maandinkomen of anders gesteld … het vakantiegeld in Mei wordt voortaan direct geïncasseerd door onze schatkistbewaker, indien gewenst in zes gemakkelijke maandelijkse gelijke termijnen.

Dat is dan de prijs die de belastingbetaler mag ophoesten voor de grootste Sinterklaas doneer- actie na Den Uyl, in dit geval geëffectueerd door de eminentie van gelijke politieke kleur, Wouter Bos. Keynes is back, alleen aan het hoofdstuk ‘eerst sparen en daarna pas uitgeven’ zijn de dames en heren nog niet toegekomen.

De banken zijn gered, nu de belastingbetaler nog. Alles is bespreekbaar, met uitzondering van een paar mineure onderwerpjes. De beperking hypotheekrente aftrek, verhoging AOW leeftijd, inperking uitkeringsduur WW, versoepeling ontslagrecht en het afschaffen van de aanrechtsubsidie zijn verboden gebied, de rest is bespreekbaar. Welke rest? Natuurlijk moet de hypotheekrente aftrek worden beperkt (de eerste €2.000,- betaalde rente niet langer aftrekbaar), natuurlijk moet de AOW gerechtigde leeftijd omhoog (eerst naar 67, straks naar 70 jaar of hoger) en natuurlijk moet de ontslagbescherming worden ingeperkt. Alleen halen we daar op lokaal niveau geen extra Euro mee op. Waar gaat onze wethouder op bezuinigen, welke politieke keuzes gaat ons College maken … en welke niet?

Het genereren van extra opbrengsten zal beperkt blijven tot het op papier boeken van winst. De Zuidlanden gaat er de komende decennia niet komen – de nieuwe inwoners van Techum blijven in lengte van jaren veroordeeld tot een bouwput. Blitsaert gaat niet afgebouwd worden conform initiële planning en zeker niet conform de bijgeleverde Artist Impressions. Zelfs de buitenplaatsen in Zuiderburen zullen de komende jaren voorspelbaar gepromoveerd blijven tot honden-losloopgebied. Elk optimisme in die richting is misleidend en heeft bovenal te maken met struisvogelpolitiek.

Volgens eerdere beloften van het College gaat de OZB niet omhoog, wat is die belofte nog waard? Je voelt al aankomen dat er dadelijk weer sprake is van ‘gewijzigde omstandigheden’, ‘voortschrijdend inzicht’ en meer van dat soort fraaie volzinnen. Het alternatief is namelijk het ‘motiveren’ van bijstandsgerechtigden om aan het werk te gaan, meer werk te maken van fraude bestrijding in die richting of het behulpzaam zijn van bijstandsgerechtigden om hun uitkering elders buiten de regio te gaan halen. Maar in dat geval lopen hier weer honderden case managers, formulieren mariniers, Matria projectleiders, frontlijnteams, portiekgesprekleiders en inburgeringsmajoors zich te vervelen. Enige vorm van politiek realisme in deze richting is voor de verantwoordelijken onbespreekbaar. Op dat punt is er nooit voortschrijdend inzicht en zijn er nooit gewijzigde omstandigheden. Er zijn alleen anderen, die het moeten betalen. Voor hoelang nog?

Strontkar

vrijdag, februari 13th, 2009

Afgelopen week kwam uit de groene hoek de zoveelste luchtballon om het duurzaam innovatieve CO2 neutrale karakter van het lokaal melu gebeuren in de markt te zetten. We hebben al de regentonnen gehad, gevolgd door het scheiden aan de bron van shampoo flacons, volkstuintjes voor minima en nu dus de stadsbus die rijdt op stront. Met recht de strontkar. De wereld evolueert maar het groene gebeuren creëert, zo een goed hoeder van het woord betaamt. Het openbaar vervoer zit straks pas echt in de shit.

Om de één of andere duistere reden, zitten er nog altijd een veelheid aan milieufanaten en klimatofoben in het circuit. Dat is op zichzelf niet zo erg, maar de naliefiteit die tentoon gespreid wordt, doet op zijn minst schattig aan. De werkelijkheid wordt telkenmale ontkend met als meest recente loot aan die tak, het witte fietsenplan in Parijs. Dat witte fietsenplan wat de Parijzenaar op de fiets moest krijgen om zo het autoverkeer tegen te gaan, is mislukt. Niet een beetje mislukt, maar totaal, finaal en voorspelbaar mislukt.

Om te beginnen ging niet zozeer de inwoner van Parijs op de fiets, maar de toerist. De originele parisienne zat nog gewoon in haar non-hybride peugootje. Verder werd de helft van het witte fietsenpark gejat, met name door personen die minder met milieu, maar des te meer met banlieu te maken hebben. Een materieel deel van de gejatte fietsen kon worden teruggevonden onder de bananenbomen in Oost Afrika … snurkend naast de nieuwe eigenaar. Maar de meest relevante reden voor het mislukken van dat witte fietsenplan was kwam niet via de media tot ons …

Na gebruik concentreerden de Velib’s zich voornamelijk rond de stallingen in het centrum van Parijs. De hoeveelheden brandstof die verbruikt werden om die concentratie van fietsen weer met de bestelbusjes terug te brengen naar de randen van de stad, waren dermate groot, dat positieve milieu effecten teniet werden gedaan. Per saldo zou continuering van het witte fietsenplan kunnen leiden tot een milieu catastrofe. Misschien wordt het anders wanneer die fietsen worden getransporteerd op de geopperde strontkar.

Zo hebben we wel meer van die contra productieve bedenksels gezien, ook in ons eigen dorp. Van de milieu despoten moeten we allemaal comfortabel door de stad fietsen en dus hebben fietsers te pas en te onpas opeens voorrang gekregen. Niet alleen heeft dat negatieve consequenties voor de gezondheid van die fietsertjes bij minirotondes – auto’s zijn namelijk nogal hard en winnen altijd – maar de gevolgen voor de doorstroming van het overige verkeer laat zich raden. Op elk willekeurig moment van de dag staan honderden autootjes stil, met ronkende motor om te wachten totdat de laatste fietser comfortabel thuis is. Het wachten is op van die bordjes: ‘fietser comfortabel op de minirotonde?, motor uit’.

Het gaat zo maar door … ik herinner mij bijvoorbeeld de EcoTax. Las de gaskraan dicht en de rekening halveert, de rest is belasting. Omgekeerd interesseert niemand het dogma ‘zuinig met energie’ dus nog, de rekening is immers toch al betaald. Nog zo eentje … de vliegtax, iedereen snapt inmiddels dat de kosten daarvan meer zijn dan de opbrengsten en dat het milieu er met de haren bijgesleept wordt om die tax nog te verantwoorden. Er gaat geen vliegtuig minder om, alleen gaan ze vanaf Dusseldorf en Brussel.

Is het binnen het kader van deregulering wellicht dan ook een idee om al die goedbedoelde – maar niet werkende – milieu prietpraat eens af te schaffen. EcoTax exit, Vliegtax exit, fietsers in de voorrang exit, strontkarren … niet eens aan beginnen. Dat is een stuk goedkoper en veel beter voor dat milieu.

Pyjamaatje

woensdag, februari 4th, 2009

De bestuurlijke herindeling van het justitieel apparaat in Noord-Nederland gaat weer eens ten koste van Leeuwarden. Iedereen doet nu of dat groot nieuws is, maar de in Haren wonende parttime rechters zijn al jaren bezig om de positie van Leeuwarden in deze te ondermijnen. Op regelmatige basis op de fiets de kou in, om met een bus op rails, het kantoor te Leeuwarden te frequenteren, is niet hun ding. Op de fiets krijg je het koud en in die bus op rails zitten wellicht de cliënten. En om met de dienst ‘Boefjes Vervoer’ mee te liften heeft weer vergelijkbare praktische bezwaren.

De plannen van Den Haag daarmee, waren vorige week al te beluisteren op de radio en gelukkig voert Dhr. Crone al gesprekken met de direct betrokkenen om het tij te keren. De eloquentie van onze burgervader is welhaast de oorzaak van zijn burgemeesterschap te Leeuwarden en de reden van het bestaansrecht van de afdeling communicatie in onze gemeente. En bovenal de reden voor de grootte van die afdeling. De Kamer van Koophandel ging het strafhof voor en het UWV zal volgen. Eerlijkheidshalve was er ten tijde van de KvK verhuizing een andere burgemeester, maar die had de afdeling communicatie weer niet nodig.

Hoe kan het dat het hoofdkantoor van Friesland Foods via Meppel vanuit Leeuwarden naar Amersfoort vertrok? Hoe kan het, dat een lokale woningbouwvereniging straffeloos haar werkgelegenheid kan verplaatsen naar het dorp Heerenveen? Dat je, als lokaal politiek bestuur nauwelijks invloed meer hebt op een private partij als Friesland Foods, is betreurenswaardig. Het toont aan dat ons bestuur niet – of op zijn minst – over de verkeerde netwerkcontacten beschikt, in het grote boze commerciële buitenleven.

Bel wat rond binnen de quote 500 en het merendeel van de decisionmakers heb je wel gehad. Wanneer je de Friezen om ûtens om te beginnen niet consequent betrekt bij hun roots, verlies je die strijd per definitie. De opvolgers van de Olijslagers onder ons, hebben niets met Friesland, zij spreken geen Fries en straks niet eens meer Nederlands. Bovendien moet je niet in blinde paniek gaan bellen wanneer het te laat is, maar wanneer er nog niets aan de hand is. Kennis is macht, voorkennis is meer macht.

Wanneer je als politiek gremium ‘bezig bent met gesprekken’, daar waar het de verhuizing van publieke instanties betreft, ben je te laat … veel te laat. Dat domein hoort juist toe aan de gekozenen en wanneer je daar dan ook al links en rechts wordt gepasseerd door gelijken, moet je wellicht afstappen van biobrandstof en overstappen op iets met meer vermogen. Hoe bestaat het dat onze burgemeester niet allang met medeneming van een slaapzak en pyjamaatje voor het kantoor van Hirsch Ballin ligt en daar net zolang blijft liggen totdat dit geregeld is. Daarna kan deze sleep-in gecontinueerd worden voor het kantoor van het UWV and so on. Warm gehouden door een slaapzakje is het ‘voeren van gesprekken’ best wel tot een grappig tempo te verhogen om wél het gewenste resultaat te bereiken. Mag wat mij betreft schanulleke dan ook nog mee.