De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2009

Opruimen

dinsdag, januari 27th, 2009

Je mag toch langzamerhand een keer hopen op een einde van de bouwput Zuiderburen. Wij wonen hier nu ruim zes jaar en dat een wijk in wording wat overlast meebrengt, daar hoef je geen visionair voor te zijn, maar het wordt nu wel wat een langdurig verhaal. Er bestaat een serieuze kans dat de A73 in Limburg eerder af is, dan Zuiderburen – en over die A73 worden inmiddels Kamervragen gesteld.

De herbestrating van de Kromme Zijl is ergens begin september vorig jaar begonnen. Heel driftig zijn wél twee mannetjes en een heftruck bestuurder de hele dag bezig met het leggen van steentjes. Na het houden van een winterslaap zijn deze mannetjes een week of twee geleden verder gegaan met de resterende werkzaamheden en in het huidige tempo is de herbestrating wellicht voor de bouwvak al af. Dat is iets anders dan de acht tot tien weken die door de gemeente in beginsel werd gecommuniceerd.

Dat deel van die straat wat wel klaar is, wordt om de 100 meter voorzien van een bult zand. Ook met de herbestrating van het trottoir zijn twee mannetjes bezig en een bestuurder van een vrachtwagen die bulten zand lost. Ongebruikt zand en ongebruikte stenen worden keurig in een hoek neergeflikkerd, waar zij dan na een jaartje een nieuw biotoop vormen, wellicht voor de beschermde zandhagedis. Zo ligt er al enige maanden een overcomplete duiker in de directe nabijheid van een speeltuintje, zodat een argeloze bezoeker zo maar zou kunnen denken dat die duiker een nieuw speeltoestel vormt.

De rest van de nieuw ingegraven duikers zijn overigens alleen nog te herkennen aan de spreekwoordelijke piketpaaltjes … ze liggen onder water, wel erg letterlijk voor een duiker. Het nieuwe wijkgebouw is formeel opgeleverd, alleen de troep eromheen moet nog even worden gefatsoeneerd. Even, het meest misbruikte woord in de Nederlandse taal. De bult met bouwafval in het bos te Zuiderburen is hetzelfde lot beschoren. En dan nog de paaltjes manie …

Elke tweede bocht in Zuiderburen lijkt wel afgezet met betonnen paaltjes. Niemand weet waarom en wat die paaltjes al dan niet zouden moeten gaan beschermen. De reflectoren die er ooit opgezeten hebben zijn er collectief afgewaaid en die paaltjes zijn als zodanig in het donker niet meer te herkennen. Het heeft er alle schijn van de krediet crisis door creatief plaatsen van betonnen paaltjes de kop ingedrukt moet worden. In ieder geval voor de autoschadeherstelbranche. Het lijkt wel of die paaltjes met het onkruid meegroeien. In ieder geval in aantallen, in hoogte doet het onkruid het beter. Welk dieper gedachtegoed of esthetische waarde achter deze paaltjesplaag zit? Iemand gaat het mij vast nog een keer uitleggen.

Hamas, Hamas …

zaterdag, januari 17th, 2009

De R is weer in de maand en dus roept de NOS tijdens het journaal dat er een griepgolf aankomt. De volgende dag meldt half Nederland zich dus ziek. Zouden ze bij dat NOS journaal ook eens kunnen roepen dat het in Friesland altijd mooi weer is? Niet ziek waren in ieder geval een dertigtal demonstranten tegen Israël en voor de terroristen, die vrijdagmiddag om half twee in Heechterp zo nodig de straat op moesten.

Aan het werk waren ze blijkbaar ook niet, of de werkgevers hadden deze vrijdagmiddag tot studieverlofmiddag gepromoveerd. De gescandeerde leuzen waren weer uit de oude doos gehaald – vrij Palestina – vrij … Om Palestina te bevrijden liep het gezelschap overigens precies de verkeerde kant op. Wanneer je dagelijks je tapijtje naar het oosten legt, zou je verwachten dat de richting waarin Palestina gezocht moet worden, niet het grootste probleem zou zijn. Wellicht hadden de Doen! gelden voor onze klachtwijk deels aangewend kunnen worden om een paar gratis kompassen uit te delen.

Voor de beeldvorming werden door de deelnemers weer eens zielige kindertjes in de strijd geworpen, dat doet het altijd goed. ‘Red de kinderen van Gaza’. Dat de kleuters en peuters van Israel alleen naar het schooltje kunnen onder begeleiding van een geweer vóór en een geweer achter, is een nietszeggend detail. En dat al decennia achtereen. Niet geremd door enig historisch besef loopt deze massa aan, achter de van Bommels en Duisenbergen van de moderne tijd. Daarbij volstrekt voorbijgaand aan het feit, dat het met geweld opleggen van een mening aan een democratische meerderheid, de facto de definitie van fascisme is.

Als je op Israël schiet, schiet Israël terug. Dat zouden we hier ook eens moeten doen. in plaats van de productie van gebroken geweertjes op te voeren. Van Bommel en de dame Duisenberg zouden gearresteerd moeten worden en worden aangeklaagd door het internationaal strafhof – of liever nog – uitgeleverd aan Israel. In ieder geval dienen parlementariërs van dit pluimage de volksvertegenwoordiging per direct te verlaten. Ich habe es nicht gewusst, heb ik nu wat te vaak gehoord.

Brede School

zaterdag, januari 10th, 2009

We gaan in Zuiderburen een brede school krijgen. Niet dat iemand daar ooit om gevraagd heeft, maar ook Zuiderburen moet gebiedsgericht worden aangepakt. Sterker nog, we hadden hier ooit al zo een brede school. De openbare basisschool en het christelijke schooltje zaten gezamenlijk in één gebouw, samen met de kinderopvang.

Vanwege doorslaand succes moest eerder al het gezamenlijk schoolplein, met behulp van een hekwerk gesplitst worden. De onbevlekte ontvangenis zou eens besmettelijk kunnen zijn voor de spelende kindertjes zonder gezindte. Nog steeds loopt het aantal tienerzwangerschappen in Zuiderburen achter bij de rest.

Volgens het startdocument brede school Zuiderburen zou een brede school zich moeten richten op de cognitieve, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en op hun gezondheid. Dus maken we een paar vierkante meter vrij voor een thuiszorginstelling en het geheel noemen we dan vervolgens Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier is heel veel tijd van een hoop welwillende agogen mee gemoeid geweest.

Omdat Zuiderburen niet in de categorie ‘klachtwijk’ valt, wordt dit ongevraagde centrum voor Jeugd en Gezin, niet door de gemeente gesubsidieerd. Daar wordt ik dan weer sociaal geëmotioneerd van. De gemeentelijke bijdrage blijft beperkt tot het leveren van een projectleider voor de termijn van drie jaar. Dat een dergelijk centrum blijkbaar een project is, blijkt alleen daaruit al voldoende.  Het aanleggen van een paar boompjes, om die gebiedsgerichte aanpak uiteindelijk een bos te kunnen noemen, is ook blijkbaar al jaren een project. Wanneer we de Jeugd en Gezin projectleider nou eens een schep zouden geven …

In plaats van het promoveren van generieke schrijf- en rekenkunst tot een project – voorheen toch redelijk elementaire vaardigheden waar het begrip school voor bedoeld was – worden de papa’s en mama’s straks naar huis gestuurd met opvoedingsadviezen. Eén van de goed bedoelde adviezen zou zomaar betrekking kunnen hebben op leerachterstanden.

Zo doet ook de SKL weer eens mee met dit project. De SKL heeft zich gespecialiseerd in het educatief verantwoord professioneel begeleiden van de kindertjes bij het eten van een boterhammetje pindakaas. Behalve uiteraard op de reguliere arbeidsdagen in de kerstvakantie, dan is het schooltje dicht en de SKL dus ook. Tijdens de schoolvakantie is immers geen opvang nodig, laat staan opvoedingsadviezen.

Tegelijkertijd staat in het startdocument weergegeven dat er in Zuiderburen 1362 kindertjes zijn in de leeftijdscategorie tot 14 jaar. Die ga je over een paar jaar echt niet collectief tegenkomen op doorgezakte wipkippen in de wijk. Over een jaar of vijf heb je dus minimaal 1362 zich vervelende pubers. In plaats van allerlei opvoedingsgeneuzel, zou ik eens tijd steken in het bedenken van een creatief aanbod voor die categorie, doe bijvoorbeeld eens een startdocument …

Een startdocument met sportieve en culturele activiteiten voor de jeugd in Zuiderburen … graffiti spuiten op het kunst – de croissant met de grote hoornen, adopteer een boom in het bos te Zuiderburen, noem het wijkcentrum elke zaterdagavond ‘De Keet’ … doe wat. En val mij verder niet lastig met een thuiszorg juffer in een wijkgebouw, die achterop de fiets bij de projectleider, mij gaat vertellen hoe ik mijn kinderen moet opvoeden.

Costa del Sols

zondag, januari 4th, 2009

2009 is begonnen en uiteraard wens ik een ieder al het denkbare goede toe, bovenal een goede gezondheid. Om die gezondheid te bevorderen, ben ik begonnen met het stoppen van het kopen van sigaretten …. in Nederland. Ik gun Wouter Bos die dagelijkse dosis accijnzen domweg niet meer. Overigens heb ik in deze alleen al, over 2009 zo’n 120.000 medestanders. Zij het, dat deze ex-Nederlanders voortaan permanent Duits, Belgisch en Costa del Sol’s hebben moeten leren spreken. Dat zijn dan twee tweedekamer zetels, zij hebben permanent reces.

Tegelijkertijd zijn er 140.000 nieuwe Medelanders naar binnen gewaaid, alleen dragen deze nieuwe Medelanders niet af aan Wouter Bos in de hoogste categorie. Een belangrijk deel daarvan draagt niet eens af in de laagste categorie. Een materieel deel van deze toekomstige generaal padonners, leren we pas kennen bij ‘legitimatie’ aan het loket. Niet om bij te dragen, maar om te incasseren. Ik heb daar ook nog wel begrip voor, omgekeerd zou ik zelfde doen. Alleen zijn er in duister Afrika geen sociale loketten … zou er soms een oorzakelijk verband zijn?

In de regio Friesland neemt het aantal WW aanvragen momenteel met meer dan 1.000 per maand toe tot zo’n tweeduizend per maand. Ruim een verdubbeling en dat proces is nog maar net begonnen. Tel daarbij op dat de duur van die WW aan alle kanten is ingeperkt (in de meeste gevallen tot nog géén vier maanden) én je kunt dus zo voorspellen dat de betreffende wethouder het direct na Koninginnedag druk gaat krijgen. Erg druk.

De uitstroom uit de bijstandsbakken van de afgelopen jaren, was bovenal het succes van beleid en had slechts zijdelings te maken met de positieve stand van de regionale economie. Wegens succes (?) wordt bijvoorbeeld de Werk-academie in een hoger tempo gecontinueerd. Omgekeerd zal het toenemen van het aantal bijstandsgerechtigden voor de zomer juist de krediet-crisis worden verweten. Als het goed gaat heb ik het gedaan, wanneer het slecht gaat een ander.

Begin maar vast wat van die werkacademici op te leiden tot lokketist, je hebt ze in het komend jaar namelijk nogal hard nodig. Wat uiteindelijk een verdubbeling van het aantal bijstandsgerechtigden, halverwege volgend jaar gaat betekenen voor stad’s financiën, laat zich raden. Wie dat niet meer gaan betalen, trouwens ook. De belangstelling voor de cursussen Duits, Belgisch en Costa del Sol’s zal namelijk eveneens navenant toenemen.